Next Page: 10000

          Microsoft ขอจดสิทธิบัตรว่าด้วยอุปกรณ์คล้ายแท็บเล็ตที่พับกลางแบ่งครึ่งหน้าจอได้      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Microsoft ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรฉบับหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์คล้ายแท็บเล็ตซึ่งมีความพิเศษตรงที่มันสามารถพับกลางแบ่งครึ่งหน้าจอได้ โดยเนื้อหาในสิทธิบัตรเป็นเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการสนทนาผ่านวิดีโอคอลแบบเป็นกลุ่ม

และเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการเผยแพร่คำขอจดสิทธิบัตรของ Microsoft เจ้าเดิมซึ่งยังคงมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวเดิม โดยคำขอจดสิทธิบัตรที่เพิ่งเผยแพร่นี้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เพื่อการอ่านบทความ และการใช้ประโยชน์จากจุดที่หน้าจอสามารถพับครึ่งได้เพื่อการสั่งงานระบบซอฟต์แวร์

เริ่มจากสิทธิบัตรที่ Microsoft ได้รับอนุมัติไปแล้ว เนื้อหาหลักที่ขอจดสิทธิบัตรนั้นเน้นไปที่การออกแบบอุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่มีหน้าจอแบ่งได้เป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมีกล้องถ่ายภาพเป็นของตัวเอง โดยหน้าจอ 2 ส่วนที่ถูกแบ่งออกจากกันนั้นยังคงเชื่อมติดกันด้วยบานพับ โดยการใช้งานประโยชน์จากหน้าจอและกล้องที่มีอยู่ 2 ชุดนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้ 2 คน สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการสนทนาผ่านวิดีโอได้ในคราวเดียวกัน

No Description

แนวคิดหลักของเนื้อหาสิทธิบัตรนี้คือแทนที่ผู้ใช้ 2 คน (สมมติว่าเป็นผู้ใช้ A และผู้ใช้ B) จะต้องมานั่งเบียดกันเพื่อให้กล้องจับภาพทั้งคู่ส่งไปแสดงยังหน้าจอของคู่สนทนาปลายทางได้ ก็เปลี่ยนให้อุปกรณ์มีกล้อง 2 ตัวและมีหน้าจอ 2 ส่วน โดยสามารถหันหน้าจอและกล้องส่วนแรกไปทางผู้ใช้ A และหันหน้าจอพร้อมกล้องส่วนที่ 2 ไปยังผู้ใช้ B

No Description

จากภาพประกอบและเนื้อหาที่อธิบายเรื่องลักษณะภายนอกและการใช้อุปกรณ์ในสิทธิบัตรนี้ จะว่าไปก็คล้ายกับการเอาสมาร์ทโฟน 2 เครื่องมายึดติดกันด้วยบานพับ แต่ต้องไม่ลืมว่าจุดเด่นของอุปกรณ์ที่มีหน้าจอพับได้ตามทีระบุในสิทธิบัตรนี้ก็คือมันยังคงใช้หน่วยประมวลผลแค่ตัวเดียว ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ก็ยังใช้เป็นชุดเดียวกันอยู่

ข้ามมาที่คำขอจดสิทธิบัตรอีกฉบับที่เนื้อหาข้างในยังคงเกี่ยวพันอยู่กับอุปกรณ์แท็บเล็ตที่มีหน้าจอพับครึ่งได้แบบเดิม สาระสำคัญนั้นเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานเพื่ออ่านบทความหรืออีบุ๊ก โดยมี 2 ประเด็นที่น่าสนใจ ประการแรกเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่จะใช้ประโยชน์จากหน้าจอที่ถูกแบ่งส่วนออกเป็น 2 ซีก ให้แสดงข้อความคนละส่วน และมีส่วนติดต่อผู้ใช้งานเป็นปุ่มสัญลักษณ์แสดงว่าเนื้อหาแต่ละส่วนแต่ละย่อหน้านั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

No Description

ตัวอย่างในภาพประกอบคำขอจดสิทธิบัตรนั้นจะเห็นว่าฝั่งขวามือมีสัญลักษณ์อยู่ 4 ปุ่ม ได้แก่ รูปคาวบอย, รูปบ้าน, "Vacation" และสัญลักษณ์รูปเรือใบ ซึ่งเมื่อกดปุ่มสัญลักษณ์เหล่านี้ มันจะเลื่อนเนื้อหาบทความบนหน้าจอเพื่อไปดึงเอาส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์นั้นขึ้นมาแสดงแทน ระบบการใช้สัญลักษณ์สื่อถึงเนื้อหาแต่ละส่วนนี้อาจเป็นการกำหนดไว้โดยผู้สร้างบทความหรือผู้ใช้งานเองเพื่อให้สะดวกในการเรียกดูเนื้อหาแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น

ประเด็นสำคัญส่วนที่ 2 ของคำขอจดสิทธิบัตรที่เพิ่งเผยแพร่ของ Microsoft นี้คือเรื่องการใช้จุดเด่นของบานพับที่ยึดหน้าจอทั้ง 2 ซีกของอุปกรณ์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อการอ่านบทความหรืออีบุ๊ก เมื่อผู้ใช้ทำการโยกหน้าจอด้านขวาเล็กน้อย หน้าจอแสดงผลก็จะเลื่อนเปิดหน้าถัดไปของบทความหรืออีบุ๊กขึ้นมา ซึ่งเป็นการจำลองเหมือนเราเปิดหน้าหนังสือเพื่อพลิกดูเนื้อหาในหน้าถัดไป และคล้ายคลึงกัน หากผู้ใช้ทำการโยกหน้าจอซีกซ้ายเล็กน้อยก็เป็นการเปิดเอาเนื้อหาที่แสดงในหน้าก่อนหน้านั้นกลับมาใหม่เหมือนการพลิกหน้ากระดาษของหนังสือเพื่อดูเนื้อหาในหน้าที่เปิดผ่านไปแล้ว

No Description

สิทธิบัตรทั้งที่ได้รับอนุมัติไปแล้วและที่ยังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติเหล่านี้ ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า Microsoft มีแผนการเรื่องการสร้างอุปกรณ์แท็บเล็ตที่มีหน้าจอพับครึ่งได้อยู่จริง ซึ่งสอดคล้องกับข่าวลือเรื่อง Surface Andromeda ที่ลือกันว่าเป็นอุปกรณ์ที่พับจอได้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่จะถือเป็น "อุปกรณ์สื่อสารชนิดใหม่" ที่ Panos Panay เคยบอกว่า Microsoft กำลังพัฒนาอยู่หรือไม่

ที่มา - Digital Trend: 1, 2, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO: 1, 2


          Execute a PATCH call from an Extension by using AL and HttpClient      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

If you work with REST APIs, you already know that you’ve two HTTP methods for updating resources:

 • PUT: updates an entire resource
 • PATCH: the update request only needs to contain the changes to the resource, not the complete resource.

The AL language permits you to work with REST services by using the HttpClient class. If you declare an HttpClient object in AL, from Intellisense in Visual Studio Code you can see that you have the following methods for working with resources:

HTTPClientPatch_01.jpg

Where is Patch?? How can I perform a Patch REST call? Is this not supported?

The answer is no, the solution to perform a Patch request is just a bit hidden (don’t ask me why ). Here is how you can send a Patch request to a REST resource from AL:

HTTPClientPatch_02.jpg

The key here is to add a PATCH method to the HttpRequestMessage object and then calling the Send method of HttpClient.

Easy and powerful

 


          14 Highlights In The Dynamics 365 October 2018 Update Guide      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Microsoft has published a release preview guide for the October 2018 major cloud update for its Business Applications.

In this post, we've highlighted the main themes and new features that caught our eye across the Dynamics 365 Customer Engagement apps.

1. All Users Will Be On The Same Version

Microsoft recently made a change to the way it manages cloud updates which requires all users to be on the same version. As such, there will no longer be an option to skip a major update.

This next major update is scheduled to roll out between October 2018 and March 2019, once released, admins will need to schedule this.

Any remaining sites using v8.2 must plan to be on the latest version by 31 January 2019 for all Customer Engagement apps.

2. Prepare for the Unified Interface

In v9, Microsoft rolled out a new Unified Client Interface which uses responsive design to provide a uniform experience across any screen size, device, form or browser.

For most users, the UI is hidden as the v9 release had several important gaps in comparison with regular web UI.

As a result, relatively few sites have enabled the new experience in their production instance, instead using a refreshed version of the legacy interface.

These gaps are closing, and may disappear entirely in the upcoming release. Specifically, administrators will soon be able to add controls to the UI for:

 • Bulk edits
 • Advanced find
 • Merge records
 • Share records
 • Running on-demand workflows.

Further performance and usability improvements are also promised for the Unified Interface.

This is important for several reasons:

 • The Unified Interface is the future of the product
 • Microsoft are introducing new functions that are only available within the UI
 • New instances are now deployed with the Unified Interface enabled by default
 • From the October release, the UI will be the only option when building new app modules
 • At some future point, Microsoft will switch off the classic web user interface

For the October 2018 update, admins will be able to choose between enabling the new Unified experience, or retaining the legacy classic web UI.

To determine which user experience is best for your organisation in this upcoming release, we recommend taking early action gain familiarity with the UI.

3. Dependent Option Sets

The October update introduces dependent option sets.

Using native functionality, this will more accurately capture data with option sets that are contextual to previous field entries without the need to involve custom code.

This is just one example of new functionality that will be exclusive to the Unified Interface.

4. Custom Controls in Process Flows

For both the Unified Interface and classic web UI, sliders, switches and other custom controls will now be supported within guided business process flows.

By enabling administrators to apply greater customization these processes can be made more interactive.

5. Closer Integration with LinkedIn

In v9 with Sales Navigator connected, LinkedIn widgets can be added that provide added insights about contacts and companies within the Dynamics interface but these offer limited scope for customisation.

By using the new customizable controls for process flows it will now be possible to embed LinkedIn insights within process flows.

Within the initial stage of a lead, this could promote LinkedIn data to highlight conversation starters to support connection requests.

At each stage, controls can be configured to show LinkedIn insights about individual contacts and companies.

This includes Teamlink that leverages your organisation's LinkedIn network to identify colleague who may be able to make an introduction.

6. Web Portal Integrations

New SharePoint integration for web portals will enable document libraries to be shared with users within the Portal UI with controls to manage uploads and file deletion permissions.

Additional controls will enable Power BI visualizations to be embedded within portal pages. Personalized views of dashboards and reports will be presentable via the portal UI - even if portal users don't have a Power BI account.

7. Microsoft Teams Integration

Initially available through a public preview, the October 2018 release will introduce new integration with Teams.

This will make it possible for a D365 record to be pinned to an associated Team and be accessible to all members within the Teams UI, even if members aren't Dynamics users.

8. Set Regarding Enhancements

Using the 'Set Regarding' control in the App for Outlook will be made easier by filtering the entities that appear.

As a result, this will avoid users having to scroll through a long list of irrelevant entity types.

9. AI Capabilities

The October 2018 preview guide references a slew of new Artificial Intelligence capabilities that introduce more prescriptive and proactive insights.

These are most in evidence within the Sales app and the next update will include previews of new AI powered controls to:

 • Recommend follow up tasks and other actions immediately when notes are added
 • Promote conversation starters by identifying talking points from tracked emails
 • Help sales managers quickly gain performance insights across their team via a new AI for Sales app
 • Provide predictive lead scoring

10. Resource Scheduling

The Universal Resource Scheduler used in the Field Service app will now offer additional flexibility to assign work orders to resource groups.

New 'Crew' scheduling means that people and other resources can be grouped together for a specific period of time.

This is designed to fit scenarios where a team remain together in carrying out a series of jobs during a day.

Further scheduling enhancements include:

 • Associate resources with a resource pool and schedule work orders to pools in the first instance
 • Schedule job to take place at a designated facility
 • Use resource capacity match work order effort required with available resource capacity
 • Split the schedule board into for easier navigation
 • Mix and match pools, crews and individual members as required

Finally, the URS will now be available in the Customer Service app to replace the legacy service scheduling functionality.

11. New Power Platform Capabilities

Through continuing investments in the Power platform, these capabilities combine across Power BI, PowerApps and Microsoft Flow underpinned by the Common Data Service for Apps.

This provides an unrivaled array of tools to extend, customize and integrate Dynamics 365 apps and Office 365 into your environment.

In the October 2018 update, Flow, PowerApps and CDS will be unified in the same interface to help administrators more easily trade app activity and usage.

12. App Solution Checker

A new solution checker will help to identify PowerApps performance issues and highlight any API's that are due to be deprecated.

These actions will be rolled up into a scorecard to prioritize the most critical improvements needed

13. Embed Canvas PowerApps into Entity Forms

Canvas apps support connections to more than 200 data sources including cloud services.

App designers will now be able to bring these capabilities directly into model-driven D365 entity forms in the same way that custom controls are added with support for look-ups and option sets.

Further controls will enable the size of each canvas app to be customised, or create apps with a responsive layout.

14. Social Engagement

A new set-up process will help new users quickly get started with Microsoft Social Engagement.

Microsoft say this will include a guided experience to define search topics. Historical data will then be acquired and immediately loaded.

We've shared more detail about what's coming soon in the October 2018 update across these Customer Engagement apps:

About Preact

Preact is a Microsoft Gold Partner implementing and supporting CRM solutions since 1993.

Check our blog for more information about Microsoft Dynamics 365 and CRM.

The post 14 Highlights In The Dynamics 365 October 2018 Update Guide appeared first on CRM Software Blog | Dynamics 365.


          Day Services Coordinator - Easter Seals-Goodwill Northern Rocky Mountain, Inc - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Experience with, or willingness to learn, Therap documentation Software. Experience with, or willingness to learn, Microsoft Office Suite Software....
From Easter Seals-Goodwill Northern Rocky Mountain, Inc - Tue, 19 Jun 2018 06:14:49 GMT - View all Sheridan, WY jobs
          Recovery Health Technician - Health Care - Volunteers of America Northern Rockies - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Ability to effectively work with a variety of computer software programs including Microsoft Word, Excel, and desktop publishing....
From Volunteers of America Northern Rockies - Wed, 06 Jun 2018 00:34:50 GMT - View all Sheridan, WY jobs
          On Call Mentor/Monitor for Youth Services & Treatment Services - Volunteers of America Northern Rockies - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Ability to effectively work with a variety of computer software programs including Microsoft Word, Excel, electronic records system (Evolv) and desktop...
From Volunteers of America Northern Rockies - Mon, 16 Apr 2018 13:36:03 GMT - View all Sheridan, WY jobs
          Pheasant Distribution Driver - State of Wyoming - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Computer skills and ability to learn new software packages, including knowledge of Google, Microsoft, and online database programs.... $13.39 an hour
From State of Wyoming - Mon, 30 Jul 2018 22:33:39 GMT - View all Sheridan, WY jobs
          (USA-CA-Ontario) Customer Service Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Customer Service Representative Tracking Code 3566-224 Job Description The customer service representative is responsible for receiving and processing orders and handling customer issues.KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES: + Confer with customers by telephone, fax, email or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints + Responds thoroughly and promptly to all inquiries; interprets and explains service policies and procedures + Makes proactive recommendations and decisions related to customer service matters + Assist customers with quotes, pricing sheets, order confirmations, product listings, billing adjustments, literature and samples + Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers'' problems + Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken + Solicit sales of new or additional services or products + Match orders truck deliveries and coordinate with appropriate personnel + Provide administrative support to the inside and outside sales teams + Must be able to handle multiple tasks at the same time and keep commitments for return calls and follow-up + Responsible for specialized duties as delegated by management with limited supervision + Strong verbal and written communication skills required + Must be customer focused; possess strong time management skills, problem solving ability, strong follow-through skills, and excellent phone and e-mail etiquette + Must lift/move up to 10 pounds and occasionally lift and/or move up to 25 pounds TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Required Skills + Excellent customer service skills + Computer literacy with ability to learn new computer software programs + Excellent written and oral communication skills + Attention to detail with strong organizational skills WORK ENVIRONMENT: + Standing and/or sitting for prolonged periods of time - up to 8 hours or more per day Required Experience + High school diploma or general education degree (GED), some college preferred + Minimum of one (1) to two (2) years related experience + Building industry knowledge preferred + Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel and Outlook) Job Location Ontario, California, United States Company Location Service Partners Supply LLC 1801 (1801) Department 180196 - SP Sup Ontario-I/S Sales Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-MS-Jackson) Customer Service Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Customer Service Representative Tracking Code 3633-224 Job Description The customer service representative is responsible for receiving and processing orders and handling customer issues.KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES: + Confer with customers by telephone, fax, email or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints + Responds thoroughly and promptly to all inquiries; interprets and explains service policies and procedures + Makes proactive recommendations and decisions related to customer service matters + Assist customers with quotes, pricing sheets, order confirmations, product listings, billing adjustments, literature and samples + Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers'' problems + Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken + Solicit sales of new or additional services or products + Match orders truck deliveries and coordinate with appropriate personnel + Provide administrative support to the inside and outside sales teams + Must be able to handle multiple tasks at the same time and keep commitments for return calls and follow-up + Responsible for specialized duties as delegated by management with limited supervision + Strong verbal and written communication skills required + Must be customer focused; possess strong time management skills, problem solving ability, strong follow-through skills, and excellent phone and e-mail etiquette + Must lift/move up to 10 pounds and occasionally lift and/or move up to 25 pounds TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Required Skills + Excellent customer service skills + Computer literacy with ability to learn new computer software programs + Excellent written and oral communication skills + Attention to detail with strong organizational skills WORK ENVIRONMENT: + Standing and/or sitting for prolonged periods of time - up to 8 hours or more per day Required Experience + High school diploma or general education degree (GED), some college preferred + Minimum of one (1) to two (2) years related experience + Building industry knowledge preferred + Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel and Outlook) Job Location Jackson, Mississippi, United States Company Location Renfrow Supply LLC 1650 (1650) Department 180496 - SPS/IS Sales -Customer Service Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-CA-San Marcos) Customer Service Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Customer Service Representative Tracking Code 3293-224 Job Description The customer service representative is responsible for receiving and processing orders and handling customer issues.KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES: + Confer with customers by telephone, fax, email or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints + Responds thoroughly and promptly to all inquiries; interprets and explains service policies and procedures + Makes proactive recommendations and decisions related to customer service matters + Assist customers with quotes, pricing sheets, order confirmations, product listings, billing adjustments, literature and samples + Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers'' problems + Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken + Solicit sales of new or additional services or products + Match orders truck deliveries and coordinate with appropriate personnel + Provide administrative support to the inside and outside sales teams + Must be able to handle multiple tasks at the same time and keep commitments for return calls and follow-up + Responsible for specialized duties as delegated by management with limited supervision + Strong verbal and written communication skills required + Must be customer focused; possess strong time management skills, problem solving ability, strong follow-through skills, and excellent phone and e-mail etiquette + Must lift/move up to 10 pounds and occasionally lift and/or move up to 25 pounds TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Required Skills + Excellent customer service skills + Computer literacy with ability to learn new computer software programs + Excellent written and oral communication skills + Attention to detail with strong organizational skills WORK ENVIRONMENT: + Standing and/or sitting for prolonged periods of time - up to 8 hours or more per day Required Experience + High school diploma or general education degree (GED), some college preferred + Minimum of one (1) to two (2) years related experience + Building industry knowledge preferred + Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel and Outlook) Job Location San Marcos, California, United States Company Location SPS San Marcos 1815 (1815) Department 181515 - SPS San Marcos CA/Br Mgr Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Home Rating Field Inspector      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Home Rating Field Inspector Tracking Code 3483-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary: Responsible for Home Energy Rating functions for residential new construction including, but not limited to, performance inspections and testing for Environments For Living, Energy Star, Code compliance, forensic diagnostics and National and Local Green programs. Responsibilities include day-to-day interactions with multiple builder accounts, including personal contact and explanation of various code & program requirements, scheduling and reporting. Operates in a customer-focused services environment. Essential Functions: + Candidate must be a RESNET HERS Rater or Field Inspector in good standing with RESNET, or achieve required certification within 30 days of employment. + Good understanding of Building Science, energy modeling and residential construction of primary trades which affect overall building performance. + Use of computer/I-Pad for data entry and retrieval. + Daily account maintenance of builder accounts of scheduled work as well as current activity and data collection for data management and utility reporting. + Self-managed and motivated with an acute attention to details. + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Please visit our website at www.truteam.com Required Skills Certifications, Registrations or Licensure: + RESNET HERS rater or Field Inspector in good standing with RESNET required within 30 days of employment. Physical Requirements of the Job: + Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. + Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. Special Requirements of Job + May be required to work overtime and weekend to meet demanding schedules. Required Experience Minimum Education & Experience: + Prefer Associate’s Degree, vocational or technical school degree, or 2 years experience in residential construction industry (minimum) + Minimum 1-3 years general experience in Energy Modeling or Residential Construction. + Must have an understanding of energy efficient software used to determine HERS score and other program requirements, as well as Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications). Knowledge, Skills and Ability: + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Making Decisions and Solving Problems – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location TBHS-EFL-Territory 02-839 839 (839) Department 800420 - Installation Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-West Palm Beach) Customer Service Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Customer Service Representative Tracking Code 3777-224 Job Description The customer service representative is responsible for receiving and processing orders and handling customer issues.KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES: + Confer with customers by telephone, fax, email or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints + Responds thoroughly and promptly to all inquiries; interprets and explains service policies and procedures + Makes proactive recommendations and decisions related to customer service matters + Assist customers with quotes, pricing sheets, order confirmations, product listings, billing adjustments, literature and samples + Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers'' problems + Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken + Solicit sales of new or additional services or products + Match orders truck deliveries and coordinate with appropriate personnel + Provide administrative support to the inside and outside sales teams + Must be able to handle multiple tasks at the same time and keep commitments for return calls and follow-up + Responsible for specialized duties as delegated by management with limited supervision + Strong verbal and written communication skills required + Must be customer focused; possess strong time management skills, problem solving ability, strong follow-through skills, and excellent phone and e-mail etiquette + Must lift/move up to 10 pounds and occasionally lift and/or move up to 25 pounds TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Required Skills + Excellent customer service skills + Computer literacy with ability to learn new computer software programs + Excellent written and oral communication skills + Attention to detail with strong organizational skills WORK ENVIRONMENT: + Standing and/or sitting for prolonged periods of time - up to 8 hours or more per day Required Experience + High school diploma or general education degree (GED), some college preferred + Minimum of one (1) to two (2) years related experience + Building industry knowledge preferred + Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel and Outlook) Job Location West Palm Beach, Florida, United States Company Location Service Partners Florida LLC 2402 (2402) Department 240296 - Riviera Beach-I/S Sales Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Contracts Administration - Negotiator      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Contracts Administration - Negotiator Tracking Code 3386-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD), a national leader in the construction industry, installs insulation through TruTeam’s 190 locations and distributes insulation and other building products through Service Partners’ 72 distribution centers. We are a leader in building science through our third subsidiary, TopBuild Home Servicesand it’s Environments for Living program. TopBuild’s corporate headquarter is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety —Integrity —Diversity —Customer Focus —Continuous Improvement —Innovation —High Performance Teams SUMMARY The Contracts Administration Negotiator adheres to the contract policies and procedures established by the Contracts Management Group to support and achieve corporate risk mitigation goals. Contributes in developing the strategic direction of the contract review process to identify the most significant impacts to the business. Analyzes, reviews and negotiates contract provisions to ensure proper execution and compliance while accommodating and servicing the end customer. Develops negotiation strategies to combat complex contractual issues and reinforces corporate mitigation initiatives. Builds and maintains relationships and effective channels of communication with internal and external customers to facilitate successful negotiations. Provides guidance and training on contract knowledge to develop and support the contracts team. Tracks and reports financial and operational performance pertaining to department functions. Understands the business case and has an appreciation of financial/risk implications ESSENTIAL FUNCTIONS 1.Support Contract Review and Negotiations to Mitigate Risk + Mitigate financial risk. + National Builder and Complex Contract Review & Negotiations. + Gauge levels of financial risk within the contract review process. + Act with a sense of fiduciary responsibility. 2. Reinforce Communication and Reporting + Responsible for the preparation and dissemination of reports as directed by management which includes “ad hoc” reporting. + Collect and analyze data to detect deficient contract management practices. + Prepare reports by collecting, analyzing, and summarizing data; making recommendations regarding trends and recommended next steps. 3. Collaborate Effectively Across Organization + Work with managerial staff in both the operational and legal departments to complete tasks. according to industry best practices. + Perform in a cross-functional role for other business elements, e.g. finance, legal, operations. + Meet Service Level Agreement (SLA) standards set for both TopBuild Corporate & Operations. 4. Contribute to Best Practices and Continuous Improvement + Maintain current knowledge of construction industry regulations, trends and practices. + Identifying if and where processes are not working as they should, and advising on changes to be made. + Develop continuous improvement implementation and strategy in key functional areas. + Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks within the contracts management industry. EDUCATION AND CERTIFICATIONS Minimum Degree: Bachelor’s Degree Course of study: Legal, Business or Risk Management Special Certification or Licensing: Certified Professional Contracts Manager (CPCM) Certified Commercial Contracts Manager (CCCM) Special Requirements: Expert level in office applications including Word, Excel & PowerPoint Expert Skills in Contract Negotiations EXPERIENCE Minimum experience: 5-10 Years in Contract Review and Negotiations Proficient in Microsoft Word Office applications including Word, Excel, and PowerPoint Required Industry Experience (Construction, Insulation, Trades, etc.): Specify: Construction/Real Estate Functional Specific (Project Management, Commercial Sales, Home Services, etc.) Contracts Review/Negotiation Management Juris Doctorate Legal Age Requirements: At least 18 years of age TRAVEL REQUIREMENTS Type of Travel Required: None Amount of Travel Required: <10% WHY JOIN OUR TEAM? We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. TopBuild Corp is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 920912 - MHS Administrative Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) HR Coordinator      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
HR Coordinator Tracking Code 3737-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation services nationwide through TruTeam®, which has over 215 branches, and distribute insulation through Service Partners®, which has over 75 branches. TopBuild Home Services’ Environments for Living® program, is committed to helping builders construct high performance homes that are energy efficient, durable, and safe. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Summary We are looking for a HR Coordinator/Recruiter with a passion for recruiting and the ability to handle all aspects of onboarding and applicant tracking systems and specialized project to support organized. This position will work with both current employees and new hires, making this a key position within our department. Essential Functions + Responsible for all aspects of recruitment + Proactively recruit for open positions, working with field Hiring Managers + Assist with Service Partners Employee Training + Prepare reports and maintain statistics for hiring and employee demographics + Assist with additional HR projects as assigned Required Skills + Strong attention to detail, demonstrated integrity and professionalism + Ability to maintain confidentiality in all aspects of the job + Proven experience to manage multiple tasks with frequent interruptions and manage multiple priorities + Ability to communicate, interact and work effectively and cooperatively with all people including those from diverse ethnic and educational backgrounds + Bachelor’s degree preferred + High level of proficiency with Microsoft Excel, Word, and Outlook + Detail-oriented in managing special HR Projects + Ability to think “out of the box” for tougher to fill positions Required Experience + 2+ year of Human Resources/Recruitment minimum + Proven Recruitment Experience in Mid-Sized Company + Experience recruiting Truck Drivers is helpful, but not required + Knowledge of internet recruiting, multiple job boards, and human resources information systems (HRIS) + Experience using SilkRoad (ATS) a plus Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long-term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. TopBuild Corp is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location TopBuild Support Services Corp 980 (980) Department 802022 - SP Corp Glen Allen-HR Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Sr Business Analyst      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Sr Business Analyst Tracking Code 3540-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer - Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams SUMMARY The Senior Business Analyst will be a strategic member of the IT team working closely with the software application users. This includes supporting users on application issues, understanding day to day business operations, working to improve efficiencies in current software applications and business processes, and taking a lead on software upgrades and new implementation projects. They will interact with users, managers and executives to drive improvement of business processes. The Senior Business Analyst is a full-time position. Hours may vary and exceed 40 in any given week depending on the needs of the business. ESSENTIAL RESPONSIBILITIES + JD Edwards Support/Administration + Work with business users to translate business requirements to a functional requirement + Identify deficiencies in business systems and recommend solutions/improvements + Provide direction for resolving critical application issues + Design and review business application program specifications including testing and documenting of program changes + Test, Setup and Maintain JDE security roles and assignment to end-users + Lead functional/hands on training of application end-users + Ability to understand integration points, tables and business processes associated with 3rd party business software + Maintain system documentation and training manuals + Provide outstanding customer support to application users as needed + Provide after-hours applications support as needed + Part of an On-Call Rotation BUSINESS SKILLS AND KNOWLEDGE + Core understanding of JDE distribution, manufacturing and financial modules + Experience with JDE security setup and maintenance + Project Management + Data Analysis and Reporting QUALIFICATIONS: + Bachelor’s degree in Business Administrator or Computer Science, or equivalent field related experience + 7-10 years supporting integrated ERP systems, with at least 5 years of current JDE Experience + Strong operational knowledge of Microsoft Office Products, including Excel and Access + Strong written and oral communications skills + Ability to communicate effectively with all levels of the organization + Team player, responsible, organized, innovative, trustworthy, ability to multi-task + Experience with 1EDI, DSI, Transform, Insight, CForia, Archivist, and SmarterCommerce a plus + Ability to collaborate with a variety of personalities and skill sets, and improve the quality of IT processes, services and products. + Ability to operate effectively and professionally under pressure. + Self-motivated with a strong aptitude and desire to learn. + Strong organizational and interpersonal skills. + Successfully perform job duties in accordance with defined procedures and with limited supervision. INDIVIDUAL OPERATIONAL SKILLS NEEDED: + Be resourceful and innovative to quickly and creatively adapt to the changing landscape in Information Technology. + Sets and conveys clear goals and monitors progress; is accessible and supports other team members; obtains results and adds value to the organization by making timely and sound decisions and influencing others. + Have concern for ensuring accuracy, clarity and quality of work reflecting an underlying drive to increase efficiency and track organizational measures. + Create commitment to common goals; identifies competing interests and finds ways to balance them; values contributions of all team members and other constituencies; values team accomplishments over individual accomplishments; leverages others' strengths and experiences to achieve team goals; co-operates with colleagues and shares resources. TRAVEL: + Up to 25% travel is expected for this position. Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** EOE Protected Veterans/Disability Please visit our website at www.topbuild.com Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980143 - IT Infrastructure Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          Office - Part Time      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
IL-Morris, 16 hrs/week - Tue, Wed, Fri & Sat 9-1. Must have experience in Microsoft Word & Excel and have good communication skills. Email resume to: elliott.manor@yahoo.com Posting provided by:
          (USA-MA-Lakeville) Customer Service Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Customer Service Representative Tracking Code 3592-224 Job Description The customer service representative is responsible for receiving and processing orders and handling customer issues.KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES: + Confer with customers by telephone, fax, email or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints + Responds thoroughly and promptly to all inquiries; interprets and explains service policies and procedures + Makes proactive recommendations and decisions related to customer service matters + Assist customers with quotes, pricing sheets, order confirmations, product listings, billing adjustments, literature and samples + Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers'' problems + Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken + Solicit sales of new or additional services or products + Match orders truck deliveries and coordinate with appropriate personnel + Provide administrative support to the inside and outside sales teams + Must be able to handle multiple tasks at the same time and keep commitments for return calls and follow-up + Responsible for specialized duties as delegated by management with limited supervision + Strong verbal and written communication skills required + Must be customer focused; possess strong time management skills, problem solving ability, strong follow-through skills, and excellent phone and e-mail etiquette + Must lift/move up to 10 pounds and occasionally lift and/or move up to 25 pounds TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Required Skills + Excellent customer service skills + Computer literacy with ability to learn new computer software programs + Excellent written and oral communication skills + Attention to detail with strong organizational skills WORK ENVIRONMENT: + Standing and/or sitting for prolonged periods of time - up to 8 hours or more per day Required Experience + High school diploma or general education degree (GED), some college preferred + Minimum of one (1) to two (2) years related experience + Building industry knowledge preferred + Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel and Outlook) Job Location Lakeville, Massachusetts, United States Company Location Insul-Mart LLC 2150 (2150) Department 215020 - Mnsfld MA-Fin/Admin Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-GA-Duluth) Inside Sales / Customer Service / Estimator      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Inside Sales / Customer Service / Estimator Tracking Code 1370-224 Job Description The customer service representative is responsible for receiving and processing orders and handling customer issues.KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES: + Confer with customers by telephone, fax, email or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints + Responds thoroughly and promptly to all inquiries; interprets and explains service policies and procedures + Makes proactive recommendations and decisions related to customer service matters + Assist customers with quotes, pricing sheets, order confirmations, product listings, billing adjustments, literature and samples + Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers'' problems + Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken + Solicit sales of new or additional services or products + Coordinate customer deliveries with appropriate personnel + Provide support to the inside and outside sales teams + Must be able to handle multiple tasks at the same time and keep commitments for return calls and follow-up + Responsible for specialized duties as delegated by management with limited supervision + Strong verbal and written communication skills required + Must be customer focused; possess strong time management skills, problem solving ability, strong follow-through skills, and excellent phone and e-mail etiquette Required Skills + Excellent customer service skills + Mathematical Skills + Computer literacy with ability to learn new computer software programs + Excellent written and oral communication skills + Attention to detail with strong organizational skills + Can work independently, at times under pressure + Sense of urgency in meeting deadlines WORK ENVIRONMENT: + Standing and/or sitting for prolonged periods of time - up to 8 hours or more per day Required Experience + High school diploma or general education degree (GED), some college preferred + Minimum of one (1) to two (2) years related experience + Building industry knowledge preferred + Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel and Outlook) TopBuild Corp is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability Job Location Duluth, Georgia, United States Company Location Moore Products LLC 1901 (1901) Department 190196 - MP Duluth-MBI-I/S Sales Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Tampa) Customer Service Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Customer Service Representative Tracking Code 3058-224 Job Description The customer service representative is responsible for receiving and processing orders and handling customer issues.KEY DUTIES AND RESPONSIBILITIES: + Confer with customers by telephone, fax, email or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints + Responds thoroughly and promptly to all inquiries; interprets and explains service policies and procedures + Makes proactive recommendations and decisions related to customer service matters + Assist customers with quotes, pricing sheets, order confirmations, product listings, billing adjustments, literature and samples + Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers'' problems + Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken + Solicit sales of new or additional services or products + Match orders truck deliveries and coordinate with appropriate personnel + Provide administrative support to the inside and outside sales teams + Must be able to handle multiple tasks at the same time and keep commitments for return calls and follow-up + Responsible for specialized duties as delegated by management with limited supervision + Strong verbal and written communication skills required + Must be customer focused; possess strong time management skills, problem solving ability, strong follow-through skills, and excellent phone and e-mail etiquette + Must lift/move up to 10 pounds and occasionally lift and/or move up to 25 pounds TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Required Skills + Excellent customer service skills + Computer literacy with ability to learn new computer software programs + Excellent written and oral communication skills + Attention to detail with strong organizational skills WORK ENVIRONMENT: + Standing and/or sitting for prolonged periods of time - up to 8 hours or more per day Required Experience + High school diploma or general education degree (GED), some college preferred + Minimum of one (1) to two (2) years related experience + Building industry knowledge preferred + Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel and Outlook) Job Location Tampa, Florida, United States Company Location Service Partners Florida LLC 2403 (2403) Department 240396 - ADI Tampa - Inside Sales Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Treasury Specialist      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Treasury Specialist Tracking Code 3792-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation services nationwide through TruTeam®, which has over 215 branches, and through Service Partners® which distributes insulation from over 75 branches. TopBuild Home Services’ Environments for Living® program, is committed to helping builders construct high performance homes that are energy efficient, durable, and safe. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer - Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams SUMMARY TopBuild is seeking a qualified candidate for our Treasury Specialist position based at the Branch Support Center in Daytona Beach, FL. The Specialist will be responsible for timely recording of daily deposit information in the accounts receivable system for cash received at various locations within the TruTeam and USI business segments. Operates in a customer-focused shared services environment. ESSENTIAL FUNCTIONS + Support Cash Application migration efforts related to the company’s recent acquisition of USI + Monitor daily receipt of bank files; interface uploads; Contact bank to address errors + Investigate and record unapplied payments/miscellaneous receipts + Suggest and assist in enhancements of auto-cash matching rules (system) + Coordinate resolution of returned checks + Identify opportunities for transactional and analytical process improvement (technology) + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service + Prepare monthly and quarterly Treasury reports + Perform ad-hoc analyses as requested EDUCATION AND CERTIFICATIONS Minimum Degree: High School Diploma or Equivalent, Associates Degree Preferred Course of study: Finance, Accounting or related area of focus Special Certification or Licensing: N/A Special Requirements: May work beyond normal company hours due to business/customer need. EXPERIENCE + Minimum experience: 2-4 years general experience; Cash Applications or account reconciliation experience preferred + Experience in building materials / construction industry a plus + Experience with large company ERP system, including Lockbox + Legal Age Requirements: At least 21 years of age REQUIRED SKILLS + Proficiency with Excel, PowerPoint, Word, and other Microsoft Office solutions + Excellent analytical and problem solving skills + Strong communication skills, both written and verbal + Ability to work in a fast paced environment + Knowledge of Navision, Oracle, JDE and Hyperion based ERP’s preferred TRAVEL REQUIREMENTS Type of Travel Required: National Amount of Travel Required: <10% PHYSICAL REQUIREMENTS Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer EOE Protected Veterans/Disability Please visit our website at www.topbuild.com Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980130 - Treasury Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Director - FP&A      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Director - FP&A Tracking Code 3549-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer - Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary Responsible for the Budgeting, Forecasting and Planning activities of the company as well as supporting Strategic Analysis and Pricing. Coordination and accountability for the company’s Long-Range Planning process and Annual Budget which includes profit planning, sales forecasts, expense budgets, accounts receivable, cost standards, saving opportunities, and capital investments. Operates in a customer-focused shared-services environment. Essential Functions + Manages financial projects. + Continually monitors company performance with the operating plan. + Provides reports and interprets the results of operations to all levels of management. + Review, establish, and approve procedures and process improvements. + Advise, consult and coordinate with key positions across all functions. + Interact with auditors and other regulatory agencies as needed. + Ad hoc special reports as required. + Monitor performance against internal | external customer expectations. + Work with functional managers to review staff productivity + Ensures staff is responsive to both internal and external customers and provides excellent customer service. + Lead development of tools and processes to continually improve the analytical capabilities and measurement processes across the company with the goal of creating an environment where the majority of time is spent in analysis versus data gathering. + Support Lean initiatives and activities across business with financial tools, analysis and measurement capabilities. + Direct responsibility to undertake the following employment actions: hiring, termination, corrective action, performance reviews, team development, and employee engagement. + Responsibility for planning, monitoring and managing budgets for multiple field locations and functional departments. + Decisions have significant, broad implications across the company. + Establishes priorities, develops policies and allocates resources. + Drives the planning, budgeting, forecasting, and goal setting processes. + Establishes and communicates organizational goals. + Maintains awareness of relevant executive, operational, financial, and functional support needed to support the business. + Develops performance measurement standards; performs analytical reviews. + Conducts training programs for department employees. Coaching related to business strategy, professional development, analytics, and use of software to ensure team performance is optimized. + Any other duty, task or responsibility as assigned Job Requirements + Bachelor’s Degree in Accounting or Finance (minimum) + Master’s Degree (preferred) + Minimum 8 years’ experience with increasing responsibility of management positions within Finance/Accounting areas + Minimum 2 years’ experience as Manager and/or Director FP&A + Must have standard, advanced, or expert skills in Microsoft Excel, Word, PowerPoint and other Business Intelligence applications + Experience with large-company ERP systems. (Preference would be with Hyperion, JD Edwards & Oracle) + Ability to take complex data and synthesize it in the context of budgeting, forecasting, and ad hoc analysis. Prepare and communicate accurate analytical reports with objectivity and clarity; verifies and validates source data. Provides risk and opportunity commentary for projections regarding financial performance and conditions. + Operational/Industry Perspective – Recognizes and incorporates potential financial impacts of operations and strategy on budgets, forecasts, and plans. Incorporates relevant industry/market information into budgets, forecasts and plans. Conversant in industry dynamics and product offerings + Legal and Regulatory Perspective – Able to understand and be conversant in relevant legal, regulatory and compliance issues related to functional area. Knows when to involve legal, regulatory and compliance experts within the organization in order to evaluate and resolve matters. Physical Demands Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. Travel As required Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** EOE Protected Veterans/Disability Please visit our website at www.topbuild.com Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980114 - FP&A Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Senior Financial Analyst FP&A      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Senior Financial Analyst FP&A Tracking Code 3718-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer - Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Summary The Senior Financial Planning & Analysis Analyst contributes to the analysis and interpretation of financial results for the Company. We are seeking an experienced, self-motivated individual to join a team of analysts in our corporate office in Daytona Beach, FL. This person will serve as a key player in developing company financial plans and provide analytical support to help drive the company’s initiatives and continued growth. This role supports the CFO & Executive Team, Director and Managers of Operations-Finance and Regional Management to provide financial analysis of budgets, forecasts and results in a fast-paced environment. This person will also help to identify risks and opportunities, while driving continuous improvement and contingency planning. The right individual for this role has a passion for excellence, great attention to detail and a proven ability to develop relationships with stakeholders across the organization. ESSENTIAL FUNCTIONS Analysis & Reporting -Responsible for monthly, full year forecast within a national, multi-location, publicly reported company with multiple product offerings and lines of business. Responsibility includes sales, OP variance and profit improvement analysis. -Prepare detailed analysis measuring key business drivers, company metrics and financial performance. -Create accurate reports, analyses, financial models etc. to examine key needs, variances and opportunities on behalf of management and other internal customers. -Determine key drivers impacting company income statements, balance sheets, and statements of cash flow. -Perform market-specific economic research to identify major business trends and analyze issues impacting company financial and operational performance. -Responsible for helping gather and analyze financial and statistical data. -Participate in the monthly financial close process as necessary. Planning -Integral to the development and completion of the forecast, budget, and strategic planning processes, -Responsible for enhancements to the budget/forecast model in Anaplan. -Analyze and evaluate expected drivers of future company performance, as well as known risks and opportunities that may significantly impact future results. -Work with management team to develop specific portions of the annual and long range financial plans as directed. -Consolidate forecast and budget spreadsheets. -Ensure successful financial plan submittals via reporting tools and presentations. Other -A successful candidate is able to recognize and adjust to change, create disciplined processes, and act as an independent decision maker who will utilize team collaboration. -Participate in ad hoc analysis and special projects as necessary. -Maintain awareness of relevant department service level agreements (SLAs) and works to ensure agreements are met. -Maintain confidentiality regarding company programs, activities, and records. Identify continuous improvement opportunities and develop plans to impact the speed, accuracy, and efficiency of company processes. -Summarize and prepare presentation material and supporting information for use in management communications. -Provide analytical guidance to other associates as necessary. Supervisory or Management Responsibility – Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility – Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope – Decisions may affect a work unit or area within a division/department. May contribute to business and operational decisions that affect the division/department. Independence of Action – Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problems. Any other duty, task or responsibility as assigned EDUCATION AND CERTIFICATIONS Minimum Degree: Bachelor’s Degree, MBA preferred Course of study: Finance, Accounting, or Economics Special Certification or Licensing: CPA or CFA preferred Special Requirements: May work beyond normal company hours due to business/customer need. EXPERIENCE Minimum experience: 3-5 years Legal Age Requirements: At least 18 years of age REQUIRED SKILLS -Achievement/Effort – Establishes and maintains personally challenging achievement goals and exerts effort toward mastering tasks. -Adaptability/Flexibility - Open to change (positive or negative) and to considerable variety in the workplace. -Analytical Thinking – Analyzes information and uses logic to address work-related issues and problems. -Attention to Detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. -Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. -Stress Tolerance – Accepts criticism and deals calmly and effectively with high stress situations. -Teamwork – Works well with and supports other people in the accomplishment of business goals -Time Management – Manages one's own time and the time of others. -Oral Communication – Talks to others to convey information effectively. -Written Communication – Communicates effectively in writing as appropriate for the needs of the audience. -Technology Skills – Proficient in Microsoft Windows, Word, Excel; knowledgeable of ERP applications (preferably Oracle); proficient in building models in forecasting programs (preferably Anaplan or Cognos, Oracle, Adaptive) -Analysis and Presentation of Data – Demonstrates ability to take complex data and synthesize it in the context of budgeting, forecasting, and ad hoc analysis. Prepares analytical reports with objectivity, conciseness, and clarity; verifies and validates source data and conclusions for accuracy and reasonableness. Prepares and communicates objective, concise, comprehensive, and accurate information. Provides risk and opportunity commentary for projections regarding financial performance/financial condition. -Accounting and Reporting – Demonstrates and applies an understanding of basic accounting principles. Understands the role of accounting in the organization and its impact on the overall financial operation. Adheres to appropriate policies, procedures and work instructions as appropriate to role. -Critical Financial Thinking and Decision Support – Able to identify alternatives, uses appropriate financial modeling techniques and scenario planning for decision making. Uses data and supporting information to make critical financial decisions. Links data, knowledge, experience, and insight within the financial disciplines of TopBuild to provide information to decision makers. Able to critically interpret and evaluate financial aspects of business propositions prepared by vendors and business units. TRAVEL REQUIREMENTS Type of Travel Required: National Amount of Travel Required: <10% PHYSICAL REQUIREMENTS Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. TopBuild promotes an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** EOE Protected Veterans/Disability Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980163 - Operations Finance Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Branch Auditor      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Branch Auditor Tracking Code 3787-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation services nationwide through TruTeam®, which has over 215 branches, and through Service Partners® which distributes insulation from over 75 branches. TopBuild Home Services’ Environments for Living® program, is committed to helping builders construct high performance homes that are energy efficient, durable, and safe. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety —Integrity —Diversity —Customer Focus —Continuous Improvement —Innovation —High Performance Teams SUMMARY Conduct on-site audits at various locations throughout the US. In addition, this position is responsible for the execution of low to moderately complex audit procedures with reasonable guidance at our headquarters in Daytona Beach, FL. This role will focus on implementing the audit plan by performing internal operational and financial audits. ESSENTIAL FUNCTIONS + Assist the Internal Audit Manager with preparing the annual audit plan by actively participating in comprehensive risk assessments and planning exercises. + Use available information as well as assessment ranking contributing factors to plan audits for assigned locations. + Effectively and efficiently manage pre-site planning including travel for assigned audits. + Execute audit procedures in accordance with Internal Audit standards with moderate levels of supervision. Ability to adapt as necessary while on site. + Perform walk-throughs and testing of Operational and Financial Internal Controls at corporate, local and remote locations. + Manage work time in accordance with engagement budget, and promptly inform Audit Manager of significant variances or deviations from standard audit plan. + Coordinate and work with Management as needed. + Plan, conduct, or assist with special project work as needed/other duties as assigned. + Summarize findings of assigned audit work in accordance with Internal Audit standards. Supervisory or Management Responsibility: Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility: Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope: Decisions may affect a work unit or area within a division/department. May contribute to business and operational decisions that affect the division/department. Independence of Action: Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problems. Any other duty, task or responsibility as assigned. EDUCATION AND CERTIFICATIONS + Minimum Degree: Bachelor’s Degree in + Course of study: Accounting, Business Administration or a related field desired + Special Certification or Licensing: Demonstrable progress towards completion of CIA ,CISA ,CFE, CPA or MBA professional designations + Special Requirements: May work beyond normal company hours due to business/customer need. EXPERIENCE Minimum experience: Required Industry Experience (Construction, Insulation, Trades, etc.): Legal Age Requirements: At least 18 years of age + Excellent written and oral communication skills. + Strong technical, analytical and organizational skills. + PC skills including spreadsheet preparation a plus. + Ability to work as part of a team as well as independently with minimal supervision. + Knowledge and understanding of Sarbanes-Oxley internal controls documentation. + Knowledge or awareness of standard business practices and process flows. + Willingness to travel 50% throughout the continental US during peak months. REQUIRED SKILLS + Achievement/Effort – Establishes and maintains personally challenging achievement goals and exerts effort toward mastering tasks. + Adaptability/Flexibility – Open to change (positive or negative) and to considerable variety in the workplace. + Analytical Thinking – Analyzes information and uses logic to address work-related issues and problems. Able to use available information to recommend creative solutions to complex problems and to make value-add and best practice recommendations through audits. + Attention to Detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Stress Tolerance – Accepts criticism and deals calmly and effectively with high stress situations. + Teamwork – Works well with and supports other people in the accomplishment of business goals + Time Management – Manages one's own time and the time of others. + Oral Communication – Talks to others to convey information effectively. Ability to communicate with all levels of the organization effectively. + Written Communication – Communicates effectively in writing as appropriate for the needs of the audience. + Technology Skills – Proficient in Microsoft Windows, Word, Excel; knowledgeable of ERP applications (preferably Oracle and JD Edwards) + Analysis and Presentation of Data – Demonstrates ability to take complex data and synthesize it in the context of budgeting, forecasting, and ad hoc analysis. Prepares analytical reports with objectivity, conciseness, and clarity; verifies and validates source data and conclusions for accuracy and reasonableness. Prepares and communicates objective, concise, comprehensive, and accurate information.. + Accounting and Reporting – Demonstrates and applies an understanding of basic accounting principles. Understands the role of accounting in the organization and its impact on the overall financial operation. Adheres to appropriate policies, procedures and work instructions as appropriate to role. + Critical Financial Thinking and Decision Support – Able to identify alternatives, uses appropriate financial modeling techniques and scenario planning for decision making. Uses data and supporting information to make critical financial decisions. Links data, knowledge, experience, and insight within the financial disciplines of TopBuild to provide information to decision makers. Able to critically interpret and evaluate financial aspects of business propositions prepared by vendors and business units. TRAVEL REQUIREMENTS + Type of Travel Required: National + Amount of Travel Required: ~50% PHYSICAL REQUIREMENTS Work is performed in a typical office environment and/or at a branch/division location warehouse facility. Work may require lifting of boxes or packages under 10 lbs., bending and standing, sitting or walking for long periods of time. In addition, you may be required to climb a ladder during a physical inventory observation. Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. WHY TOPBUILD? We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980115 - Internal Audit Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Treasury Analyst      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Treasury Analyst Tracking Code 3723-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation services nationwide through TruTeam®, which has over 215 branches, and through Service Partners® which distributes insulation from over 75 branches. TopBuild Home Services’ Environments for Living® program, is committed to helping builders construct high performance homes that are energy efficient, durable, and safe. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer - Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams SUMMARY TopBuild is seeking a qualified candidate for our Treasury Analyst position based at our Corporate office in Daytona Beach, FL. The Analyst will support all aspects of Treasury Operations including cash management, cash forecasting, daily cash positioning and bank account management. ESSENTIAL FUNCTIONS + Perform daily cash positioning, monitoring and reporting of TopBuild bank accounts to ensure daily funding needs are met + Support cash forecasting and daily liquidity management activities + Identify opportunities to automate and streamline cash management tasks + Initiate Electronic Fund Transfers in accordance with company policies and controls + Assist with the integration of recent acquisitions onto TopBuild’s TMS + Perform monthly banking fee analysis + Prepare monthly and quarterly Treasury reports + Perform ad-hoc analyses as requested EDUCATION AND CERTIFICATIONS Minimum Degree: Bachelor’s Degree Course of study: Finance or Accounting Special Certification or Licensing: Certified Treasury Professional (CTP) Preferred Special Requirements: May work beyond normal company hours due to business/customer need. EXPERIENCE + Minimum experience: Minimum 1-3 years Corporate Treasury experience; + Required Industry Experience: Treasury Management System and ERP system experience preferred + Legal Age Requirements: At least 18 years of age REQUIRED SKILLS + Excellent analytical and problem solving skills. + Strong communication skills, both written and verbal. + Proficient in Microsoft Excel and PowerPoint. + Ability to work in a fast-paced environment TRAVEL REQUIREMENTS Type of Travel Required: National Amount of Travel Required: <10% PHYSICAL REQUIREMENTS Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980130 - Treasury Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Analyst-License Compliance      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Analyst-License Compliance Tracking Code 3669-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation services nationwide through TruTeam®, which has over 215 branches, and through Service Partners® which distributes insulation from over 75 branches. TopBuild Home Services’ Environments for Living® program, is committed to helping builders construct high performance homes that are energy efficient, durable, and safe. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety —Integrity —Diversity —Customer Focus —Continuous Improvement —Innovation —High Performance Teams SUMMARY Candidate is primarily responsible for ensuring company’s contracting and business credentials are properly applied for, distributed, maintained and documented. Responsibilities frequently cross over into the area of taxation, and the licensing discipline is administered within the Tax Department (providing opportunities to work in concert with staff tax accountants). ESSENTIAL FUNCTIONS Prepare applications, renewals, and payments for contractor/business licenses, registrations and permits, while partnering with other departments (as required) in the process. Maintain license repository enabling a transparent environment for company credentials. (In the event licenses or registrations are processed by other departments, Analyst will be responsible for receiving and retaining similar credentials within central repository.) Monitor expiration dates of contractor/business licenses, registrations and permits to ensure necessary credentials remain current and active, and do not lapse. Provide assistance with strategies relating to hiring, replacing and assigning subject matter experts (qualifiers) to specific construction industry credentials. Research eligibility of candidates, and work with management to assess optimal ways to transition existing and future personnel. Perform statutory and municipal research to ensure industry compliance and to fulfill optimal operating strategies for potential growth or expansion into other state and local markets. Prepare and provide reports to management (as required) in relation to licensing metrics, including annual costs. Supply corporate documents to other departments such as Fleet, Marketing, DOT, Safety and HR. Support teams with applications and disclosures required for regulatory compliance. Research regulations for new or existing divisions and new trade or contracting work scopes. Develop routine status reports and present to management at periodic meetings. Contribute to (or develop) processes for continuous improvement. Support divisions with license applications and questions. Help to train divisions regarding license compliance processes and current license policy protocols. Supervisory or Management Responsibility – Not Applicable Budget Responsibility – Not Applicable Decision-Making Level and Scope – Job entails decisions regarding how tasks within the licensing scope should be prioritized and completed, and how compliance documentation will be optimally processed. Decisive action must be taken in order to successfully handle various work streams involving deadlines, while ensuring the integrity of content on applications and without compromising accuracy. EDUCATION AND CERTIFICATIONS Minimum Degree: Bachelor’s Degree (paralegal, accounting or tax, construction background a plus) Course of study: Accounting, Tax, Legal, Contracting Operations Special Certification or Licensing: None Special Requirements: May work beyond normal company hours due to business/customer need and minimal travel required EXPERIENCE Minimum experience: Minimum 3-5 years of related experience Preferred Industry Experience (Construction, Specialty Contracting, State Compliance, etc.): Legal Age Requirements: At least 18 years of age REQUIRED SKILLS Excellent writing and oral communication skills. Proficiency with Microsoft products (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint) Experience creating and working with spreadsheets, and pivot tables Able to draft concise and clear correspondence to support applications and abate penalties Detail oriented when reviewing and completing applications Familiarity with state agency regulations Strong research and organizational skills Able to maintain confidentiality and adhere to high standards of integrity and ethics TRAVEL REQUIREMENTS Type of Travel Required: National Amount of Travel Required: <10% PHYSICAL REQUIREMENTS Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes, or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. WHY JOIN OUR TEAM? We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980135 - Tax Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Accounts Payable Specialist      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Accounts Payable Specialist Tracking Code 3752-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation services nationwide through TruTeam®, which has over 215 branches, and through Service Partners® which distributes insulation from over 75 branches. TopBuild Home Services’ Environments for Living® program, is committed to helping builders construct high performance homes that are energy efficient, durable, and safe. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer - Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams SUMMARY Responsible for processing accounts payables into the general ledger system, including bills, invoices, employee expense reports and purchase orders. Operates in a customer-focused shared services environment. ESSENTIAL FUNCTIONS Process timely and accurate payments. Help resolve discrepancies on price, quantity, etc. Process expense reimbursements. Ensures timely and accurate payment of vendor invoices. Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service. Maintains awareness of relevant department level service level agreements (SLA’s) and works to ensure agreements are met. Supervisory or Management Responsibility – Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility – Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope – Decisions generally affect own job or specific functional area. Independence of Action – Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problems. Any other duty, task or responsibility as assigned. EDUCATION AND CERTIFICATIONS Minimum Degree: Associate’s Degree, vocational or technical school degree and/or equivalent years of work experience Course of study: Special Certification or Licensing: Special Requirements: Overtime and weekends as required EXPERIENCE Minimum experience: Minimum 1-3 years general experience Required Industry Experience (Construction, Insulation, Trades, etc.): N/A Legal Age Requirements: At least 18 years of age Must have standard, advanced, or expert skills in Microsoft Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications. REQUIRED SKILLS Excellent analytical and problem solving skills. Strong attention to detail, demonstrated integrity and professionalism. Excellent communication skills, both written and verbal. Customer Focus – Meets or exceeds the expectations of internal and external customers Ethics and Values – Adheres to a set of core values and beliefs in good and bad times, rewards the right values. Integrity and Trust – Widely trusted, seen as a direct and truthful individual. Learning on the Fly – Learns quickly when facing new challenges and situations. Drive for Results – Can be counted on to exceed goals successfully; constantly one of the top performers. TRAVEL REQUIREMENTS Type of Travel Required: National Amount of Travel Required: <10% PHYSICAL REQUIREMENTS Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. Please visit our web site at www.topbuild.com Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 980170 - Accounts Payable Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Daytona Beach) Accounting Clerk      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Accounting Clerk Tracking Code 3807-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation services nationwide through TruTeam®, which has over 215 branches, and through Service Partners® which distributes insulation from over 75 branches. TopBuild Home Services’ Environments for Living® program, is committed to helping builders construct high performance homes that are energy efficient, durable, and safe. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety —Integrity —Diversity —Customer Focus —Continuous Improvement —Innovation —High Performance Teams SUMMARY Responsible for the preparation of the daily and monthly cash reconciliations, identifying and rectifying reconciling items. ESSENTIAL FUNCTIONS + Reconcile daily and monthly bank accounts for TruTeam and Service Partners business units + Review data in bank reconciliation program for items that need further research + Handle returned deposit items and forward to AR department + Leverage available internal systems and merchant card systems to investigate and clear reconciling open items + For reconciling items requiring input from the field (divisions / branches), work with the Cash Applications Team / Credit Managers to ensure proper posting + Contact banks regarding incorrect items on bank statements + Verify upon request whether checks have been paid by the bank, then place stop payments or request copies as needed + Responsive to internal customers and provides excellent customer service + Maintains awareness of relevant department level service level agreements (SLA’s) and works to ensure agreements are met + Respond to internal customers and provide excellent customer service + Any other duty, task or responsibility as assigned EDUCATION AND CERTIFICATIONS + Minimum Degree: High School Diploma or GED (minimum) + Course of study: Bookkeeping / General Accounting + Special Certification or Licensing: Bookkeeping + Special Requirements: Overtime and weekends as required EXPERIENCE + Minimum experience: Minimum 1-3 years general experience + Required Industry Experience (Construction, Insulation, Trades, etc.): Preferred + Legal Age Requirements: At least 18 years of age TRAVEL REQUIREMENTS Type of Travel Required: Local Amount of Travel Required: <10% PHYSICAL REQUIREMENTS Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 10 lbs., and sitting for long periods of time. Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system WHY JOIN OUR TEAM? We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. TopBuild Corp is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability Required Skills: REQUIRED SKILLS + Excellent analytical and problem-solving skills. + Strong attention to detail, demonstrated integrity and professionalism. + Excellent communication skills, both written and verbal. + Must have standard, advanced, or expert skills in Microsoft Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications. + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Analytical Thinking – Analyzing information and using logic to address work-related issues and problems. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. WHY JOIN OUR TEAM? We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability Job Location Daytona Beach, Florida, United States Company Location Branch Support Center 995 (995) Department 995914 - Accting Staff Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-CA-San Diego) Business Development Manager      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
*Job Summary* Highly motivated business development and sales professional with demonstrated experience to identify and develop new accounts while maintaining and servicing existing accounts. Market segments include aerospace, defense, medical, industrial and electronic packaging recreation equipment, automotive, and personal products. Must be effective at developing personal relationships and developing business opportunity with the primary measurements being account identification, in-person meetings, account development and retention measured against mutually agreed monthly revenue quotas. *Primary Job Functions* * Utilize various contacts and other information resources to locate and set up appointments with prospective brand new customers as well as new contacts or divisions within existing customer companies that fit within the target markets suitable for our services * Collaborate and coordinate with project management team to capitalize on new business opportunities * Follow up on marketing generated leads from our strong web assets, trade shows and other activities * Develop networks and contacts to sell into companies and organizations at a high level with an enterprise-wide multiple unit approach * Develop strong product knowledge of all Quickparts/3D capabilities in order to present a broad and reasonably deep overview of our offerings * Also must be able to recognize when additional Quickparts/3D technical resources are required to satisfy a customer’s needs. Know how to effectively and efficiently utilize those resources * Communicate and execute Sales Forecasts and Strategic Sales plans to management *Education and Training* Bachelor’s degree in Engineering or Business preferred *Experience* At least two years of industry-related technical sales experience with a proven track record of significant and measurable success *Knowledge, Skills & Abilities* * Ideal candidate has product development, DFM and manufacturing experience preferably in additive manufacturing processes, and/or polymer processing technologies (e.g. machining, injection molding, etc.) and additive manufacturing processes (e.g. SLS, SLA, FDM, etc.) * Experience in creating presentations that translate product and benefits into measurable, quantifiable cost savings * Strong knowledge of manufacturing processes, product development and flow through an organization and purchasing procedures is required * Strong computer skills, particularly Microsoft Outlook, Word, Excel and PowerPoint * Must be willing to travel and have a valid driver’s license for sales calls and meetings * Requires an ambitious and optimistic personality with an aggressive approach to selling, a reputation of integrity and a track record of creatively satisfying customer needs, a strong track record of developing and growing business with an existing customer base as well as aggressively pursuing new business through cold calls and other prospecting avenues * Must be comfortable in a salary commission sales environment with sales targets and quota expectations **Title:** *Business Development Manager* **Location:** *CA-San Diego* **Requisition ID:** *180000L4*
          (USA-SC-Rock Hill) IT Support Specialist      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
*JOB SUMMARY:* As a member of the 3D Systems IT team, this position takes a leadership role in all major IT Network and System functions including escalated help-desk support, life-cycle IT project management, and IT-related end-user training. This position works as a part of a team to provide a variety of essential IT-related services to a worldwide corporate user community. *PRIMARY JOB FUNCTIONS:* * Works both individually and collectively to find solutions for technical problems, resolving problems independently and escalating more complex issues to senior IT team members for assistance and/or guidance * Job duties involve working both individually and collectively to find solutions for complex technical problems. The position is a key technical resource that receives escalated help-desk requests that cannot be resolved by more junior members of the IT team. Researches technologies and solutions to complex problems. Develops procedures that document complex technical tasks. Creates best practices for recurring tasks. Provides quality oversight to other help-desk team members to ensure that standard operating procedures are observed. Provides assistance and/or guidance to more junior team members. * Life-cycle IT Project Management (i.e., system requirements definition, analysis, design, procurement/development, deployment, upgrade, and replacement). Position takes a leadership role in major company IT-related projects. Often works independently or as part (or leader) of a team. Utilizes available personnel and/or contractor (consulting) services to deploy IT solutions throughout the organization. Analyzes existing business processes (information, methods, systems, and procedures) in order to understand how information is used in the organization. Is concerned with finding better ways to deliver needed information to the organization. Investigates new or emerging technologies to determine feasibility and applicability. Guides the subsequent design, development, and implementation of new or improved information systems to enhance productivity and to reduce controllable costs * Works under general supervision to complete technical assignments relating to server installation, configuration, training, troubleshooting, upgrade and repair and uses both verbal instructions and written procedures to complete tasks effectively * Documents PC, Server, Router and Firewall configurations, procedures, updates hardware and software inventories, and assists in the configuration control of the PC build area * Provides support during PC hardware and software deployment projects * Monitors and supports systems that protect Information Security, such as VPNs, Backups, FTP, Virus Control, Patches, etc. * Supports special IT-related projects and performs other duties as assigned *EDUCATION AND TRAINING:* * AS/AA required, BS/BA preferred * MCP, MCSE preferred * * *EXPERIENCE:* * 4-5 years’ experience in IT working in a technical role in an enterprise helpdesk support environment * 4-5 years’ experience in a Lead IT, System Administrator or Network Administrator role * Experience working in a datacenter and cloud environment is a plus *KNOWLEDGE, SKILLS, & ABILITIES:* * Must have hands on experience with Windows 7, Windows Server 2003-2012, Windows Server 2012, Office 2010-2013, Active Directory Administration, Group Policy’s, Microsoft Exchange 2007-2010, SQL Server 2008-2012, Microsoft IIS administration, Network/Systems Security, VMware ESXi, Network and System Monitoring, Symantec Endpoint Protection, and Symantec Backup Exec 2010-2012 * Knowledge of Cisco IOS, Active Directory, DHCP, DNS, WINS, TCP/IP, routing, switching and VLANs is a plus * Knowledge of git, subversion or another software version control system * Experience supporting mobile platforms (iOS, Android, Windows 8) * Scripting experience is a plus * International experience and solid skills in voice telecommunication including Cisco VOIP are a plus * Linux Administration and knowledge of CAD packages is a plus * Ability to work in a team environment * Self-motivated with strong organizational and interpersonal communication skills and the ability to absorb information quickly are essential **Title:** *IT Support Specialist* **Location:** *SC-Rock Hill* **Requisition ID:** *180000KX*
          (USA-TN-Memphis) Home Field Inspector or Rater      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Home Field Inspector or Rater Tracking Code 3721-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: - Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary: Responsible for Home Energy Rating functions for residential new construction including, but not limited to, performance inspections and testing for Environments For Living, Energy Star, Code compliance, forensic diagnostics and National and Local Green programs. Responsibilities include interactions with builder accounts, including personal contact and explanation of various code & program requirements, scheduling and reporting. Operates in a customer-focused services environment. Essential Functions + Candidate must be a RESNET HERS Rater or Field Inspector in good standing with RESNET, or achieve required certification within 30 days of employment, paid training provided. + Good understanding of Building Science, energy modeling and residential construction of primary trades which affect overall building performance. Training provided. + Use of computer/I-Pad for data entry and retrieval. + Account maintenance of builder accounts of scheduled work as well as current activity and data collection for data management and utility reporting. + Self-managed and motivated with an acute attention to details. + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service Working conditions, Physical requirements, other – + Ability to move up and down ladders and in attic spaces + Ability to carry 50 lbs + Outdoor conditions, non-conditioned buildings and normal office settings Supervisory or Management Responsibility + Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility + Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope + Decisions generally affect own job or specific functional area. + Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problem Minimum Education & Experience + Prefer Associate’s Degree, vocational or technical school degree, or 2 years experience in residential construction industry (minimum) + Minimum 1-3 years general experience in Energy Modeling or Residential Construction. + Must have an understanding of energy efficient software used to determine HERS score and other program requirements, as well as Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications). Knowledge, Skills and Ability + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Making Decisions and Solving Problems – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. + Certifications, Registrations or Licensur - RESNET HERS rater or Field Inspector in good standing with RESNET required within 30 days of employment. Physical Requirements of the Job + Work is performed primarily in the field and sitting for long periods of time and driving between locations. + Must have physical ability to inspect attics, basement/crawlspaces and removal of various objects to clear pathways for access. + Must understand performance testing equipment assembly (blower door, duct plaster, pressure pans, etc.) and be able to interpret results. Special Requirements of Job Please see following videos for blower door and duct blaster testing, this is the core work a home field inspector will perform: + https://www.youtube.com/watch?v=Ys8OMS_uBpg + https://www.youtube.com/watch?v=icZG05XU9pM Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** Please visit our website at: www.truteam.com Required Skills - High school diploma or equivalentSpecial Certification or Licensing:-Valid Driver''s License Special Requirements - This is a part-time position with a very flexible schedule. Candidates should expect to work 8-10 hours per week on average. No prior experience is required. We will train selected candidate. Required Experience 0-6 months.Type of Required Experience:-Industry Specific Specify: Construction - Functional Specific (Project Management, Home Services, etc.) Specify: project management skills Additional/Preferred Experience:Prior industry sales experience a plus. Job Location Memphis, Tennessee, United States Company Location TBHS-EFL-Territory 07 802 (802) Department 802420 - Installation Position Type Part-Time Union Status Non-Union
          (USA-TN-Nashville) Home Field Inspector or Rater      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Home Field Inspector or Rater Tracking Code 3810-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: - Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary: Responsible for Home Energy Rating functions for residential new construction including, but not limited to, performance inspections and testing for Environments For Living, Energy Star, Code compliance, forensic diagnostics and National and Local Green programs. Responsibilities include day-to-day interactions with multiple builder accounts, including personal contact and explanation of various code & program requirements, scheduling and reporting. Operates in a customer-focused services environment. Essential Functions + Candidate must be a RESNET HERS Rater or Field Inspector in good standing with RESNET, or achieve required certification within 30 days of employment + Good understanding of Building Science, energy modeling and residential construction of primary trades which affect overall building performance. + Use of computer/I-Pad for data entry and retrieval. + Daily account maintenance of builder accounts of scheduled work as well as current activity and data collection for data management and utility reporting. + Self-managed and motivated with an acute attention to details. + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service Working conditions, Physical requirements, other – + Ability to move up and down ladders and in attic spaces + Ability to carry 50 lbs + Outdoor conditions, non-conditioned buildings and normal office settings Supervisory or Management Responsibility + Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility + Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope + Decisions generally affect own job or specific functional area. + Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problem Minimum Education & Experience + Prefer Associate’s Degree, vocational or technical school degree, or 2 years experience in residential construction industry (minimum) + Minimum 1-3 years general experience in Energy Modeling or Residential Construction. + Must have an understanding of energy efficient software used to determine HERS score and other program requirements, as well as Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications). Knowledge, Skills and Ability + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Making Decisions and Solving Problems – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. + Certifications, Registrations or Licensur - RESNET HERS rater or Field Inspector in good standing with RESNET required within 30 days of employment. Physical Requirements of the Job + Work is performed primarily in the field and sitting for long periods of time and driving between locations. + Must have physical ability to inspect attics, basement/crawlspaces and removal of various objects to clear pathways for access. + Must understand performance testing equipment assembly (blower door, duct plaster, pressure pans, etc.) and be able to interpret results. Special Requirements of Job + May be required to work overtime and weekend to meet demanding schedules. Please see following videos for blower door and duct blaster testing, this is the core work a home field inspector will perform: + https://www.youtube.com/watch?v=Ys8OMS_uBpg + https://www.youtube.com/watch?v=icZG05XU9pM Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** Please visit our website at: www.truteam.com Required Skills - High school diploma or equivalentSpecial Certification or Licensing:--Valid Driver''s LicenseSpecial Requirements:Must be available to work overtime as required Required Experience 0-6 months.Type of Required Experience:-Industry Specific Specify: Construction - Functional Specific (Project Management, Commercial Sales, Home Services, etc.) Specify: Strong presentation and project management skills Additional/Preferred Experience:Prior industry experience a plus. Job Location Nashville, Tennessee, United States Company Location TBHS-EFL-Territory 07 802 (802) Department 802420 - Installation Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-MD-Glen Burnie) Home Rating Field Inspector - Greater Baltimore, MD Area (Central MD, Southern PA, Northern VA)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Home Rating Field Inspector - Greater Baltimore, MD Area (Central MD, Southern PA, Northern VA) Tracking Code 3283-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary: Responsible for Home Energy Rating functions for residential new construction including, but not limited to, performance inspections and testing for Environments For Living, Energy Star, Code compliance, forensic diagnostics and National and Local Green programs. Responsibilities include day-to-day interactions with multiple builder accounts, including personal contact and explanation of various code & program requirements, scheduling and reporting. Operates in a customer-focused services environment. Essential Functions: + Candidate must be a RESNET HERS Rater or Field Inspector in good standing with RESNET, or achieve required certification within 30 days of employment. + Good understanding of Building Science, energy modeling and residential construction of primary trades which affect overall building performance. + Use of computer/I-Pad for data entry and retrieval. + Daily account maintenance of builder accounts of scheduled work as well as current activity and data collection for data management and utility reporting. + Self-managed and motivated with an acute attention to details. + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service. TopBuild Corp. is an equal opportunity employer. EOE Protected Veterans/Disability. Please visit our website at www.topbuild.com Required Skills Certifications, Registrations or Licensure: + RESNET HERS rater or Field Inspector in good standing with RESNET required within 30 days of employment. Physical Requirements of the Job: + Work is performed in a typical office environment and may require standing, bending, lifting of boxes or packages under 50 lbs., and sitting for long periods of time. + Work requires regularly inputting/retrieving words or data into or from an automated/computer system. Special Requirements of Job + May be required to work overtime and weekend to meet demanding schedules. Required Experience Minimum Education & Experience: + Prefer Associate’s Degree, vocational or technical school degree, or 2 years experience in residential construction industry (minimum) + Minimum 1-3 years general experience in Energy Modeling or Residential Construction. + Must have an understanding of energy efficient software used to determine HERS score and other program requirements, as well as Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications). Knowledge, Skills and Ability: + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Making Decisions and Solving Problems – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. Job Location Glen Burnie, Maryland, United States Company Location TBHS-EFL-Territory 05 800 (800) Department 800420 - Installation Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-GA-Atlanta) Home Field Inspector or Rater      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Home Field Inspector or Rater Tracking Code 3722-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: - Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary: Responsible for Home Energy Rating functions for residential new construction including, but not limited to, performance inspections and testing for Environments For Living, Energy Star, Code compliance, forensic diagnostics and National and Local Green programs. Responsibilities include day-to-day interactions with multiple builder accounts, including personal contact and explanation of various code & program requirements, scheduling and reporting. Operates in a customer-focused services environment. Essential Functions + Candidate must be a RESNET HERS Rater or Field Inspector in good standing with RESNET, or achieve required certification within 30 days of employment + Good understanding of Building Science, energy modeling and residential construction of primary trades which affect overall building performance. + Use of computer/I-Pad for data entry and retrieval. + Daily account maintenance of builder accounts of scheduled work as well as current activity and data collection for data management and utility reporting. + Self-managed and motivated with an acute attention to details. + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service Working conditions, Physical requirements, other – + Ability to move up and down ladders and in attic spaces + Ability to carry 50 lbs + Outdoor conditions, non-conditioned buildings and normal office settings Supervisory or Management Responsibility + Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility + Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope + Decisions generally affect own job or specific functional area. + Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problem Minimum Education & Experience + Prefer Associate’s Degree, vocational or technical school degree, or 2 years experience in residential construction industry (minimum) + Minimum 1-3 years general experience in Energy Modeling or Residential Construction. + Must have an understanding of energy efficient software used to determine HERS score and other program requirements, as well as Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications). Knowledge, Skills and Ability + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Making Decisions and Solving Problems – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. + Certifications, Registrations or Licensur - RESNET HERS rater or Field Inspector in good standing with RESNET required within 30 days of employment. Physical Requirements of the Job + Work is performed primarily in the field and sitting for long periods of time and driving between locations. + Must have physical ability to inspect attics, basement/crawlspaces and removal of various objects to clear pathways for access. + Must understand performance testing equipment assembly (blower door, duct plaster, pressure pans, etc.) and be able to interpret results. Special Requirements of Job + May be required to work overtime and weekend to meet demanding schedules. Please see following videos for blower door and duct blaster testing, this is the core work a home field inspector will perform: + https://www.youtube.com/watch?v=Ys8OMS_uBpg + https://www.youtube.com/watch?v=icZG05XU9pM Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** Please visit our website at: www.truteam.com Required Skills - High school diploma or equivalentSpecial Certification or Licensing:-Other: HISC License-Valid Driver''s LicenseSpecial Requirements:Must be available to work overtime and weekends as required. Required Experience 0-6 months.Type of Required Experience:-Industry Specific Specify: Construction - Functional Specific (Project Management, Commercial Sales, Home Services, etc.) Specify: Strong presentation and project management skills Additional/Preferred Experience:Prior industry experience a plus. Job Location Atlanta, Georgia, United States Company Location TBHS-EFL-Territory 07 802 (802) Department 802420 - Installation Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-WI-Milwaukee) Home Field Inspector or Rater      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Home Field Inspector or Rater Tracking Code 3646-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: - Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary: Responsible for Home Energy Rating functions for residential new construction including, but not limited to, performance inspections and testing for Environments For Living, Energy Star, Code compliance, forensic diagnostics and National and Local Green programs. Responsibilities include day-to-day interactions with multiple builder accounts, including personal contact and explanation of various code & program requirements, scheduling and reporting. Operates in a customer-focused services environment. Essential Functions + Candidate must be a RESNET HERS Rater or Field Inspector in good standing with RESNET, or achieve required certification within 30 days of employment + Good understanding of Building Science, energy modeling and residential construction of primary trades which affect overall building performance. + Use of computer/I-Pad for data entry and retrieval. + Daily account maintenance of builder accounts of scheduled work as well as current activity and data collection for data management and utility reporting. + Self-managed and motivated with an acute attention to details. + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service Working conditions, Physical requirements, other – + Ability to move up and down ladders and in attic spaces + Ability to carry 50 lbs + Outdoor conditions, non-conditioned buildings and normal office settings Supervisory or Management Responsibility + Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility + Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope + Decisions generally affect own job or specific functional area. + Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problem Minimum Education & Experience + Prefer Associate’s Degree, vocational or technical school degree, or 2 years experience in residential construction industry (minimum) + Minimum 1-3 years general experience in Energy Modeling or Residential Construction. + Must have an understanding of energy efficient software used to determine HERS score and other program requirements, as well as Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications). Knowledge, Skills and Ability + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Making Decisions and Solving Problems – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. + Certifications, Registrations or Licensur - RESNET HERS rater or Field Inspector in good standing with RESNET required within 30 days of employment. Physical Requirements of the Job + Work is performed primarily in the field and sitting for long periods of time and driving between locations. + Must have physical ability to inspect attics, basement/crawlspaces and removal of various objects to clear pathways for access. + Must understand performance testing equipment assembly (blower door, duct plaster, pressure pans, etc.) and be able to interpret results. Special Requirements of Job + May be required to work overtime and weekend to meet demanding schedules. Please see following videos for blower door and duct blaster testing, this is the core work a home field inspector will perform: + https://www.youtube.com/watch?v=Ys8OMS_uBpg + https://www.youtube.com/watch?v=icZG05XU9pM Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** Please visit our website at: www.truteam.com Required Skills - High school diploma or equivalentSpecial Certification or Licensing:-Other: HISC License-Valid Driver''s LicenseSpecial Requirements:Must be available to work overtime and weekends as required. Required Experience 0-6 months.Type of Required Experience:-Industry Specific Specify: Construction - Functional Specific (Project Management, Commercial Sales, Home Services, etc.) Specify: Strong presentation and project management skills Additional/Preferred Experience:Prior industry sales experience a plus. Job Location Milwaukee, Wisconsin, United States Company Location TBHS-EFL-Territory 07 802 (802) Department 802420 - Installation Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-OH-Cleveland) Home Field Inspector or Rater      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Home Field Inspector or Rater Tracking Code 3645-224 Job Description Build your career with TopBuild, where talent meets opportunity! TopBuild Corp. (NYSE: BLD) is the leading installer and distributor of insulation products to the United States construction industry, based on revenue. We provide insulation installation services nationwide through our TruTeamSM business, which has over 190 installation branches located in 43 states; we distribute insulation and other building products nationwide through our Service Partners business from our 72 distribution centers located in 35 states; and we are a leader in building science through TopBuild Home Services, Inc. and its Environments For Living program. TopBuild’s corporate headquarters is located in Daytona Beach, FL. Our Core Values: - Safety - Integrity - Diversity - Customer Focus - Continuous Improvement - Innovation - High Performance Teams Job Summary: Responsible for Home Energy Rating functions for residential new construction including, but not limited to, performance inspections and testing for Environments For Living, Energy Star, Code compliance, forensic diagnostics and National and Local Green programs. Responsibilities include day-to-day interactions with multiple builder accounts, including personal contact and explanation of various code & program requirements, scheduling and reporting. Operates in a customer-focused services environment. Essential Functions + Candidate must be a RESNET HERS Rater or Field Inspector in good standing with RESNET, or achieve required certification within 30 days of employment + Good understanding of Building Science, energy modeling and residential construction of primary trades which affect overall building performance. + Use of computer/I-Pad for data entry and retrieval. + Daily account maintenance of builder accounts of scheduled work as well as current activity and data collection for data management and utility reporting. + Self-managed and motivated with an acute attention to details. + Responsive to both internal and external customers and vendors and provides excellent customer service Working conditions, Physical requirements, other – + Ability to move up and down ladders and in attic spaces + Ability to carry 50 lbs + Outdoor conditions, non-conditioned buildings and normal office settings Supervisory or Management Responsibility + Not responsible for supervising (hiring, firing, performance reviews or corrective action) others. Budget Responsibility + Has no budget responsibility. Decision-Making Level and Scope + Decisions generally affect own job or specific functional area. + Work progress is monitored by supervisor/manager. Follows precedents and procedures. May set priorities and organize work within general guidelines established by supervisor/manager who is available to resolve problem Minimum Education & Experience + Prefer Associate’s Degree, vocational or technical school degree, or 2 years experience in residential construction industry (minimum) + Minimum 1-3 years general experience in Energy Modeling or Residential Construction. + Must have an understanding of energy efficient software used to determine HERS score and other program requirements, as well as Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint and/or Access or other applications). Knowledge, Skills and Ability + Attention to detail – Careful about detail and thorough in completing work tasks. + Basic mathematics – Able to perform mathematical calculations (add, subtract, multiply, divide) + Dependability – Reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations. + Making Decisions and Solving Problems – Analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems. + Process Improvement – Evaluating and using relevant information and individual judgment to suggest ways to improve the work processes. + Certifications, Registrations or Licensur - RESNET HERS rater or Field Inspector in good standing with RESNET required within 30 days of employment. Physical Requirements of the Job + Work is performed primarily in the field and sitting for long periods of time and driving between locations. + Must have physical ability to inspect attics, basement/crawlspaces and removal of various objects to clear pathways for access. + Must understand performance testing equipment assembly (blower door, duct plaster, pressure pans, etc.) and be able to interpret results. Special Requirements of Job + May be required to work overtime and weekend to meet demanding schedules. Please see following videos for blower door and duct blaster testing, this is the core work a home field inspector will perform: + https://www.youtube.com/watch?v=Ys8OMS_uBpg + https://www.youtube.com/watch?v=icZG05XU9pM Benefits: We promote an environment that offers a challenge, creates opportunities, fosters enthusiasm, maximizes full potential and rewards talent. We realize our employees are our most valued resource which is why we offer a variety of benefits including competitive compensation, comprehensive health, dental, vision coverage, paid holidays, paid time off, 401 (k) retirement plan, tuition reimbursement, employee assistance program services, flexible spending account (FSA), life insurance, short term and long term disability, discounted gym membership and a host of other discounts. Our goal is to promote a healthy work/life balance. **TopBuild is an Equal Opportunity Employer** Please visit our website at: www.truteam.com Required Skills - High school diploma or equivalentSpecial Certification or Licensing:-Other: HISC License-Valid Driver''s LicenseSpecial Requirements:Must be available to work overtime and weekends as required. Required Experience 0-6 months.Type of Required Experience:-Industry Specific Specify: Construction - Functional Specific (Project Management, Commercial Sales, Home Services, etc.) Specify: Strong presentation and project management skills Additional/Preferred Experience:Prior industry sales experience a plus. Job Location Cleveland, Ohio, United States Company Location TBHS-EFL-Territory 07 802 (802) Department 802420 - Installation Position Type Full-Time/Regular Union Status Non-Union
          (USA-FL-Boca Raton) Golf Shop Attendant (Seasonal)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Assists with all general services in the Golf Pro Shoppe including but not limited to: maintaining an elegant looking pro shop, bookings, answering phones, checking in daily play and responding to members requests. + Provides assistance for members and guests in the Pro Shoppe. + Facilitates all telephone traffic. + Books tee times. + Books lessons. + Check-ins daily play. + Assists in all opening and closing duties of the shop. + Communicates with members, co-workers, management and the general public in a courteous and professional manner. + Conforms with and abides by all regulations, policies, work procedures and instructions. + Exhibits and maintains a professional demeanor to reflect a positive image of The Polo Club. + Performs other duties as assigned by the First Assistant Golf Professional. + Must have excellent customer service skills. + Knowledge of golf merchandise is helpful. + Requires responsibility and accountability. + Requires good time/task management, and a positive and upbeat attitude. + Ability to communicate well verbally and in writing. + Ability to understand and carry out verbal and written instructions. + Ability to interact professionally and maintain effective working relationships with management, co-workers and members. + Must be able to multi-task and work in a fast paced environment. + High school diploma or general education degree (GED); one year certificate from college or technical school or three to six months related experience and/or training. Equivalent combination of education and experience will be considered. + Knowledge of Microsoft Office Suite and Internet. ID: 2018-1305 External Company Name: The Polo Club of Boca Raton External Company URL: http://www.poloclub.net/
          (USA-MA-Springfield) Production Manager      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Supervise factory employees in a manufacturing and assembly environment: plan and assign work, implement policies and procedures and recommend improvements in production methods, equipment, operating procedures and working conditions.   Essential Duties and Responsibilities:   * Directing all work activities of the salary and hourly workforce, establishing goals, monitoring results, and taking actions as necessary * Working closely with other areas such as engineering, marketing, sales, supply chain, human resources, training and payroll * Responsible for the daily management of manufacturing process including: * Department staffing and training * Production Planning * Quality Control * Inventory Control * Scrap Reduction * Process Improvement o Workflow Management o Personnel attendance   * Ensuring effective employee relations; providing employee coaching and development; making employment decisions; resolving employee issues through problem resolution * Balancing quality, productivity, cost, safety and morale to achieve positive results in all areas; working to continuously improve in all areas * Managing departmental performance measures, including visual controls and providing regular progress reports to process line manager * Participating in and providing training and development * Maintaining and controlling departmental budget                   NOTE: This list presents only the principal duties of the position and is not intended to be comprehensive. Other duties and responsibilities may be assigned as dictated by the business needs and conditions.   Education and Experience:   · Bachelor's degree or equivalent, and 5-7 years' experience in a manufacturing facility · Knowledge of lean manufacturing principles and techniques is preferred, and strong problem solving skills are required · Pending position assigned, this position may require a working knowledge of both CNC and conventional machining, and familiarity with processes in assembly and specialty services · An understanding and working knowledge of process development and improvement tools to drive improvement activities within the assigned manufacturing cell, as well as new product introduction, troubleshooting process and product problems         Competencies and Skills:   · Must have working command of the English language · Must be able to communicate in English verbally and in writing (verbal instructions, written memos and instructions) · Must be proficient in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint · Excellent verbal and written communication skills are required · Other essential skills and experiences desired: o Leadership: a demonstrated ability to lead people and get results through others o Planning: an ability to think ahead and plan over a 30-day time span and prepare action plans to achieve results o Supervision: employee hiring and retention, performance review and discipline o Measurement of performance to goals and standards o An ability to balance and achieve positive results in the areas of safety, quality, productivity, cost and employee relations o Quality orientation and attention to detail o Problem analysis and resolution o Strong interpersonal and communication skills o An ability to manage multiple priorities o Strong team player   Physical Demands:   * Must be able to stand, sit, stoop, squat and walk * Must be able to lift up to 30 pounds   NOTE: Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.     Work Environment and Personal Protective Equipment:   Within the Smith & Wesson manufacturing facility, employees may be exposed to manufacturing noise, airborne liquid chemicals, fine particulate dust, ambient temperatures, and industrial lighting. Work environment is similar to most manufacturing operations. May be exposed to excessive noise, temperatures, hazards associated with working around moving machinery, work in confined quarters, exposure to vibrations and shop lighting, continuous exposure to hot temperatures, may be humid, odors, dust, continuous exposure to mechanical hazards, and occasional exposure to chemical hazards.   The following Personal Protective Equipment is required: * Safety glasses with side shields and hearing protection required when on manufacturing floor   The use of additional personal protective equipment (PPE) may be required when a job task(s) is being completed in or around your assigned department or in another department, this includes safety eyewear, hearing protection, and safety footwear Equal Opportunity Employer Minorities/Women/Protected Veterans/Disabled
          (USA-MO-Columbia) Logistics Specialist II      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This position will be responsible for multiple functions of Logistics. The Logistics Specialist II will be cross trained in unloading of containers, receiving, material/inventory movement, picking, packing, shipping, and loading of containers. The successful candidate will be self-motivated, have attention to detail, excellent communication skills, type accurately, have knowledge of all functions of logistics, and can work independently or with a team. Essential Duties and Responsibilities: * Advanced order fulfillment activities using company systems and following business processes. Includes allocation, picking, packing, prepping, rating, shipping, loading trucks etc. * Ensuring compliance with customer and business requirements as it relates to fulfillment and shipment of sales order processing. * Utilize technology within warehouse (i.e. RF units or computer terminals) * Maintain inventory accuracy by physical movement and also electronic movement utilizing company software systems. * Perform cycle count duties, including investigating discrepancies. * Investigate issues and solve complex problems. * Follow defined processes and identify opportunities to refine processes. * Provide leadership/mentoring to Logistics Specialist I and temporary staff * Fulfill bulk inventory requirement for both assembly and outside contractors * Operate and maintain powered industrial to a clean and ready state for operations, including required safety inspections * Maintain warehouse space for optimal utilization * Pick, process, pack, and ship orders to customers in an accurate and timely manner. * Unload trucks within specified timeframe * Labeling, receiving, and unloading products from containers. * Prepping, Staging, Wrapping, etc. for customer orders * Supporting dock operations including truck loading. * Maintain a safe, clean, and organized work environment. * Ability to work in a team environment to accomplish team goals. * Follow defined processes and assist in maintaining an accurate inventory. * Provide suggestions and feedback to management. * Achieve personal and team goals. * Other duties as assigned. NOTE:This list presents only the principal duties of the position and is not intended to be comprehensive. The duties and responsibilities listed above may be changed or supplemented at any time in accordance with business needs and conditions. Education and Experience: * High school diploma or GED minimum * 2-5 years' experience * Powered Industrial Truck experience preferred * WMS experience preferred Competencies and Skills: * Ability to operate a Powered Industrial Truck Physical Demands: * Computer literate in Microsoft Office -- Excel, Word, SAP * Type accurately * Count and maintain inventory * Forklift Certification * Ability to work independently or with a team * Self-motivated * Ability to follow and teach precise processes * Prioritize tasks and be able to switch tasks as needed * Excellent interpersonal (written and verbal) communication skills * Attention to detail * Regular and predictable attendance is required. * Some overtime required. * Ability to work days or nights as scheduled. * Ability to move about facility on regular basis to perform physical activities, such as, but not limited to, lifting heavy equipment (up to 50 lbs. unassisted), bending, standing, climbing or walking. * Depth perception, visual, and hearing acuity for safety NOTE:Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions. Work Environment and Personal Protective Equipment: * Exposure to plant environment, with fork lift and other general hazards. * Safety shoes required.       Equal Opportunity Employer Minorities/Women/Protected Veterans/Disabled
          (USA-MO-Columbia) Master Data Specialist      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This role creates the foundation for the Inventory & Planning Management team, and the role they will play in supporting the new AOBC Distribution Center. Under the direction of the Director of Inventory & Planning Management Director, the Master Data Specialist must be able to work in a fast-paced, team-oriented environment to ensure that all master data is correctly created and maintained in SAP. This person will be the gatekeeper as to how master data controls daily SAP functions. This job requires interaction with the Inventory & Planning Management team, sales, marketing, logistics, engineering and sourcing teams. Essential Duties and Responsibilities: * Create and maintain Material Master , including UPCs and ITFs creation * Create Purchasing Info Records (PIR's) * Create Source List * Create and maintain Bill of Material (BOM) in SAP to mirror Windchill Engineering * Create and maintain Routings in SAP as approved by Engineering and Assembly * Communicate to Accounting department the standard cost set up in SAP * Generate and Analyze master data reports * Assist Director of S&OP as needed * Create #107 receipts daily * Perform as the gatekeeper for all master data by asking all of the right questions to ensure that data flows through procurement, warehouse, sales, and accounting * Work safely and report work related incidents immediately * Other duties as assigned NOTE: This list presents only the principal duties of the position and is not intended to be comprehensive. The duties and responsibilities listed above may be changed or supplemented at any time in accordance with business needs and conditions. Education and Experience: * High school diploma or equivalent (GED) required, a bachelor's degree a plus. * 3-5 years' experience with data management, customer master data inputs and pricing agreements highly desired. * Experience with SAP or other ERP systems required. * Must have experience in Excel, Word and Outlook.   Competencies and Skills:   * SAP System * Microsoft Office Suite * Demonstrated ability to: * Understand business implications of supplier actions * Interact with others to manage projects * Hands on, not afraid to walk through the plant to resolve issues * Takes ownership of job function * Accountability * Organize work * Follow up on outstanding tasks and projects * Ambitious, desire to learn and grow * Ethical, Honest, Accurate, precise, Attention to detail and is comfortable with some degree of routine     Physical Demands:   * Regular and predictable attendance is required. * Some overtime required for work demands * Ability to sit for prolonged periods of time in front of a computer. * Visual acuity. * Occasional travel for developmental activities   NOTE: Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions. Work Environment and Personal Protective Equipment: * General office environment, with some exposure to plant environment, with fork lift and other general hazards. Benefits include competitive medical, dental, and vision coverage for employee and qualifying dependents as well as 401(k) with company match, Profit Sharing plan, Employee Stock Purchase Plan, product discounts, and generous paid time off. Equal Opportunity Employer Minorities/Women/Protected Veterans/Disabled
          (USA-SC-Columbia) Regional Account Coordinator, Aflac Group Insurance      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Spread Your Wings We are the duck. We inspire and are inspired, listen and respond, empower our people, give back to our community, and most importantly, celebrate every success along the way. We do it all .../The Aflac Way/ . Aflac, a Fortune 500 company, is an industry leader in voluntary insurance products that pay cash directly to policyholders and one of America's best-known brands. Aflac has been recognized by Fortune magazine as one of the 100 Best Companies to Work For in America for 19 consecutive years, one of the Best Workplaces for Millennials for the past two years and one of America's Most Admired Companies for 16 consecutive years. Our business is about being there for people in need. So, ask yourself—are you the duck? If so, there’s a home—and a flourishing career—for you at Aflac. The Company Aflac Group Insurance The Location Columbia, SC The Division Aflac Group / US Sales Division The Opportunity Regional Account Coordinator Closing Date August 14th , 2018 Principal Duties & Responsibilities Provides support to Regional Account Executives in support of business initiatives related to the sales growth of Aflac’s True Group product portfolio Coordinates administrative services for RAE’s, and serves as team point of contact for routine inquires and issues; arranges various meetings, etc. Attends meetings and training related to Strategic Asset Management as needed; conducts business presentations related to RAE initiatives to internal partners; assist in support of finalist meetings Analyzes departmental trends including work flow, productivity, and efficiency; assist with gathering and compiling reports to track initiatives and projects compared to planned deliverables; calculate and collect metrics and volumes to establish a target or compare against existing targets; coordinates administrative and logistical details associates with the day-to-day operations of the business unit Works closely with Strategic Asset Management team to monitor business operations in order to develop, maintain, forecast, and track performance metrics; assist with gathering and compiling reports to track initiatives and projects compared to planned deliveries Leads efforts to identify and document known and newly discovered process gaps within, true group products, and other sales growth and retention opportunities; makes recommendations to address those gaps; ensures that current state processes are properly and accurately documented and communicate when there is any deviance from the process Coordinates activities regarding integration of SAM implementation plans to RAE’s, including communication, training, and organizational impact; ensures that plans are properly aligned with future state expectations in support of SAM programs and systems that maintain the program throughout the market; coordinates data cleansing efforts on behalf of the Regional Account Executives to maintain the consistency and effectiveness of the data within each markets Book of Business; organizes customer feedback (MAA, MKD , RSCs, DSCs, BSP, BSC) regarding future state; analyzes results and provides clear and actionable recommendations Acts as liaison between departments and facilitates collaborative efforts on initiatives that involve multiple departments/divisions Develops and maintains relationships within territory offices and staff while coordinating efforts with RAE team to ensure that initiatives and priorities are communicated Performs other duties as required Education & Experience Bachelor’s degree in business administration, marketing, organizational development, or a related field and four years of job-related work experience or an equivalent combination of education and experience Experience with and knowledge of Aflac Asset Management systems (RPM, Book of Business, SDM Cube, You Got Net, FMYI, Qlikview, CRM etc.) Job Knowledge & Skills * Microsoft Excel: Intermediate to Advanced * Microsoft PowerPoint: Intermediate * Microsoft Word: Intermediate * Microsoft Access: Intermediate * One Note * Business Objects * Experience with and knowledge of Aflac systems (ACF, LAGT, RPM, SharePoint, Business Objects, etc.) * Excellent presentation, oral, written, and interpersonal communications skills to effectively interact with Aflac’s senior management, and internal and external business contacts * Strong diagnostic and creative problem-solving skills Core Organizational Competencies Action Oriented, Customer Focus, Adaptability, Listening, Ethics and Values, Integrity and Trust Functional Competencies Drive for Results, Intellectual Horsepower, Problem Solving, Process Management, Time Management The Benefits Aflac is known for treating our employees exceptionally well. As one of the leaders in the insurance industry, we’re able to offer one of the most comprehensive health benefits packages available in corporate America, including free coverage from one of our pioneering insurance products, the Aflac Cancer policy. Our employees also enjoy a host of other benefits, including advancement opportunities, opportunities for continued education and professional development, merit increases and performance bonuses, profit-sharing 401(k), stock purchase plans, and many more. **Title:** *Regional Account Coordinator, Aflac Group Insurance* **Location:** *null* **Requisition ID:** *50954243*
          (USA-MN-Mankato) Community Manager      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Cal-Am Properties, a national leader in Multi-Family Residential Community Management, has an immediate opening for the right person to manage one of our communities!. We offer a very competitive starting salary and benefits package including 401k, health & dental insurance, generous vacation and paid holidays. We are looking for experienced property managers with a proven track record in family oriented communities. Selected candidate will be energetic, goal oriented. As a member of our team you will be responsible for the financial, physical and social aspects of the community you manage. Under the direction of the Regional Manager your responsibilities will include but not be limited to: + Hire, train and motivate on-site personnel. Supervise all staff in order to achieve operational goals of the client. + Maintain the community and common areas in excellent condition and curb appeal including roads, common buildings, amenities and property equipment. + Prepare and work within an annual budget including variance reporting and plans to achieve client objectives. + Collect rents aggressively using legal means if necessary. Educate residents on the benefits of paying on time each month. Maintain records of all tenant related and accounting related activities. Interface with the home office regarding payables and receivables. Submit required reports to the corporate office in a timely fashion on a daily, weekly and monthly basis. + Market the community and specific vacancies to target market. Focus on overall strategy to fill vacancies quickly with qualified applicants. Utilize newspapers, internet and other advertising sources creatively to maintain high quantity and quality of traffic to the community. Process applications according to specific guidelines. + Consistent education and enforcement of all rules and regulations of the community. Report rule violations promptly with plans to correct the violations. + Perform additional tasks and responsibilities as directed. Requirements + High School Diploma or equivalent + Some College or Degree Preferred. + Minimum 3 years experience as On-Site property Manager + Proven track record of success in meeting occupancy, delinquency and physical plant goals. + Demonstrated mastery of Sales, Marketing, Financial and Management skills + Knowledge of Microsoft Word, Excel and Outlook + Experience with Yardi Voyager a plus + Strong work ethic and a self starter + Valid driver’s license + Outgoing and pleasant demeanor, willing to go the extra mile and focused on customer satisfaction + Ability to hire, train and motivate a highly effective team + Willingness to confront issues in a professional manner and work with others to resolve conflict + Rounded knowledge of the building trades including plumbing, electric, gas systems, rough and finish construction and landscaping. + Candidates with project management experience will be considered first. Benefits $50,000 - $55,000 base salary with housing included, medical/dental/vision options, 2 weeks of vacation, 1 week of sick time, 2 personal days
          (USA-RI-North Kingstown) Maintenance Person      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
*The Towne Place Suites by Marriott in North Kingston is seeking a dependable, organized, and diligent Maintenance Worker to join the team. This position is responsible for troubleshooting, repairs and performing preventive maintenance relative to the mechanical, electrical, HVAC, plumbing systems in the hotel. * *Are you handy and like to fix things? Do you enjoy working with people in a fast paced friendly environment? Would you find it rewarding to resolve guest issues, and see the results of your efforts? We want to hear from you! * *GENERAL RESPONSIBILITIES:* * Perform, administer and document preventative maintenance programs within assigned hotel(s) to meet/exceed established standards * Adherence to all Colwen and brand standards * Work with supervisor to identify and complete all technical projects within hotel * Respond in a timely fashion to work order * Perform electrical, plumbing and carpentry projects * Assist in HVAC unit repairs * Perform Guest Room maintenance including: Caulking, tile repair, painting, plumbing etc.) * Determine need for contract/repair services * Complete overall building maintenance * Ensure pool/spa maintenance (Certified Pool Operator CPO) * Follow OSHA guidelines to ensure safe working environment (lock out- Tag out, maintain MSDS sheets etc.) * Care for common areas and parking lots * Assist with House person / Shuttle Driver duties as needed * Maintain building exterior not serviced by contractor (e.g. snow removal, lawn care, painting) * Maintain and manage a work order system for assigned hotel(s) * Perform other related duties as needed * High School diploma or general education degree (GED) * 2 years maintenance experience preferred * Certified Pool Operator preferrred * Proficient in English language. * Working knowledge of kitchen equipment /refrigeration * Working knowledge of fire protection and life safety systems * Valid Driver’s License * Familiar with common computer software programs(e.g. Microsoft office) * Must be willing to work holidays (all hotels are 24/7) * May require overnight stays * Some work in office * Must be willing to work varied hours *Colwen Hotels offers a comprehensive rewards and compensation package for eligible associates that includes:* * * *Opportunities for advancement and career growth * Warm and supportive work environment * Earned Personal Time Off and first year Personal Days * Holiday Pay * Jury Duty and Bereavement Pay * Hotel Discounts * Competitive Wage and hotel position incentives (i.e. Perfect Sell rewards) * Medical, Dental and Vision Insurance * Company-funded Health Reimbursement Account * Flex Spending Account * Voluntary Life Insurance and Disability Insurance * 401(k) retirement plan with Employer Match after one year of employment Colwen Hotels is an equal opportunity employer. EOE M/F/D/V
          (USA-AZ-GRAND CANYON) Director of Facilities, South Rim      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Responsible for the physical plant, maintenance and engineering operations for Xanterra South Rim property. + Responsible for the overall asset management and operation of the physical plant(s) on the Xanterra South Rim property. + Oversees and assists maintenance and repair of all facilities in accordance to the Concessions Contract. + Responsible for maintaining robust CMMS system to encompass preventative maintenance, recurring maintenance, scheduled and unscheduled repair, component renewal and deferred maintenance and project documentation. + Responsible for compiling and execution of the Annual Maintenance Plan and extended year plan to include the CMMS reporting areas listed above. + Oversees and assists the project teams in the management of all aspect of planning, design, and construction, from project inception through closeout. + The Director, in coordination with the Assistant Director and the Project Managers, ensure all projects meet regulatory and contractual requirements, as well as National Park Service and Xanterra objectives. + Works closely with various National Park Service divisions on engineering projects, abatements, and compliance issues. + Compile and execute the annual three year Xanterra South Rim Capital Expense plan. + Responsible for creation and administration of department financial plan, and management of plan including labor. Maintain the property level documentation as it pertains to the Lease Hold Surrender (LSI) for eligible projects. + Responsible for completing annual performance reviews for Engineering personnel and administering department personnel matters. + Communicate with the Assistant Director of Facilities to ensure that maintenance work orders are being completed in a timely and satisfactory manner. This includes preventive, predictive and scheduled maintenance. + Work with the Assistant Director of Facilities to ensure the timely completion of NPS required inspections and inspection related work orders. + Communicate with project management team to ensure completion of projects on schedule and within budget. Approve final sign off on all projects. + Work with Assistant Director of Facilities and Property Controller to ensure that parts inventory database is current, that inventory cost is within budget and invoicing/ordering is following company guidelines. + Ensure that department is complying with all Company, NPS and other Federal laws and regulations regarding HAZMAT, HAZCOM, risk management, confined space, lockout-tag out, ergonomics, current ADA/ABAAS accessibility guidelines and vehicle use. + Work closely with Director of Sustainability to ensure compliance with all company and NPS sustainability policies and procedures. + Project a commitment to Xanterra South Rim Sustainability Policies and Procedures. + Carry out duties as Director on Duty as assigned. + Other duties as assigned. + Bachelor’s degree in Facilities Engineering, Construction and Project Management, or Building Technology is preferred. + Eight to ten years of progressive management experience in Engineering Maintenance. + Experience with historic structures and preservation guidelines and techniques. + Thorough knowledge and demonstrated experience managing concurrent large, complex engineering projects. + Knowledge of physical plant operations including boilers, generators, pumps, water/waste treatment, gas/fuel lines and power lines. + Detailed knowledge and ability to comply with the Concessioner, Service, and other federal/Arizona governmental requirements, policies, and procedures. + Working knowledge of Computer Maintenance Management Systems, data analysis, and reporting Experience with Occupational Health and Safety Administration (OSHA)/Federal Government safety requirements and NEPA requirements. + LEED® AP Accreditation/Green Build experience is preferred. + Project management experience including cost estimating, bid notices and contract negotiations. + Experience with preventive maintenance best practices and curing deferred maintenance in remote operations with seasonal weather variations. + Experience in the creation of construction management programs and financial plans for the Engineering Department. + Hands-on management style with the ability to motivate and inspire others. + Strong relationship and communication skills with the ability to convey ideas effectively to a variety of audiences. + Experience with Microsoft Office suite including: Word, Excel, and PowerPoint. + Must possess physical agility to ascend/descend a ladder or scaffolding, tour construction site, and enter confined space. + Possess or obtain a valid Arizona Driver’s license within 90 days of start date and comply with the company Driver Safety Program. Free in-park housing provided. Complimentary meals and Medical/Dental/Vision health plans available. 401K. Drug-free workplace. Employment history verified. Background checks/Drug test required. Xanterra is an Equal Opportunity and Affirmative Action Employer. Minorities/Women/Disabled/Veterans are encouraged to apply. TO APPLY visit www.grandcanyonlodges.com/careers Requisition ID: 2018-16470 External Company Name: Xanterra Leisure Holding, LLC External Company URL: www.xanterra.com Street: PO BOX 699 Responsibilities: + Responsible for the overall asset management and operation of the physical plant(s) on the Xanterra South Rim property. + Oversees and assists maintenance and repair of all facilities in accordance to the Concessions Contract. + Responsible for maintaining robust CMMS system to encompass preventative maintenance, recurring maintenance, scheduled and unscheduled repair, component renewal and deferred maintenance and project documentation. + Responsible for compiling and execution of the Annual Maintenance Plan and extended year plan to include the CMMS reporting areas listed above. + Oversees and assists the project teams in the management of all aspect of planning, design, and construction, from project inception through closeout. + The Director, in coordination with the Assistant Director and the Project Managers, ensure all projects meet regulatory and contractual requirements, as well as National Park Service and Xanterra objectives. + Works closely with various National Park Service divisions on engineering projects, abatements, and compliance issues. + Compile and execute the annual three year Xanterra South Rim Capital Expense plan. + Responsible for creation and administration of department financial plan, and management of plan including labor. Maintain the property level documentation as it pertains to the Lease Hold Surrender (LSI) for eligible projects. + Responsible for completing annual performance reviews for Engineering personnel and administering department personnel matters. + Communicate with the Assistant Director of Facilities to ensure that maintenance work orders are being completed in a timely and satisfactory manner. This includes preventive, predictive and scheduled maintenance. + Work with the Assistant Director of Facilities to ensure the timely completion of NPS required inspections and inspection related work orders. + Communicate with project management team to ensure completion of projects on schedule and within budget. Approve final sign off on all projects. + Work with Assistant Director of Facilities and Property Controller to ensure that parts inventory database is current, that inventory cost is within budget and invoicing/ordering is following company guidelines. + Ensure that department is complying with all Company, NPS and other Federal laws and regulations regarding HAZMAT, HAZCOM, risk management, confined space, lockout-tag out, ergonomics, current ADA/ABAAS accessibility guidelines and vehicle use. + Work closely with Director of Sustainability to ensure compliance with all company and NPS sustainability policies and procedures. + Project a commitment to Xanterra South Rim Sustainability Policies and Procedures. + Carry out duties as Director on Duty as assigned. + Other duties as assigned. Qualifications: + Bachelor’s degree in Facilities Engineering, Construction and Project Management, or Building Technology is preferred. + Eight to ten years of progressive management experience in Engineering Maintenance. + Experience with historic structures and preservation guidelines and techniques. + Thorough knowledge and demonstrated experience managing concurrent large, complex engineering projects. + Knowledge of physical plant operations including boilers, generators, pumps, water/waste treatment, gas/fuel lines and power lines. + Detailed knowledge and ability to comply with the Concessioner, Service, and other federal/Arizona governmental requirements, policies, and procedures. + Working knowledge of Computer Maintenance Management Systems, data analysis, and reporting Experience with Occupational Health and Safety Administration (OSHA)/Federal Government safety requirements and NEPA requirements. + LEED® AP Accreditation/Green Build experience is preferred. + Project management experience including cost estimating, bid notices and contract negotiations. + Experience with preventive maintenance best practices and curing deferred maintenance in remote operations with seasonal weather variations. + Experience in the creation of construction management programs and financial plans for the Engineering Department. + Hands-on management style with the ability to motivate and inspire others. + Strong relationship and communication skills with the ability to convey ideas effectively to a variety of audiences. + Experience with Microsoft Office suite including: Word, Excel, and PowerPoint. + Must possess physical agility to ascend/descend a ladder or scaffolding, tour construction site, and enter confined space. + Possess or obtain a valid Arizona Driver’s license within 90 days of start date and comply with the company Driver Safety Program. Free in-park housing provided. Complimentary meals and Medical/Dental/Vision health plans available. 401K. Drug-free workplace. Employment history verified. Background checks/Drug test required. Xanterra is an Equal Opportunity and Affirmative Action Employer. Minorities/Women/Disabled/Veterans are encouraged to apply. TO APPLY visit www.grandcanyonlodges.com/careers
          (USA-AK-Juneau) Administrative Assistant, Alaska College of Education      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Administrative Assistant, Alaska College of Education Apply nowJob no:510023 Classification:Administrative Generalist 4 Grade:Grade 77 Work type:Staff Full-time Administrative Unit:University of Alaska Southeast School/Business unit:Juneau Campus Deans Location:Juneau Categories:Administrative/Personnel, Office/Clerical, Other Position Summary:Join the team of professionals who support the UAS mission as an Administrative Assistant in the Alaska College of Education. Our candidate to manage departmental travel and purchasing as well as assist program faculty will be skilled in the basics of bookkeeping, an effective communicator, well organized, able to work independently, and capable of tracking multiple tasks. The Alaska College of Education provides programs in initial and advanced teacher training, both on-campus and in distance delivered format. This position provides travel, purchasing and finance, human resources, and inventory management support for faculty, staff, and program participants.This position fulfills critical financial and office management duties for the Alaska College of Education which impact staff and faculty reimbursements, vendor payments, and travel arrangements. A successful candidate must understand the importance of diplomacy, confidentiality, and apply the appropriate standards. This position plays an important role in communicating with other UAS offices in order to perform tasks as several levels. We strongly encourage women, minorities, individuals with disabilities, and veterans to apply. Duties: 10INVENTORY CONTROL AND SPECIAL PROJECTS: Maintains records of all equipment purchases for unit. Tracks inventory, including equipment, books, and office supplies. Keeps log of location of major equipment, works with Facilities on inventory control numbers. Oversees inventory checkout to faculty, staff, students. Ensures that office equipment including computers are maintained and updated regularly. Assist with other special projects initiated and assigned by the dean''s office.Essential 20PURCHASING: Prepares all unit purchase documents for faculty, staff, and programs according to UAS regulations. Holds unit credit card and maintains accurate and up to date log of all purchases, balanced monthly. Responsible for correct coding and back up documentation for all purchases. Tracks purchases from requisition status, through approval processes to purchase order, to delivery of products or services, receiving invoices, approving for payment and verifying that check has been issued. Maintains files of purchases. Assists with reconciliation of the monthly financial reports. Prepares journal vouchers, reallocations, check requests, honoraria, and other financial documents. Assists with preparing contracts for independent contractors. Provide advice and guidance to other administrative assistants who have limited purchasing and travel duties.Essential 30PROGRAM SUPPORT: Provide comprehensive administrative support to the Alaska College of Education programs and act as an office manager for the department(s): establish priorities, monitor academic deadlines, prepare correspondence, maintain smooth for of incoming and outgoing department materials. Maintain a high level of customer service to faculty and students. Provide directions and procedures to faculty and students. Act as an initial point of contact for the department and resource to provide information and assistance to faculty, staff, students and the general public. Answer general and specific inquires daily pertaining to the department and programs.Essential 40TRAVEL: Prepares documents and purchases airfare according to UAS regulations for all Alaska College of Education faculty, staff, and program participants. Holds the unit travel credit card and maintains accurate and up to date log of all travel purchases balanced monthly. Tracks travel arrangements from initial planning and approvals through final payments, including preparation of travel expense reports. Works with Travel desk to assure timely payments to vendors and personnel. Maintains travel files.Essential Education & Experience + High School diploma, or an equivalent combination of training and experience. + Three years progressively responsible office/administrative experience or an equivalent combination of training and experience. Knowledge/Skills/Abilities + Ability to prioritize projects and work flow and make decisions using independent judgment. + Strong written and verbal communication skills. + Strong Customer Service Skills + Knowledge of accounting techniques/practices, and maintain meticulous purchasing files. + Proficient in Microsoft Word and Excel and experienced with databases. + Proficient in handling matters of a sensitive and confidential nature, exercises tact, diplomacy, sensitivity, and helpfulness when interacting with students and faculty from diverse cultural and socioeconomic backgrounds. + Ability to analyze questions and problems, and resolve, or refer to appropriate staff/office, and convey information effectively. + Familiarity with UAS programs and UA data management systems is preferred. This is a full-time,Grade 77, 12-month position complete with afull employee benefits package. This is an open until filled recruitment with the initial application review taking place onAugust 27th, 2018. A complete application will include a resume, cover letter, and contact information for three professional references. Contactuas.hr@alaska.edu, or phone (907) 796-6263 for technical support, additional questions, or to request ADA accommodation when completing your application. As a public, regional, comprehensive university, UAS is committed to building a culturally diverse and inclusive organization and strongly encourages women, minorities, individuals with disabilities, and veterans to apply. All interested persons should apply online. For further assistance with the application process contact Human Resources at 907-796-6263 or email personnel@alaska.edu. Advertised:08 Aug 2018Alaskan Daylight Time Applications close:
          (USA-AK-Juneau) Career Education Student Assistant      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Career Education Student Assistant Apply nowJob no:509980 Classification:Student Assistant B Grade:Student B Work type:Student Employee Administrative Unit:University of Alaska Southeast School/Business unit:School of Career Education Location:Juneau Categories:Office/Clerical, Other Position Summary:This is an excellent opportunity for a student to gain professional administrative services experience. The student hired will provide general clerical support to Career Education faculty & staff. Duties: 100Scan, organize, collate, file, and assist staff in the maintenance of personnel records. Provide general administrative support like scanning, photocopying, filing, and front desk coverage. Distribute mail to staff members and help organize HR Office events.Essential Preferred knowledge, skills, and abilities include: + Effective problem solving + Strong verbal and written communication skills + Ability to learn technical systems and processes + Organizational skills + Dependability This is an entry-level position. Some Microsoft Word, Excel & PowerPoint experience preferable. Training will be provided. This is a full-time, Student Assistant B ($9.84-$10.00/hourly) position during the Fall and Spring Semesters 2018-2019. The incumbent maybe provided the opportunity to stay on-board, part time during the Summer. All applicants must be enrolled in at least six credits for the fall semester and have a 2.0 cumulative GPA. This is an open until filled recruitment with initial applicant review occurring on August 19th, 2018. Applications must include a resume, cover letter, and contact information for three references. For assistance with the online application, or to submit a request for ADA accommodation please contact the UAS HR Office, 907-796-6263. As a public, regional, comprehensive university, UAS is committed to building a culturally diverse and inclusive organization and strongly encourages women, minorities, individuals with disabilities, and veterans to apply. All interested persons should apply online. For further assistance with the application process contact Gail Cheney, Director of Human Resources. Advertised:08 Aug 2018Alaskan Daylight Time Applications close:
          (USA-CA-San Diego) Finance Administrative Assistant - Volkswagen of Kearny Mesa      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Volkswagen of Kearny Mesa is part of the fast growing Group 1 Automotive, a leader in automotive retail. We are looking to add a qualified FINANCE ADMINISTRATIVE ASSISTANT to our team. Group 1 is a Fortune 500 company that owns and operates automotive dealerships and collision centers in the United States, United Kingdom and Brazil. We offer our associates a team environment, great benefits and ongoing training and support. If you are in alignment with our values of integrity, transparency, professionalism and teamwork - now might be the time for you to accelerate your career as part of the best company in automotive retail. Apply today or refer a qualified friend. In addition to competitive pay, we offer our associates the following benefits: + Health, Dental, Vision, Life, and Disability insurance + 401(k) plan with company match + Paid Time-Off + Employee Stock Purchase Plan + Employee Vehicle Purchase Program + Professional work environment, with job training and advancement opportunities + Collect, organize and scan all deal paperwork from the finance department managers. + Ensures all the proper registration paperwork is included in the deal and provided to the title clerk timely. + Verify all trade-in information is included and accurate. + Handle paperwork for all wholesale and dealer trade deals. + Ensure all the proper forms are in each and every deal and are 100% accurate. + Oversee and organize customer files. + Employee may be required to perform other job duties as assigned. + Maintain confidential customer and company information. + Demonstrates behaviors consistent with the Company’s Values in all interactions coworkers, vendors. + Prior administrative/secretarial experience as F&I Assistant required! + Proficient at operating a personal computer including Microsoft Office: E-mail, Excel and Word. + Excellent phone etiquette. + Ability to work independently and be self-motivated. + Great attitude with high-energy personality. + Excellent customer service skills. + Professional appearance and work ethic. + Strong attention to detail a must! + Ability to work well in a process-driven environment. + High School Diploma or equivalent. *All applicants must pass pre-employment testing to include: background checks, MVR, and drug testing in order to qualify for employment* Group 1 Automotive is an Equal Employment Opportunity employer. ID: 2018-6894 External Company Name: Group 1 Automotive, Inc. External Company URL: http://www.group1auto.com Street: 8040 Balboa Avenue
          (USA-TX-San Antonio) Automotive Finance Manager - Volkswagen of Alamo Heights      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Volkswagen of Alamo Heights is part of fast growing Group 1 Automotive, a leader in automotive retail and we are looking to add qualified AUTOMOTIVE FINANCE MANAGER to our team. In addition to competitive pay, we offer our associates the following benefits: + Health, Dental, Vision, Life, and Disability insurance + 401(k) plan with company match + Paid Time-Off + Employee Stock Purchase Plan + Employee Vehicle Purchase Program + Professional work environment, with job training and advancement opportunities + Oversee dealership customer loan origination and approval process. + Establish and maintain strong relations with our lenders. + Recruit, hire and develop associates for the Financial Services Department. + Maintain accurate monthly, quarterly and year-end reports. + Determine the customer’s need for financing and explore payment options. + Establish a positive relationship with customers as they are presented products and services. + Present warranties, credit insurance, GAP insurance and other beneficial products offered by the dealership. + Secure and finalize transactions in a legal and ethical manner while maintain a high level of productivity. + Meet monthly forecast for finance and insurance income, penetration levels and customer satisfaction. + Accurately prepare all federal, state, and dealer paperwork related to the transaction and submits to the dealership’s Accounting Department in a timely manner. + Enhance customer satisfaction during the entire purchase experience. + Supervise the financial services associates to ensure individual and department goals are met. + Demonstrates behaviors consistent with the Company’s Values in all interactions with customers, co-workers and vendors. + Prior experience in automotive sales preferred. + Prior experience in an automotive dealership as a F & I contractor a plus! + Proficient at operating a personal computer including Microsoft Office: E-mail, Excel and Word.ADP Dealer Services Experience a plus. + Ability to work independently and be self-motivated. + Great attitude with high-energy personality. + Excellent customer service skills. + Professional appearance and work ethic. + Strong attention to detail. + Ability to work well in a process driven environment. + Outstanding communication skills in both verbal and written. + High school diploma or equivalent. + College degree preferred, yet not required. + Valid driver license in the state that you will work and a good driving record. Group 1 is a Fortune 500 company that offers a team environment, great benefits and ongoing training and support for its associates. If you are in alignment with our values of integrity, transparency, professionalism and teamwork- now might be the time for you to accelerate your career as part of the best company in automotive retail. Apply today or refer a qualified friend. *All applicants must pass pre-employment testing to include: background checks, MVR, and drug testing in order to qualify for employment* Group 1 Automotive is an Equal Employment Opportunity employer. #LI-LI1 ID: 2018-6891 External Company Name: Group 1 Automotive, Inc. External Company URL: http://www.group1auto.com Street: 1402 NE Loop 410 Expressway
          (USA-TX-San Marcos) Administrative Assistant III      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Posting Information Posting Number2018503 Posting/Functional TitleAdministrative Assistant III University Pay Plan TitleAdministrative Assistant III LocationSan Marcos DepartmentSpecial Projects Recruitment TypeOpen to All Job TypeFull-Time Monthly Salary$ 3,400.00 Job CategoryNon-Exempt Required Qualifications: Applicants must specifically address how they meet these required qualifications to meet the requirements of the position. Proficiency in general office and administrative support duties. Advanced knowledge of PC and Microsoft Office software programs including Excel, Word, and Outlook. Proficiency manipulating spreadsheet data and performing complex mail merges. Ability to interact courteously and professionally with University faculty, staff, and all members of the community by telephone, in writing, and in person. Excellent proofreading and editing skills. Demonstrated ability to work independently and in collaboration with others. Preferred Qualifications Previous experience working in higher education and/or state government. Experience working with special events or hospitality. Experience using the University’sSAPsystem to generate accounting, purchasing, and vendor documents. Bachelor’s degree Job Description Responsible for providing high level of administrative, organizational, and project-management support to Director of Special Projects specifically related to planning and execution of Presidential events. Job Duties Maintain event and office accounts. Develop cost sheets. Maintain event ledgers. Prepare and submit payments to vendors. Maintain accounting and budget files and produce accounting reports. Reconcile accounts and resolve accounting problems. Conduct inventories. Schedule routine equipment maintenance. May supervise student worker. Interface with other departments in the University to coordinate services and supplies. Develop purchase requisitions. Order office supplies. Locate and purchase specialized event materials. Work collaboratively to assemble event materials. Answer phones, greet office visitors. Open and close office daily. Coordinate with other university departments, as well as outside entities, to gather guest data and to maintain master mailing lists. Obtain, clean, and proofread large volumes of data for consistency and accuracy. Manipulate data using advanced computer database and word processing functions to generate mailing labels for invitations and guest lists for events. Prepare and assemble event-related materials for mail distribution, such as cover letters, invitations,RSVPcards, inserts, guest lists, envelopes, etc. Proofread for spelling, grammar, punctuation and data accuracy. Assist the director as needed. Directly participate in events and event-related activities after hours and on weekends. Additional Information to Applicants In addition to regular working hours of Monday-Friday from 8-5, this position requires participation at some events and event-related activities on evenings and weekends. Job Open Date08/08/2018 Job Close Date (posting closes at midnight)08/22/2018 Open Until FilledNo Normal Work DaysMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Normal Work Hours Start8:00AM Normal Work Hours End5:00PM Posting NoticesYOU WILL BE REQUIRED TO ELECTRONICALLY ATTACH A RESUME AND COVER LETTER TO YOUR APPLICATION. Legal and Required Notices Texas State University, to the extent not in conflict with federal or state law, prohibits discrimination or harassment on the basis of race, color, national origin, age, sex, religion, disability, veterans’ status, sexual orientation, gender identity or expression. Employment with Texas State University is contingent upon the outcome of record checks and verifications including criminal history, driving records, education records, employment verifications, reference checks, and employment eligibility verifications. Texas State University is a tobacco-free campus. Smoking and the use of any tobacco product will not be allowed anywhere on Texas State property or in university owned or leased vehicles. Texas State University is a member of the Texas State University System. Texas State University is anEOE. Texas State is committed to increasing the number of women and minorities in administrative and professional positions. Why work @ Texas State? • Amazing health insurance: various coverage options starting your first day of employment for full-time employees with Texas State paying 100% of the employee premium and 50% for your dependents!• Generous paid time off: vacation, holidays, sick days and many more!• Excellent work life balance resources: mother and family-friendly resources in addition to a comprehensiveFREEwellness program• Great professional development opportunities: choose from a variety of workshops, training, online learning and even access educational leave opportunities and reimbursement for academic courses• An inclusive Bobcat community: join our many social networks offered on and off-campus• Retirement peace of mind:TRSpension, retirement plans and voluntary saving options with generous employer contributions By joining the Texas State Bobcat team, you’ll be a part of one of the most beautiful, diverse, and growing universities in the nation. Applicant Document
          Java Developer II - Alta Resources - Neenah, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Microsoft Office Suite, Web UI development, and the J2EE architecture (Java Server Pages and servlets). Alta Resources is Hiring!...
From Alta Resources - Tue, 22 May 2018 00:50:41 GMT - View all Neenah, WI jobs
          (USA-TX-San Marcos) Assistant Director of Administrative Services      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Posting Information Posting Number2018502 Posting/Functional TitleAssistant Director of Administrative Services University Pay Plan TitleAsst Dir, Admin Svcs LocationSan Marcos DepartmentUniversity Libraries Recruitment TypeOpen to All Job TypeFull-Time Monthly SalaryCommensurate with experience Job CategoryExempt Required Qualifications: Applicants must specifically address how they meet these required qualifications to meet the requirements of the position. Knowledge of best practices related to procurement and financial processes; extensive knowledge of accounting principles and best business practices; knowledge of accounting and purchasing systems; ability to perform well under pressure in a fast-paced environment with continuous interruptions; project management skills; ability to organize and prioritize assigned tasks; ability to work effectively within a team environment; ability to communicate in a clear and concise manner; expertise with Microsoft Office Suite including advanced Excel knowledge and proficiency with Word; supervisory and training skills; strong customer services focus; attention to detail. Preferred Qualifications Job Description The University Libraries is seeking qualified applicants for the position of Assistant Director of Administrative Services. Reporting to the Director of Administrative Services, this position manages the library’s financial processes including purchasing, accounting, contract monitoring and compliance, budget development, tracking and adjustments, supervision of accounting and procurement staff, reporting, and guidance for library staff on all financial processes. It also assists the Director of Administrative Services with Human Resources and Facilities management as needed. Texas State’s 38,694 students choose from 98 bachelor’s, 92 master’s and 13 doctoral degree programs offered by the following colleges: Applied Arts, McCoy College of Business Administration, Education, Fine Arts and Communication, Health Professions, Liberal Arts, Science and Engineering, University College and The Graduate College. As an Emerging Research University, Texas State offers opportunities for discovery and innovation to faculty and students. Job Duties Financial/Business Management: Perform, evaluate, and delegate financial processes and procedures related to purchasing and accounting and recommend changes, improvements and/or additions. Utilize project management principles as appropriate to plan, implement, monitor, gather data and report on projects. Act as signatory for Account Manager for invoices, purchase orders, and appropriate contract commitments. Review and monitor contracts for compliance and execution. Support and maintain grants policy and program for the library. Act as a liaison to other University departments. Consult with, and train staff within the Library. Maintain tracking and filing systems for financial records, both print and online to ensure appropriate audit trail and manage disposal in accordance with the records retention policy. Serve as primary resource person within the library for the document management system (DMS– Banner) systems. Prepare and present financial reports to Library and IT Division management. Plan and manage sales during Wittliff Collections events. Supervision and Employee Development: Train, direct and manage the work of the Accounting Clerks and Procurement Specialists and evaluate performance effectively. Purchasing: Ensure and enforce the University Libraries compliance with all University purchasing policies and procedures. Source goods and services through appropriate tools and measures, including Request for Proposals (RFP), Quotations (RFQ), etc. Answer questions from library staff related to purchasing processes and unusual situations. Analyze, request adjustments, and approve all Library Purchase Orders (requisitions), NPOs, and invoices. Develop, review, and administer Library vendor contracts. Supervise preparation of and prepare IDTs as appropriate. Approve all p-card reconciliations. Budget: Assist the Director of Administrative Services in developing and implementing the annual Library budget. Monitor expenditures, provide status reports and execute budget transfers as needed or requested throughout the year. Accounting: Perform yearly opening and closing procedures. Supervise and/or perform account reconciliations between the Library’s integrated library system (ILS) and other internal tracking systems and the University Accounting System (SAP). Monitor and recommend setup or close of Library cost centers and/or fund accounts. Monitor and analyze Library revenue. Human Resources and Facilities Management Support: Assist the Director of Administrative Services with Human Resources and Facilities management and perform special projects assigned. Professional Development: Participate in professional development activities. Additional Information to Applicants Please complete all fields to ensure a thorough review of your qualifications. Job Open Date08/08/2018 Job Close Date (posting closes at midnight)08/22/2018 Open Until FilledNo Normal Work DaysMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Normal Work Hours Start8:00AM Normal Work Hours End5:00PM Posting NoticesYOU WILL BE REQUIRED TO ELECTRONICALLY ATTACH A RESUME AND COVER LETTER TO YOUR APPLICATION. Legal and Required Notices Texas State University, to the extent not in conflict with federal or state law, prohibits discrimination or harassment on the basis of race, color, national origin, age, sex, religion, disability, veterans’ status, sexual orientation, gender identity or expression. Employment with Texas State University is contingent upon the outcome of record checks and verifications including criminal history, driving records, education records, employment verifications, reference checks, and employment eligibility verifications. Texas State University is a tobacco-free campus. Smoking and the use of any tobacco product will not be allowed anywhere on Texas State property or in university owned or leased vehicles. Texas State University is a member of the Texas State University System. Texas State University is anEOE. Texas State is committed to increasing the number of women and minorities in administrative and professional positions. Why work @ Texas State? • Amazing health insurance: various coverage options starting your first day of employment for full-time employees with Texas State paying 100% of the employee premium and 50% for your dependents!• Generous paid time off: vacation, holidays, sick days and many more!• Excellent work life balance resources: mother and family-friendly resources in addition to a comprehensiveFREEwellness program• Great professional development opportunities: choose from a variety of workshops, training, online learning and even access educational leave opportunities and reimbursement for academic courses• An inclusive Bobcat community: join our many social networks offered on and off-campus• Retirement peace of mind:TRSpension, retirement plans and voluntary saving options with generous employer contributions By joining the Texas State Bobcat team, you’ll be a part of one of the most beautiful, diverse, and growing universities in the nation. Applicant Document
          Microsoft Teams, Twitter, Art History, More: Wednesday Afternoon Buzz, August 8, 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
TWEAKS AND UPDATES Neowin: Microsoft Teams announces a slew of back to school improvements. “The back-to-school season is rapidly approaching, and Microsoft is gearing up its education tools for the upcoming school […]
          Technical Word and Excel Translator with Copy Writing Expert Need(Only Europe and American)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Technical Word and Excel Translator with Copy Writing Expert Need(Only Europe and American) (Budget: $10 - $30 USD, Jobs: Copyright, Excel, Microsoft Office, Word)
          Packaging Manager - Mozzarella Department - Saputo - Lena, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP (Preferred but not required), Maestro, etc....
From Saputo - Wed, 25 Jul 2018 21:26:49 GMT - View all Lena, WI jobs
          Production Manager - Food Manufacturing - TMG Recruiting - Green Bay, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Maestro, etc. PRODUCTION MANAGER – FOOD MANUFACTURING.... $85,000 - $95,000 a year
From Indeed - Tue, 10 Jul 2018 18:38:03 GMT - View all Green Bay, WI jobs
          Manager, Quality Assurance Operations - Saputo - Black Creek, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Working knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP, Maestro, etc. Support US cheese facilities as needed....
From Saputo - Mon, 30 Jul 2018 21:27:39 GMT - View all Black Creek, WI jobs
          Manager, Production - Saputo - Black Creek, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Maestro, etc. Responsible for the overall performance of the Production and Packaging Departments...
From Saputo - Wed, 16 May 2018 21:26:46 GMT - View all Black Creek, WI jobs
          Supervisor, Packaging - Saputo - Belmont, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficient in Microsoft Office Suite, Maestro (AS400) and other computer-based applications. Collaborate with plant management and other supervisors to...
From Saputo - Wed, 25 Jul 2018 21:26:49 GMT - View all Belmont, WI jobs
          Cloud Gaming Market to 2025 By Leading Key Players - Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, PlayGiga, Playkey, SONY Corporation, Gakai, OnLive, GameString, Sling Media and LiquidSky Software      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Cloud Gaming Market Cloud gaming, also known as games on demand, is an online gaming service. It provides direct play abilities to end users on variety of devices. Increasing enhancement being provided by the cloud gaming platform to end-users and reduced cost...
          Enterprise Content Management Market to 2025 By Top Key Players - BM Corporation, Oracle Corporation, Microsoft Corporation, EMC Corporation, Alfresco Software, Opentext Corporation, Newgen Software Technologies, Xerox Corporation, Hyland Software, and Al      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Enterprise Content Management Market Enterprise Content Management is a methodical assortment of documents or records that enables an organization to access data from a common source through several platforms and avail the data to the users whenever needed. The...
          Encryption Software Market to 2025 By Top Key Players - Trend Micro, Symantec Corporation, McaFee, EMC Corporation, Sophos, Checkpoint Software Technologies, Winmagic, Microsoft Corporation and SAS Institute      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Encryption Software Market Encryption software is program that makes use of cryptography in order to prevent unlawful admission to digital information. Today cryptography is used to protect the digital information on electronic devices as well as the digital...
          Mixed Reality Market Outlook and Analysis to 2025 - Leading Top Companies are Atheer Inc., Daqri LLC, EON Reality Inc., Layar BV, Meta Company, Magic Leap, Inc., Microsoft Corporation, Seiko Epson Corporation      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Mixed reality is the combination of virtual reality and augmented reality to create new visualization and environment. The report aims to provide an overview of Global Mixed Reality Market along with detailed segmentation of market by component, device, application,...
          TMU0101: StarQuest Headlines for August 8, 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Chiara Petrillo
 • Rome Opens Cause for Sainthood of Chiara Corbella Petrillo
 • BBC Seeks Microsoft Subpoena Over Leaked 'Doctor Who' Footage
 • New Live-Action Star Wars TV Show to Run 10 Episodes, Cost $100 Million
 • The 4 biggest reveals from Star Trek Las Vegas that weren’t about Picard

The post TMU0101: StarQuest Headlines for August 8, 2018 appeared first on SQPN.com.


          Software as a Service (SaaS) Market Outlook and Analysis to 2025 - Leading Top Companies are IBM Corporation, Salesforce.com, Inc., Workday, Inc., Oracle Corporation, SAP SE and Microsoft Corporation      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Paying for a software as per the usage on a subscription basis rather than fully owning can be defined as Software as a service (SaaS). SaaS applications are accessed using a web browser from a remote location and eliminates the hassles of installing, upgrading and...
          Intelligent Virtual Assistant Market Outlook and Analysis to 2025 - Leading Top Companies are Google Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Oracle Corporation, Zebra Technologies, Ericcson, AT&T Inc      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Cost efficiencies along with effectiveness in serving to the customers have been one of the main focuses of entire service based industry. An intelligent virtual assistant is used in assisting multiple customers to gain access to a service. Instant response to the...
          Principal Software Engineer - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
In Analog, people—not devices—are at the center of everything we do. Our tech moves beyond screens and pixels, creating a new reality aimed at bringing us...
From Microsoft - Tue, 29 May 2018 18:24:37 GMT - View all Redmond, WA jobs
          Legal Law Secretary      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
OH-Findlay, Job Description A Findlay, OH law office is searching for a Legal Secretary to work in their firm Monday-Friday 8am -5pm. Candidates must be proficient with Microsoft Word, Word Perfect, Excel, internet Explorer & Chrome. Must also have the ability to file paperwork as needed and be able to deal with clients as they come into the office. Typing skills need to be 65-75 wpm. Must be able to answer a
          ** Couples Community Managenment ** - Washington, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Couples Team: Property Manager / Maintenance Manager - Manufactured Home Community

Reports to: Regional Manager

 

Community Manager (Manufactured Home Communities) Duties: • Manage inventory, marketing and advertising plans • Collect all rent and loan monies to meet company delinquency rate • Maximize Community occupancy and leased home income • Professionally resolve resident complaints and concerns • Provide hands-on leadership and management to Sales and Service Team • Recruit, train and develop Staff • Create and maintain a positive Community environment including resident activities • Communicate and manage policies and procedures • Create and ensure a safe work environment • Protect and maintain Company assets • Control expenses • Maintain professional behavior which does not interfere with the individual’s work, the work of another Team Member, or the quality of life for Community Residents • Additional duties as assigned by Supervisor • Duties subject to change, as deemed appropriate by Management Required Skills: • Excellent oral and written communication skills • Must be self-motivated, independent and able to work with minimal supervision • Strong leadership and decision making skills • Demonstrated ability to motivate and manage staff performance • Computer Skills including Microsoft Office software products

read more


          Enterprise Content Management Market to 2025 By Top Key Players - BM Corporation, Oracle Corporation, Microsoft Corporation, EMC Corporation, Alfresco Software, Opentext Corporation, Newgen Software Technologies, Xerox Corporation, Hyland Software, and Al      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Enterprise Content Management Market Enterprise Content Management is a methodical assortment of documents or records that enables an organization to access data from a common source through several platforms and avail the data to the users whenever needed. The...
          Restar Fechas en Microsoft Sql Server 2012      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Restar Fechas en Microsoft Sql Server 2012

Respuesta a Restar Fechas en Microsoft Sql Server 2012

Muy simple, siempre y cuando solo haya una fecha de ENTRADA y otra de SALIDA, OK???

Supongo que el NOMBRE es tu llave, aunque veo un GRAVE ERROR DE DISEÑO, que pasa cuando tenga dos personas JORGE o MARIA o JUAN.

Deberías tener un ID de la persona.

Otra observación, en SQL Server tienes tipos de datos DATE y TIME, si quieres separar la fecha de la hora, de lo contrario, no tienes porque duplicar la hora, ya que se encuentra en tu columna FECHA_HORA.
Publicado el 08 de Agosto del 2018 por Isaias

          Planning Analyst, Crazy 8 - Crazy 8 - San Francisco, CA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Utilize Microsoft Excel, JDA Allocation, and PO tracking systems and is expected to actively work with and contribute to cross-functional teams....
From The Gymboree Group, Inc - Wed, 18 Jul 2018 05:53:00 GMT - View all San Francisco, CA jobs
          Red King Resourcing Ltd: 3rd Line Infrastructure Engineer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Red King Resourcing Ltd: A fantastic opportunity has arisen to join a Client based in Nottinghamshire. My client is one of the UK's Leading IT Solution Providers and are looking for 3rd Line Support Engineer who has had experience working with Microsoft Technologies. Position Ov Nottingham
          Global Operations Security Solutions Architect - Avanade - Toronto, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by...
From Avanade - Fri, 13 Apr 2018 03:48:26 GMT - View all Toronto, ON jobs
          Global Operations Lead - COE, Talent Acquisition (Sr. Manager / Director) - Avanade - Toronto, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by...
From Avanade - Fri, 03 Aug 2018 09:12:33 GMT - View all Toronto, ON jobs
          Human Resources, Senior HR Business Partner - Director - Avanade - Toronto, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation and has 30,000 professionals in 24 countries....
From Avanade - Thu, 02 Aug 2018 03:09:58 GMT - View all Toronto, ON jobs
          Googleのスマートホワイトボード「Jamboard」が日本でも発売。価格は64万円+α      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
180808_google_jamboard_japan#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000
Image: Google 落書きしちゃうね、絶対。ディスプレイに書いた文字や図形をクラウドにアップロード。手元のデバイスでも、遠く離れた場所にあるデバイスでもリアルタイムに確認・共同編集できるGoogleのスマートホワイトボード「Jamboard」が、日本でも発売されました。価格は、55インチで64万円+ライセンス料7万7000円/年+G Suiteのライセンス料です。なおMicrosoft(マイクロソフト)の「Surface Hub(55インチ)」は100万円超え。競争力、 全文
ギズモード・ジャパン 08月08日 19時00分


          Business Analyst      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
NY-New York, Business Analyst Superb written and verbal communication skills, including the ability to translate IT/financial systems functionality into simple yet effective communications for end users. • Demonstrated proficiency with MS Excel, Microsoft Word and PowerPoint. • Ability to coordinate activities from end-ta-end with periodic guidance and input from management and/or teammates. • Ability to multi
          Microsoft Windows 10 HOME LICENC KULCS Win 10 HOME ESD GARANCIA SZÁMLA - Jelenlegi ára: 4 900 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Microsoft WINDOWS 10 HOME Szoftver + Aktiváló Termékkulcs (32/64 bit)
Licenc termékkulcs
Windows 10 Home eredeti termék aktiválási kulcs
+ hivatalos Microsoft ISO letöltő link kerül átadásra, számlával.
A programot a gyártó hivatalos oldaláról töltheti le a vásárló, így
garantálva, hogy eredeti szoftver kerül a gépére és nem hamis kém változat.
Teljes verzió | Multi nyelv | Windows 10 Home
Aktiválható online és telefonon is. Örök licenc 1db PC-re.
(Nem használható a Professional kiadáshoz és fel upgradelt rendszerhez,
csak tiszta Home verzió telepjtése esetén garantált a műkösés)
Céges számla | Garancia | Jogi nyilatkozat | Támogatás
(Átadjuk a termékkulcsot és a hozzá tartozó serial ID azonosítót is. )
Stabil, megbízható, online "FPP" kulcs (Full Packaged Product)
ESD szoftver
Electronic Software Delivery, ESD jelentése:
Elektronikus Szoftver Kézbesítés, azonnali hozzáférhetőség.
Átvétel
Az ESD termékekhez kizárólag elektronikus úton lehet hozzájutni, mint
a letöltés vagy e-mail. A termékek minden tekintetben és funkciókban teljes
mértékben megegyeznek a fizikai verzióval, a használt licencek esetében is,
csak az átvétel módja más. Az ESD lényege a gyorsan és egyszerűen beszerezhető
kulcsok és termékek, valamit a költséghatékonyság és környezetvédelem.
Számla
A vásárló a számlát elektronikusan
kapja meg PDF formátumban az email címére,
amely tartalmazza a kulcsot és a sorozatszámot.
Azonnal vihető, nem kell rá várni
Kézbesítési idő 8-24 óra, email-ben
és a hivatalos letöltő linken.
(hétvégén 12-48 óra)
Miért problémás a különböző aktivátor programokkal aktivált Windows?
Az aktivátor programokkal aktivált Windows (mint a "KMSpico" és különböző fajtái) estében a számítógép fokozott biztonsági kockázatnak és a személyes adatok veszélynek vannak kitéve. Az ilyen aktiváló megoldások, illetve programok jellemzően kém programok, adatlopók vagy adwords programok. Aktivátor program esetén veszélyben lehetnek a bankkártya adatok, jelszavak is online vásárlás esetén, de akár a számítógép kamerájához vagy mikrofonjához is hozzáférhetnek illetéktelenek a tudtunkon kívül. Továbbá informatikai rendszerek elleni visszaéléseket követhetnek el, de BitCoin bányászatra is használhatják a gépet a tulajdonosa tudta nélkül. Az ilyen aktivátor programok eleve csak 180 napra aktiválják a rendszert és a látszatját keltik a végleges aktiválásnak, sok esetben a biztonsági frissítések letiltása, tűzfal, és védelelmi funkciók blokkolása mellett működnek.
Jogalap
Az Európai Bíróság (Curia) 2012. július 3-i, (C-128/11. ) határozata alapján a szoftverek értékesítése az adathordozó (CD/DVD/Pendrive) fizikai szállítása nélkül is megengedett. A licenckulcsok digitális, illetve elektronikus formában átadhatók, valamint fel nem használt szoftverlicencek eladása, használt licencek tovább ruházása legális, attól függetlenül, hogy az a szoftver adathordózó lemezén található, COA vagy online licenckulcs. A szoftvergyártó nem akadályozhatja meg licencei további eladását, és hogy ezáltal programjait tovább használják, beleértve az OEM és DSP, illetve ESD verziókat is. A szoftvergyártó szerzői joga kimerül, amikor szoftverét első alkalommal eladja. Volumen licenc egyesével történő eladása és online átruházható licencek kereskedelme megengedett. Újrahasznosított szoftver. (ECLI: EU: C: 2012: 407, EU 2001/29/EG, 28.,   2009/24/EK)
Windows 10 Home licence kulcs és eredeti letöltő link
A Windows 10 Home teljes verziója a Microsoft hivatalos oldaláról tölthető le ISO fájl formátumban. A hivatalos MS letöltő linket a vásárláskor az aktiváló kóddal együtt megkapja a vásárló.
A Microsoft oldalán található és futtatható egy telepítő adathordozó készítő eszköz (MediaCreationTool program), amellyel könnyen és egyszerűen az ISO állományból egy Windows 10 telepítő pendriveot lehet készíteni (DVD-t is).
Az letöltés és használat legális a Microsoft és az EU törvények teszik lehetővé.
A megvásárolt aktiváló kulcs globálisan bármely nyelvű Windows 10 Home operációs rendszerhez használható, így a Magyarhoz is.
Az új Windows 10 rendszer telepítése közben adható meg az aktiválási kulcs (termék kulcs), de telepítés után is aktiválható.
A Windows 10 Home 32 vagy 64 bites verziójának aktiválási kulcs megvásárlása 1db számítógéphez, vagy notebookhoz való korlátlan használatra jogosít.
Az upgrade-lt, korrábbi Windows-ról való felfrissítés esetén, vagy régi telepítés esetén nem garantálható az aktiválás, ami nem a kulcs hanem a már megváltozott fájl rendszer problémája lehet. Ilyen esetben a megfelelő verzió telepítésére lehet szükség.
Esetlegesen egy már korábban telepjtett Windows 10 esetében, amennyiben nem sikerül utólag aktiválni a rendszert, úgy a kapott letöltő linken lévő Win 10 program telepítésre lehet szükség. Az aktiválási problémák elkerülése érdekében azt ajánljuk, hogy telepítse újra a szoftvert a gyártó oldalán elérhetövé tett link-röl.
Az aktiváláshoz szükséges, hogy a számítógép aktív Internet kapcsolattal rendelkezzen.
ESD szoftver
Elektronikus licenc, a termék, illetve ár nem tartalmaz fizikai CD/DVD lemez vagy pendrive adathordozót, COA matricát, így az nem kerül átadásra, vagy postázásra. Elektronikus licenc esetén a számla tartalmazza a kulcsot. Csak letölthető elektronikus formában kerül átadásra, a szoftver tartalmát a vásárlónak kell letöltenie a kapott linkről, amelyet a kapott digitális termékkulccsal tud aktiválni. (elektronikus szoftver kézbesítés)
Fizetési lehetőségek
Banki átutalással, bankkártyával (Visa, Master),
banki befizetéssel, valamint PayPal-lel lehetséges.
Fizetés | szállítás | átvétel | garancia
Fizetés banki utalással, banki befizetéssel, PayPal útján és bankkártyával (Visa, Master) lehetséges.
Átvétel elektronikus formában, email-ben és letölthető formában. Kézbesítés a pénz jóváírását követően 1 munkanapon belül. (Egyes esetekben előfordulhat 2 munkanap, kérjük aki nem tudja a szállítási időt kivárni ne adjon le megrendelést. )
GARANCIA:
30 nap, ami abban az esetben érvényesíthető amennyiben, valamilyen oknál fogva nem érvényes a kód egy új telepítésű program esetében sem. Ilyen esetben képernyő fotó elküldése szükséges a hibakóddal és szükség esetén új kulcsot kap vásárló, amennyiben a problémát 30 napon belül jelzi. A garancia nem érvényes a felhasználó gépének vagy operációs rendszerének működésére, kompatibilitására, valamint a hozzáértés, szakszerűség hiányára. A jogszabályi előírások értelmében letölthető szofvertermékekre jellegéből adódóan nem vonatkozik elállási jog, ezért kérjük fordítson különös figyelmet a vásárolni kívánt szoftvertermék verziójának kiválasztására. A vásárló aktiváló kulcsot és hivatalos letöltő linket kap, a licenc szerződés a program feltelepítésekor annak használati feltételeinek elfogadásával jön létre.
Kérjük a nyertes vevőt, 3 napon belül vegye fel a kapcsolatot e-mail útján és írja meg pontos kézbesítési adatokat, mivel az sok esetben nem ugyan az mint a Vaterán regisztrált cím. A fizetés 5 munkanapon belül esedékes. A fizetéshez, illetve tranakcióhoz szükséges adatakokat, részleteket vásárlás után a Vatera automatikusan elküldi a vevő által megadott email címre.
A zökkenőmentes pozitív ügyletre trekszünk. Amennyiben probléma vagy félreértés akadna a termékkel kapcsolatban jelezd e-mailben, hogy megoldhassuk mielőtt negatív értékelést adnál.
Kérjük komoly szándékkal licitálj, illetve vásárolj. Visszatérítés nem a terméklapnak megfelelő termék, hibás termék eseténben lehetségses. Licit tétel és vásárlás esetén kérjük az itt leírtak és az aukciós szabályok tudomásul vételét. A licitálással, leütéssel (vásárlással) a vevő tudomásúl veszi és elfogadja a terméklapon leírtakat.
Újrahasznosított szoftver: A „ second hand” vagy „ remarketing” szoftverek javarészt európai vállalati felszámolások, leépítések, telephely bezárások, leselejtezések, illetve új verziójú szoftverek vásárlása, rendszerfrissítések, valamint elavult, meghibásodott, bontott számítógépektől elválasztott licencek formájában kerülnek átruházással újra forgalomba. Az Európai Legfelsőbb Bíróság 2012. július 3-i, (C-128/11. ) határozata alapján a használt licencek szabadkereskedelme megengedett és legális az EU területén. A határozat az OEM, Volume, illetve letölthető (ESD) szoftverek esetében is lehetővé teszi a szabadkereskedelmet, függetlenül attól, hogy az fizikai vagy digitális licenc. A döntés szerint a szoftvergyártók nem tilthatják meg a használt, vagy a felnem használt szoftverlicencek tovább értékesítését, még abban az esetben sem, ha a hozzá való programokat az internetről töltötte le a felhasználó. A szoftvergyártó szerzői joga az első eladáskor kimerül (jogkimerülés), ezáltal nem akadályozhatja meg annak további eladását és használatát, ha már egyszer forgalomba hozta a szoftvert (EU 2001/29/EG, 28. ). Ha a szerzői jog jogosultja eladja a program egyik példányát és biztosítja számára annak használatára vonatkozó jogot, ezzel kimeríti a terjesztésre vonatkozó jogát. A használt szoftverek esetében a online frissítések joga élettartam alatt megmarad, így az új tulajdonos ugyan azt a minőséget és szolgáltatásokat élvezheti, azonban gyártói telefonos terméktámogatás nem jár a termékekhez, valamint nem átvihető licenc, kizárólag 1db eszközre telepíthetők.
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács):
„ A számítógépi programok jogi védelme – Az internetről letöltött használt számítógépi programok forgalmazása – 2009/24/EK irányelv – A 4.  cikk (2) bekezdése és az 5.  cikk (1) bekezdése – A terjesztési jog kimerülése – A » jogszerű megszerző« fogalma”
A fenti indokok alapján a Bíróság (nagytanács) a következőképpen határozott:
1) A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23? i 2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a számítógépi program példányának terjesztési joga kimerül, ha a szerzői jog jogosultja – aki engedélyezte, akár ingyenesen is, e példánynak az internetről valamely adathordozóra való letöltését –, az e példány gazdasági értékének megfelelő díjazás megfizetése ellenében a tulajdonában álló műpéldányon időbeli korlátozás nélkül felhasználói jogot is biztosított.
2) A 2009/24 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely felhasználói licenc újraeladása esetén – ami magában foglalja a számítógépi programnak a szerzői jog jogosultja internetes oldaláról letöltött példányának újraeladását is –, amely licencet az említett jogosult eredetileg időbeli korlátozás nélkül és a műve említett példánya gazdasági értékének megfelelő díjazás megfizetése ellenében adta az első megszerzőnek, az említett licenc második megszerzője, valamint a licenc minden további megszerzője hivatkozhat az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztési jog kimerülésére, ebből következően azokat az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésének értelmében vett jogszerű megszerzőknek lehet tekinteni, akiket megillet az utóbbi rendelkezés szerinti többszörözési jog.
A leírt adatok és jellemzők a gyártó, illetve a forgalmazó által közzétett adatok, akik fenntartják a változtatás jogát. Ezért a közölt adatokért felelősséget nem áll módunkban vállalni. Minden márkanév, illusztráció, logó csak a vásárlási ajánlat leírására szolgál. A márkanevek és a védjegyek a jogszerűen bejegyzett tulajdonosok korlátlan tulajdonát képezik.
Köszönjük az érdeklődést
Microsoft Windows 10 HOME LICENC KULCS Win 10 HOME ESD  GARANCIA  SZÁMLA
Jelenlegi ára: 4 900 Ft
Az aukció vége: 2018-08-09 00:30
          BBC asks Microsoft for information that could identify Doctor Who leaker      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Footage from Jodie Whittaker’s debut was leaked online in June.
          Windows 10 Enterprise getting "InPrivate Deskop" sandboxed execution feature      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
This feature will allow administrators to run untrusted executables in a secure sandbox without fear that it can make any changes to the operating system or system's files.
Countdown to it being hacked begins now
          Are your Windows Forms and WPF applications ready for .NET Core 3.0?      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
You will be able to run new and existing Windows desktop applications on .NET Core and enjoy all the benefits that .NET Core has to offer, such as application-local deployment and improved performance.
Windows Forms everywhere* (* wherever windows forms might be able to run)
          Associate Architect, AI Innovation, Chief Technology Office, Enterprise - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Artificial Intelligence, Quantum Computing, Serverless Computing, Machine Learning, Micro-services solution design, and hybrid cloud-based solutions....
From Microsoft - Wed, 01 Aug 2018 08:29:27 GMT - View all Redmond, WA jobs
          SearchCap: Ask an SMXpert, Google update fully rolled out, paid search campaigns & more      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Below is what happened in search today, as reported on Search Engine Land and from other places across the web.

From Search Engine Land:

Recent Headlines From Marketing Land, Our Sister Site Dedicated To Internet Marketing:

Search News From Around The Web:


          Digital Gaming Market Outlook to 2025 - Giant Interactive, Wargaming, Zynga, Electronic Arts, Activision Blizzard, GungHo Online, NCSOFT, Smilegate, Microsoft, and Riot Games      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Digital Gaming Market Digital games are the most critical and trending segment of gaming and entertainment industry. These games enable more than one player to access games over the internet. Digital gaming is the new generation gaming that can be played over...
          Intelligent Virtual Assistant Market Outlook to 2025 - Google, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Oracle Corporation, Zebra Technologies, Ericcson, AT&T, Alcatel Lucent SA and Qualcomm      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Intelligent Virtual Assistant Market Cost efficiencies along with effectiveness in serving to the customers have been one of the main focuses of entire service based industry. An intelligent virtual assistant is used in assisting multiple customers to gain access...
          IPaaS Market Outlook to 2025 - Google, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Oracle Corporation, Zebra Technologies, Ericcson, AT&T, Alcatel Lucent SA and Qualcomm      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) IPaaS Market A cloud service that enables development and execution of integration flows connecting a combination of cloud-based processes, applications, services, and data within multiple organizations is Integration Platform as a Service (IPaaS). The unique...
          Total Rewards Administrator - FCT - Oakville, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficient in Microsoft office (Excel, Word, Outlook), and ADP (WFN) payroll system. Assist in various human resources and payroll audits....
From FCT - Fri, 29 Jun 2018 20:16:21 GMT - View all Oakville, ON jobs
          Snap sinks to a 2-month low as fewer people use Snapchat every day (SNAP)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Snap stock price earnings active users

 • Snap reported its first-ever decline in daily active users on Tuesday.
 • Shares initially popped 10% after the company said it lost less money than Wall Street expected, but sank when markets opened Wednesday.
 • Follow Snap's stock price in real-time here. 

Shares of Snap sank more than 6% Wednesday, falling to their lowest price since June, after the company reported active user numbers that disappointed investors.

For the second quarter, Snap said its total losses per share were smaller than Wall Street had feared and that revenue was more than analysts had expected. However, the company also saw its first-ever decline in daily active users.

Shares initially popped as much as 11% following the earnings report — which coincided with news that Saudi Arabia's Prince Alwaleed had invested $250 million for a 2.3% stake in the company — before sinking into the red early Wednesday as traders digested what the falling active users metric might mean for Snapchat's future.

Also weighing on the slumping share price Wednesday was the leak of some of Snapchat's source code on GitHub, a code-hosting side recently acquired by Microsoft. The forum quickly complied with a  DMCA takedown request, but not before the snippet could be downloaded and shared widely.

"While our monthly active users continue to grow this quarter, we saw 2% decline in our daily active users," CEO Evan Spiegel said on a conference call with analysts.

He added: "This was primarily driven by a slightly lower frequency of use among our user base due to the disruption caused by our redesign. It has been approximately six months since we broadly rolled out the redesign of our application and we have been working hard to iterate and improve Snapchat based on the feedback from our community. We feel that we have now addressed the biggest frustrations we’ve heard and are eager to make more progress on the tremendous opportunity we now have to show more of the right content to the right people."

Snap is now trading more than 50% off its first trading price when it went public in March 2017, and Wall Street thinks it will only sink more. Analysts polled by Bloomberg give the stock an average price target of $11.76.

Now read:

Snap stock price

SEE ALSO: A Saudi prince now owns $250 million worth of Snap, making him one of its biggest investors (SNAP)

Join the conversation about this story »

NOW WATCH: Cigna's CEO says that the problem with healthcare in America has nothing to do with employers


          FIELD IT MANAGER 2 - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Ensure &amp; maintain personal expertise on current &amp; emerging audio video services, equipment, &amp; meeting solutions, including Event Recording, Streaming,...
From Microsoft - Wed, 27 Jun 2018 19:27:23 GMT - View all Redmond, WA jobs
          What You Need to Know About Last Night's Primary Election Results in Washington State      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
It was a good night for Democrats in Washington State. by Heidi Groover

He quoted a Stranger article even after his party tried to refuse The Stranger entry to the election night party.
He quoted a Stranger article even after his party tried to refuse The Stranger entry to their election night event. the stranger

It was a big night for Democrats across Washington, though at least one race remains too close to call. Here are a few takeaways from Tuesday’s primary election:

WE CAN’T SAY FOR SURE WHO’LL FACE DINO ROSSI IN THE 8TH

The only thing we really know for sure about the race in Washington’s 8th District is that Republican Dino Rossi will be one of the two candidates heading into the general election in November.

Rossi pulled in 43 percent of the vote. If you add the other Republican and Republican-ish candidates, that brings his total to just shy of 48. Collectively, the Democrats pulled in 50 percent of the votes. (Side note: who were the 949 people that voted for Tom Cramer? Show yourselves in the comments.) Rossi didn’t crack 50, and that’s not bad news for the Democrats.

“I think you’ve seen the ceiling for Rossi,” says Washington State Democratic Party Chair, Tina Podlodowski. “The Dems collectively have more than 50 percent of the votes. I’m feeling pretty happy.”

That said, there are still thousands of votes left to be counted in this district, and so some of this math might change.

For now, pediatrician Kim Schrier is leading attorney Jason Rittereiser by 1,369 votes. She sounds hopeful in her statements last night, he sounds grateful and pumped to still be in the running. We’ll see how it plays out over the next few days. But in general, it seems like this toss-up race is going to stay a toss-up. RICH SMITH

HOLY FUCK, LISA BROWN

Eastern Washington is going to see one of the state’s most exciting races this fall and it could knock Cathy McMorris Rodgers—the fourth highest-ranking Republican in the U.S. House—out of office.

Democrat Lisa Brown, who previously worked as a state legislator and chancellor of Washington State University Spokane, was neck-and-neck with McMorris Rodgers in the first returns. McMorris Rodgers has about 47.5 percent of the vote. Brown has about 47 percent. They are separated by just 525 votes. The two will face off in November and the race is sure to attract national attention and money between now and then.

“Looks to me like over 50 percent of people in the district are ready for a change,” Brown told The Stranger over the phone Tuesday night. Brown said her campaign has attracted more than 1,000 volunteers and 10,000 donors. “They feel Congress has become completely dysfunctional with Congressional gridlock and dark money.” Brown says her campaign plans to focus on turning out college students this fall.

While Tuesday’s results are big for Democrats, Caleb Heimlich, chairman of the state Republican Party, tried to play them off Tuesday night. If you combine McMorris Rodgers’ support with the other, lesser known Republicans in the race, Republicans together took just over 50 percent of the vote, Heimlich said Tuesday at the party headquarters in Bellevue.

The response from Tina Podlodowski, chair of the Washington State Democrats, goes back to those college kids Brown is counting on. The 5th District includes private and public colleges that span the political spectrum, including Washington State University, Eastern Washington University, Whitworth University, Whitman College, and Gonzaga University. “That’s where Caleb Heimlich’s math didn’t add up,” Podlodowski said. “The electorate gets a lot younger in November when 60,000 college students flood in.” HEIDI GROOVER

HOLY FUCK, CAROLYN LONG

Carolyn Long’s internal polls were kinda right! The first-time Democratic candidate trails four-term incumbent Jamie Herrera Beutler by 4.5 points in the race for Washington’s 3rd Congressional District, 36.6 to 41.

The two other candidates running as Democrats—Justice Democrat Dorothy Gasque and David McDevitt—pulled in 4.6 points and 8.1 points, respectively. If you add their votes to Long’s total, she’d be sitting at 49.3 percent. If you do the same math for Beutler, she edges Long out with 49.7 percent. That’s pretty close for a race that the non-partisan Cook Political Report scored as “likely Republican,” and for a district that Trump won by 8 points.

“Forty percent is a pathetic showing for an incumbent,” says Washington State Democratic Party chair Tina Podlodowski, refusing to round up for Herrera Beutler.

“Beutler should be worried,” says Long’s spokesperson. “Long feels great and we are looking forward to the next stage of this election.”

But Washington GOP Chair Caleb Heimlich sees the race differently. “If you go back to the 2016 primaries she added 6 points to her total from her August total to her November total. So I think we’re going to be in good shape,” he said.

If Herrera Beutler starts spending her considerable pile of money on attack ads and other media, we’ll know she’s concerned. But until then one thing’s for sure: we got us a race down there in Southwest Washington. RICH SMITH

Sarah Smith at her election night party. Will she make it through the primary?
Sarah Smith at her election night party. Will she make it through the primary? The Stranger

HOLY FUCK, SARAH SMITH

But not in the same way! Sarah Smith is no Alexandria Ocasio-Cortez and it showed in her numbers Tuesday night.

In the first drop of ballots, it's not even clear Sarah Smith made it through the primary to face 11-term incumbent Democrat Adam Smith. As it stands, Republican Doug Basler is in second place with about 26.6 percent of the vote. Adam Smith is out front with 50.3 and Sarah Smith trails with 23.15.

Fewer than 3,000 votes separate Sarah Smith from Basler and there are more ballots to be counted, so it's not over. "This is all completely expected by our campaign,” Smith told supporters in a video message Tuesday night. “We totally knew it was going to play out this way." But it's not the showing Sarah Smith needed to prove voters in the district are as tired of Adam Smith as she is. HEIDI GROOVER

HOLY FUCK, HOLY IS LOSING IN THE 6TH LD

Democrat Jessa Lewis appears to be winning her race against anti-gay Republican Jeff Holy to represent the Spokane area in the State Senate. That’s no thanks to SEIU 1199, who tossed Holy 500 bucks in the primary for his support of nurses getting breaks at work. Hey, union, guess what? Jessa Lewis is pro nurses-getting-breaks, too! She’s also pro-choice, pro-worker, and pro-universal healthcare. Unlike Jeff Holy! Jesus!

And Holy’s not the only Republican incumbent who’s losing. The Seattle Times reports at least 11 Republican House members are behind their Democratic challengers.

While Democrats have for the past few years held only slim majorities in Olympia, the state Democratic Party vowed this year to fight for seats long held by Republicans. In these first results from Tuesday’s primary, that strategy appears to be paying off.

The party is now “running in every race in every place,” said Washington State Democrats Chair Tina Podlodowski. “We’re also talking about two things quite a bit: jobs and healthcare… We should find a way to get universal healthcare covered—I think we have an opportunity to do that in Washington State with a serious Democratic majority.”

Several Democrats, mostly those running in safe Democratic seats, have promised to champion single payer healthcare next session.

Meanwhile, Democrats could also be competitive in several state senate races where the seats are currently held by Republicans but those Republicans won less than 50 percent of the vote. In Federal Way's 30th District, Republican Senator Mark Miloscia currently has 48.4 percent. Democrat Claire Wilson will make it through the primary to face Miloscia. In the 42nd District, including Ferndale north of Bellingham, Republican state Senator Doug Ericksen—who flirted with joining the Trump Administration—currently has 45.8 percent of the vote.

One last note here: Voters in the Tacoma area appear to be booting out incumbent state Representative David Sawyer, a Democrat who faces allegations of inappropriate behavior toward young women in Olympia. Eight women told The News Tribune, The Olympian, and the Northwest News Network that Sawyer repeatedly or inappropriately texted them or made comments about their bodies or clothing. Sawyer described his actions as friendly and denied that his behavior was inappropriate. In June, the legislature released the findings of an investigation by an outside lawyer who found Sawyer acted inappropriately and used state resources on personal business. Progressive organizations and the women who accused Sawyer of inappropriate behavior have called on him not to seek reelection. In Tuesday night’s returns, Sawyer was trailing in third place behind Democrat Melanie Morgan and Republican Terry Harder. If those results hold, he won’t make it to the general election. RICH SMITH AND HEIDI GROOVER

Joe Nguyen, who himself didnt even think hed be in first place Tuesday night.
Joe Nguyen, who himself didn't even think he'd be in first place Tuesday night. The Stranger

A CLOSE #WALEG RACE IN WEST SEATTLE

The only real legislative contest in Seattle proper this year is this open state senate seat in the 34th District, which covers West Seattle. Democrats Shannon Braddock and Joe Nguyen will make it through the primary and they are ridiculously close.

Nguyen leads by just 199 votes. That sets up a close contest for the next few months—and one that could get expensive. In the primary alone, Braddock raised about $88,900 to Nguyen’s $41,200.

Braddock is deputy chief of staff for King County Executive Dow Constantine. She is also on the board of Westside Baby, a nonprofit that serves low-income mothers. Nguyen is a Microsoft manager who is on the board of a housing nonprofit.

While the two agree broadly on progressive causes like a capital gains tax, Braddock will likely be cast as the establishment candidate. In her 2015 race for city council, she received support from the Seattle Metropolitan Chamber of Commerce. In an interview with the Stranger Election Control Board, she was skeptical of Seattle’s recently passed (then abandoned) head tax on large businesses. Nguyen supported the tax.

Even Nguyen seemed surprised by Tuesday’s results. “I thought we were going to get second place but what?” he said. “We are not fucking around.” HEIDI GROOVER

Read more coverage of all of Tuesday's results here.

[ Comment on this story ]

[ Subscribe to the comments on this story ]


          PS5 Won't Forget PlayStation 3 Mistakes, Sony Promises - Gamepur      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Gamepur

PS5 Won't Forget PlayStation 3 Mistakes, Sony Promises
Gamepur
Transitions between one generation and the other have always been very delicate moments that have had an impact on shaping the view of platform holders for years in video games. It's because of a harsh debut that Microsoft completely lost the momentum ...

and more »

          Content Developer - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Write and edit friendly, brilliantly clear instructional content. Design and write technical content and example code snippets for the web....
From Microsoft - Thu, 02 Aug 2018 07:51:37 GMT - View all Redmond, WA jobs
          Senior Content Developer - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
We’re looking for an empathetic instructional writer with a talent for making complex technologies accessible....
From Microsoft - Thu, 19 Jul 2018 08:19:10 GMT - View all Redmond, WA jobs
          Content Engineer - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
We’re looking for an empathetic instructional writer with a talent for making complex technologies accessible....
From Microsoft - Wed, 27 Jun 2018 19:31:14 GMT - View all Redmond, WA jobs
          Technical Writer - Connexus Hub - Auburn, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The technical writer must be proficient in using the latest Microsoft Office and Adobe software suites. 10+ years technical writing experience....
From Indeed - Fri, 15 Jun 2018 14:05:31 GMT - View all Auburn, WA jobs
          Sales Executive      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
NY-New York City, Graphnet Inc, a global provider of Enterprise Messaging Cloud Services has several openings in the Tri State area for B2B Account Managers. Your profile A minimum of 5 years of a highly successful outside sales experience Solid background in IT and Telco technologies Relationship oriented with excellent communications skills Creative and proactive as a ‘Hunter’ Microsoft Skills (Power Point, Word,
          Bilingual Call Center Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
KY-Danville, Job Description We are searching for 2 Bilingual Call Center Representatives in the Danville area. Mush be able to work every other weekend: 8:30am-5:00pm Shifts vary thru the week: 8:30am-5:30am and 11:30am-8pm Must be able to speak fluent Spanish/English Professionalism is a must over the phone, to be able to provide excellent customer service. Knowledge of Microsoft Office as well as Internet E
          Accounting Assistant      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
FL-Sarasota, Sarasota, Florida Skills : Compliance,er,ERP,Management,Microsoft Excel,SOX,Training Description : Description: Team Lead As team lead Benefits Accounting, individual will ensure the delivery of a high quality, customer focused service on a daily basis to the client in accordance with agreed Service Level Agreements. Responsible for leading, motivating and assigning work for a small team. Aims at
          Business Account Manager - AMR Office Solutions - Keighley      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
We partner with some of the major brands such as Brother, HP, OKI, Xerox, Canon, UTAX, Lenovo, Dell, ESET, Microsoft etc and work with all the major UK... £16,000 - £24,000 a year
From totaljobs - Fri, 13 Jul 2018 08:19:13 GMT - View all Keighley jobs
          Legal Staff Paralegal in Des Moines, IA - USA-IA-Des Moines      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Legal Administrative Assistant Candidate will provide support to corporate and litigation attorneys. 5+ years of experience required, with both general corporate and litigation experience preferred. Advanced Microsoft Office 2010 Suite, excellent organizational skills and attention to detail required. Must be an experienced, organized and detail-oriented executive legal secretary. Must be able to work in a fast-paced environment and manage multiple projects efficiently and effectively.....
          IT Security Systems Architect - CACI - Reston, VA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Demonstrated on-the-job experience with collecting, ingesting, analyzing, and visualizing machine data with McAfee, Microsoft, Splunk, and Tanium capabilities....
From CACI - Tue, 15 May 2018 10:15:47 GMT - View all Reston, VA jobs
          Mixed Reality Market Outlook and Analysis to 2025 – Leading Top Companies are Atheer Inc., Daqri LLC, EON Reality Inc., Layar BV, Meta Company, Magic Leap, Inc., Microsoft Corporation, Seiko Epson Corporation      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
(EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) Mixed reality is the combination of virtual reality and augmented reality to create new visualization and environment. The report aims to provide an overview of Global Mixed Reality Market along with detailed segmentation of market … Continue reading
          IT Support Specialist - Miller Thomson - Calgary, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Thorough knowledge of Microsoft Office, Windows, Lotus Notes, Elite, Adobe Acrobat, Blackberry, and any other firm provided software....
From Miller Thomson - Wed, 08 Aug 2018 17:40:46 GMT - View all Calgary, AB jobs
          Accounting Manager - Fincantieri Marine Group - Marinette, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficient in all Microsoft Office applications (strong knowledge of technical Microsoft Excel functions required) and knowledge and experience in the use of...
From Fincantieri Marine Group - Wed, 02 May 2018 10:33:41 GMT - View all Marinette, WI jobs
          Accounting Manager / Senior Accountant - Menasha Corporate - Neenah, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficiency in relevant accounting software preferred (SAP, Hyperion (HFM), Microsoft Office Suite). Neenah, WI US....
From Menasha Corporation & Companies - Fri, 11 May 2018 19:54:08 GMT - View all Neenah, WI jobs
          ES Americas Director of Finance - Actuant Corporation - Menomonee Falls, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficiency in the use of technology including thorough understanding of ERP systems, Hyperion HFM and Microsoft Excel....
From Actuant Corporation - Wed, 01 Aug 2018 06:32:39 GMT - View all Menomonee Falls, WI jobs
          Global Services Contracting Office Lead - Microsoft - Issaquah, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Provide SCO team leadership and change management. Managing escalations for contract and negotiation activities within the SCO scope....
From Microsoft - Thu, 03 May 2018 22:48:48 GMT - View all Issaquah, WA jobs
          Microsoft Shoots From The Key With 2 New NBA 2K19 Bundles      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
There are plenty of Xbox One bundles already on store shelves, with games ranging from Minecraft to Assassin’s Creed: Origins. But for its next pair of bundles, Microsoft is turning its attention to the basketball court with NBA 2K19. Due out on September 11, NBA 2K19 is the latest entry in 2K Games’ annual franchise, […]
          CURIOSIDADES DEL PERIÓDICO “EL QUILMERO” (1876 - 1889) PARA UN ANIVERSARIO      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

El martes 14 de agosto, Quilmes cumple 352 años del establecimiento de los pueblos quilmes y acalianos en estas costas del Plata. Recuperamos esta reseña publicada años atrás para contribuir a ese homenaje y poniendo la esperanza de que definitivamente se concrete la digitalización de ese, que fue el segundo periódico que tuvo el viejo pueblo de Quilmes, durante su tercera fundación y que se halla completo (con algunos deterioros) en la Biblioteca Pública Municipal Domingo Faustino Sarmiento (Alem y Mitre) Esta intención es uno de los temas patrimoniales en deuda y que tanto de las páginas de este blog, como de los manifiestos anuales de la Asociación Historiadores Los Quilmeros y la Juanta de Estudios Históricos de Quilmes, vienen reclamando desde hace poco más de 10 años.
CUENTA "EL QUILMERO"
ESAS VEREDAS [“Cáspita, que existen unas veredas en ciertas calles de Quilmes, que uno al pasar tiene que persignarse y rezar el Padre Nuestro, encomendando su alma a Dios y sus callos o juanetes a la Providencia. Esta queja nos la ha dado un dolorido que tiene cada juanete como un huevo de avestruz y el que prefiere pasar por el medio de la calle, donde existe alguna de ella, pero esto es cuando no llueve.”] 
N° 26– QUILMES, DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 1876 
EL CONSEJO ESCOLAR.[Se rumorea que en el presupuesto de dicho Consejo Escolar las escuelas de mujeres  están más beneficiadas que las de varones. Como los sueldos para preceptores y preceptoras es el mismo e igual el valor del mobiliario, útiles y material didáctico no se entiende esto. Se comenta que aún no se abonó el sueldo de las preceptoras del mes pasado...”La remuneración de las personas que abrazan la ingrata carrera del profesorado es tanto más sagrada cuanto más elevada es la misión que desempeñan en la sociedad” Otro rumor es que la escuela del cuartel cuarto[1] fue suprimida por falta de recursos.] 
N° 27– QUILMES, JUEVES 2 DE MARZO DE 1876 
INCIDENTE EN UN TEATRO. [El policía Irusta en el baile de carnaval realizado en el teatro de la Victoria pretendió filtrarse en la comparsa “Habitantes de la Luna” y fue interpelado por un integrante de la misma llamado Rodolfo Giménez para que se retirara, lo que motivó que Irusta lo agrediera lanzándole una puñalada que esquivó y dio a otro integrante de la comparsa llamado Carlos Etchegaray. Irusta fue detenido. “...más no sabemos si sería entregado en la policía o se ‘escaparía’ en el camino, para probar más la moral del servicio de policía de la ciudad de Buenos Aires”. 
N° 28– QUILMES, DOMINGO 5 DE MARZO DE 1876 
EL ESTÁNDAR [Periódico inglés sugiere: Grande y merecida atención a despertado un artículo sorbe la situación financiera del país publicado por La Nación. Aún es tiempo de salvar el país reduciendo inmediatamente los gastos oficiales y que es esa la única salvación posible. No será, sin embargo, suficiente la eliminación de algunos centenares de empleados públicos sino que deberán reducirse por igual los gastos de los gobiernos nacional y provincial, suspéndanse las subvenciones de toda especie y dejar que se cuiden  a sí mismo los colegios, las escuelas las academias de música, las quintas modelo, los parques etc. sino se prefiere cerrar sus puertas hasta que mejoren los tiempos bueno sería tomar ejemplo sobre el particular de los EEUU grande y rica nación que reduce con inflexible mano hasta sus mismos gastos diplomáticos.”] 
PERROS - 5 DE MARZO DE 1876
 “Se informa que como no se respeta a la ordenanza sobre perros sueltos se los envenenaría con estricnina.” 
N° 28– QUILMES, DOMINGO 5 DE MARZO DE 1876 
ELECCIONES [Para senadores y diputados provinciales: “...Es necesario buscar legisladores que ante todo no se olviden que son hombres y tienen empeñado con sus electores el compromiso de delicadeza de mirar por sus intereses antes que por el partidismo o el servilismo, que en casi todos los casos viene a ser la misma cosa” 
N° 31– QUILMES, JUEVES 16 DE MARZO DE 1876  CONVERSIÓN - Se realizará en la iglesia de Quilmes la ceremonia de bautismo de un protestante que abrazó la religión católica. Este se llama Agustín Marks y tiene 28 años. Serán sus padrinos la señora Federica Droman de Quijarro y el señor Daniel Páez [2]. Después de bautizado celebrará su casamiento con doña Carlota Barrera, hija de Juan Barrera y de Dominga Morlán. También se realizará el bautismo de un pequeño niño. Esta ceremonia promete ser por demás interesante.  


REMATE POR BOLLINI - MURO Y CÍA DE DIEZ LINDOS LOTES DE TERRENO EN EL PINTORESCO PUEBLO DE QUILMES. 
El domingo 16 de diciembre a las 4:30 de la tarde. Donde veranea la alta sociedad y preferido por los doctores. Punto más alto del pueblo con vista al río. Pueblo de inmenso porvenir por ser en el centro de dos Capitales. Lotes de 16 a 30 varas de frente por 64 de fondo[3]. Cuatro con frente a la calle Brandsen y seis a la calle Sarmiento. A 600 varas de la iglesia, rodeado de preciosas quintas a una cuadra de la calle Mitre adoquinada. Venderemos en remate público los diez lotes mencionados en el precioso pueblo de Quilmes sobre la barranca rodeado de las quintas del Sr. Dr. Ramón Álvarez de Toledo, testamentaria de Julián Ríos, Nicolás Chirisola; herederos de Guzmán. Tiene árboles frutales, casita y pozo. El Quilmero”, 16/12/1888.-


TRES DE QUILMES 
Vemos los nombres de tres personas residentes en Quilmes figurar entre las nuevas autoridades nombradas por el gobierno: el Sr. Cosme Argerich ha sido nombrado presidente de la Comisión Municipal de Tapalqué; el Sr. Miguel Torres Agüero ha sido nombrado comandante militar de Castelli y el Sr. Ignacio Sánchez para igual cargo en Coronel Dorrego. “El Quilmero”, 3/1/1889.

EL CONTROVERTIDO CURA FANEGO 
El cura Fanego fue enviado a Magdalena en 1887. El fiscal en lo criminal Dr. Teodoro Varela ha promovido la formación de un sumario al cura de la Magdalena Rafael Fanego por haber violado la ley de matrimonio civil vigente en la República. De esa violación de la ley dimos noticias días anteriores. ¡Qué no haya tolerancia con los curas atrevidos y se les someta a los castigos y penas merecidas por sus desacatos a las autoridades y las leyes. “El Quilmero” año XIV del 25 de julio de 1889 N° 1423


LOGIA MASÓNICA 

Dice “El Quilmero” Año 13 N° 1253; año 1887: “Se nos ha asegurado que se fundará en Quilmes una logia masónica, para la que cuentan elementos bastantes en la localidad. Creemos muy realizable la fundación  que se anuncia y los interesados deben llevar adelante su pensamiento. EL QUILMERO, NOVIEMBRE DE 1887 – AÑO XIII N° 1255 - En el acta del HCD del 9 de diciembre de 1903 se informa que se recibió una invitación de la Sociedad Masónica de Beneficiencia “Quilmes” para la inauguración de una escuela mixta”. (Libro 4 – folio 305)

PIC NIC
“Ayer se celebró una linda fiesta de niñas inglesas en el río. En el tren de las 8 a.m. llegaron las personas que tomaron parte en la fiesta, trasladándose en seis carruajes al hermoso paseo de Quilmes.” (1889)
EL NOMBRE DE BERNAL 
El 15 de febrero de 1905 el HCD  recibe una solicitud para que se llame “Río de la Plata” al pueblo que se está formando en torno a la estación de Bernal. Se justifica diciendo que el río que baña tan extensas costas de la provincia de Buenos Aires bien merece el homenaje de tener un pueblo homónimo.[4] 
PUBLICIDAD:


* FRAY REY LUIS V *
LICOR NUTRITIVO Y APERITIVO.
Inventado por D. Antonio Gnesi Barbero.
Con local en la calle Rivadavia entre Mitre y Alvear.
Para la digestión y nutrición.
Garantizada por el Jefe de la Oficina Química de la Provincia Sr. D. Pedro Pando
en el apto según análisis N° 2451 del 19 de diciembre de 1888.


(El Quilmero del 4 de abril de 1889 Año 14 N° 1391)
Compilación y compaginación Prof. Chalo Agnelli
FUENTE
Biblioteca Pública Municipal Domingo Faustino Sarmiento
Biblioteca Popular Pedro Goyena 
FOTOS
Colección Fernando San Martín. 
Museo Fotográfico de Quilmes "Irma Gerónima Giles y Gaete de Mayol"
NOTAS[1] Se refiere a la escuela que se hallaba en la Capilla de los Ingleses, Florencio Varela, a cargo del preceptor Carlos Coll. Ver “Maestros y Escuelas de Quilmes” Pág.  48.

[2] Con casa en la esquina SE de Nicolás Videla y Mitre.

[3] Vara de Castilla: 0,835 m De manera que serían lotes de 13,36 a 25,05 metros de frente por 53,44 metros de fondo. Un cuarto de manzana aproximadamente.


[4]  Libro de Actas del HCD N° 5 folio 72 y 73 de la sesión del 15/2/1905


          Senior Scheduler - National General Insurance - Cleveland, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). High school diploma or general education degree (GED)....
From National General Insurance - Fri, 03 Aug 2018 16:08:23 GMT - View all Cleveland, OH jobs
          Accounts Receivable Specialist - AT&F - Cleveland, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The company also has operations in Denmark and India. Microsoft Excel knowledge. We offer competitive salaries plus profit sharing and a full range of benefits...
From AT&F - Thu, 12 Jul 2018 19:17:56 GMT - View all Cleveland, OH jobs
          Microsoft Office Professional Plus 2016 (x86/x64) v16.0.4639.1000 August 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Microsoft Office Professional Plus 2016 (x86-x64) v16.0.4639.1000 August 2018 File Size: 4.71 GB Microsoft Office 2016 is the complete, cross-platform, cross-device solution for the modern workplace, with smart tools for individuals, teams, and businesses. It can open your applications, documents anywhere, across multiple devices. Get the installed applications you know and trust - Word, Excel, PowerPoint, OneNote,Outlook, Publisher, Access. Always have the latest, full installed versions of Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, and Access and capture your ideas however you work best - using a keyboard, pen, or touchscreen. Microsoft Office 2016 will offer new security, compliance, and deployment features, giving organizations more control over sensitive data and IT more flexibility in deployment and management. Here is a new version of Microsoft Office 2016 - update of one of the most important products of the company, which in spite of the status of the Preview is already quite stable. Microsoft Office 2016 well demonstrates how today has changed the approach to create documents and work with them.
          BlogMS Microsoft Team Blogs – July 2018 Roll-up      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
213 Microsoft Team blogs searched, 45 blogs have new articles. 502 new articles found searching from 01Jul-2018 to 31-Jul-2018 BlogMS-Monthly-Report-July-2018
          Re: Nintendo's Recent Legal Action Against ROM-Sharing Sites Scares Major Player Into Removing Downloads      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

@Darlinfan I know that's the choice I make. I choose to play great games that people put a lot of time into making. I'd like to pay them for it, but they don't want to let me do that. The sole reason I download them illegally is because they refuse to sell them to me.
They also have a choice. Let me buy them or continue this pointless fight and not offer any legitimate means to acquire them. They're choosing the latter.

@Trikeboy How does paying double to price for Lufia 2 help? No company gets any of that. I want to support the companies, not the greed of someone who inflates prices of old games. The second hand market is next. It's on it's way out. Microsoft already tried with XB1, had to backtrack a bit, but it's coming.
It's not entitlement when I want to pay for them. I don't want companies to give them out for free. I don't even want extra features, remasters, or anything. Just let me buy the ROMs. No effort on their part.

@SBandy I think the ones without respect for the creators of the games are the companies who refuse to sell them. They're crying and fighting people downloading something they obviously want, but outright refuse to sell it.

By subpopz


          Centra embraces transformation, improves patient care with Office 365 intelligent business tools      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Today’s post was written by Joseph (Jody) Hobbs, managing director of business applications and information security officer at Centra.

Profile picture of Jody Hobbs.Centra is proud to count itself among the early adopters of cloud technology in the healthcare field. Back in 2014, we saw cloud computing as a way to keep up with the rapid growth we were experiencing across the enterprise—and the challenge of adapting to industry changes under the Patient Protection and Affordable Care Act (ACA). Five years later, we’re still using Microsoft Cloud services to remain on the leading edge of business productivity software so that we can provide exceptional patient care.

With Microsoft 365, we are better able to adapt to industry-wide changes introduced by ACA, such as the transition from a fee-for-service model to a quality-based model. This change made capturing data and analytics very important, because now reimbursement is based on quality of care, not quantity of services. We use Power BI, the data analytics tool from Microsoft Office 365 E5, to meet new healthcare reporting requirements and provide a wealth of data to our clinicians. They use this data to measure their performance against quality benchmarks to improve patient experiences and health outcomes.

We also turned to Microsoft 365 to help address Centra data security and privacy policies. Microsoft accommodated our requirement for data to remain in the continental United States, which helps us comply with Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) regulations that are standard in the healthcare industry. We also found a great solution for emailing sensitive information by combining a Microsoft two-factor authentication solution with our existing encryption appliance. Microsoft invests an incredible amount in its security posture, more than we ever could, and this, along with the knowledge that our data is not intermingled with others’ data in the tenant, gives us peace of mind. And we use Office 365 Advanced Threat Protection, which gives us great insight into malicious activities aimed at our employees’ inboxes.

Keeping our Firstline Workers flexible and mobile is another major priority. We plan to get all our clinical workers online with Office 365 to actualize our vision for a more productive, mobile workforce. We have almost 4,000 employees taking advantage of Office 365 ProPlus and downloading up to five instances of Office 365 on a range of devices. This makes it seamless for them to work from home or the office using the same powerful, cloud-based productivity apps.

As Centra continues to grow from a network of hospitals to an assortment of health-related enterprises, adding everything from a college of nursing to our own insurance business, we see a cloud-based workplace solution as key to staying agile and making the most of our momentum. In Microsoft 365, we have found a solution that marries the strict security requirements of our industry with the needs of a workforce that demands anytime, anywhere access to colleagues and information. For Centra, change isn’t just a matter of increasing productivity or mobility—at the end of the day, our ability to stay up to date with the latest technology innovations means we are providing the best care possible.

The post Centra embraces transformation, improves patient care with Office 365 intelligent business tools appeared first on Microsoft 365 Blog.


          Announcing Windows Community Toolkit v4.0      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

The Windows Community Toolkit recently reached over 1 million downloads across all nuget packages. This is a very big milestone for the community and I’m very excited to announce yet another major update to the Windows Community Toolkit, version 4.0. With the help of the Windows community, this update introduces several new additions and improvements, specifically:

 • New DataGrid with fluent design for all UWP developers
 • Two new Microsoft Graph controls. PowerBIEmbedded enables embedding PowerBI dashboards in your UWP apps and PlannerTasksList allows users to work with Microsoft Planner tasks
 • The Twitter, LinkedIn, and Microsoft Translator services have moved to the .NET Standard services package and available to even more developers, including desktop and Xamarin developers
 • Strong-named packages for those developers that require strong-named assemblies
 • Dark theme support for the sample app and theme chooser for each sample

These are some of the biggest updates in this release and I encourage you to view the full release notes on our GitHub. Let’s take a look at some of these updates in more details.

The latest updates to Windows Community Toolkit.

New fluent DataGrid control

We had introduced a preview of a fluent DataGrid control for Windows 10 in Version 3.0. In the past several months, we have added a few more features based on community feedback, ensured more reliability and better accessibility for the DataGrid control. We are now pleased to announce the general availability of the DataGrid control.

The DataGrid control is a robust control that provides a flexible way to display a collection of data in rows and columns. It retains the programming model for DataGrid from Silverlight and WPF so it is familiar to XAML developers who have used the DataGrid control in older XAML technologies. Developers can now create highly flexible tabular visualization of data with editing, data validation and data shaping functionalities with a few simple lines of code in Windows 10:


<controls:DataGrid x:Name="dataGrid1" 
  Height="600" Margin="12"
  AutoGenerateColumns="True"
  ItemsSource="{x:Bind MyViewModel.Customers}" /> 

Create highly flexible tabular visualization of data with editing, data validation and data shaping functionalities with a few simple lines of code.

Make sure to visit the DataGrid documentation to learn about the capabilities of the DataGrid control with detailed guidance documents and How-Tos with code samples. DataGrid comes in a standalone nuget package that you can download and add reference to.

New Microsoft Graph controls

Version 3 of the toolkit introduced a new category of UWP controls to enable developers access the Microsoft Graph. With few lines of code, developers can add UI to enable users to log in to the Microsoft Graph, search for coworkers and friends, browse SharePoint files and more. Version 4.0 introduces two new Microsoft Graph controls: PlannerTaskList and PowerBIEmbedded.

The PlannerTaskList enables developers to integrate tasks directly in their apps and allow users to interact with the Microsoft Planner tasks. Teams and individuals depend on Microsoft Planner to get organized quickly, work together effortlessly, and stay on the same page.

The PlannerTaskList enables developers to integrate tasks directly in their apps and allow users to interact with the Microsoft Planner tasks.

The PowerBIEmbedded control enables developers to embed a rich PowerBI dashboard directly in their apps and allow users to interact with the rich data directly.

Moved Twitter, LinkedIn, and Microsoft Translator services to .NET Standard

The Windows Community Toolkit contains APIs to make it easy to work with web services such as Twitter, OneDrive, LinkedIn, Microsoft Graph and more. Originally only available to only UWP developers, with this update, most services have moved to our .NET Standard services package (Microsoft.Toolkit.Services). These services are now available to any framework implementing .NET Standard 1.4 and above, which includes UWP, the .NET Framework (including WPF and WinForms), Xamarin, .NET Core and many more.

Get started today

As a reminder, you can get started by following this tutorial, or preview the latest features by installing the Windows Community Toolkit Sample App from the Microsoft Store. If you would like to contribute, please join us on GitHub! To join the conversation on Twitter, use the #windowstoolkit hashtag.

Happy coding!

The post Announcing Windows Community Toolkit v4.0 appeared first on Windows Developer Blog.


          Announcing the public preview of Windows Container Support in Azure App Service      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Windows Server Containers in Web App are now available in public preview! Web App for Containers is catered towards developers who want to have more control over what is installed in their containers.

By supporting Windows Containers on Azure App Service, we enable new opportunities for Application Modernization:

 • Lift and Shift to PaaS – Ideal for customers interested in migrating .NET Framework and .NET Core applications to Azure, and going straight to a PaaS service to get the many productivity benefits from the App Service platform.
 • Applications with dependencies – Deploying an app within a Windows Container allows customers to install custom dependencies. Examples include installation of custom fonts or component libraries which must be installed into the Global Assembly Cache (GAC).
 • Relaxed security restrictions – When deploying a containerized application, the Windows Container is an isolation and security boundary. As a result, calls to libraries that would normally be blocked by Azure App Service will instead succeed when running inside of a Windows Container. For example, many PDF generation libraries make calls to graphics device interface (GDI) APIs. With Windows Containers, these calls will succeed.
 • Third-party application migration – Customers often have business critical applications developed by third parties with which the company no longer has a relationship. Containerizing these types of applications unlocks the opportunity to migrate applications to Azure App Service.

New SKUs for Windows Containers

With the introduction of Windows Container support, we are also adding three new premium SKUs exclusively for App Service Plans hosting applications deployed using Windows Containers. These new SKUs all provide Dv3 series capabilities, offering customers more choice for their applications. The new Premium Container Tier offers customers three options in which to run their containers:

 • Small (2 CPU vcores, 8GB Memory)
 • Medium (4 CPU vcores, 16GB Memory)
 • Large (8 CPU vcores, 32GB Memory)

Pricing tiers

To allow customers to explore and evaluate our offering for hosting Windows Containers on Azure App Service, we are initially offering a free preview for these new SKUs during the month of August. Preview pricing will take affect starting September 8, 2018.

Which base images are supported?

Windows Containers always derive from a base Windows image, and Windows Containers deployed on Azure App Service are no different. As a service, we cache several base images on our infrastructure and we advise customers to use those images as the base of their containers to enable faster application startup times. Customers are also free to use their own base images, though using different base images will lead to longer application startup times.

Customers deploying .NET Framework Applications must choose a base image based on the Windows Server Core 2016 Long Term Servicing Channel release. Customers deploying .NET Core Applications must choose a base image based on the Windows Server Nano 2016 Long Term Servicing Channel release. At this point, Azure App Service does not support deployment of applications in containers based on the Windows Server 1709 release.

Cached base images:

 • microsoft/iis:windowsservercore-ltsc2016, latest
 • microsoft/iis:nanoserver-sac2016
 • microsoft/aspnet:4.7.2-windowsservercore-ltsc2016, 4.7.2, latest
 • microsoft/dotnet:2.1-aspnetcore-runtime
 • microsoft/dotnet:2.1-sdk

  Public preview capabilities

  • Deploy containerized applications using Docker Hub, Azure Container Registry, or private registries.
  • Incrementally deploy apps into production with deployment slots and slot swaps.
  • Scale out automatically with auto-scale.
  • Enable application logs and use the App Service Log Streaming feature to see logs from your application.
  • Use PowerShell and Win-RM to remotely connect directly into your containers.

  appservice_windows_containers_winrm (002)

  To get started, please refer to this quick start.

  We want to hear from you!

  Windows Container support for Azure App Service provides you with even more ways to build, migrate, deploy, and scale enterprise grade web and API applications running on the Windows platform. We are planning to add even more capabilities during the public preview and we are very interested in your feedback as we move towards general availability.


            Linux on Azure App Service Environment now generally available      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Interested in deploying your Linux or containerized web app in an Azure Virtual Network? The Azure App Service team is excited to announce the general availability of Linux on Azure App Service Environment (ASE), which combines the features from App Service on Linux and App Service Environment. As announced at the time of the public preview release, Linux customers will be able to take advantage of deploying Linux and containerized apps in an App Service Environment, which is ideal for deploying applications into a VNet for secure network access or apps running at a high scale. 

  What can I do with Linux on ASE?

  With Linux on ASE, you can deploy your Linux web applications into an Azure virtual network (VNet) by bringing your own custom container, or just bring your code by using one of our built-in images.

  • If you want to bring your own custom Docker container, you can bring your image from DockerHub, Azure Container Registry, or your own private registry.
  • If you want to use one of our built-in images, we support many popular stacks, such as Node, PHP, Java, .NET Core, and more to come.

  Windows, Linux, and containerized web applications can be deployed into the same ASE, sharing the same VNet. Remember that even though Windows and Linux web apps can be in the same App Service Environment, Windows and Linux web apps must be in separate App Service plans. With Linux on ASE, you will be using the Isolated SKU with Dv2 VMs and additional scaling capabilities (up to 100 total App Service plan instances, between Windows and Linux, in one ASE).

  To decide which kind of ASE is the best for your use case, you should think about what kind of IP you want to use to expose the apps hosted in your ASE. Will it be public or private? Depending on whether or not you want an Internet accessible endpoint, there are two different kinds of ASEs that you can create:

  • An external ASE with an Internet accessible endpoint.
  • An internal ASE with a private IP address in the VNet with an internal load balancer (ILB).

  Our documentation page provide steps to get started, and more context about how to configure networking for your ASE.

  Pricing changes from preview

  Effective July 30, 2018, Linux and containerized apps deployed in an App Service Environment have returned to regular App Service on Linux and App Service Environment pricing. The 50 percent discount on the Linux App Service Plan from the public preview has been removed for general availability and is no longer being offered.

  New regions/countries added

  Since public preview, we have now expanded Linux on ASE to all App Service on Linux’s 20+ regions/countries:

  • Australia East
  • Australia Southeast
  • Brazil South
  • Canada Central
  • Canada East
  • Central India
  • Central US
  • East Asia
  • East US
  • East US 2
  • Japan East
  • Japan West
  • Korea Central
  • Korea South
  • North Central US
  • North Europe
  • South Central US
  • South India
  • Southeast Asia
  • UK South
  • UK West
  • West Central US
  • West Europe
  • West India
  • West US
  • West US 2

  How to get started

  You can create a Linux Web App into a new ASE by simply creating a new Web App and selecting Linux as the OS (built-in image), selecting Docker (custom container), or creating a new Web App for Containers (custom container).

  If you need more detailed instructions, get started with creating your first Linux/containerized Web App into an ASE by following these instructions.

  We’d love to hear what you think! Please leave your feedback on Linux on ASE using the Wed Apps forum.

  Getting started

  Check out this blog post for answers to commonly asked questions about Linux on App Service Environment general availability!


            Announcing general availability of Azure SQL Database reserved capacity      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  We are excited to announce the general availability of Azure SQL Database reserved capacity, now available for single and elastic pool databases—expanding our commitment to making Azure the most cost-effective cloud for your workloads. This new pricing option enables you to save up to 33 percent1 compared to license-included pricing by pre-paying for your SQL database vCores for a one or three-year term.

  Azure is the most cost-effective cloud for SQL Server workloads

  Today, customers with active Software Assurance can save up to 55 percent using Azure Hybrid Benefit for SQL Server with the new vCore-based purchasing model in SQL Database. With support for reserved capacity on single databases and elastic pools, you can unlock even more savings when you combine your Azure Hybrid Benefit with reserved capacity pricing to achieve savings of up to 80 percent2

   

  Savings

   

  If you’re facing end of support for SQL Server 2008/2008 R2 on July 9, 2019, you can migrate your workloads to Azure SQL Database, a fully-managed service, and eliminate end of support transition costs. Azure Hybrid Benefit lets you use your existing licenses with active Software Assurance to save more on Azure, and now reserved capacity makes the move to Azure SQL Database even more cost-effective.

  Apply it to a single subscription or share across your enrollment

  SQL Database reserved capacity pricing is scoped to either a single subscription or shared. It allows you to control how many subscriptions can use the benefit and how the reservation is applied to specific subscriptions.

  A reservation scoped to a single subscription means that the reserved capacity discount will apply to SQL Database resources within the selected subscription. A reservation with a shared scope means that the billing benefit can be shared across any subscription in the enrollment (i.e., Enterprise Agreement customers) or account (i.e., Pay-as-you-go customers), except for MSDN subscriptions in the enrollment or non-Pay-as-you-go subscriptions in the account.

  Keep your savings when you need to make changes

  SQL Database reserved capacity provides vCore size flexibility so that you can scale up or down within a performance tier and region without impacting your reserved capacity pricing. For example, if you purchase 16 Gen5 vCores of reserved capacity for SQL Database general purpose and decide to deploy a 4 vCore database and an 8 vCore elastic pool, both with Gen 5 compute, your reserved capacity benefit will automatically apply to both. If you decide to scale up your database to 8 vCores, the reserved capacity benefit will also automatically apply.

  You also have the flexibility to temporarily move your hot databases between pools and single databases as part of your normal operations, within the same region and performance tier, without losing the reserved capacity benefit. By keeping an un-applied buffer in your reservation, you can effectively manage the performance spikes without exceeding your budget.

  SQL Database reserved capacity is initially available to single databases and elastic pools, with managed instance support coming in the future, and can be purchased through the Azure portal. For more information on reserved capacity pricing, please visit the SQL Database pricing page and review our documentation.

   


  SQL Database

   

  1 Savings based on eight vCore SQL Database managed instance general purpose in West2 US region, running 730 hours per month. Savings are calculated from on demand full price (license included) against 3-year reserved capacity license Included. Actual savings may vary based on region, instance size, and performance tier. Prices as of May 2018, subject to change.

  2 Savings based on eight vCore SQL Database managed instance business critical in West2 US region, running 730 hours per month. Savings are calculated from on demand full price (license included) against base rate with Azure Hybrid Benefit plus 3-year reserved capacity. Savings excludes Software Assurance cost for SQL Server Enterprise edition, which may vary based on EA agreement. Actual savings may vary based on region, instance size, and performance tier. Prices as of May 2018, subject to change.


            The Developer’s Guide to Microsoft Azure eBook – August update is now available      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Today, we’re pleased to introduce the new and updated Developer’s Guide to Microsoft Azure eBook. Featuring extensive updates since the last update, the new eBook is designed to help you get up to speed with Azure in the shortest time possible and includes practical real-world scenarios.

  This book includes all the updates from Microsoft Build, along with new services and features announced since then. In addition to these important services, we wanted to focus on practical examples that you’ll use in the real world and included a table and reference architecture that show you “What to use When” for databases, containers, serverless scenarios and more. We also put a key focus on security to help you stop potential threats to your business before they happen. You’ll also see brand new sections on IoT, DevOps and AI/ML that you can take advantage of today.

  In the 20+ pages of demos, we’ll be diving into topics such as creating and deploying .NET Core web apps and SQL Server to Azure from scratch, to extending the application to perform analysis of the data with Cognitive Services. After we have our app we’ll make it more robust and easier to update by incorporating CI/CD and more. We’ll also see just how easy it is to use API Management to control our APIs and generate documentation automatically.

  clip_image002

  The eBook (PDF available for download) covers the following chapters:

  • Chapter 1: The Developer’s Guide to Azure
  • Chapter 2: Getting started with Azure
  • Chapter 3: Securing your application
  • Chapter 4: Adding intelligence to your application
  • Chapter 5: Working with and understanding IoT
  • Chapter 6: Where and how to deploy your Azure services
  • Chapter 7: Microsoft Azure in Action
  • Chapter 8: Summary and where to go next

  We’re also pleased to announce that we will have EPUB and Mobi (“Save link as” or on Mac: Option+Click / Windows: Alt+Left Click) support in addition to PDF. You can also download all formats at once if you wish. Now you have multiple options and can get up to speed with Azure using your eReader or tablet of choice.

  The dev's guide tablet

  What are you waiting for? Download Now and sign up to be notified of future updates to the guide to ensure you make the most of the platform’s constantly evolving services and features.

  Thanks for reading and keep in mind that you can learn more about Azure by following our official blog and Twitter account. You can also reach the author of this post on Twitter.


            Nurse - Organ and Tissue Donation Coordinator (Thunder Bay) - Trillium Gift of Life Network - Thunder Bay, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Valid G driver’s license and access to a reliable vehicle is required. Proficient in Microsoft applications. TGLN is currently seeking a highly motivated casual...
  From Trillium Gift of Life Network - Wed, 18 Jul 2018 18:24:42 GMT - View all Thunder Bay, ON jobs
            Benefits Administrator - Miles Employment Group - New Westminster, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Strong proficiency on Microsoft Office most notably Word and Excel. Working with the Human Resources team the Benefits Coordinator will largely focus on the...
  From Miles Employment Group - Thu, 26 Jul 2018 22:23:01 GMT - View all New Westminster, BC jobs
            Project Coordinator - Miles Employment Group - Vancouver, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  At least two years’ experience in coordinator or related roles. Solid computer literacy on Microsoft Word, Excel and Outlook....
  From Miles Employment Group - Tue, 26 Jun 2018 23:59:04 GMT - View all Vancouver, BC jobs
            Design Coordinator - Spiritleaf - Calgary, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft Office (Word, Excel). The Design Coordinator role is an exciting opportunity in the Retail Design market sector. WHO WE ARE*....
  From Indeed - Wed, 08 Aug 2018 21:18:39 GMT - View all Calgary, AB jobs
            Administrative Assistant      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  AZ-Tempe, Job Description Looking to ease into a work schedule, Nesco has a great opportunity to start out 3 days per week expanding to 5 with hours 8:30am-5pm. Position is located in Tempe Front desk/phones – so friendly with good customer service intermediate Microsoft Word, Excel, and PowerPoint skills knowledge of records retention, organization of files, naming conventions etc ( we may use this person
            Global Cloud ERP Software Market Analysis 2018 | Growth by Top Companies: Oracle, Sage, Infor, Microsoft, Epicor, Kronos, Concur SAP, Ibm, Totvs, Unit4, Yonyou, Netsuite, Kingdee, Workday, Cornerstone, Digiwin et al      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  (EMAILWIRE.COM, August 10, 2018 ) The global market size of Cloud ERP Software is $XX million in 2017 with XX CAGR from 2013 to 2017, and it is expected to reach $XX million by the end of 2023 with a CAGR of XX% from 2018 to 2023. Download Free Sample at. https://www.researchreportsinc.com/sample-request?id=67828...
            Big Data Market Overview and Growth Rate Analysis 2018-2025 by Leading Companies: Hewlett-Packard Enterprise, Amazon Web Services, Microsoft Corporation, SAP SE, Dell Inc., SAS Institute, Teradata Corporation, Splunk, 1010data Inc., Palantir Technologies,      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  (EMAILWIRE.COM, August 08, 2018 ) The exponential growth in the number of connected and smart devices across different organizations, verticals and organizations day to day activities has resulted in the high volume of structured and unstructured data generation. Which has ultimately fostered the...
            Customer Logistics Coordinator      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  KY-Lexington, Job Description S trong customer service and logistics experience. The role would be communicating with customers regarding order fulfillment and shipping requests. Attention to detail is imperative Knowledge of Microsoft Office (Excel, Outlook, Word)
            Systems Developer - Vancouver - Connor, Clark & Lunn Financial Group - Vancouver, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  The systems team uses Microsoft technologies, including .NET architecture framework, MS SQL, MVC, C#, SSRS, VB / Powershell scripts and VBA....
  From Connor, Clark & Lunn Financial Group - Sat, 12 May 2018 02:07:37 GMT - View all Vancouver, BC jobs
            US stock indexes dip as oil prices sink energy companies      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  NEW YORK — A late gain for U.S. stocks slipped away Wednesday as a four-day winning streak ended. Energy companies sank along with the price of oil.

  The price of crude oil fell more than 3 percent Wednesday. Big dividend payers and industrial companies slipped. Gains for Microsoft, Facebook and Alphabet helped technology companies finish higher. Banks and health care companies also rose.

  The U.S. and China both announced new tariffs: later this month each country will put a 25 percent tax on $16 billion in goods imported from the other. Both countries placed tariffs on $34 billion in imports earlier this month, and they have threatened much larger tariffs to come.

  But investors have been focusing on rising company earnings instead. Karyn Cavanaugh, senior markets strategist at Voya Investment Management, said U.S. companies are expecting bigger profits in spite of the tariffs.

  "That speaks to me a lot louder than a lot of negative headlines," she said. "Companies have gotten very good at minimizing their costs and being very efficient with what they have."

  The S&P 500 index dipped 0.75 points to 2,857.70. The Dow Jones Industrial Average fell 45.16 points, or 0.2 percent, to 25,583.75. The Nasdaq composite rose 4.66 points, or 0.1 percent, to 7,888.33. The Russell 2000 index of smaller stocks lost 1.42 points, or 0.1 percent, to 1,686.88.

  The Trump administration plans to tax Chinese industrial products such as steam turbines and iron girders starting Aug. 23. China's government said it will put tariffs on U.S. goods including cars, crude oil and scrap metal starting on the same date.

  Oil futures fell sharply. U.S. crude oil lost 3.2 percent to $66.94 a barrel in New York. Brent crude, the standard for international oil prices, fell 3.2 percent to $72.28 a barrel in London.

  Exxon Mobil lost 0.7 percent to $80.73 and Chevron dipped 1 percent to $123.88.

  Snap, which runs the Snapchat video app, fell 6.8 percent to $12.23 after it said daily users fell during the second quarter. It's the latest technology company to have its stock drop after announcing discouraging user totals, joining Facebook, Twitter and Netflix.

  Match Group, the parent of online dating companies including Match.com and OKCupid, bucked that trend. Its stock jumped 17.3 percent to $45.60 after Match reported big gains in subscribers, especially for Tinder. Its adjusted profit and revenue beat Wall Street projections.

  Drugstore and pharmacy benefits manager CVS raised its annual profit forecast and rose 4.2 percent to $68.17. CVS said prescriptions sales grew, although it took a loss after it wrote down the value of its Omnicare pharmacy services business by almost $4 billion.

  In April, construction equipment company Caterpillar said it doubted it would top its first-quarter profit for the rest of this year. Investors were concerned that that might hold true for the rest of corporate America, but so far it hasn't.

  A month ago analysts expected the companies of the S&P 500 to earn $160.32 per share in 2018. That's risen by almost a dollar, to $161.29 a share. Their estimates for 2019 have risen by a bit more than a dollar, to $177.52 a share from $176.38.

  Twinkie maker Hostess Brands plunged 17.6 percent to $11.49 after it said its results were hurt by cuts in promotional support and inventory from a major retailer and higher costs, including for transportation.

  Pizza maker Papa John's fell 5.2 percent to $38.94 after it said North American sales fell again. The company also cut its forecasts for the year. Papa John's is in a public spat it with founder John Schnatter, who was ousted as chairman in July after a report he used a racial slur in a conference call.

  Domino's, a rival pizza delivery company, climbed 3.4 percent to $286.92.

  Walt Disney fell 2.2 percent to $113.98 after the entertainment company's profit and revenue fell short of analysts' estimates.

  Cars.com and Avis Budget Group both sank after cutting their sales forecasts. Rental car company Avis skidded 15.2 percent to $32.85 while Cars.com, an online auto marketplace, dipped 2.6 percent to $27.29.

  Struggling rival Hertz jumped 24 percent Tuesday after a better-than-expected quarterly report. Hertz fell 7.3 percent to $18.11 Wednesday.

  Bond prices turned higher. The yield on the 10-year Treasury note fell to 2.96 percent from 2.97 percent.

  In other commodities trading, wholesale gasoline fell 4 percent to $2.02 gallon. Heating oil lost 2.5 percent to $2.12 a gallon. Natural gas rose 1.8 percent to $2.95 per 1,000 cubic feet.

  Gold rose 0.2 percent to $1,221 an ounce. Silver gained 0.4 percent to $15.43 an ounce. Copper remained at $2.75 a pound.

  The dollar fell to 110.96 yen from 111.43. The euro inched up to $1.1619 from $1.1594.

  The German DAX fell 0.1 percent and France's CAC 40 lost 0.4 percent. In Britain, the FTSE 100 index rose 0.8 percent.

  Japan's Nikkei 225 index gave up early gains and closed 0.1 percent lower. Hong Kong's Hang Seng index added 0.4 percent while South Korea's Kospi edged 0.1 percent higher.

  ____

  AP Markets Writer Marley Jay can be reached at http://twitter.com/MarleyJayAP His work can be found at https://apnews.com/search/marley%20jay

  Author(s): 

  Articles

  Blog Posts

  8fbeec5602b04609afc1a1c26be42d46.jpg

  FILE- In this April 24, 2018, file photo, an American flag flies outside the New York Stock Exchange. The U.S. stock market opens at 9:30 a.m. EDT on Wednesday, Aug 8. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
  Source: 
  AP

            Microsoft reveals InPrivate Desktop sandbox feature for Windows 10      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Microsoft revealed a feature that it calls InPrivate Desktop last week on the Windows 10 Insider Feedback Hub before it pulled the quest quickly again. Bleeping Computer was fast enough to grab […]

  Ghacks needs you. You can find out how to support us here or support the site directly by becoming a Patreon. Thank you for being a Ghacks reader. The post Microsoft reveals InPrivate Desktop sandbox feature for Windows 10 appeared first on gHacks Technology News.


            Desktop Support Specialist - Source One Technical Solutions - Plano, TX      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience with Apple products and Mac OSX. Experience with Microsoft Applications such as Office and Skype for Business....
  From Indeed - Thu, 12 Jul 2018 20:37:35 GMT - View all Plano, TX jobs
            Pre-Sales Engineer, Service Providers - Dallas - Silver Peak Systems - Dallas, TX      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Internal drive and positive attitude. Microsoft Windows, Apple OS X, Linux operating system experience. Working knowledge of the installation and configuration...
  From Silver Peak Systems - Wed, 25 Jul 2018 08:47:33 GMT - View all Dallas, TX jobs
            Helpdesk Support Technician - Keller Williams - Austin, TX      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of Windows, Microsoft Office and Apple products. Additionally, occasional operation of office machines or equipment resulting in some fatigue....
  From Keller Williams - Fri, 20 Jul 2018 00:33:38 GMT - View all Austin, TX jobs
            Gestionnaire national(e) bilingue du marketing, Environnement - WSP - Montréal, QC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Excellentes compétences informatiques, notamment avec Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Power BI et Deltek Vision ; THORNHILL | MONTREAL....
  From WSP - Mon, 25 Jun 2018 17:33:03 GMT - View all Montréal, QC jobs
            Bilingual National Marketing Manager, Environment - WSP - Thornhill, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Strong computer skills including Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Power BI, Deltek Vision; THORNHILL | MONTREAL....
  From Career Beacon - Thu, 02 Aug 2018 12:39:04 GMT - View all Thornhill, ON jobs
            Comentário em 8 alternativas gratuitas ao poderoso Office da Microsoft em 2018 por pia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Deve ser porque a "colonia" é mais importante a nível mundial.
            Comentário em 8 alternativas gratuitas ao poderoso Office da Microsoft em 2018 por pia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  É tudo a mesma coisa.
            Maintenance Leader (Manager) - The Executive Wing - Brantford, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  § A minimum of five years previous experience as a licensed Millwright or Electrician. § Proficiency with Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) – Lotus...
  From The Executive Wing - Mon, 30 Jul 2018 10:03:34 GMT - View all Brantford, ON jobs
            Pro Evolution Soccer 2019: Demo zum Download auf PC, PlayStation 4 und Xbox One      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Konami hat die Demo-Version von Pro Evolution Soccer 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 (PlayStation Network) und Xbox One (Xbox Store) veröffentlicht. In Fußballstadien wie dem Camp Nou des FC Barcelona oder der Veltins-Arena des FC Schalke 04 können sich die Spieler in den Modi Freundschaftsspiel, "Online Schnelles Spiel" und Offline-Koop einen ersten Eindruck von dem Fußballspiel machen. In der Demo stehen zehn Fußballklubs zur Verfügung - mit dabei sind unter anderem Schalke 04, der FC Barcelona, FC Liverpool, Inter Mailand sowie die Nationalmannschaften von Argentinien und Weltmeister Frankreich.

  Konami: "Mit (...) neuen Features und Verbesserungen unterstreicht PES 2019 einmal mehr die Ambitionen der Reihe, dem Fußball-Fan eine realistische Simulation des Sports anbieten zu wollen. Dazu gehört die sichtbare Ermüdung, die sich auf Leistung und Verhalten der Spieler auswirkt, eine neue Schussmechanik samt verbesserter Ballphysik, die 'Enlighten'-Software für lebensechte visuelle Effekte und zum ersten Mal 4K HDR auf allen Plattformen. In Kombination mit der bisher größten Anzahl an voll lizenziert Ligen und Vereinen lässt PES 2019 das Herz aller Fans höherschlagen."

  PES 2019 erscheint am 30. August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird zum Release in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit dem neuen globalen Botschafter Phillippe Coutinho auf dem Cover und David Beckham mit einer Sonderausgabe (mehr myClub-Boni). Bei der Veröffentlichung wird es auch eine Legend-Edition geben, die nur als Download erhältlich ist und mehr Inhalte für myClub enthält.

  Weiter zum Video

            Comentário sobre A Derrocada Para o Fim por Rogério Torres      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Cara eu uso Linux desde sempre (mais de dez anos), nunca tive um computador com rWindows, mas acho sinceramente que você não esta vendo a situação por completa, o GNU/Linux já ganhou esta guerra faz anos , o "Linux" domina os servidores, telefonia móvel, "internet da coisas" ... o único lugar que não conseguiu dominar foi o computador pessoal, que esta cada vez mais em desuso, fora que eu não sou inimigo da Microsoft nem do rWindows, acho que ele é interessante em alguns aspectos (apesar de não usa-lo no dia a dia) . Não acho que o pessoal era mais animado, acho que o cara que usa Linux se vira muito bem sozinho e no geral não faz muito alarde, ai da impressão desta desempolgação!
            Network Engineer - Integricon Solutions Inc - Toronto, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience supporting Microsoft Windows, Unix and Linux operating systems. Experience with VMware, managing Microsoft Active Directory, DNS and DHCP preferred....
  From Integricon Solutions Inc. - Mon, 11 Jun 2018 09:25:10 GMT - View all Toronto, ON jobs
            Protective Services Officer - Manitoba Government - The Pas, MB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience with computer applications and software, specifically Microsoft Office (Outlook and Word). The Manitoba government recognizes the importance of... $17.68 - $20.56 an hour
  From Manitoba Government - Wed, 08 Aug 2018 21:27:00 GMT - View all The Pas, MB jobs
            Assistant - Office Services ITS (Temp) (J.O#10860ier) - Repost - Toronto Transit Commission - Toronto, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Thorough knowledge of Microsoft Office and its applications as it is related to the work as well as basic knowledge of OARS and SharePoint.... $51,324 - $64,173 a year
  From Toronto Transit Commission - Wed, 08 Aug 2018 21:24:37 GMT - View all Toronto, ON jobs
            Reception/Administrative Assistant -      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  NY-Batavia, Job Description: Long term contract opportunity with a well established and respected non-profit organization in Batavia NY. Perform routine clerical and administrative functions such as drafting correspondence, scheduling appointments, organizing and maintaining paper and electronic files, or providing information to callers. Must Haves: Computer Literacy Basic understanding of the Microsoft Offi
            Random Wednesday Morning Thoughts      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  • I talked to someone who went to the Civil War Museum in Fort Worth. You know, that one on west 820 around Lake Worth which you've driven by a thousand times? Verdict: Pretty, pretty good. 
  • There was a shooting death in Forest Hill over the weekend where the 25 year old victim, Roderick Brunswick, listed his hometown as Bridgeport. 
  • Tell me this can't possibly be true:
  • Here's Trump's lawyer acting crazy again. (1) He got mad at that?, (2) He didn't deny worrying about Trump's tweet?, and (3) And what does "Law School" have to do with any of this? 
  • We've got another security guard killing a guy at a strip club. A few weeks back it happened at Roxy Showgirl in north Fort Worth, and last night it happened off of Regal Road and Stemmons in Dallas (it sounds like in the area of Zona Rosa Cabaret.)
  • What a crazy race last night for a Ohio Congressional seat -- a district that is 86% white and which has been strongly Republican for decades There are still 5,038 absentee ballots and 3,435 provisional ballots outstanding. 
  • In women's professional basketball, the team from Las Vegas, after 25 hours of travel due to delayed and cancelled flights, decided they were too tired to play.
  • Man, if this is real, it is shocking: That's alleged audio of embattled car salesman Bart Reagor addressing his employees with a ton of F Bombs. It definitely sounds like him, and you've got to love him bragging about having a mansion on 19th Street in Lubbock. (And he makes Alec Baldwin speaking to the salesmen in Glengarry Glen Ross look like a choir boy.)
  • We've found the dumbest school board in America. The school board for Parkland, Florida (where the mass shooting occurred) was ordered to release some documents to the press but was allowed to make certain redactions. After the documents were provided, someone on Facebook told the paper, "Hey, if you'll just copy and paste that electronic document into Microsoft Word you'll be able to see the redacted text." (Paraphrased.) It worked. Now the school board is urging the court to find the paper in contempt for publishing the text that was supposed to be redacted. Good luck with all that. 
  • The officer in the story below rejected an odd plea bargain offer of, "Admit to hurting the dog and give up you officer certification and we will dismiss the case." At this point, the only thing that will save his career is a Not Guilty verdict. And it's not the strongest of cases against him. 
  • Greg Abbott's "bail bond reform" proposal was nothing more than trying to advance his own political career by using the death of a DPS Trooper. It won't change a thing. And the head of DPS, Steve McCraw, was right by his side when he did it. 
  • I'm telling you, that Manafort trial is getting weird. The judge and the prosecutor continue to fight, and the judge even accused him of crying in court.
  • Messenger: Above The Fold (Today's paper lists the new teachers in the districts around the county, and I noticed Bridgeport has a "Drone teacher.")            Meet the 15-year-old who’s the Microsoft Excel world champion (which is a real thing)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  FLORIDA — He’s never had to rely on dial-up or grind through the earliest versions of Microsoft Office. He’s never had to deal with “Clippy,” the now-extinct paperclip with bulging eyes and an earnest desire to help you through your Microsoft experience. But Kevin Dimaculangan, a 15-year-old from Florida, already knows more about Microsoft Excel than most will learn in a lifetime. With an American flag draped around his shoulders and the support of an enthusiastic crowd, Kevin earned the […]
            Uber’s ‘Real-time ID Check’ doesn’t deal well with transgender drivers      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  A transgender woman working as an Uber driver during her transition recently found herself locked out of her account. It wasn’t because of some bigot’s objections, and she’d done nothing to violate the company’s policies. It was because AI sucks at facial recognition – unless of course you’re white and cis-gendered. In this latest facial recognition SNAFU, originally reported by CNBC, Uber’s software (which runs on Microsoft’s Cognitive Services) flagged driver Janey Webb during a routine check. The company randomly requires drivers to take selfies periodically in order to prove they’re who they claim to be when they log in.…

  This story continues at The Next Web

  Or just read more coverage about: Uber
            PostgresOpen 2018 Schedule Released!       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  PostgresOpen SV 2018 Schedule Released

  We are down to counting the days until PostgresOpen SV 2018, the US PostgreSQL Community Conference, in downtown San Francisco, September 5th to 7th!

  Our exciting schedule has been released, which you can go to now here.

  There's only a couple of weeks left to take advantage of our discounted hotel rate at the wonderful Parc 55 in downtown San Francisco! Get your hotel room booked now here.

  Our trainings and sponsored workshops are starting to fill up, be sure to register for the conference and the training sessions you're interested in and get your tickets here.

  Special thanks to our sponsors! Be sure to check them out as we've just added on our second Diamond sponsor, and thanks to all of our other level sponsors as well.

  This year we are pleased to be able to recognize our Diamond sponsors:

  CitusData

  Microsoft

  Be sure to check out our site to see all of our Gold, Silver and Supporter sponsors, and our Community Partners here.

  Sponsorship opportunities are still available! Please visit our becoming a sponsor page here. to review our prospectus and contact us at program2018@postgresopen.org.

  PostgresOpen wouldn't be able to happen without the tireless efforts of the individuals at the United States PostgreSQL Association (PgUS), please consider joining! PgUS is the US-based recognized community non-profit organization which backs PostgresOpen, many meetups, and other events. Visit PgUS here.

  We look forward to seeing everyone in San Francisco in less than a month!

  Any questions? Please contact: program2018@postgresopen.org.


  Stephen Frost & Craig Kerstiens PostgresOpen SV 2018 Committee Co-Chairs https://2018.postgresopen.org


            Senior Scheduler - National General Insurance - Cleveland, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Proficient in Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). High school diploma or general education degree (GED)....
  From National General Insurance - Fri, 03 Aug 2018 16:08:23 GMT - View all Cleveland, OH jobs
            Accounts Receivable Specialist - AT&F - Cleveland, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  The company also has operations in Denmark and India. Microsoft Excel knowledge. We offer competitive salaries plus profit sharing and a full range of benefits...
  From AT&F - Thu, 12 Jul 2018 19:17:56 GMT - View all Cleveland, OH jobs
            Operations Manager/ Directeur de l'exploitation - GWL Realty Advisors - Montréal, QC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Computer literate in Microsoft Office – Word and Excel and familiarity with Metasys, Angus software would be a plus....
  From GWL Realty Advisors - Tue, 31 Jul 2018 00:25:34 GMT - View all Montréal, QC jobs
            Szép remények és rémálmok      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Jókora pofont kapott a részvényesektől Mark Zuckerberg és a Facebook, történelmi zuhanást produkáltak a cég papírjai a tőzsdén a második negyedéves eredmények közlése után. Palkovics László többek között az MI-ről tárgyalt kollégáival; Satya Nadella pedig 100 milliárd dollár fölé vezette a Microsoftot.
            RN/LPN Care Manager - C&S Staffing LLC - Ashland, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Intermediate or advanced computer skills and proficiency with Microsoft Word, Outlook and Excel. Educate on resources available and assist with medication...
  From C&S Staffing LLC - Fri, 29 Jun 2018 10:24:42 GMT - View all Ashland, WI jobs
            RN/LPN Care Manager - C&S Staffing LLC - Conover, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Intermediate or advanced computer skills and proficiency with Microsoft Word, Outlook and Excel. Educate on resources available and assist with medication...
  From C&S Staffing LLC - Fri, 29 Jun 2018 10:24:42 GMT - View all Conover, WI jobs
            Corrugated Supervisor - Flexo Finders - Sheboygan, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with KIWI application. And Outlook (for internal and external correspondence). Experience using Microsoft Office programs such as Word (to...
  From Indeed - Tue, 31 Jul 2018 19:26:30 GMT - View all Sheboygan, WI jobs
            Production Supervisor-2nd or 3rd Shift - GEORGIA-PACIFIC - Sheboygan, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with KIWI application. And Outlook (for internal and external correspondence). Experience using Microsoft Office programs such as Word (to...
  From Koch Industries, Inc. - Thu, 10 May 2018 20:57:04 GMT - View all Sheboygan, WI jobs
            Plant Superintendent - GEORGIA-PACIFIC - Ridgeway, VA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with the KIWI Application. Experience using Microsoft Office programs such as Word (to write business correspondence), Excel (for use of...
  From Koch Industries, Inc. - Fri, 20 Apr 2018 20:57:21 GMT - View all Ridgeway, VA jobs
            Corrugated Supervisor - Flexo Finders - Akron, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with KIWI application. And Outlook (for internal and external correspondence). Experience using Microsoft Office programs such as Word (to...
  From Indeed - Fri, 03 Aug 2018 20:34:13 GMT - View all Akron, OH jobs
            Production Supervisor- 3rd Shift - GEORGIA-PACIFIC - Mogadore, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with KIWI application. And Outlook (for internal and external correspondence). Experience using Microsoft Office programs such as Word (to...
  From Koch Industries, Inc. - Tue, 26 Jun 2018 20:56:26 GMT - View all Mogadore, OH jobs
            Production Supervisor - GEORGIA-PACIFIC - Circleville, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with KIWI and Kronos applications. Experience using Microsoft Office Suite such as Word (to write business correspondence), Excel (for use of...
  From Koch Industries, Inc. - Wed, 20 Jun 2018 20:56:23 GMT - View all Circleville, OH jobs
            Plant Superintendent - GEORGIA-PACIFIC - Asheboro, NC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with the KIWI Application. Experience using Microsoft Office programs such as Word (to write business correspondence), Excel (for use of...
  From Koch Industries, Inc. - Tue, 12 Jun 2018 20:57:24 GMT - View all Asheboro, NC jobs
            PLANT SUPERINTENDENT - GEORGIA-PACIFIC - Aurora, IL      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience working with the KIWI Application. Experience using Microsoft Office programs such as Word (to write business correspondence), Excel (for use of...
  From Koch Industries, Inc. - Thu, 19 Apr 2018 14:56:45 GMT - View all Aurora, IL jobs
            Integration Architect - Silverline Jobs - Casper, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Strong understanding of relational databases structure and functionality and experience with all major databases - Microsoft SQL Server, MYSQL, postgreSQL or...
  From Silverline Jobs - Tue, 10 Jul 2018 00:33:35 GMT - View all Casper, WY jobs
            Technical Architect (Salesforce experience required) Casper - Silverline Jobs - Casper, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Competency with Microsoft SQL Server, MYSQL, postgreSQL or Oracle. BA/BS in Computer Science, Mathematics, Engineering, or similar technical degree or...
  From Silverline Jobs - Sat, 23 Jun 2018 06:15:28 GMT - View all Casper, WY jobs
            Technical Architect (Salesforce experience required) Cheyenne - Silverline Jobs - Cheyenne, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Competency with Microsoft SQL Server, MYSQL, postgreSQL or Oracle. BA/BS in Computer Science, Mathematics, Engineering, or similar technical degree or...
  From Silverline Jobs - Sun, 29 Jul 2018 06:18:46 GMT - View all Cheyenne, WY jobs
            Integration Architect - Silverline Jobs - Cheyenne, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Strong understanding of relational databases structure and functionality and experience with all major databases - Microsoft SQL Server, MYSQL, postgreSQL or...
  From Silverline Jobs - Tue, 10 Jul 2018 00:33:35 GMT - View all Cheyenne, WY jobs
            Bilingual Call Center Representative      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  KY-Danville, Job Description We are searching for 2 Bilingual Call Center Representatives in the Danville area. Mush be able to work every other weekend: 8:30am-5:00pm Shifts vary thru the week: 8:30am-5:30am and 11:30am-8pm Must be able to speak fluent Spanish/English Professionalism is a must over the phone, to be able to provide excellent customer service. Knowledge of Microsoft Office as well as Internet E
            HR Service Center Coordinator      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  CA-Alameda, Alameda, California Skills : Compliance,Focus,Lotus Notes,Mainframe,Management,Microsoft Excel,Microsoft Office,Microsoft Word,PeopleSoft,Quality Assurance,Training,Windows 2000,Windows 2003,Windows 98 Description : Duties: • Responds professionally with accuracy and in a timely manner to new hire changes, employee requests for information and changes by processing moderate to complex Human Resour
            Lock Microsoft Excel rows and columns      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  New Answer by ToddN2000

  The post Lock Microsoft Excel rows and columns appeared first on IT Answers.


            How to change table font size in Microsoft Word      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Question Edited by Michael Tidmarsh

  The post How to change table font size in Microsoft Word appeared first on IT Answers.


            Resident Evil 2 Remake Being Censored In Japan      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  The highly praised Resident Evil 2 remake will sadly be following in the footsteps of Resident Evil 7 in regards to its Japanese release, as the remake will be available in a censored “standard” release and an uncensored “Z Version”. Internet sleuths discovered via the Japanese Microsoft store that there will be 2 releases for […]
            Senior Program Manager - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  In addition to working with video streaming partners who build our platform, you will be working closely with graphics IHVs like Nvidia, AMD, Intel and Qualcomm...
  From Microsoft - Wed, 25 Jul 2018 20:37:50 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Program Manager II - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  In addition to working with video streaming partners who build our platform, you will be working closely with graphics IHVs like Nvidia, AMD, Intel and Qualcomm...
  From Microsoft - Wed, 13 Jun 2018 01:27:45 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Senior Software Engineering Lead - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Work with CPU architects from Intel, AMD, Qualcomm, ARM, etc to participate in the future of hardware and OS integration....
  From Microsoft - Fri, 25 May 2018 06:14:18 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Principal Software Engineering Lead - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Work with CPU architects from Intel, AMD, Qualcomm, ARM, etc to participate in the future of hardware and OS integration....
  From Microsoft - Thu, 24 May 2018 00:12:07 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Business Program Manager - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  We are looking for a creative problem solver with strong project management experience 2 or more years of payments and/or ecommerce experience amd and a passion...
  From Microsoft - Sat, 19 May 2018 00:13:06 GMT - View all Redmond, WA jobs
            ISL 24R - Intermediate Technical Analyst - BC Public Service - Victoria, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  MS Exchange, Exchange Online Protection and other related services) and/or SharePoint infrastructure. Experience with Microsoft infrastructure technologies...
  From BC Public Service - Wed, 08 Aug 2018 22:06:27 GMT - View all Victoria, BC jobs
            Możecie już sprawdzić ciemny motyw w Windows 10 – wasze oczy wam podziękują      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Microsoft nieustannie poprawia wygląd Windows 10. Dopiero porównując dzisiejszą wersją z tą, która debiutowała, można zorientować się jak wiele zmieniło się na przestrzeni trzech lat. Teraz zmiany dosięgnęły także eksploratora, który zyskał ciemny motyw.

  The post Możecie już sprawdzić ciemny motyw w Windows 10 – wasze oczy wam podziękują appeared first on AntyWeb.


            Alex Jones Predicted the Censorship That He and Countless Others Are Now Experiencing      Cache   Translate Page   Web Page Cache     Alex Jones Predicted the Censorship That He and Countless Others Are Now Experiencing

  Reviewer: HaarFager872 - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - February 28, 2012 Subject: Everyone Should View This Alex Jones shows where several big corporations such as Time/Warner, Google, Yahoo, etc., are forcing the internet to be censored all over the world: China, the U.K., the United States and many other countries. People need to know this because it is a reality. If you'll think this thing through and see where it's leading, you'll begin to see what it will mean for each and every user of the internet. They're censoring the internet for a purpose - their own insidious purpose. Become informed and prevent them from taking away your right to surf the web - the complete and free open web. Share the link to this informative piece with every internet user you care about. I have.

  Related:

  November 30, 2008 - Rampant Un-American Censorship of the 9/11 Truth Movement:

  http://911debunkers.blogspot.com/2008/11/microsoft-corporation-censors-911.html

  Brandon Tatum: Candace Owens Attacked And Alex Jones Banned - I stand with @RealAlexJones This behavior by apple is unacceptable:

  http://911debunkers.blogspot.com/2018/08/brandon-tatum-candace-owens-attacked.html

  The Social Media Ban of Alex Jones is Tommy Robinson Part 2!!!:

  http://trumpisright.blogspot.com/2018/08/the-social-media-ban-of-alex-jones-is_6.html

  Youtube Bans Infowars (I Condemn This And It Needs to Stop) - Disgusting. We need some trust busting - Alex Jones and Infowars Banned from Corporate Monopoly Apple Services and Facebook - Their claim is BS but this will likely just make him stronger in due time. - Facebook bans InfoWars for 'hate' as Leftists attempt to silence conservative voices before the elections:

  http://trumpisright.blogspot.com/2018/08/youtube-bans-infowars-i-condemn-this.html


  [Posted at the SpookyWeather blog, August 8th, 2018.]
            Microsoft will help expand rural broadband in Ohio      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Tens of millions of Americans, especially in rural areas, still don't have access to broadband internet. As part of its five-year plan to help close that gap, Microsoft is partnering with telecoms company Agile Networks to roll out broadband access t...
            DAX Developer - Flexstaf IT Inc. - Scarborough, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Our client is URGENTLY looking for a contract developer for a Microsoft Dynamics AX implementation (DAX). This would be a 6 month contract to start...
  From Flexstaf IT Inc. - Mon, 23 Jul 2018 16:16:12 GMT - View all Scarborough, ON jobs
            Gestionnaire de projets en infrastructures informatiques - Gevity Consulting Inc. - Montréal, QC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Réseau, serveurs, virtualisation de postes, différents systèmes d’exploitation, infrastructures de stockage et technologies Microsoft ;...
  From Gevity Consulting Inc. - Fri, 04 May 2018 10:16:40 GMT - View all Montréal, QC jobs
            Manpower Coordinator - The Mosaic Company - Belle Plaine, SK      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Manage the ongoing maintenance upkeep of Kronos and InTime on site. Computer skills using Kronos, InTime, Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Adobe...
  From The Mosaic Company - Wed, 25 Jul 2018 21:50:50 GMT - View all Belle Plaine, SK jobs
            IT Support Technician - Broccolini Construction - Kirkland, QC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Fortes connaissances techniques des produits et serveurs de Microsoft, de l’Internet, du matériel informatique et des réseaux ;...
  From Indeed - Wed, 08 Aug 2018 19:55:49 GMT - View all Kirkland, QC jobs
            Systems Administrator III - University of Wyoming Family Medicine Residency Program - Laramie, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience with Microsoft SCCM. The University of Wyoming invites diverse applicants to consider our employment opportunities.... $58,356 a year
  From University of Wyoming Family Medicine Residency Program - Fri, 20 Jul 2018 18:54:28 GMT - View all Laramie, WY jobs
            Associate Network Analyst - WVU Medicine - Martinsburg, WV      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience with Microsoft SCCM, Exchange, SQL Server, SCEP, App-V, and other Microsoft infrastructure preferred. JOB TITLE &amp; CODE:....
  From WVU Medicine - Fri, 06 Jul 2018 17:45:02 GMT - View all Martinsburg, WV jobs
            Site Support Technician (646105) - Matchpoint Solutions - Buffalo, WV      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of TCP/IP, DNS, WINS, DHCP and Microsoft SCCM. Experience using the remote-control features of Microsoft’s SCCM a plus....
  From matchpoint solutions - Fri, 03 Aug 2018 01:07:39 GMT - View all Buffalo, WV jobs
            Desktop Support Technician *** 35/hr - Midcom - Buffalo, WV      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of TCP/IP, DNS, WINS, DHCP and Microsoft SCCM.*. Experience using the remote-control features of Microsoft’s SCCM a plus.*....
  From Indeed - Thu, 02 Aug 2018 17:26:08 GMT - View all Buffalo, WV jobs
            Site Support technician - ConnectedX, Inc. - Buffalo, WV      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of TCP/IP, DNS, WINS, DHCP and Microsoft SCCM. Experience using the remote-control features of Microsoft’s SCCM a plus....
  From Dice - Fri, 03 Aug 2018 05:19:32 GMT - View all Buffalo, WV jobs
            IS Support Technician - V-Soft Consulting Group, Inc. - Buffalo, WV      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of TCP/IP, DNS, WINS, DHCP and Microsoft SCCM. Experience using the remote-control features of Microsoft’s SCCM is a plus. IS Support Technician....
  From V-Soft Consulting Group, Inc. - Thu, 02 Aug 2018 20:18:23 GMT - View all Buffalo, WV jobs
            Site Support Technician - MPS - Buffalo, WV      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of TCP/IP, DNS, WINS, DHCP and Microsoft SCCM. Experience using the remote-control features of Microsoft’s SCCM a plus.... $30 - $35 an hour
  From Indeed - Thu, 02 Aug 2018 17:38:38 GMT - View all Buffalo, WV jobs
            Information Technology Systems Administrator - Northcentral Technical College - Wausau, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Preferred knowledge in Cisco VOIP administration, Office 365/Exchange administration, Microsoft SCCM administration, Perceptive Content (document imaging)...
  From Northcentral Technical College - Fri, 27 Jul 2018 06:21:26 GMT - View all Wausau, WI jobs
            Computer Operator - Associated Bank - Green Bay, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  - Microsoft Products such as SCCM, SQL, Exchange, SCOM, Windows 2003/2008 operating systems, Cluster services. Associated Bank is looking to expand our Computer...
  From Associated Bank - Tue, 22 May 2018 22:25:48 GMT - View all Green Bay, WI jobs
            Baidu says its DuerOS AI assistant is now installed on 100M devices, up from 50M just six months ago, and 200+ partners have launched 110 DuerOS-powered devices (Kyle Wiggers/VentureBeat)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Kyle Wiggers / VentureBeat:
  Baidu says its DuerOS AI assistant is now installed on 100M devices, up from 50M just six months ago, and 200+ partners have launched 110 DuerOS-powered devices  —  Amazon's Alexa.  Microsoft's Cortana.  Apple's Siri.  The Google Assistant.  They're among the world's most popular voice assistants …


            Microsoft will help expand rural broadband in Ohio      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Tens of millions of Americans, especially in rural areas, still don't have access to broadband
            Citizens of Tech 007 – Liquid Photon Kerbal Computing      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  On this Citizens of Tech, we discuss the Kerbal space program, waterproofing your phone without a case, Scrabble letting down humanity, IPv6’s importance to gaming according to Microsoft, light speed computing, high dynamic range TVs, liquid metal antennas, and more.
            Microservices and Microsoft Screwing With Kubernetes      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  • 3 tips for moving your team to a microservices architecture

   Microservices are gaining in popularity and providing new ways for tech companies to improve their services for end users. But what impact does the shift to microservices have on team culture and morale? What issues should CTOs, developers, and project managers consider when the best technological choice is a move to microservices?

   Below you’ll find key advice and insight from CTOs and project leads as they reflect on their experiences with team culture and microservices.

  • Microsoft's Azure Kubernetes Service mucked my cluster!

   Microsoft's Azure Kubernetes Service (AKS) was launched to world+dog in June, however, a few disgruntled customers say the managed container confection isn't fully baked yet.

   In a blog post published on Monday, Prashant Deva, creator of an app and infrastructure monitoring service called DripStat, savaged AKS, calling it "an alpha service marked as GA [generally available] by Microsoft."

   Deva said he moved his company's production workload to AKS last month, and has been plagued by random DNS failures for domains outside of Azure and hostnames inside the Azure Virtual Network.

   He characterized the response from Microsoft support – advice not to use excessive memory and CPU resources – as ridiculous, and said Microsoft failed to respond when told the DNS issues occurred mainly during application startup when memory and CPU usage is minimal.


            Windows 10 Now Has A Phone App      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Hello, hello? Can you hear me? Surface Andromeda may have been delayed, but new developments show that Microsoft is still very active on the software side of things. In order to make this device a reality, and ensure that the groundwork is laid in terms of apps. There is no doubt that the Andromeda project […]

  The post Windows 10 Now Has A Phone App appeared first on Eye On Windows.


            Finding David Auble's Land Records in Sussex County, New Jersey      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  At the Chula Vista Genealogical Society Research Group meeting today, I sang the praises of using the FamlySearch Catalog to find digital microfilm of  vital, church, land, tax, probate, etc. records. 

  I promised to demonstrate the process in a blog post so that other society members (and all Genea-Musings readers) could benefit by the example.  Here is my example:

  1)  I wanted to find the land records for my 2nd great-grandfather David Auble in Newton, Sussex County, New Jersey.  I knew he lived there for a short time after his marriage to Sarah G. Knapp in 1844, and I hoped to find more Auble or Knapp land records.

  2)  In the FamilySearch Catalog (https://www.familysearch.org/search/catalog/search), I searched for Sussex County, New Jersey:


  After I typed "sussex" in the field above, I got a list of possible standard names - I chose "United States, New Jersey, Sussex" and clicked the "Search" button.

  3)  On the list of Sussex County, New Jersey record types, I clicked on the Land and property" link to see the collections available:


  The "Deeds, 1785-1901; index, 1785-1930 (Sussex County, New Jersey)" collection is the one I want.

  4)  I clicked on the link for that collection, and saw the description of the collection:


  And further down, the list of "Books" available:


  This list also has the actual Deed volumes further down the list.

  5)  For deeds, I want to look in both the Grantor and Grantee Indexes, so I clicked the "Grantor index, A-C, 1785-1930" link to see the index for Auble.

  The Grantor and Grantee Indexes are alphabetical. In this case, with the AU names on a page after the AT names, but the surnames are mixed on a page - the page below has all of the AU entries:


  On the left-hand page of the image above, I can see that there is a listing for David Auble.  The information available is:

  *  Year:  1846
  *  Grantor:  David Auble et ux
  *  Grantee David L. Foster
  *  Volume:  E4
  *  Page:  333

  I wrote that down on a piece of paper.  If I have many of them from the indexes, I use a Microsoft Word table so that I can order them by Volume number when I search for the records.

  6)  I went back to the list of "Books" and looked for Volume E4.  There are two volumes on the set of digital microfilm - Volumes D4 and E4. 

  I clicked on the link for Volumes D4 and E4, and found page 333 of Volume E4 on image 564 of 718:

  The deed is on pages 333 and 334 (on the next image).

  7)  My next step was to download the images using the "Download" button in the upper right-hand corner between the "Print" and "Tools" button.

  I did that, and the images downloaded to my computer's "Download" folder with file names like "record-image_3Q9....jpg"

  After the images downloaded, I clicked on them and changed the names of the images to, e.g.:

  "DavidAuble-1846-Deed-SussexCoNJ-VolE4-pg333-toDavidFoster-image564of718"

  I then moved the downloaded files from my "Download" folder to my file folder for the David Auble family. 

  Next, I entered the event into RootsMagic using the "Deed" event, the date it was executed, the location, and a short description of the transaction.  Then I wrote a source citation for the deed event.

  In the near future, I will abstract the deed, transcribe the deed, and write an Amanuensis Monday blog post about it.  I will also try to find the location of the land on a map.

  8)  There were several more Auble and Knapp deeds in the Sussex County Land Records, and I have found, downloaded, renamed, relocated, and sourced them also.  

  9)  I hope this helps my colleagues and readers find land records for their ancestral families.  There often are surprises in these records that can help prove relationships and residence locations. 

  10)  I told my CVGS colleagues that FamilySearch digital microfilm is their new very best friend online - they all need to learn how to find records for their ancestral families using these FREE resources.  It's not hard to do - a researcher needs to be logical, adventurous, willing to learn this skill, and then apply it and they may have plenty of records to work with.

  ===========================================

  The URL for this post is:  

  Copyright (c) 2018, Randall J. Seaver

  Please comment on this post on the website by clicking the URL above and then the "Comments" link at the bottom of each post.  Share it on Twitter, Facebook, Google+ or Pinterest using the icons below.  Or contact me by email at randy.seaver@gmail.com.


             Back-End Developer       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  مستوى الخبرة: مبتدئ, نوع العمل: دوام كامل, المستوى التعليمي: بكالوريوس, نوع المُعلن: رب عمل,
  Required immediately (must have transferable iqama):

  An experienced C# .NET developer with hand on experience with all modern patterns.
  Experience with ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ASP.NET WebForms and RESTful API
  Experience with Entity Framework, ADO.NET and Dapper.
  Experience with Microsoft ... https://olx.sa.com/ad/back-end-developer-ID6O0lK.html
             Front-End Developer       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  مستوى الخبرة: مبتدئ, نوع العمل: دوام كامل, المستوى التعليمي: بكالوريوس, نوع المُعلن: رب عمل,
  Required immediately (must have transferable iqama):

  An experienced front end developer with hand on experience with Javascript, TypeScript, Angular 2+, HTML5, CSS3, Sass, LESS, Bootstrap, Google Material Design using Angular.
  Experience with Microsoft Azure services and integration with 3rd pa... https://olx.sa.com/ad/front-end-developer-ID6O0lJ.html
            Thunderbolt3 + LTEな軽量ラップトップを探す!      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  先日のPGS LabでThunderbolt3について調べていたり、Surface Go LTEモデルが素敵!とか言っていたら、現時点での情報を集めたくなったので、夜なべして整理してみました。

  pglib.sk8punk.net

  pglib.sk8punk.net

  対象端末のソース

  Intel公式のThunderbolt3搭載デバイスで検索。基本的にはラップトップのみにしています。

  https://thunderbolttechnology.net/products?tid=14&field_company_nid=All&field_prod_os_value_many_to_one=All&field_prod_tb_version_value_many_to_one=tbv3


  あいまいで微妙な製品名は、Intelサイトの製品写真を参考に近しいものをチョイスしています。世代はなるだけ最新のものを基準に。国内販売は執筆時点でググって正規販売サイト的なものが出てこなければレベルなので、まぁ要は話半分でお願いします。

  間違い、指摘等あればコメント頂ければと思います。

  Thunderbolt搭載ラップトップ

  サイズはインチ、重量はkgで統一しています。

  デバイス名 サイズ 重量 LTE Port 国内 メモ
  Acer Aspire R 13 13.3 1.5 - 1 -
  Acer Aspire Switch 12 S 12.5 1.4 - 1 -
  Acer Aspire V 15 Nitro 15.6 2.39 - 1 -
  Acer Aspire V 17 Nitro 17.3 3.19 - 1 -
  Acer Predator 15 15.6 3.6 - 1
  Acer Predator 17 17.3 4.2 - 1
  Acer Predator 17 X 17.3 4.54 - 1 -
  Apple 13-inch MacBook Pro 13.3 1.37 - 2
  Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar 13.3 1.37 - 4
  Apple 15-inch MacBook Pro with Touch Bar 15.4 1.83 - 4
  ASUS ROG G501VW 15.6 2.06 - 1 -
  ASUS ROG G701VO 17.3 3.58 - 1 -
  ASUS ROG G752VL 17.3 3.99 - 1 -
  ASUS ROG G752VT 17.3 3.99 - 1 -
  ASUS ROG G752VY 17.3 4.4 - 1
  ASUS ROG GL702VT 17.3 2.7 - 1 -
  ASUS ROG GX700VO 17.3 3.6 - 1
  ASUS Transformer 3 Pro 12.6 0.79 - 1 国内別名?
  ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA 14 1.1 - 2 国内別名?
  ASUS ZenBook Pro UX501VW 15.6 2.06 - 1
  DELL Alienware 13 13.3 2.6 - 1
  DELL Alienware 15 15.6 3.49 - 1
  DELL Alienware 17 17.3 4.42 - 1
  DELL Latitude 12 5290 2-in-1 12.3 0.86 2
  DELL Latitude 12 7285 2-in-1 12.3 0.68 2
  DELL Latitude 5480 14 1.6 1
  DELL Latitude 5580 15.6 1.9 - 1
  DELL Latitude 7275 12.5 0.76 ?
  DELL Latitude 7280 12.5 1.18 1
  DELL Latitude 7290 12.5 1.19 1
  DELL Latitude 7370 13.3 1.12 2
  DELL Latitude 7380 13.3 1.17 1
  DELL Latitude 7390 13.3 1.19 1
  DELL Latitude 7390 2-in-1 13.3 1.34 2
  DELL Latitude 7480 14 1.36 1
  DELL Latitude 7490 14 1.4 1
  DELL Latitude 7520 15.6 2.8 - 1 Precision?
  DELL Latitude 7720 17.3 3.42 - 1 Precision?
  DELL Latitude E5570 15.6 2.09 - 1
  DELL Precision 15 3000 Series (3510) 15.6 2.23 - 1
  DELL Precision 15 5000 Series (5510) 15.6 1.78 - 1
  DELL Precision 15 7000 Series (7510) 15.6 2.79 - 1
  DELL Precision 17 7000 Series (7710) 17.3 3.42 - 1
  DELL Precision 3520 15.6 2.21 ?
  DELL XPS 12 12.5 1.27 - 2
  DELL XPS 13 13.3 1.29 - 1
  DELL XPS 13 2-in-1 13.3 1.24 - 1
  DELL XPS 13 9370 13.3 1.21 - 2
  DELL XPS 15 15.6 1.99 - 1
  DELL XPS 15 9575 2-in-1 15.6 1.98 - 2
  DELL Precision 5520 15.6 1.78 - 1
  EVGA SC15 Geforce GTX 1060 Gaming Laptop 15.6 2.93 - ? -
  EVGA SC17 Geforce GTX 1080 Gaming Laptop 17.3 4.05 - ? -
  FUJITSU Workstation CELSIUS H760 15.6 2.85 - 1
  GIGABYTE AORUS X5v7 15.6 2.5 - 1 -
  GIGABYTE AORUS X7 DT v7 17.3 3.2 - 1 -
  GIGABYTE AORUS X7v7 17.3 3.2 - 1 -
  GIGABYTE AORUS X9 17.3 3.59 - 1 -
  GIGABYTE AERO14K 14 1.88 - 1 -
  GIGABYTE AERO15 15.6 2.1 - 1
  GIGABYTE P56XT 15.6 2.6 - 1 ?
  HP Elite x2 1012 G1 12 1.2 1
  HP Elite x2 1012 G2 12.3 1.15 1
  HP EliteBook Folio G1 12.5 0.97 - 2
  HP EliteBook x360 1020 G2 12.5 1.13 - 2
  HP EliteBook x360 G2 13.3 1.28 - 1
  HP Spectre 13 Laptop PC 13.3 1.11 - 2
  HP Spectre Notebook PC (13") 13.3 1.11 - 2
  HP Spectre x360 Convertible PC 13 13.3 1.29 - 2
  HP Spectre x360 Convertible PC 13 (2017 new model) 13.3 1.26 - 2 -
  HP Spectre x360 Convertible PC 15 15.6 2.13 - 2
  HP ZBook 15 G4 Mobile Workstation 15.6 2.6 - 2
  HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation 17.3 3.14 - 2
  HP ZBook Studio G4 Mobile Workstation 15.6 2.1 - 2
  HP Omen 15 Laptop 15.6 2.48 - 1
  HP OMEN X Laptop 17 17.3 4.51 - 2
  HUAWEI MateBook X Pro 13.9 1.33 - 1
  Lenovo Legion Y720 Laptop 15.6 2.95 - 1
  Lenovo Miix 720 12 1.15 - 1
  Lenovo ThinkPad P50 15.6 2.67 - 1
  Lenovo ThinkPad P70 17.3 3.43 - 2
  Lenovo ThinkPad P51 15.6 2.67 - 1
  Lenovo ThinkPad P51s 15.6 1.99 - 1
  Lenovo ThinkPad P71 17.3 3.3 - 2
  Lenovo ThinkPad T470 14 1.32 1
  Lenovo ThinkPad T470s 14 1.32 - 1
  Lenovo ThinkPad T570 15.6 2.04 1 -
  Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14 1.13 2
  Lenovo ThinkPad X1 Yoga 14 1.42 2
  Lenovo ThinkPad Yoga 370 13.3 1.38 - 1
  MSI GS40 Gaming Notebook 14 1.6 - 1
  MSI GS60 Gaming Notebook 15.6 1.9 - 1
  MSI GS63 Gaming Notebook 15.6 1.8 - 1
  MSI GT72 Gaming Notebook 17.3 3.78 - 1 -
  MSI GT80 Gaming Notebook 18.4 4.5 - 1 -
  MSI WS60 Workstation Notebook 15.6 1.9 - 1
  MSI WT72 Workstation Notebook 17.3 3.78 - 1
  Panasonic Let's note CF-LV7 14 1.38 - 1
  Panasonic Let's note CF-SV7 12.1 1.12 1
  Razer Blade 14 1.86 - 1
  Razer Blade Pro 17.3 3.49 - 1
  Razer Blade Stealth 12.5 1.25 - 1
  Razer Blade Stealth (late 2017) 13.3 1.35 - 1
  Samsung NoteBook9 Always 2018 15 1.25 - 1 -
  Smartron t.book Flex 12.2 1.37 - 1 -
  Toshiba PORTEGE X20W-E 12.5 1.1 - 1 -
  Toshiba Portege X20W Convertible Notebook Series 12.5 1.13 - 1 -
  Toshiba Portege X30 Laptop Series 13.3 1.04 - 2 -
  Toshiba Portege X30-E Laptop Series 13.3 1.05 - 2 -
  Toshiba Tecra X40 Laptop Series 14 1.25 - 2 -
  Toshiba Tecra X40-E Laptop Series 14 1.25 2 -
  VAIO S11 11.6 0.94 1

  まとめ

  なんとか現時点の情報をまとめられました。

  途中、CPUスペックとか価格とかあった方がいいかなー?とか考えましたが、基準が定まらなくなるのでやめました。


  こうやって並べてみると、Thunderbolt3付きでLTE付きなモデルは殆どがビジネスモデルですね。DELL、LENOVO、HPあたりが強い。当然お値段も強い。恐らく10万切る価格でLTE付きが手に入るという意味ではSurface Goはやはりお手頃か。

  MacbookProをはじめとして、複数ポート搭載しているモデルも魅力的ですね。


  東芝が海外で普通にラップトップ出してるのには驚きました。しかもかなり軽量モデル。Thunderbolt3も2ポート確保してるモデルもあるし。


  個人的にはお値段を考えなかったら、LENOVO ThinkPad X1 Carbonが全部入りですね。あとはVAIO S11もコンパクトで良い感じ。

  ただ、VAIO S11は2018年モデルでメモリ16GB搭載出来る様になったみたいですが、Thunderbolt3が消えたみたいです。うーむ。

  気が向いたら情報のアップデートしますが、多分やらないかなw

            Senior Program Manager - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  SQL Server is also the core relational engine used in many of the Azure data services like Azure SQL DB and DW....
  From Microsoft - Wed, 08 Aug 2018 02:47:36 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Software Engineer II - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Web development (.NET stack), SQL Azure, SQL DW, Dynamics AX. Microsoft Cloud Infrastructure and Operations (MCIO) is the team behind building the Microsoft...
  From Microsoft - Thu, 02 Aug 2018 07:45:35 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Service Engineer (Data Engineering) - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience with database technologies such as SQL Server, Azure SQL, Azure DW. Core Services Engineering builds and manages the critical products and services...
  From Microsoft - Thu, 12 Jul 2018 01:41:37 GMT - View all Redmond, WA jobs
            CMOS Methodology Lead - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  DRC. Microsoft Research has been studying quantum computing for several years and has become the world's center of expertise on topological quantum computing....
  From Microsoft - Wed, 23 May 2018 06:15:11 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Principal Physical Designer - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Physical verification using LVS and DRC. Microsoft Research has been studying quantum computing for several years and has become the world's center of expertise...
  From Microsoft - Thu, 03 May 2018 22:51:00 GMT - View all Redmond, WA jobs
            DOOM entrerà nel catalogo di Xbox Game Pass il 10 agosto?      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  DOOM entrerà nel catalogo di Xbox Game Pass il 10 agosto?#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000
  Stando ad un'immagine trapelata, DOOM potrebbe presto essere incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

  Poco fa, un utente di Reddit ha affermato di aver ricevuto una mail da Microsoft, probabilmente inviata per errore, con la data di inserimento di DOOM (2016) all'interno del catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

  Prosegui la lettura
            Infrastructure Analyst - Dexcent Inc. - Fort McMurray, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  McAfee ePolicy Orchestrator maintenance, configuration, and support. Support and maintenance on all Servers running Microsoft Windows 2003/2008 R2/2012....
  From Dexcent Inc. - Fri, 06 Jul 2018 20:13:31 GMT - View all Fort McMurray, AB jobs
            Senior Services Engineer - Gears of War - The Coalition - Microsoft - Vancouver, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or...
  From Microsoft - Wed, 08 Aug 2018 22:51:25 GMT - View all Vancouver, BC jobs
            Xbox One X 1TB PUBG Bundle w/ Madden NFL 19 preorders for $425 + free shipping      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Today only, Antonline via eBay offers preorders of the Microsoft Xbox One X 1TB Playerunknown's Battlegrounds Console Bundle together with Madden NFL 19 for Xbox One for $499.99. Coupon code "PRONTO15" knocks it to $424.99. With free shipping, that's $123 under the best deal we could find for these items purchased separately. The console features a 2.3GHz 8-core processor with 12GB RAM (9GB allocated to games) and 4K resolution for videos and games. A copy of Playerunknown's Battlegrounds is included.

  This is due for release on August 10. Also, the coupon must be used within a single transaction (and can include multiple eligible items). It can only be used once per account.
            Telecommute Avionics Field Application Engineer      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  A technology company is filling a position for a Telecommute Avionics Field Application Engineer. Core Responsibilities of this position include: Provides pre and post-sale technical support for the development and implementation of customer applications Assists sales staff in assessing potential application of company products Implements detailed customer installation plans and product training Skills and Requirements Include: Travel will be required ~50% BSEE or equivalent with 8-10 years specific market knowledge or a Master's degree with a minimum of 2 years 5+ Years as Application Engineer or equivalent supporting role Have specific knowledge in VxWorks, Linux, Windows and other leading Operating System Software Be experienced in Systems Engineering, Hardware & Software Integration Knowledge of Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
            Telecommute Educational Sales Executive in Parsippany      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  A staffing company is filling a position for a Telecommute Educational Sales Executive in Parsippany. Must be able to: Articulate the value proposition of products and services Prepare presentation for key decision makers based on determined needs of customers Meet / exceed sales goals and overall objectives Skills and Requirements Include: Ability to travel within territory Proficient in Microsoft Office, CRM Min. 5+ years' Sales experience targeting K-12 and targeting government Bachelor's Degree Documented Sales Success of meeting and achieving sales goals
            Telecommute Business Consultant Lead Specialist      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  A human resources company has a current position open for a Telecommute Business Consultant Lead Specialist. Individual must be able to fulfill the following responsibilities: Supporting the Change Management senior consultant in the realization of communication deliverables Contributing to the realization of training document and e-learning modules design support Contributing in the Knowledge Management development of the practice Qualifications Include: Ability to travel 25% of the time 5-10 years in HR consulting Knowledge of HR processes Ability to clearly articulate messages to a variety of audiences Microsoft office skills, PPT and other presentation tools
            Telecommute Sales Representative in Los Angeles      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  A wholesale company is searching for a person to fill their position for a Telecommute Sales Representative in Los Angeles. Individual must be able to fulfill the following responsibilities: Expanding company's role with existing customers by developing retention strategies Managing a territory Providing company solutions to customers Required Skills: Willingness to travel to customer locations 3-5 years of experience working in a complex sales environment Business-to-business sales experience College degree or equivalent/applicable experience Computer Knowledge (Microsoft Office) A proven track record of verifiable sales success driving growth with a consultative, strategic selling approach
            Virtual Denial Resolution Specialist in Brentwood      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  A healthcare business operations company is searching for a person to fill their position for a Virtual Denial Resolution Specialist in Brentwood. Must be able to: Conduct follow-up with payors Resubmit primary and secondary claims Identify potential claim issues and escalate to management Must meet the following requirements for consideration: High school diploma or GED Minimum one year related healthcare experience or relevant education Proficiency in Microsoft Office applications Knowledge and understanding of organizational policies Ability to establish and maintain long-term customer relationships Other requirements as outlined in the job description
            Remote Business Intelligence and Analytics Manager in Chicago      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  A real estate services company is searching for a person to fill their position for a Remote Business Intelligence and Analytics Manager in Chicago. Individual must be able to fulfill the following responsibilities: Translate client business objectives into a strategy Promote and enable the import and export of best practices to and from the account Devise and promote creative data visualization to derive actionable intelligence Qualifications for this position include: Deep understanding of contract key performance indicator and reporting requirements Bachelor’s degree in Engineering, Finance, Information Technology or related field required 4-6 years of relevant experience High level skill with Microsoft Office
            Microsoft jednak nie uśmierci klasycznego Skype'a      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Dobra wiadomość dla użytkowników komunikatora. Microsoft poinformował kilka tygodni temu, że zamierza uśmiercić klasycznego Skype'a - firma zapowiedziała, że wyłączy aplikację w wersji 7. Przymusowa przesiadka na nowszą edycję platformy oczywiście nie wszystkim przypadła do gustu, ale Amerykanie, na szczęście, postanowili wycofać się z całego przedsięwzięcia.
            Microsoft pracuje nad własną alternatywą dla komunikatora iMessage      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Aplikacja może zadebiutować wraz z tajemniczą hybrydą smartfonu i tabletu o nazwie Andromeda. Microsoft pracuje nad własnym odpowiednikiem komunikatora iMessage - donosi redakcja portalu Softpedia. Microsoft Chat, wzorem konkurencyjnej platformy firmy Apple, ma pozwalać na wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Wi-Fi oraz przy użyciu sieci komórkowych.
            Office Manager/Bookkeeper - LSM Systems Engineering - Charter Township of Waterford, MI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  LSM Systems Engineering is looking for an Office Manager that is a detailed oriented person with Quick Books experience along with all Microsoft Office...
  From Indeed - Mon, 06 Aug 2018 19:16:12 GMT - View all Charter Township of Waterford, MI jobs
            Junior Online Marketing Manager (m/f) // Wunderflats GmbH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Wunderflats: Thousands of new tenants and new landlords every month and a B2B customer base including Google, Microsoft and other tech-players – our customer groups are steadily growing, but we want to hit the next level! Kick-start our performance and your career by joining us as Junior Online Marketing Manager (m/f): YOUR MISSION Your first project...

  Check out all open positions at http://BerlinStartupJobs.com


            resume templates for microsoft word 2010      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  resume templates for microsoft word 2010

            Skype to implement Spotify Add-in feature to its mobile app      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft has just announced that Skype Insiders now have access to a brand new feature – Spotify Add-in. The new feature will be rolled out in stages to all Skype Insiders in the United States beginning today. Ultimately, Spotify Add-in will be made available to Skype Insiders all over the world, but that might take up to a few weeks.

  The new feature will allow Skype users to share their favorite songs with their friends or family. Thanks to the Spotify Add-in, it's now possible to preview and share songs in Skype. But how exactly is that done? Simply open a chat, launch the Skype Add-in ...
            Plant Manager - Tosca Ltd - Green Bay, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of Microsoft Office Suite, inventory/warehouse management software, MAS knowledge preferred. Now is a great time to join us!...
  From Tosca Ltd - Wed, 25 Jul 2018 20:17:00 GMT - View all Green Bay, WI jobs
            Pro Evolution Soccer 2019: Demo zum Download auf PC, PlayStation 4 und Xbox One      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Konami hat die Demo-Version von Pro Evolution Soccer 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 (PlayStation Network) und Xbox One (Xbox Store) veröffentlicht. In Fußballstadien wie dem Camp Nou des FC Barcelona oder der Veltins-Arena des FC Schalke 04 können sich die Spieler in den Modi Freundschaftsspiel, "Online Schnelles Spiel" und Offline-Koop einen ersten Eindruck von dem Fußballspiel machen. In der Demo stehen zehn Fußballklubs zur Verfügung - mit dabei sind unter anderem Schalke 04, der FC Barcelona, FC Liverpool, Inter Mailand sowie die Nationalmannschaften von Argentinien und Weltmeister Frankreich.

  Konami: "Mit (...) neuen Features und Verbesserungen unterstreicht PES 2019 einmal mehr die Ambitionen der Reihe, dem Fußball-Fan eine realistische Simulation des Sports anbieten zu wollen. Dazu gehört die sichtbare Ermüdung, die sich auf Leistung und Verhalten der Spieler auswirkt, eine neue Schussmechanik samt verbesserter Ballphysik, die 'Enlighten'-Software für lebensechte visuelle Effekte und zum ersten Mal 4K HDR auf allen Plattformen. In Kombination mit der bisher größten Anzahl an voll lizenziert Ligen und Vereinen lässt PES 2019 das Herz aller Fans höherschlagen."

  PES 2019 erscheint am 30. August auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird zum Release in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit dem neuen globalen Botschafter Phillippe Coutinho auf dem Cover und David Beckham mit einer Sonderausgabe (mehr myClub-Boni). Bei der Veröffentlichung wird es auch eine Legend-Edition geben, die nur als Download erhältlich ist und mehr Inhalte für myClub enthält.

  Weiter zum Video

            「FEARFUL SYMMETRY & THE CURSED PRINCE」      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  FEARFUL SYMMETRY & THE CURSED PRINCE」の紹介です。8月7日~1
  3日の「Deals with Gold」で1150円のところ460円になっていて、そこそこ面白そうで実績もコンプリートしやすいようだったので購入しました。
  本作は、2D複数画面のパズルゲームです。異なる空間にいる複数のキャラクターを同時に操作して、トラップだらけの危険なフィールドの中、すべてのキャラクターをゴールまで導きます。
  ただし、左右の画面は反転しており、左側のキャラクターは下からスタートして上がゴール、右側のキャラクターは上からスタートして下がゴール、になります。そのため、左のキャラクターを上に動かせば右のキャラクターは下に動き、左のキャラクターを左に動かせば右のキャラクターは右に動きます。
  また、キャラクターが障害物にぶつかって先に進めなくなっても、もう片方のキャラクターは障害物がなければそのまま進みます。そのため、両方のキャラクターがトラップに引っかからず、マス目的にもうまくゴールまで進めるように誘導する必要があります。

  キャラクターは、「ヒーロー」、「ヌラン」、「ハイム」の3人。
  ヒーローは、怖い物知らずの冒険者です。価値あるお宝を探し求めている時に、偶然、伝説のシンメトリーの巻物を発見、巻物にまつわる呪いの噂もおかまいなしに持ち帰ってしまいます。
  ヌランは、シンメトリーの巻物を作った一族の末裔です。生まれ持った魔法の才能のせいで魂に乾いた魔女になっており、シンメトリー内での出来事を把握することができます。
  ハイムは、感情を失う、恐ろしい呪いに苦しむ一国の王子です。呪いを解く方法を探して世界を旅しており、その冒険の末、 動作を反転させる力を持つというシンメトリーの巻物を追い求めることになります。

  実績をコンプリートするためには、3人のキャラクターすべてでマップをクリアする必要があります。また、それぞれのキャラクターでマップをクリアするごとに、ボーナスレベルをアンロックすることができ、ボーナスレベルもクリアして初めて実績がコンプリートできます。
  マップは、25レベルあり、それぞれのキャラクターで20レベルをクリアすると、マップコンプリートとなります。また、ボーナスレベルは、合計10レベルアンロックされるため、最終的には5レベル+20レベル×3+10レベル=75レベルをプレイする必要があります。
  レベルは、序盤は攻略サイトや攻略動画を見なくてもそれほど難しくはありませんが、終盤のレベルはけっこう難しく自力で解くならそれなりの時間が必要になります。また、レベルによっては素早い移動が必要になる場所もあり、ポーズをかけつつプレイする場面も出てきます。
  460円なら、実績解除プレイはもちろんのこと、パズルゲームとしても十分に楽しめると思います。

  (C) 2018 SOEDESCO
            fax cover sheet microsoft word      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  fax cover sheet microsoft word

            Telexornal Galicia - 08/08/18      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  A Policia detivo ao histórico narco Manuel Charlín e ao seu fillo Melchor nun amplo operativo contra o tráfico de cocaín desenvolto na zona de Arousa. 

  O Defensor do Paciente pídelle á Fiscalía.. que investigue o caso do enfermo falecido no Punto de Atención Continuada da Estrada.

  O Déportivo e o Lugo disputan, esta tarde un partido amigable. (08/08/18)  Ver vídeo

            Galicia en 2' - 08/08/18      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  A Policia detivo ao histórico narco Manuel Charlín e ao seu fillo Melchor nun amplo operativo contra o tráfico de cocaín desenvolto na zona de Arousa. 

  O Defensor do Paciente pídelle á Fiscalía.. que investigue o caso do enfermo falecido no Punto de Atención Continuada da Estrada.

  O Déportivo e o Lugo disputan, esta tarde un partido amigable. (08/08/18)  Ver vídeo

            В последних сборках Windows 10 Microsoft без лишнего шума обновила Калькулятор      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  STFW.Ru: Сейчас на быстром режиме тестирования сборок Redstone 5 программы Windows Insider компания начинает публиковать новые ...
            Entertainment Sales Manager - AT&T | Spring Mobile - Pflugerville, TX      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  We partner with Fortune 500 companies such as AT&amp;T, Comcast, Apple, Samsung, Microsoft, IBM, Cisco and many more to create solutions that solve our clients’...
  From AT&T | Spring Mobile - Mon, 06 Aug 2018 21:21:03 GMT - View all Pflugerville, TX jobs
            Solution Support Engineer/Post-Sales Support - Linium - Austin, TX      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Citrix, VMware, Hyper-V, Amazon AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud). Global enterprise software firm is seeking an enthusiastic and motivated...
  From Linium - Wed, 18 Jul 2018 03:32:34 GMT - View all Austin, TX jobs
            Data Entry Clerk (Casual Part-time, up to 7 Months) - City of Barrie - Barrie, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  General knowledge of administrative and clerical processes and procedures. Basic computer literacy utilizing Microsoft Office Suite (Excel, Outlook and Word).... $18.03 an hour
  From City of Barrie - Wed, 08 Aug 2018 17:43:48 GMT - View all Barrie, ON jobs
            Non-Prime F&I Manager - AutoPark Brampton - Brampton, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Valid OMVIC license. Performs other administrative duties, as assigned by the Sales Managers. Proficient in Microsoft Office including Excel, Outlook and Word...
  From The Humberview Group - Wed, 08 Aug 2018 22:53:01 GMT - View all Brampton, ON jobs
            Sr. Technical Consultant - Computronix - Edmonton, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Proficiency with Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel and Visio) will be helpful. Bachelor’s degree, preferably in Computer Science or Information...
  From Computronix - Mon, 11 Jun 2018 18:58:46 GMT - View all Edmonton, AB jobs
            Technicien informatique - MS Geslam - Saint-Hyacinthe, QC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Fortes connaissances d’Active Directory, Terminal Server, GPO, Microsoft Exchange, Microsoft Office, LAN, WAN, VPN....
  From Indeed - Wed, 08 Aug 2018 22:50:56 GMT - View all Saint-Hyacinthe, QC jobs
            Clockwise 253: Creepy Beating Heart      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Most of us use Low Power mode on iOS occasionally, but one of us doesn't. Plus, how much we would pay for a calendar app, Microsoft walking back its decision to drop old Skype, and indie games we have played.
            DC Assistant Manager - Hardgoods - Night Shift (Tuesday to Friday: 5PM to 3AM) - Academy Sports + Outdoors - Katy, TX      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Assists Manager with developing opportunities for process improvement in the DC. PC literate with a working knowledge of Windows, Microsoft Word and RF...
  From Academy Sports + Outdoors - Tue, 07 Aug 2018 21:07:19 GMT - View all Katy, TX jobs
            Xbox Live : les jeux gratuits du mois d'août      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Comme chaque mois, Microsoft vous permet d'acquérir des jeux gratuitement sur Xbox One et Xbox 360. Gratuitement ? Certes... mais à condition d'être abonné au Xbox Live Gold, de les valider au préalable et de rester abonné. Si vous cessez votre abonnement, vous perdez les jeux.Voici les jeux... [...]
            Microsoft planche sur un abonnement à Windows 10      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Comme on s’abonne à des services en ligne ou à des applications, on peut tout à fait imaginer des forfaits mensuels pour les systèmes d’exploitation. Microsoft aurait ainsi en tête de mettre en place un service d’abonnement pour Windows 10. Baptisé Microsoft Managed Desktop, ce forfait se destinerait en premier lieu aux entreprises, selon Mary Jo Foley qui se trompe rarement. L’idée de l’éditeur serait de facturer chaque mois un appareil sous Windows 10, automatiquement et régulièrement mis à jour, et parfaitement adapté aux besoins de l’utilisateur. Microsoft pourrait y ajouter d’autres fonctionnalités, poursuit la journaliste de ZDnet. Microsoft fait face à la grogne des utilisateurs professionnels et IT, qui se plaignent du rythme bi-annuel des grosses mises à jour de Windows 10. Ces dernières peuvent provoquer des bugs et casser la compatibilité avec certains logiciels, ce à quoi l’éditeur répond en développant des correctifs qui se révèlent compliqués à déployer. Cet... Lire la suite sur MacGeneration
            Office Manager/Administrator - South Surrey Chiropractic & Wellness - Surrey, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Excellent skills in Microsoft Word, Excel, Social Media platforms. Processing billing, both private billing and with the use of extended health care direct... $17 - $19 an hour
  From Indeed - Wed, 08 Aug 2018 21:07:39 GMT - View all Surrey, BC jobs
            How to fix Adobe Reader error 109      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  How do I fix Adobe Reader error 109 on Windows 10? Update Adobe Reader Select the Repair Installation Option Don’t Open PDFs With the Adobe Acrobat DC Chrome Extension Download the PDF File Again Repair the PDF Open the PDF With Alternative Software Some Adobe Reader users have stated that an “Adobe Reader error 109” error […]

  The post How to fix Adobe Reader error 109 appeared first on Windows Report - Windows 10 and Microsoft News, How-to Tips.


            Fix: can’t Install Hyper-V in Windows 10      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Windows 10 support client Hyper-V; a robust, high-performance, and flexible client virtualization tech that allows users to run multiple operating systems simultaneously on their Windows computer. You can enable Hyper-V feature from the ‘Turn Windows Feature on or off’, on your desktop. You can also enable it from the Windows PowerShell as well as from […]

  The post Fix: can’t Install Hyper-V in Windows 10 appeared first on Windows Report - Windows 10 and Microsoft News, How-to Tips.


            Metro Exodus : Venez tester le jeu durant plusieurs salons      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Deep Silver et 4A Games annoncent aujourd'hui qu'une démo jouable du prochain épisode très attendu de la série Metro, Metro Exodus, sera présentée lors de grands salons dédiés aux jeux vidéo à travers le monde.

  Les joueurs présents à ces salons pourront ainsi découvrir une nouvelle saison du jeu : alors qu'Artyom et son groupe de Spartiates continuent leur voyage à bord de l'Aurora, ils atteignent une région forestière, en plein automne. La neige n'a pas encore commencé à tomber, mais le danger est bien réel. 
   
  « Jusqu'à maintenant, les fans n'ont pu découvrir Metro Exodus qu'à travers nos bandes-annonces et nos vidéos du jeu », explique Huw Beynon, Head of Global Brand Management chez Deep Silver. « Nous voulons donner aux joueurs l'occasion de tester Metro Exodus avant sa sortie, le 22 février 2019. »
   
  Le premier arrêt du « Metro Exodus Hands On Tour » aura lieu à la Gamescom de Cologne, en Allemagne, au mois d'août 2018. Lors de ce salon européen dédié aux jeux vidéo, vous pourrez jouer à Metro Exodus non seulement sur le stand de Deep Silver dans le Hall 9, mais également sur le stand Xbox de Microsoft dans le Hall 8. 
   
  Après la Gamescom, les joueurs qui se rendront à la PAX West à Seattle le 31 août pourront essayer Metro Exodus sur le stand de Corsair. Ils pourront également l'essayer lors de l'EGX, qui se tiendra à Birmingham le 20 septembre. Le salon Igromir, la Paris Games Week et bien d'autres salons sont également concernés.

  La liste complète des salons où vous pourrez jouer à Metro Exodus est disponible sur le site Internet officiel du jeu, ici : http://www.metrothegame.com/fr/actualites/hands-on-tour/
   
  Soyez le premier à tout savoir sur ce nouveau jeu incroyable en vous rendant sur le site Internet, ici : http://metrothegame.com/fr/

  ...
            DOOM pode estar chegando ao Xbox Game Pass ainda em agosto      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Parece que os donos de Xbox podem ficar bem alegres, porque o premiado DOOM deve estar chegando ao Xbox Game Pass. Entenda:

  Um usuário do Reddit chamado DesertorBoredom revelou que recebeu um típico email promocional da Microsoft que anunciava a chegada do game ao serviço no dia 10 de agosto (sexta-feira).


  É claro que a imagem pode ser uma edição realizada pelo autor do post, mas se levarmos em conta que no próprio dia 10 é iniciada a QuakeCon 2018, evento da Bethesda que tratará sobre games futuros e principalmente sobre Quake Champions, é possível que a informação seja verdadeira.

  Entretanto nem a Microsoft ou a Bethesda confirmaram a notícia, portanto, devemos tratar tudo como rumor.

            Prince of Persia en Earth Defense nu ook op Xbox One speelbaar      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft heeft bekend gemaakt dat er weer enkele klassiekers speelbaar zijn voor de Xbox One. Het gaat om Prince of Persia en Earth Defense Force 2025. De lijst is als volgt:- Prince of Persia- Sine Mora- Earth Defense Force 2025
            Engineer DCO - Weir Group PLC - Madison, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Requires the ability to operate a variety of standard business machines, such as computer (Microsoft Office &amp; Lotus Notes, IBM System AS/400) and other related...
  From Weir Group PLC - Thu, 12 Jul 2018 17:40:11 GMT - View all Madison, WI jobs
            Distribution/Warehouse Associate - Part Time - Weir Group PLC - Madison, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Ability to operate a variety of standard business machines, such as computer and job related software (Microsoft Office &amp; Lotus Notes), telephone, fax,...
  From Weir Group PLC - Thu, 05 Jul 2018 05:40:44 GMT - View all Madison, WI jobs
            Assistant Controller - Dyno Nobel - Salt Lake City, UT      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Long periods of computer and office machine use. Working knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, and PowerPoint) , Lotus Notes, SAP financial modules...
  From Dyno Nobel - Thu, 14 Jun 2018 00:54:32 GMT - View all Salt Lake City, UT jobs
            Office Services Associate / Receptionist - C&W Services - Memphis, TN      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Copier/fax/FedEx/postage machine knowledge. Basic knowledge of Microsoft Office suite and Outlook or Lotus Notes....
  From C&W Services - Thu, 02 Aug 2018 15:49:02 GMT - View all Memphis, TN jobs
            Office Services Associate - C&W Services - Pittsburgh, PA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Copier/fax/FedEx/postage machine knowledge. Basic knowledge of Microsoft Office suite and Outlook or Lotus Notes....
  From C&W Services - Mon, 09 Jul 2018 21:48:16 GMT - View all Pittsburgh, PA jobs
            Regional Account Manager - Hyatt Legal - Cleveland, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of industry or business. Maintain internal systems as it pertains to plan information. Proficiency with Lotus Notes and Microsoft Office products...
  From Indeed - Thu, 19 Jul 2018 18:59:04 GMT - View all Cleveland, OH jobs
            Asset Tracking and Inventory Management Solutions Market- Surging Adoption by Enterprises for Optimizing Production to Accentuate Demand      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Asset tracking and inventory management solutions market has been witnessing significant demand owing to rising demand from industries across APAC & Middle East

  Albany, NY -- (SBWIRE) -- 08/08/2018 -- Since ages, inventory management systems are believed to assist businesses to supervise stocks of expendable substances across diverse surroundings. Such solutions influence supplier as well as customer data, which further helps improvising planning and forecasting for the futuristic sales roadmap. Several other insights have been covered in a research report titled "Asset Tracking and Inventory Management Solutions Market–  Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2018 – 2026" that has been added to the research report library of Market Research Report Search Engine (MRRSE).

  For more information on Asset Tracking and Inventory Management Solutions Market, get free sample report @ https://www.mrrse.com/sample/16211

  Asset tracking and inventory management solutions market has been witnessing significant demand owing to rising demand from industries across APAC & Middle East. Several new entrants across markets of India & China are developing related software for efficient inventory management. Moreover, asset tracking & inventory management solutions also help in the direction of operational cost-cutting of various organizations by making use of available resources.

  Asset Tracking and Inventory Management Solutions Market- Proliferation of Retail to Pose as a Prominent Growth Catalyst

  Retail sector is all set to trail other industries in terms of demand in the light of high return on investment, saving of costs, and less time to track misplaced assets. With the help of these systems, details like assets being delivered, in stock, expired and other details can be easily be tracked, providing a great margin of convenience altogether. This, in turn, poses as a prime opportunity for providers of asset tracking system market to penetrate into e-commerce. APAC and MEA are anticipated to forge ahead in the global market with surging adoption of asset tracking and inventory management solutions by industries in these realms.

  Significant penetration of software systems is expected to establish remunerative opportunities for the market players to tap onto.  Commercial incorporation of asset tracking and inventory management solutions in the retail domain with an objective of gathering real-time data, facilitating omni-channel fulfillment, is anticipated to create lucrative opportunities for asset tracking and inventory management solutions market in the foreseeable future. Transportation and logistics segment is expected to prosper among all other end users in the market and this trend is likely to be seen over the forecast timeline.

  Outlook Complete Research Reports on Asset Tracking and Inventory Management Solutions Market with Industry Key Players and Complete List of Tables & Figures @ https://www.mrrse.com/asset-tracking-inventory-management-market

  Asset Tracking and Inventory Management Solutions Market-

  The report comprehends profiles of premier brands operating in the global asset tracking and inventory management solutions market. Those companies have been profiled on the basis of various pointers including company overview, market strategies, SWOT analysis, financial overview, and breakthrough developments. Some of the prominent market leaders of asset tracking and inventory management solutions are ASAP Systems, Chekhra Business Solutions, Datalogic S.P.A., EMS Barcode Solutions, LLC, Epicor Software Corporation, GigaTrak, JDA Software, Lowry solutions Inc., Microsoft Corporation, Oracle Corporation, RedBeam, Inc., Honeywell International Inc., SAP SE, Stanley Black & Decker, Inc., Tenna, LLC, Trimble Inc., TVL, Inc. (WiseTrack), Ubisense Group PLC , Wasp Barcode Technologies, Inc., Zebra Technologies Corporation, Jolly Technologies, Brilliant Info Systems Pvt. Ltd. and Windward Software.

  Else Place an Enquiry to Our Industry Expert at @ https://www.mrrse.com/enquiry/16211

  About Market Research Reports Search Engine (MRRSE)
  Market Research Reports Search Engine (MRRSE) is an industry-leading database of market intelligence reports. MRRSE is driven by a stellar team of research experts and advisors trained to offer objective advice. Our sophisticated search algorithm returns results based on the report title, geographical region, publisher, or other keywords.

  MRRSE partners exclusively with leading global publishers to provide clients single-point access to top-of-the-line market research. MRRSE's repository is updated every day to keep its clients ahead of the next new trend in market research, be it competitive intelligence, product or service trends or strategic consulting.

  Contact Us
  State Tower
  90, State Street Suite 700
  Albany, NY – 12207 (United States)
  Telephone: +1-518-730-0559
  Email: sales@mrrse.com
  Website: https://www.mrrse.com/

  For more information on this press release visit: http://www.sbwire.com/press-releases/asset-tracking-and-inventory-management-solutions-market-surging-adoption-by-enterprises-for-optimizing-production-to-accentuate-demand-1024011.htm

  Media Relations Contact

  Arslan
  Manager
  MRRSE
  Telephone: 1-518-621-2074
  Email: Click to Email Arslan
  Web: https://www.mrrse.com/

  #source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000


            Director of CE Availability - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft has a portfolio of data centers globally and CEA is looking to fill the critical role of Director of Critical Environment Availability....
  From Microsoft - Tue, 24 Apr 2018 01:10:57 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Visitor Services Coordinator      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
   Visitor Service Coordinator Position Description
   
  The Chamber Collaborative of Greater Portsmouth is seeking Visitor Services Coordinator, responsible for the Visitor Center and Market Square Kiosk. 
   
  Typical duties for the Visitor Services Coordinator are as follows:
  • Maintain regular hours, including infrequent evenings and weekends as necessary, assuring that Visitor Center/Kiosk are adequately staffed and guests have a positive visitor experience.
  • Train, coach and mentor Visitor Assistant and volunteer staff as appropriate.
  • Respond to visitor, staff and volunteer concerns, complaints and comments as needed.
  • Oversee inventory levels for Chamber collateral and member brochures.
  • Assist the President and Tourism Coordinator with marketing, outreach and networking, building itineraries for press, and membership activities as requested.
  • Develop, implement and maintain an on-going volunteer program.
   
  The Visitor Services Manager will be responsible for the following:
  • Providing a visitor friendly environment.
  • Professional and conscientious work.
  • Ensuring procedures are established, implemented and maintained for the efficient and proper operation of the Visitor Center.
  • Maintaining documentation of all inventory.
  • Promoting the Visitor Center/Kiosk and its products/services in the local community.
  • Ensuring standards for quality, cleanliness, customer service, health and safety are met in the Visitor Center and Kiosk.
  • Analyzing data figures and interpret trends to facilitate planning; utilize information technology for data analysis and forward planning.
  • Attend Staff Meetings and other functions as assigned.
   
  Skills / Requirements
  • Candidates should have a Bachelor’s degree in Business, Marketing, Hospitality or other relevant field and two years of customer service experience OR the equivalent combination of experience and/or education and training.
  • Have a positive "Can-Do" attitude.
  • Have strong written and oral communication skills.  
  • Ability to read, write, speak and comprehend complex instructions and correspondence in English.  Fluency in French is a plus.
  • Ability to analyze programs for effectiveness and efficiency.
  • Ability to work a variable schedule based upon the needs of the organization.
  • Ability to work with and motivate volunteers.
  • Ability to manage and organize multiple priorities.
  • Demonstrated ability to perform basic math including but not limited to addition, subtraction, multiplication, division, percentages and fractions.
  • Must have high proficiency in Microsoft Office Suite (primarily word and excel) and Outlook.  Knowledge of Chamber Master a plus.
  • Must have a high level of interpersonal skills and be able to handle sensitive and confidential situations; position continually requires demonstrated poise, tact and diplomacy to effectively communicate with staff, volunteers, vendors and visitors.
  • Must have demonstrated attention to details skills.
  • Must be able to exercise independent judgment and reasoning skills.
  • Candidate must be able to present a professional appearance and demeanor.
  • This Visitor Services Coordinator will typically work Monday thru Friday, however this may change based on business needs, with the expectation to work infrequent evenings and weekends.
  • Must be able to lift 35 pounds.
  • Must maintain a clean driver’s license and have reliable transportation.

            Facebook ở Anh: Mẹ đến, con đi?       Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Giới trẻ bớt sử dụng Facebook vì ... ngại phụ huynh?

  Các bạn trẻ ở Anh bắt đầu lạnh nhạt dần với Facebook trong khi những người già hơn lại tìm đến với mạng xã hội này, theo báo cáo hàng năm về digital công bố hồi đầu tháng 8/2018. Trong khi đó báo Anh từng dẫn lời các bạn trẻ nói họ chán Facebook có phần vì sự xuất hiện của cha mẹ trên mạng xã hội này.

  Báo cáo do cơ quan giám sát truyền thông của Anh, gọi tắt là Ofcom, cho hay Facebook vẫn có trên 40 triệu người dùng, chiếm 90% số người sử dụng internet ở Anh nhưng số người trẻ từ 18-24 tuổi đã giảm 4%.

  Trong khi đó những người dùng Facebook ở tuổi ngoài 54 đã tăng tới 24%, tức thêm 2,2 triệu và đưa tổng số lên 11,4 triệu, theo số liệu tính tới hết tháng 3/2018.

  Số người dùng ở độ tuổi 18-24 giảm xuống 5,4 triệu từ con số 5,6 triệu và người dùng ở độ tuổi 25-34 cũng giảm từ 8,5 triệu xuống còn 8,2 triệu trong cùng thời gian. Như vậy Facebook đã mất đi nửa triệu người dùng ở độ tuổi 18-34 trong 12 tháng qua.

  Số phút trung bình mỗi ngày mà người Anh dùng Facebook là 27, giảm 8% so với năm 2017.
  Một phóng sự của BBC cách đây ít lâu cũng cho biết thêm cứ ba người ở Anh thì có một người không dùng mạng xã hội và nếu nhìn trên bình diện toàn cầu thì cứ 10 người lại có ít nhất sáu người không dùng mạng xã hội.

  Phóng sự cũng dẫn ý kiến nói nhiều người đang dùng mạng xã hội cảm thấy bị cuốn vào vòng xoáy khó rời xa của các mạng như Facebook, vốn được thiết kế để thu hút tối đa sự chú ý của người dùng nhằm kiếm lời từ quảng cáo.

  Vì sao các bạn trẻ rời Facebook và họ đi đâu?

  Hồi đầu năm nay báo Guardian của Anh đã có bài nói về chuyện hơn ba triệu người dưới 25 tuổi ở Anh và Hoa Kỳ sẽ thôi hoặc ít dùng Facebook thường xuyên trong năm 2018.

  Tựa đề của bài báo dường như đã có ý nói tới nguyên nhân: ‘Phụ huynh giết nó’: vì sao thanh niên rời bỏ Facebook’.

  Bài báo dẫn lời một bạn trẻ: “Các phụ huynh giết nó [Facebook] ngay khi họ lên [mạng xã hội này].” Bạn trẻ Jordan Ranford, 24 tuổi, cũng được dẫn lời nói bạn đã huỷ kết bạn với mẹ vì bà làm bạn “khó chịu quá”.

  Một bạn trẻ khác, Georgia Davey, 21 tuổi nói bạn ít đăng tải thông tin lên Facebook mà chỉ dùng nó để liên hệ với bạn và lên kế hoạch gặp nhau cũng như để “thám thính” xem mọi người làm gì. Georgia Davey cho rằng Facebook gần như đã trở thành chỗ để người già theo dõi tụi trẻ và cô chuyển sang dùng Instagram nhiều hơn, phần cũng vì nó có nhiều hình ảnh hơn.

  Thực tế báo cáo mới nhất của Ofcom cho thấy những người ở độ tuổi 18-24 trên Instagram tăng thêm 500.000 lên năm triệu sau một năm và số người từ 25-34 cũng tăng thêm 400.000 lên 5,9 triệu.
  Nhưng số người già hơn cũng lên Instagram ngày một nhiều với 3,9 triệu ở độ tuổi 45-54, tăng 1,3 triệu so với năm 2017. Số người ngoài 55 cũng tăng thêm 1,3 triệu lên 3,8 triệu.

  Cứ theo ý kiến của một số bạn trẻ ở trên, khả năng có mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái trên sân chơi mới Instagram có lẽ không nhiều.

  Instagram cũng là mạng xã hội do Facebook sở hữu và cho dù Facebook đứng đầu về mạng xã hội, họ vẫn thua Google về tổng số người dùng ở Anh. Tính tới tháng 3/2018, 41,9 triệu người trên 18 tuổi dùng các trang của Google trong đó 40 triệu dùng YouTube, 37 triệu dùng trang tìm kiếm Google, 25 triệu dùng Google Maps và 23 triệu dùng Gmail. Trong khi đó các trang và ứng dụng trong thực thể Facebook bao gồm cả Whatsapp được 40,2 triệu người dùng. Đứng thứ ba là các trang của BBC với 39,5 triệu sau khi hãng tin sống chủ yếu nhờ thu lệ phí truyền hình vượt qua cả Amazon và Microsoft trong năm qua.


  Nguyễn Hùng,
  Blog VOA
            Systems Support Specialist (AD/Exchange/O365)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  TX-Houston, Genuent is seeking an Systems Support Administrator for our direct client in Houston, TX. Qualified candidates should send their resume (Word format) to Nate Ackerman at nackerman@genuent.com. Systems Support Administrator – Houston, TX Direct-Hire Position Description: Defines, designs and implements network communications and solutions using the Microsoft Unified Communication platforms Proposes
            Sr Director Solution Sales Intelligent Cloud - Microsoft - Mississauga, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft is a company where passionate innovators come to collaborate, envision what can be, and take their careers to levels they can't achieve anywhere else...
  From Microsoft - Fri, 27 Jul 2018 02:12:29 GMT - View all Mississauga, ON jobs
            Technology Solutions Professional - Microsoft - Mississauga, ON      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft envisions a world where passionate innovators come to collaborate, envisioning what can be and taking their careers places they simply couldn’t...
  From Microsoft - Tue, 24 Jul 2018 08:25:12 GMT - View all Mississauga, ON jobs
            Security Technology Solutions Professional - Microsoft - Calgary, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft envisions a world where passionate innovators come to collaborate, envisioning what can be and taking their careers places they simply couldn’t...
  From Microsoft - Sat, 14 Jul 2018 02:13:50 GMT - View all Calgary, AB jobs
            Intern opportunities for MBA students: Sales - Microsoft - Canada      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  As a TSP, you work alongside Business Development and Solutions Architect teams who source, generate and qualify opportunities within the sales lifecycle....
  From Microsoft - Thu, 19 Jul 2018 07:50:18 GMT - View all Canada jobs
            Intern opportunities for students: Sales - Microsoft - Canada      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  As a TSP, you work alongside Business Development and Solutions Architect teams who source, generate and qualify opportunities within the sales lifecycle....
  From Microsoft - Thu, 19 Jul 2018 07:50:18 GMT - View all Canada jobs
            Check out the best Xbox One deals and bundles for August 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Microsoft's consoles are just as capable of streaming movies as they are of playing the latest games. Check out our top Xbox One deals and bundles, which include games like Middle-earth: Shadow of War and PlayerUnknown's Battlegrounds.

  The post Check out the best Xbox One deals and bundles for August 2018 appeared first on Digital Trends.


            Senior Services Engineer - Gears of War - The Coalition - Microsoft - Vancouver, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience with object oriented programming languages (C++, C#, Java). All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age,...
  From Microsoft - Wed, 08 Aug 2018 22:51:25 GMT - View all Vancouver, BC jobs
            P.C. Richard & Son Surface Pro Giveaway      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Enter for your chance to win a Microsoft Surface Pro 2-in-1 Laptop Bundle with a 1-year Microsoft Office 365 subscription & Xbox One X.
  Read more at ILoveGiveaways.com
            Senior Services Engineer - Gears of War - The Coalition - Microsoft - Vancouver, BC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Dynamic problem solver . The Coalition, the game studio that develops the Gears of War franchise, is looking for a Senior Services Engineer to join our team...
  From Microsoft - Wed, 08 Aug 2018 22:51:25 GMT - View all Vancouver, BC jobs
            Autós töltő Haide, Micro USB, (1A) - Jelenlegi ára: 1 400 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Autós töltő Haide. Mobiltelefon feltöltéséere használható gépjárművekben.
  A töltőt az autó szivargyújtó aljzatához kapcsoljuk.
  Praktikus csavart kábel.
  Univerzális micro USB csatlakozó.
  Technikai adatok: feszültség 12V/24 V, 1A.
  Eszköz típusa: HTC Desire 530, HTC Desire 628, HTC Desire 650, Huawei Honor 7, Huawei Honor 7 Lite, Huawei Honor 8, Huawei Nova Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P9 Lite, Huawei P9 Lite 2017, Lenovo K6, Lenovo K6 Note, Lenovo K6 Power, Lenovo Vibe A, Lenovo Vibe C2, Lenovo Vibe K5, Lenovo Vibe K5 Note, Lenovo Vibe K5 Plus, LG K10 2017, LG K4 2017, Microsoft Lumia 640 LTE, Moto C, Moto C Plus, Moto E4, Moto E4 Plus, Moto G5, Moto G5 Plus, Nokia 3, Nokia 3310 2017, Nokia 5, Nokia 6, Samsung Galaxy A3 2016 (A310F), Samsung Galaxy A5 2016 (A510F), Samsung Galaxy A7 2016 (A710F), Samsung Galaxy J1 2016 (J120F), Samsung Galaxy J3 2016 (J320F), Samsung Galaxy J5 2016 (J510F), Samsung Galaxy J7 2016 (J710F), Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy Xcover 4, univerzális
  Autós töltő Haide, Micro USB, (1A)
  Jelenlegi ára: 1 400 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-09 01:20
            Autós töltő micro USB 1A - Jelenlegi ára: 1 150 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Univerzális autós töltő. Mobiltelefon feltöltéséere használható gépjárművekben.
  A töltőt az autó szivargyújtó aljzatához kapcsoljuk.
  Praktikus csavart kábel.
  Univerzális micro USB csatlakozó.
  Technikai adatok: feszültség 12V/24 V, 1A.
  Eszköz típusa: HTC Desire 530, HTC Desire 628, HTC Desire 650, Huawei Honor 7, Huawei Honor 7 Lite, Huawei Honor 8, Huawei Nova Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P9 Lite, Huawei P9 Lite 2017, Lenovo K6, Lenovo K6 Note, Lenovo K6 Power, Lenovo Vibe A, Lenovo Vibe C2, Lenovo Vibe K5, Lenovo Vibe K5 Note, Lenovo Vibe K5 Plus, LG K10 2017, LG K4 2017, Microsoft Lumia 640 LTE, Moto C, Moto C Plus, Moto E4, Moto E4 Plus, Moto G5, Moto G5 Plus, Nokia 3, Nokia 3310 2017, Nokia 5, Nokia 6, Samsung Galaxy A3 2016 (A310F), Samsung Galaxy A5 2016 (A510F), Samsung Galaxy A7 2016 (A710F), Samsung Galaxy J1 2016 (J120F), Samsung Galaxy J3 2016 (J320F), Samsung Galaxy J5 2016 (J510F), Samsung Galaxy J7 2016 (J710F), Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy Xcover 4, univerzális
  Autós töltő micro USB 1A
  Jelenlegi ára: 1 150 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-09 01:21
            Adatkábel micro USB 2A 1m ezüst - Jelenlegi ára: 1 700 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Univerzális adatátviteli kábel micro USB/USB.
  A telefon vagy táblagép töltéséhöz is alkalmas.
  A kábel kialakítása gátolja a kábel megtörést, gubancolódást.
  Hosszúság 1 m.
  Ezüst.
  2A-es töltésre is alkamas, réz erek, fémsodony külső.
  Eszköz típusa: HTC Desire 530, HTC Desire 628, HTC Desire 650, Huawei Honor 7, Huawei Honor 7 Lite, Huawei Honor 8, Huawei Nova Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P9 Lite, Huawei P9 Lite 2017, Lenovo K6, Lenovo K6 Note, Lenovo K6 Power, Lenovo Vibe A, Lenovo Vibe C2, Lenovo Vibe K5, Lenovo Vibe K5 Note, Lenovo Vibe K5 Plus, LG K10 2017, LG K4 2017, Microsoft Lumia 640 LTE, Moto C, Moto C Plus, Moto E4, Moto E4 Plus, Moto G5, Moto G5 Plus, Nokia 3, Nokia 3310 2017, Nokia 5, Nokia 6, Samsung Galaxy A3 2016 (A310F), Samsung Galaxy A5 2016 (A510F), Samsung Galaxy A7 2016 (A710F), Samsung Galaxy J1 2016 (J120F), Samsung Galaxy J3 2016 (J320F), Samsung Galaxy J5 2016 (J510F), Samsung Galaxy J7 2016 (J710F), Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy Xcover 4, univerzális
  Adatkábel micro USB 2A 1m ezüst
  Jelenlegi ára: 1 700 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-09 01:21
            Adatkábel USB typ C 2A 1m ezüst - Jelenlegi ára: 1 900 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Univerzális adatátviteli kábel USB C-típus/USB.
  űA telefon vagy táblagép töltéséhöz is alkalmas.
  A kábel kialakítása gátolja a kábel megtörést, gubancolódást. Hosszúság 1 m.
  Ezüst.
  Eszköz típusa: BlackBerry DTEK 60, HTC U Play, HTC U Ultra, Huawei Honor 8, Huawei Honor 8 Pro, Huawei Nova, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei P9, Huawei P9 Plus, LG G5, Microsoft Lumia 950, Microsoft Lumia 950 XL, Moto M, Moto Z Play, Nubia N1, Nubia Z11 mini S, Nubia Z11 Mini S, Samsung Galaxy A3 2017 (A320F), Samsung Galaxy A5 2017 (A520F), Samsung Galaxy A7 2017 (A720F), Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Sony Xperia X Compact, Sony Xperia XZ
  2A-es töltésre is alkamas, réz erek, fémsodony külső.

  Adatkábel USB typ C 2A 1m ezüst
  Jelenlegi ára: 1 900 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-09 01:21
            Microsoft Lumia 435 kijelzővédő fólia - Jelenlegi ára: 350 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Átlátszó Microsoft Lumia 435 kijelzővédő fólia nagyon jó áron, felhelyezési útmutatóval!
  A kép csak illusztráció a fóliáról! A félreértések elkerülése végett a fólia nem kék, hanem átlátszó!
  A tőlünk rendelt fóliákról az alábbiakat érdemes tudni:
   - teljesen jó átláthatóság és Ultra Clear felület
   - 0, 05 milliméter vastagság, hogy a működést ne zavarja, és a kijelző színei tökéletesen látszódjanak
   - tökéletes tapadás, így nem kerülhetnek be a porszemcsék a fólia alá
   - eltávolításkor nem hagy foltot, ezért nem kell aggódni ha le szeretnéd venni
   - pontos méretre vágás, a kijelzőre való pontos illeszkedésért
   - egyszerű és gyors felhelyezés, folyadék használata nélkül
   - mellékelt felrakási útmutató, a biztos siker érdekében
  Abszolút nem veszed észre, hogy rajta van és nem zavarja a használatot. Ha jól rakod fel akkor nem esik le és tökéletes védi a kijelzőt. Csak ajánlani tudom!
  Javasolni tudom, hogy ha nem vagy annyira jártas a kijelzővédő fólia felrakásában akkor inkább egyszerre többet rendelj, mert ha elrontod akkor nem biztos, hog újra fel tudod rakni.
  A fólia felhelyezéséhez minden megrendelésnél küldünk e-mailben egy felrakási útmutatót.
  A kijelzővédő fóliához mikroszálas törlőkendőt is tudok adni melynek ára +200Ft! Ha nem vagy biztos benne, hogy van otthon akkor vegyél mindenféleképpen mert a fólia felhelyezése előtt jó alaposan át kell törölni a készülék kijelzőjét!
  Ha több terméket rendelsz akkor is csak 1 szállítási költség kerül felszámolásra!
  Egyedi igény szerint az ajánlott vagy elsőbbségi levelet is meg tudom oldani.
  A terméket előre utalással lehet kifizetni. Az előreutaláshoz csak azért ragaszkodom, mert ha postai utánvéttel adom fel akkor többe kerül az utánvét beszedési díja, mint maga a termék ami egyikünknek sem éri meg.
  Microsoft Lumia 435 kijelzővédő fólia
  Jelenlegi ára: 350 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-09 02:41
            Microsoft Lumia 640 kijelzővédő fólia - Jelenlegi ára: 350 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Átlátszó Microsoft Lumia 640 kijelzővédő fólia nagyon jó áron, felhelyezési útmutatóval!
  A kép csak illusztráció a fóliáról! A félreértések elkerülése végett a fólia nem kék, hanem átlátszó!
  A tőlünk rendelt fóliákról az alábbiakat érdemes tudni:
   - teljesen jó átláthatóság és Ultra Clear felület
   - 0, 05 milliméter vastagság, hogy a működést ne zavarja, és a kijelző színei tökéletesen látszódjanak
   - tökéletes tapadás, így nem kerülhetnek be a porszemcsék a fólia alá
   - eltávolításkor nem hagy foltot, ezért nem kell aggódni ha le szeretnéd venni
   - pontos méretre vágás, a kijelzőre való pontos illeszkedésért
   - egyszerű és gyors felhelyezés, folyadék használata nélkül
   - mellékelt felrakási útmutató, a biztos siker érdekében
  Abszolút nem veszed észre, hogy rajta van és nem zavarja a használatot. Ha jól rakod fel akkor nem esik le és tökéletes védi a kijelzőt. Csak ajánlani tudom!
  Javasolni tudom, hogy ha nem vagy annyira jártas a kijelzővédő fólia felrakásában akkor inkább egyszerre többet rendelj, mert ha elrontod akkor nem biztos, hog újra fel tudod rakni.
  A fólia felhelyezéséhez minden megrendelésnél küldünk e-mailben egy felrakási útmutatót.
  A kijelzővédő fóliához mikroszálas törlőkendőt is tudok adni melynek ára +200Ft! Ha nem vagy biztos benne, hogy van otthon akkor vegyél mindenféleképpen mert a fólia felhelyezése előtt jó alaposan át kell törölni a készülék kijelzőjét!
  Ha több terméket rendelsz akkor is csak 1 szállítási költség kerül felszámolásra!
  Egyedi igény szerint az ajánlott vagy elsőbbségi levelet is meg tudom oldani.
  A terméket előre utalással lehet kifizetni. Az előreutaláshoz csak azért ragaszkodom, mert ha postai utánvéttel adom fel akkor többe kerül az utánvét beszedési díja, mint maga a termék ami egyikünknek sem éri meg.
  Microsoft Lumia 640 kijelzővédő fólia
  Jelenlegi ára: 350 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-09 02:41
            Nicki Minaj announces new radio show      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  She joins the likes of Frank Ocean in playing host

  Nicki Minaj performs onstage at the 2018 BET Awards at Microsoft Theater on June 24, 2018 in Los Angeles, California

  Nicki Minaj has announced a new radio show called ‘Queen Radio’. The show premieres tomorrow, August 9, at 10 pm ET on Beats 1. Buy Nicki Minaj tour tickets here Minaj revealed the news via her Twitter on Wednesday (August 8), saying that a “new dynasty begins.” #QueenRadio begins tomorrow @applemusic! The new dynasty begins […]

  The post Nicki Minaj announces new radio show appeared first on NME.


            LibreOffice 6.1 Released For Windows, Linux & macOS      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  After waiting for almost half a year, The Document Foundation has finally pushed the first point release for LibreOffice 6. The latest update LibreOffice 6.1 is important in the sense it packs a plethora of big features. The update brings performance improvement when loading proprietary Microsoft formats. It has a new graphics manager and an […]

  The post LibreOffice 6.1 Released For Windows, Linux & macOS appeared first on Fossbytes.


            19 Tips & Tricks To Speed Up Windows 10 And Make It Faster      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Redmond has stopped increasing the version number of their operating system; we can only see themed Windows 10 Updates. In April 2017, Microsoft announced that Windows 10 would be receiving two major updates per year. Despite all the rapid development, Windows machines slow down over time as they get bloated with programs and files. So, if […]

  The post 19 Tips & Tricks To Speed Up Windows 10 And Make It Faster appeared first on Fossbytes.


            Microsoft Office Professional Plus 2016 (x86/x64) 16.0.4639.1000 August 2018-P2P      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  P2p group has released the newest build of “Microsoft Office Professional Plus 2016” for windows. Description: Microsoft Office 2016 is the complete, cross-platform, cross-device solution for the modern workplace, with smart tools for individuals, teams, and businesses. It can open your applications, documents anywhere, across multiple devices. Get the installed applications you know and trust [...]
            "Can Microsoft Academic Help to Assess the Citation Impact of Academic Books?"      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Kayvan Kousha and Mike Thelwall have self-archived "Can Microsoft Academic Help to Assess the Citation Impact of Academic Books?" Here's an excerpt: Despite recent evidence that Microsoft Academic is an extensive source of citation counts for journal articles, it is not known if the same is true for academic books. This paper fills this gap […]

            Senior Program Manager (CXP) - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Informatica, Data Stage, Integration Services, Ab Initio and Azure Data Factory). In an ever increasing competitive world of business, the ability of an...
  From Microsoft - Tue, 03 Jul 2018 01:42:31 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Manager, Purchasing & Stores - GEORGIA-PACIFIC - Lovell, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experienced with Microsoft Office:. Who is Georgia-Pacific?Watch to find out!...
  From Koch Industries, Inc. - Wed, 18 Jul 2018 20:56:34 GMT - View all Lovell, WY jobs
            Service Manager 2 - Wells Fargo - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Basic Microsoft Office skills. At Wells Fargo, we want to satisfy our customers’ financial needs and help them succeed financially....
  From Wells Fargo - Wed, 01 Aug 2018 16:58:45 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Land Development Engineer - Morrison-Maierle - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Proficiency with Microsoft Office products, particularly Excel and Word. Has an opportunity in our Sheridan, Wyoming office for a Land Development Engineer....
  From Morrison-Maierle - Sun, 15 Jul 2018 10:18:20 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Mortgage Consultant (SAFE) - Wells Fargo - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Basic Microsoft Office skills. At Wells Fargo, we want to satisfy our customers' financial needs and help them succeed financially....
  From Wells Fargo - Tue, 26 Jun 2018 14:50:08 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Project Superintendent - COP Construction LLC - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Proficiency in the use of PC with Microsoft applications (Word, Excel, etc.). About the Company:....
  From COP Construction LLC - Wed, 20 Jun 2018 08:52:12 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Day Services Coordinator - Easter Seals-Goodwill Northern Rocky Mountain, Inc - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experience with, or willingness to learn, Microsoft Office Suite Software. Easter Seals Wyoming (ESW) hires people who are customer focused, emotionally mature...
  From Easter Seals-Goodwill Northern Rocky Mountain, Inc - Tue, 19 Jun 2018 06:14:49 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Property Manager- LIHTC Property in Casper - Highland Property Management - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Expert in Microsoft Office applications. Highland Property Management, Inc., (Highland) a property management subsidiary of Summit Management Group, Inc....
  From Highland Property Management - Tue, 31 Jul 2018 02:29:04 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            EXECUTIVE CHEF - Compass Group - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  To include Microsoft Office (Word, Excel and Power Point), Outlook, E-mail and the Internet. We have an opening for an Executive Chef....
  From Compass Group USA - Fri, 13 Jul 2018 06:18:45 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Store Manager - AT&T | Spring Mobile - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Proficient in all Microsoft applications. The Spring Mobile Store Manager is responsible for providing an exceptional experience for all customers....
  From AT&T | Spring Mobile - Tue, 03 Jul 2018 21:07:05 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Property Manager- LIHTC Property - Highland Property Management - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Expert in Microsoft Office applications. Highland Property Management, Inc., (Highland) a property management subsidiary of Summit Management Group, Inc....
  From Highland Property Management - Tue, 26 Jun 2018 01:43:29 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Recovery Health Technician - Health Care - Volunteers of America Northern Rockies - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Ability to effectively work with a variety of computer software programs including Microsoft Word, Excel, and desktop publishing....
  From Volunteers of America Northern Rockies - Wed, 06 Jun 2018 00:34:50 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            SQL para seleccionar una fila aleatoriamente      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Existen muchas maneras de seleccionar una fila aleatoriamente desde una tabla de base de datos. Aquí expongo algunos ejemplos de sentencias SQL que no requieren una lógica de aplicación adicional, pero cada servidor de base de datos requiere sintaxis de SQL diferentes. MySQL PostgreSQL Microsoft Sql Server IBM DB2 Oracle Siéntete libre de enviar otros […]

            On Call Mentor/Monitor for Youth Services & Treatment Services - Volunteers of America Northern Rockies - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Ability to effectively work with a variety of computer software programs including Microsoft Word, Excel, electronic records system (Evolv) and desktop...
  From Volunteers of America Northern Rockies - Mon, 16 Apr 2018 13:36:03 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Medical Receptionist - PRN - Medcor, Inc. - Yellowstone National Park, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Be proficient with computers, including Microsoft Office. Medcor is looking to hire a Medical Receptionist for their Mammoth Clinic located in Yellowstone...
  From Medcor, Inc. - Tue, 24 Jul 2018 06:22:21 GMT - View all Yellowstone National Park, WY jobs
            Pheasant Distribution Driver - State of Wyoming - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Computer skills and ability to learn new software packages, including knowledge of Google, Microsoft, and online database programs.... $13.39 an hour
  From State of Wyoming - Mon, 30 Jul 2018 22:33:39 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Office Support Specialist II - State of Wyoming - Sheridan, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Preference may be given to those who have experience with Google Suite, Microsoft Office, etc. This position shall be expected to perform senior level... $17.09 - $21.36 an hour
  From State of Wyoming - Sat, 21 Jul 2018 09:16:36 GMT - View all Sheridan, WY jobs
            Regional Cx Manager, CYS - Microsoft - Cheyenne, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  The candidate is to manage of the project’s Automated Commissioning Management System (ACMS) and that all of the Construction, QA/QC and Commissioning team...
  From Microsoft - Wed, 02 May 2018 22:45:52 GMT - View all Cheyenne, WY jobs
            Administrative Assistant - Community Outreach - Park County School District #1 - Powell, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Knowledge of Microsoft software, Windows, Excel spreadsheet, data bases, Microsoft Word, etc., highly preferred.... $13.75 an hour
  From Park County School District #1 - Tue, 24 Jul 2018 21:56:47 GMT - View all Powell, WY jobs
            UNIT CLERK - West Park Hospital - Cody, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Must be competent with Microsoft Explorer, Word and Excel, and willing to learn medical programs as required....
  From West Park Hospital - Mon, 06 Aug 2018 22:03:40 GMT - View all Cody, WY jobs
            MEDICAL SCRIBE - West Park Hospital - Cody, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Must use Microsoft Excel to prepare flowcharts and organize data. Must be proficient in Microsoft Word in order to prepare correspondence, medical reports, and...
  From West Park Hospital - Wed, 25 Jul 2018 22:00:07 GMT - View all Cody, WY jobs
            Sales Representative - Cody, WY - Mondelez International - Cody, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Proficient in the use of Microsoft Office, Internet and Cellular/Wireless devices. With our portfolio of global Power Brands such as Oreo and belVita biscuits,...
  From Mondelēz International - Mon, 09 Jul 2018 13:50:18 GMT - View all Cody, WY jobs
            Windows 10 Pro 64-bit Eng OEM, FQC-08930, uus, pakendis      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Eng OEM (OEI), 1pk, FQC-08930  /01.12.2017/ Uus, pakendis, ei ole avatud. DVD, kleebis (key), litsents . (Hinnavaatlus min.hind - 138.-€)   NB!  esimene pilt on illustratiivne, komplekt müüakse suletu…

  85.00 €

  Windows 10 Pro 64-bit Eng OEM, FQC-08930, uus, pakendis#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000


            Aπόσυρση της έκδοσης 5.45 του CCleaner λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδωτικότητας των χρηστών      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Οι έντονες αντιδράσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας στην νεώτερη αναβάθμιση του δημοφιλούς εργαλείο CCleaner, ανάγκασαν την Piriform και την ιδιοκτήτρια της Avast, να αποσύρουν την έκδοση 5.45.

  Όπως εντοπίστηκε, οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας αφαιρέθηκαν από την δωρεάν έκδοση της εφαρμογής, ενώ η λειτουργία active monitoring, ενεργοποιούνταν αυτόματα σε κάθε reboot του υπολογιστή, ακόμα κι αν ο χρήστης την απενεργοποιούσε.


  Avast said in a changelog that it "added more detailed reporting for bug fixes and product improvements." The company added that its heartbeat feature, which sends usage statistics to Avast every 12 hours, contained “non-personal, absolutely non-identifiable usage information for the purpose of improving CCleaner.”
  Επιπλέον το X δεν έκλεινε την εφαρμογή, αλλά την έκανε minimized, αφήνοντας την να τρέχει στο background, μια λειτουργία παρόμοια με spyware.

  Η Piriform δήλωσε πως εργάζεται επάνω στην αποκατάσταση των θεμάτων και θα χρειαστεί κάποιες εβδομάδες.

  [via]
            CSR - Customer Service Representative [R7984] - TruGreen - Vandalia, OH      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Computer skills with Microsoft Office application (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) as well as familiarity with social media software applications....
  From Indeed - Fri, 03 Aug 2018 15:37:04 GMT - View all Vandalia, OH jobs
            Senior Team Administrator - Leatherhead      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Job Details £22,233 per annum hour for 36 hours per week based at Fairmount House, Leatherhead, Bull Hill, KT22 7NX. This position is based inside one of our main area offices. This position is based inside one of our main area offices, click HERE to see a 360 degree view of the building and surrounding area along with a view of the reception. From flexible working to job sharing (where possible) we are committed to providing a healthy work life balance. A laptop and mobile will be supplied if applicable to your role. You will benefit from 24 days annual leave, rising to 28 days after 2 years’ service, a generous local government salary related pension, as well as the option to join our car lease scheme. For more information about the wide variety of benefits you can take advantage of please visit MyBenefits for Surrey County Council staff . About the Role We are looking for a senior administrator to work in this varied and interesting role within the North East Children's Team based in Leatherhead, where you will be supporting the Area Head. You will organise multiagency meetings on behalf of the social care teams, liaising with professionals both within Social Care and with other Agencies; keeping track of information, updating and maintaining spreadsheets and databases; distributing meeting notes, ensuring timescales are met; and providing performance information. You will need to be highly organised and willing to take responsibility and use initiative; comfortable in setting your own priorities and meeting deadlines. You will make sure that everything is in place to guarantee that all runs smoothly for the processes and teams you support. Excellent interpersonal skills are essential along with a high level of written and oral communication skills. You will have experience of working with highly confidential information in a customer focussed environment and have the ability to work under pressure and to tight deadlines. You must have excellent IT skills and be proficient in using Microsoft Office. Additional Information The closing date for applications to be received will be Sunday 12th August 2018. Interviews 17th August 2018. Values and Behaviours Our values are what support our vision, shape the culture and are crucial in delivering our corporate strategy. For more information about our values and behaviours please follow this link.
            Augmented Reality headset Magic Leap now available for $2,295      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Augmented Reality headset Magic Leap now available for $2,295

  Perhaps the most hyped Virtual, and by Virtual I mean Augmented, Reality headset, Magic Leap, ever has been released to the public. However, the Microsoft HoloLens -like AR headset is by no means everybody's entertainment device, for few reasons.

  Magic Leap can be now ordered in six cities in the United States: Chicago, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco and Seattle. But even if you live in one of these places, the price might put you off. See, the price for what seems to still be a fairly exclusive product, is $2,295, not including VAT.

  If you still want to shell out the cash, you might want to know what you are spending your money on. The hotly anticipated AR device comes in a three pieces with the headset itself being one of them obviously. You also get one touchpad controller as well as the computing part of the operation called the Lightpack.

  Included in the Lightpack is Nvidia's Parker mobile CPU, a GPU based on Pascal architecture, eight gigabytes of RAM and 128 GB flash storage. According to the company the battery can run the device for up to 3 hours at a time, which should be more than enough to tire your eyes.

  Connectivity-wise Magic Leap supports Wi-Fi, Bluetooth 4.2 and USB-C.

  According to some early reviews, including at The Verge, the experience wasn't as polished as expected, although certainly impressive. The technology didn't provide a meaningless upgrade to what could be considered previous gen devices like the HoloLens.


  Permalink | Comments            Comentário em 8 alternativas gratuitas ao poderoso Office da Microsoft em 2018 por Johnson      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Ruben Amaro não sei à quanto tempo usou free office mas tem sim dicionários PT-PT, acabados de verificar: https://imgur.com/pB87yTz
            How to Alphabetize Lists and Tables in Microsoft Word      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft Word makes it easy for you to alphabetize text, whether that text is on its own, in a list, or part of a table. Let’s take a look at how it’s done.
            IT Network / Systems Administrator (Support Analyst) - Calgary - Uniserve Communications Corporation - Calgary, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Must have a vehicle, valid driver’s license and clean driver's abstract. Microsoft Certification (MCSA or MCSE) or equivalent certification in relevant programs...
  From Uniserve Communications Corporation - Thu, 17 May 2018 05:25:50 GMT - View all Calgary, AB jobs
            IT Operations Manager - Blue Federal Credit Union - Cheyenne, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft Operating Systems, Cisco Networking Systems,. Our purpose at Blue is to help our members and teams succeed in doing the things that matter to them....
  From Blue Federal Credit Union - Sat, 28 Jul 2018 10:33:59 GMT - View all Cheyenne, WY jobs
            Associate Help Desk Technician - WVU Medicine - Morgantown, WV      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  CompTIA A+ Certification, Cisco CCNA, HDI Help Desk Technician, Microsoft Certified Professional, or Microsoft Certified Systems Engineer, preferred....
  From WVU Medicine - Mon, 02 Jul 2018 05:44:52 GMT - View all Morgantown, WV jobs
            Administrative Assistant      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  MN-Mounds View, Job Responsibilities: -Provide administrative support to the 6 inside sales reps -Utilize computers and perform data entry -Help with back end office support -Enter in book orders -Process invoicing -Use Oracle, MS Office outlook, Microsoft dynamic CRM -Prepare quotes and book orders Qualifications: -Associates Degree -Typing skills -Basic MS office suite skills -Administrative exposure -At least
            What’s Next After Microsoft—Civic Tech Fellow Prathm Juneja      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Where do you study?  I’ll graduate next year from Notre Dame, with degrees in political science and computer science! What were your main duties as a Microsoft fellow?  The best part of the civic tech fellowship is the opportunity to dedicate yourself to multiple fields at once. There were days that I spent at events, speaking...

  The post What’s Next After Microsoft—Civic Tech Fellow Prathm Juneja appeared first on Microsoft New York.


            IT Support Technician III - Sierra Nevada Corporation - Madison, WI      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft, Lotus Notes, McAfee Antivirus, PGP encryption, wireless, Citrix, Dell laptops/desktops, and HP Printers....
  From Sierra Nevada Corporation - Tue, 19 Jun 2018 17:07:21 GMT - View all Madison, WI jobs
            QNAP TVS-473E - Jelenlegi ára: 433 900 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  AdattárolásTámogatott tároló meghajtó típusokHDD / SSDA támogatott tárolómeghajtók száma4 Háttértár interfészM. 2 / Serial ATA IIITárolóeszköz mérete6. 350000006477 / 8. 8900000090678 cmRAID támogatás✔ Hot-swap meghajtórekeszek✔ RAID-szintek0 / 5 / 10 JBODTámogatott fájlrendszerekFAT32 / HFS+ / HPFS / exFAT / ext3 / ext4Online RAID migráció✔ Online RAID bővítés✔ Speciális processzor funkciókIntel? AES New Instructions (Intel? AES-NI)✔ KialakításTermék színeSzürkeBeépített kijelző✔ Beépített hangszóró(k)✔ Gépház típusaToronyHűtés típusaAktívVentilátorok száma2 ventilátorok számaVentilátor átmérője12 cmKábelzár csatlakozó✔ Kábelzár-bővítőhely típusaKensingtonKijelző típusaLCDVentilátor átmérője 26 cmBeépített hangszórók száma2 Tömeg és méretekTömeg4, 9 kgSzélesség19, 93 cmMélység27, 96 cmMagasság18, 82 cmCsatlakozók és csatlakozási felületekEthernet LAN (RJ-45) portok4 Mikrofonbemenet✔ HDMI portok mennyisége2 USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) A típusú portok száma4 USB port✔ HDMI-verzió1, 4 PCI Express x4 (Gen 3. x) bővítőhelyek2 3, 5 mm-es (1/8 hüvelykes) kimenet✔ Üzemi körülményekÜzemi hőmérséklettartomány (T-T)0 ? 40 °CTárolási relatív páratartalmi tartomány5 ? 95 %ProcesszorProcesszormodellRX-421BDA processzor frekvenciája2, 1 GHzA processzor növelési frekvenciája3, 4 GHzProcesszormagok4 Processzor üzemmódok64 -bitProcessszorcsaládAMD RMemóriaMemória bővítőhelyek4 x SODIMM DDR4RAM kapacitás8 GBRAM típusaDDR4Maximális RAM támogatás64 GBFlash memória mérete512 MBTartozékokCsavarok száma14 Kábelek mellékelveAC / LAN (RJ-45)TeljesítményTípusNASTámogatott Windows operációs rendszerekWindows 10 / Windows 7 / Windows 8Támogatott Mac operációs rendszerekMac OS X 10. 7 Lion / Mac OS X 10. 8 Mountain Lion / Mac OS X 10. 9 MavericksIntegrált kapcsoló✔ EszközosztályOtthoni és otthoni irodaiTelepített operációs rendszerQNAP Turbo SystemBiztonsági mentés jellemzőiFelhő / iSCSI LUNHangjelző✔ Az operációs rendszer verziója4, 3 Biztonsági algoritmusok256 -bit AESTámogatott Linux operációs rendszerek✔ Backup funkció✔ Biztonsági mentés gomb✔ Univerzális Plug and Play (UPnP)✔ Hozzáférési vezérlő lista (ACL)✔ Többnyelvű ügyfélszolgálat✔ Támogatott böngészőApple Safari 7 / Google Chrome / Microsoft Internet Explorer 10 / Mozilla FirefoxTámogatott szerver operációs rendszerekWindows Server 2003 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016HálózatiSCSI-támogatás✔ DHCP kliens✔ DHCP szerver✔ LAN-ébresztési funkció✔ Dynamic DNS (DDNS)✔ Óriáskeret támogatással✔ LAN adatátviteli sebesség1000 Mbit/sEthernet/LAN csatlakozás✔ TápellátásAC bemeneti feszültség100 ? 240AC bemeneti frekvencia50 / 60Tápellátás helyeBeépítettTápegység (PSU) teljesítménye250 WGrafikaFedélzeti grafikus adapter-modellAMD Radeon R7Csomagolás tartalmaGyorstelepítési útmutató✔
  QNAP TVS-473E
  Jelenlegi ára: 433 900 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-28 10:51
            QNAP TS-251+ - Jelenlegi ára: 146 900 Ft      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  TípusNASSzínszürkeTápegységKülsőProcesszorProcesszor órajele2000000000 MhzProcesszormagok száma4 ProcessszorcsaládIntel? Celeron? MemóriaBelső memória mérete2 GBTámogatott maximális memória8 GBMemória bővítőhelyek2Belső memória típusaDDR3LFlash memória mérete512 MBOperációs rendszerOperációs rendszer4. 2KompatibilitásTámogatott fájlrendszerekFAT32 / HFS+ / NTFS / ext3 / ext4Támogatott merevlemezHDD / SSDTámogatott Windows verziókWindows 7 Enterprise / Windows 7 Enterprise x64 / Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Basic x64 / Windows 7 Home Premium / Windows 7 Home Premium x64 / Windows 7 Professional / Windows 7 Professional x64 / Windows 7 Starter / Windows 7 Starter x64 / Windows 7 Ultimate / Windows 7 Ultimate x64 / Windows 8 / Windows 8 Enterprise / Windows 8 Enterprise x64 / Windows 8 Pro / Windows 8 Pro x64 / Windows 8 x64CsatlakozókMerevlemez csatlakozóSATA2 / SATA3Ethernet✔ USB csatlakozóVanUSB portVanPortokHDMI portok száma1 Ethernet LAN (RJ-45) portok száma2 TartozékokKülső áramerősségszolgáltató✔ Gyors telepítési útmutató✔ Csavarok száma14 Kábelek mellékelveAC / LAN (RJ-45)TeljesítményIntegrált kapcsoló✔ Device classHome & Home OfficeBackup funkció✔ Backup jellemzőkCloud / iSCSI LUNS. M. A. R. T. támogatás✔ Újraindító gomb✔ Webalapú kezelés✔ Hozzáférési vezérlő lista (ACL)✔ Beépített iTunes server✔ Többnyelvű ügyfélszolgálat✔ Beépített FTP server✔ Támogatott böngészőMicrosoft Internet Explorer 10+ / Mozilla Firefox 8+ / Apple Safari 4+ / Google ChromeHot spare✔ Támogatott biztonsági algoritmus256-bit AES / FIPS 140-2 / HTTPS / SSH / SSL / TLSTámogatott szerver operációs rendszerekWindows Server 2003 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2Támogatott Linux verziókVanTámogatott Mac operációs rendszer verziókMac OS X 10. 0 Cheetah / Mac OS X 10. 1 Puma / Mac OS X 10. 10 Yosemite / Mac OS X 10. 11 El Capitan / Mac OS X 10. 2 Jaguar / Mac OS X 10. 3 Panther / Mac OS X 10. 4 Tiger / Mac OS X 10. 5 Leopard / Mac OS X 10. 6 Snow Leopard / Mac OS X 10. 7 Lion / Mac OS X 10. 8 Mountain Lion / Mac OS X 10. 9 MavericksZajszint15, 4 dBProcesszor speciális funkciókHome Networking (by Intel)✔ HűtésVentilátorok száma1 fanVentilátor átmérő7 cmTanúsítványokDLNA tanúsítvánnyal✔ TárolóegységTelepített tároló típusaNincsMeghajtó mérete6. 350000006477 / 8. 8900000090678 cmHot-swap meghajtó hely✔ Meghajtó interfészSerial ATA II / Serial ATA IIITámogatott meghajtók száma2 RAID-szintek273524 / 1 / JBODRAID támogatás✔ Ergonómia / FormatervezésGépház típusatoronyLED-kijelzőkHDD / LAN / Power / Status / USBKábelzár csatlakozóVanHűtés típusaAktívKábelzár típusKensingtonEnergiamenedzsmentÁramfogyasztás (alvó üzemmód)10, 56 WVentilátor feszültség12 VAC adapter bemeneti feszültség100 ? 240 VÁramfogyasztás (kikapcsolva)0, 57 WÁramfogyasztás18, 09 WEnergiakezelés✔ Környezeti feltételekÜzemi hőmérséklettartomány (T-T)0 - 40 °CRelatív üzemi páratartalom-tartomány5 - 95%KapcsolatUSB 2. 0 csatlakozók száma2 USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Type-A portok száma2HálózatiSCSI-támogatás✔ DHCP kliens✔ DHCP szerver✔ Link-aggregáció✔ LAN-ébresztési funkció✔ Támogatott hálózati protokollokCIFS / SMB / AFP (v3. 3) / NFS(v3) / FTP / FTPS / SFTP / TFTP / HTTP(S) / Telnet / SSH / iSCSI / SNMP / SMTP / and SMSCÓriáskeret támogatással1 LAN adatátviteli sebesség10 / 100 / 1000 Mbit/sEthernet/LAN csatlakozás✔ TápellátásTápegység helyeKülsőTápegységek száma1 Tápegység (PSU) kapacitás60 WMéretek és súlySúly1. 28 kgSzélesség102 mmMagasság16, 9 cmMélység219 mmBiztonságJelszavas hitelesítés✔ Technikai részletekBeépített UPnP AV médiaszerver✔ System log✔ Berregő (áramszaggató)✔ FunkciókMappamegosztásCIFS / SMBMegosztott mappák elérési jogainak kezelése✔ CsomagolásCsomagolás nettó súly2, 32 kg
  QNAP TS-251+
  Jelenlegi ára: 146 900 Ft
  Az aukció vége: 2018-08-28 10:47
            Projekt-Nr. 51837 - BI-Developer (m/w)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Aktuell sind wir für einen unserer Kunden auf der Suche nach einem BI-Developer (m/w).

  Aufgaben:
  + Ausbau und Wartung der bestehenden Business Intelligence Lösung
  + Umsetzung der Anbindung, Integration und Aufbereitung von Operativdaten aus diversen Vorsystemen
  + Pflege und Weiterentwicklung des Web Reporting Portals
  + Erstellung von technischen Konzepten, Dokumentationen, AdHoc Analysen.

  Anforderungen:
  Must:
  + Erfahrung im Microsoft BI-Stack
  + Erfahrung in der Entwicklung und Wartung von Datenbanklösungen

  + MS SQL Server (2008 -2017)
  + T-SQL (Transact-SQL)
  + Programmierkenntnisse in MDX (Multidimensional Expressions)

  Nice:
  + ERP Kenntnisse: Microsoft Dynamics NAV oder andere
  + GIT (Source Code Verwaltung)

  + C#
  + DAX
  + Jira
  + Confluence
  + fließendes Englisch

  Zusätzliche Informationen:
  Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Qualifikationsprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.

  Projekt-Nr.:
  51837

  Stellentyp:
  freiberuflich

  Einsatzort:
  D9

  Start:
  asap

  Dauer:
  6 Monate ++
            Projekt-Nr. 51821 - Senior Elektronikentwickler / Elektronikarchitekt (m/w) im regulierten Umfeld      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Für einen namhaften Kunden sind wir aktuell auf der Suche nach einem sehr erfahrenen Elektronikentwickler/Elektronikarchitekten (m/w).

  Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.:
  + Architektur und Entwicklung der Elektronik zur Ansteuerung von Motoren und Sensoren sowie Definition von Schnittstellen u. a. zur Leiterplatte
  + Auswahl und Implementierung (keine Entwicklung!) von elektronischen Bauteilen (Sensoren, Aktoren, Motoren) für Prototypen inkl. Make or Buy
  + Entwicklung von elektronischen Komponenten/Integration von Funktionsmustern
  + Erstellung der Aufwandsabschätzungen für elektronikbezogene Arbeitspakete
  + Update und Erweiterung der Electronic Architecture Documents (EAD)/ausführliche technische Dokumentation.

  Anforderungen:
  MUST:
  + mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Elektronikentwicklung und -architektur mit hohem Verantwortungsgrad und Beteiligung an Gesamtproduktentwicklung
  + Erfahrung im Bereich der (Labor-)Automatisierung
  + Entwicklungserfahrung im regulierten Umfeld (z. B. Medizintechnik, Automotive, Sondermaschinenbau)
  + Erfahrung im Testen von elektronischen Komponenten
  + Erfahrung in der Projektdokumentation
  + Englisch in Wort und Schrift

  NICE:
  + Grundlagen in ECAD Mentor Graphics Expedition, alternativ Altium
  + Erfahrung mit Microsoft Visio oder Enterprise Architect für die graphische Darstellung

  Zusätzliche Informationen:
  Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Qualifikationsprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.

  Projekt-Nr.:
  51821

  Stellentyp:
  freiberuflich

  Einsatzort:
  D7

  Start:
  asap

  Dauer:
  8 Monate +
            Windows 10 to get new 'InPrivate Desktop' security feature      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft is working on a 'throwaway sandbox' for one-time execution of untrusted software, which could end up as a feature of Windows 10 Enterprise at some point.
            US stock indexes dip as oil prices sink energy companies      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Gains for Microsoft, Facebook and Alphabet helped technology companies finish higher. The U.S. and China both announced new tariffs: later this month each country will put a 25 percent tax on $16 billion in goods imported from the other. Karyn Cavanaugh, senior markets strategist at Voya Investment Management, said U.S. companies are expecting bigger profits in...
            Icm32.dll komunikat o błędzie      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  @ryszard11 pisze:

  Pojawia się komunikat o błędzie, gdy próbuję otworzyć niektóre programy. Komunikat stwierdza, że ​​plik System32 \ icm32.dll nie został zaprojektowany do uruchamiania w systemie Windows lub zawiera błąd. To wyskakujące okienko ma przycisk “OK”, który można kliknąć, ale wiadomość pojawia się raz za razem.
  Otwierany program uruchamia się po wciśnieciu “OK”.Używam 64-bitowego systemu Windows 7 i nigdy wcześniej nie miałem tego problemu i nie jestem pewien, w jaki sposób plik ten mógł zostać uszkodzony.
  System został przeskanowany Microsoft Safety Scanner i nic nie znalazł.
  Może ktoś z Szanownych Forumowiczów podpowie jak to rozwiązać

  Wpisy: 1

  Uczestnicy: 1

  Przeczytaj cały temat


            Jak zaszyfrować plik?      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  @pawel500 pisze:

  Witam
  Wszedłem na stronę
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4026312/windows-10-how-to-encrypt-a-file
  Niestety w momencie kiedy klikam właściwości i zaawansowane to opcja:
  “Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane” jest na szaro, tak że nie mogę jej kliknąć.
  Zauważyłem też że każdy folder mam zaznaczony automatycznie “do odczytu” nawet jeśli odznaczę i zapisze to jak wchodzę z powrotem we właściwości to dalej mam zaznaczone tylko do odczytu.
  windows 10

  Wpisy: 10

  Uczestnicy: 3

  Przeczytaj cały temat


            Local Property Agent - Emoov - Llandudno      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  You must be flexible to meet the company rota system and technology literate, particularly with Microsoft Excel and have an impeccable track record when working... £50,000 a year
  From Emoov - Tue, 24 Jul 2018 17:48:17 GMT - View all Llandudno jobs
            136° - Logiciel Microsoft Office 365 Personnel - 1 PC + 1 tablette, pendant 1 an      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  35,10€ - Amazon
  Pour le prix et les différents services inclus c'est une bonne affaire par rapport au prix habituel.

  Attention : Pour ce prix, prene...
            Principal Program Manager - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or...
  From Microsoft - Fri, 20 Jul 2018 20:15:27 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Experience Design Program Manager - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or...
  From Microsoft - Mon, 09 Jul 2018 20:19:35 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Senior Program Manager - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or...
  From Microsoft - Sat, 07 Jul 2018 08:13:47 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Principal Program Manager Lead - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or...
  From Microsoft - Fri, 27 Apr 2018 07:16:38 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Solution Specialist, Microsoft Cloud & Infrastructure Optimization - Compugen Inc - Edmonton, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Contribute to National MCIO revenue and gross margin targets, through direct and indirect sales activities. Compugen is seeking a talented professional for a...
  From Compugen Inc - Sat, 16 Jun 2018 02:37:37 GMT - View all Edmonton, AB jobs
            Solution Specialist, Microsoft Cloud & Infrastructure Optimization - Compugen Inc - Calgary, AB      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Contribute to National MCIO revenue and gross margin targets, through direct and indirect sales activities. Compugen is seeking a talented professional for a...
  From Compugen Inc - Sat, 16 Jun 2018 02:37:47 GMT - View all Calgary, AB jobs
            REGIONAL SALES MANAGER - Kaiser HR Services - Heidelberg, Gauteng      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Good product knowledge of hardware, irrigation, outdoor and general merchandise?Computer Literate (Microsoft Office)?Proficiency in English and Afrikaans...
  From JobVine.co.za - Thu, 02 Aug 2018 14:02:00 GMT - View all Heidelberg, Gauteng jobs
            Ask an SMXpert — Advanced Technical SEO for Bing      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  SMXpert and Microsoft Senior Program Manager Frederic Dubut answers questions on how Bing handles redirects, crawl budgets and more.

  Please visit Search Engine Land for the full article.

            Comment on Tim Cook sends Mark Zuckerberg, YouTube, and Spotify scrambling over Infowars’ Alex Jones by SJBMusic      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  "Well, whatever you say about Microsoft, at least they haven’t gotten into the business of censoring speech on their platforms." https://www.wired.com/2017/03/now-we-know-why-microsoft-bought-linkedin/ https://www.cnet.com/news/alex-jones-infowars-removed-linkedin-pinterest-still-up-on-instagram-twitter/
            WW Digital Marketing Strategy Lead - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Are you passionate about convergent retail strategies? This includes digital online and convergent buying/Omni-channel across all other touchpoints where...
  From Microsoft - Tue, 17 Jul 2018 19:46:14 GMT - View all Redmond, WA jobs
            Director, WW Digital Marketing (CDS) - Microsoft - Redmond, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Operationalize convergent buying, build a roadmap and share dashboards. This includes digital online and convergent buying/Omni-channel across all other...
  From Microsoft - Tue, 22 May 2018 06:12:38 GMT - View all Redmond, WA jobs
            WW Channel Marketing Field Landing Lead (Office Consumer) - Microsoft - Bellevue, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  You will be curating and creating convergent buying experiences to empower consumers to explore and buy the Office suite of products across top retail partners...
  From Microsoft - Sat, 21 Apr 2018 00:49:49 GMT - View all Bellevue, WA jobs
            SOFTWARE ENGINEER 2 - Microsoft - Issaquah, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Convergent Charging/Convergent Invoicing(CC/CI), Financials(FI), Sales and Distribution (SD), Materials Management (MM) modules of R/3 that enable Microsoft's...
  From Microsoft - Sat, 21 Jul 2018 08:21:52 GMT - View all Issaquah, WA jobs
            Sr. Systems Administrator/ Microsoft Expert - Convergent - Renton, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  *\*\*\*Looking for a Microsoft expert\*\*\** *Essential Duties and Responsibilities: * * Senior System Administrator will be tasked with supporting Active...
  From Indeed - Wed, 11 Jul 2018 17:53:58 GMT - View all Renton, WA jobs
            Mobile Gaming Market By 2024 Key Players are Tencent, NetEase, GAMEVIL, I-play, MocoSpace, DeNA Co., Ltd., Microsoft, Sony Computer Entertainment, GREE International, EA, Ubisoft, and Nexon      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  (EMAILWIRE.COM, August 09, 2018 ) Market Overview: - Mobile Gaming Market set to grow at a double digit CAGR from 2017 to 2024. Increasing adoption of smartphones has drastically changed the gaming industry landscape. Advanced pocket computers have enhanced the customer experience in the last...
            Manager, Purchasing & Stores - GEORGIA-PACIFIC - Lovell, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Experienced with Microsoft Office:. Works with internal customers to identify and address unmet needs that align with procurement and business unit goals to...
  From Koch Industries, Inc. - Wed, 18 Jul 2018 20:56:34 GMT - View all Lovell, WY jobs
            Desktop Support Technicians needed - automated designs inc - Bonaventure, QC      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Searching for an IT support Technician to perform MACDs for supported hardware and Microsoft software operating systems along with support on local servers,... $35 - $39 an hour
  From Indeed - Wed, 08 Aug 2018 14:31:18 GMT - View all Bonaventure, QC jobs
            Assistant Chief Accountant      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  • Strong computer skills including Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ,Outlook) • Strong interpersonal skill
            Mine Electrician - Blackjewel LLC - Gillette, WY      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Computer knowledge including Microsoft Office applications (Word, Excel, etc.), SAP, and the willingness to learn associated plant and maintenance software...
  From Indeed - Fri, 20 Apr 2018 16:05:09 GMT - View all Gillette, WY jobs
            Analytics Architect - GoDaddy - Kirkland, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Implementation and tuning experience in the big data Ecosystem (Amazon EMR, Hadoop, Spark, R, Presto, Hive), database (Oracle, mysql, postgres, Microsoft SQL...
  From GoDaddy - Tue, 07 Aug 2018 03:04:25 GMT - View all Kirkland, WA jobs
            Senior Software Engineer - Microsoft - Bellevue, WA      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Deep familiarity with Big Data infrastructure technologies like Hadoop, Spark, Kafka, Presto. Microsoft Teams is looking for a motivated self-starter who can...
  From Microsoft - Wed, 01 Aug 2018 07:17:58 GMT - View all Bellevue, WA jobs
            Microsoft lanza una iniciativa para potenciar el emprendimiento femenino      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  Microsoft ha lanzado a través de su fondo de capital de riesgo, M12, y en colaboración con EQT Ventures y SVB Financial Group, la iniciativa 'Female Founders Competition', que tiene como objetivo la captación de fondos dirigidos a mujeres emprendedoras para así identificar el talento femenino y premiarlo, financiando sus proyectos, según ha informado la compañía.
            Confluence 5.6 Upgrade Notes      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

  Page edited by Rachel Robins

  Below are some important notes on upgrading to Confluence 5.6. For details of the new features and improvements in this release, please read the Confluence 5.6 Release Notes.

  On this page:

  Upgrade notes

  Data collection in Confluence

  Confluence now collects usage information to help us improve the product. All data we collect is subject to the terms of our Privacy Policy and our End User Agreement.

  For more information, or to opt out go to  > General Configuration > Analytics.

  Server vs Data Center

  We've updated the names of our Confluence editions on the downloads page. 

  • Confluence Server is the standard, non-clustered edition.
  • Confluence Data Center is the clustered edition, specifically for large enterprises. 

  Reducing noisy notifications

  Notifications will no longer be sent when a page is moved. 

  Shared home directory for clustered installations

  We have introduced the concept of a shared home directory for clustered installations. All cluster nodes will now need to be configured with a path to a directory that is shared between all nodes.

  When upgrading from an existing cluster to Confluence Data Center some additional steps apply

  Cache configuration

  Cache configurations are now stored in:

  • <confluence-home>/shared-home/config/cache-settings-overrides.properties in Confluence Server (standalone)
  • <confluence-shared-home>/config/cache-settings-overrides.properties in Confluence Data Center (clustered)

  These files were previously named ehcache.properties and confluence-coherence-cache-config-clustered.xml.

  Changes to setenv.sh and setenv.bat

  Confluence now uses the CATALINA_OPTS environment variable, rather than JAVA_OPTS to pass Java runtime options to Tomcat. The system properties themselves have not changed, but some command line arguments have changed, including memory and garbage collection. 

  When reapplying any previous customizations you should use the CATALINA_OPTS variable, and take into account that the default garbage collector is now G1 and that detailed GC log files are now generated.

  Known issues

  Incorrect license message in footer 

  If you have a Confluence Starter license and upgrade to Confluence 5.6 you will see the following incorrect message in the footer "EVALUATION LICENSE Are you enjoying Confluence? Please consider purchasing it today".  Other license types (commercial, developer, etc) are not affected. See  CONF-34780 - Getting issue details... STATUS . This issue only affects the appearance of the footer and is not a problem with your license. 

  We have now released Confluence 5.6.1 which resolves this issue.  

  Some translations not available in 5.6

  Translations for some new features are not available in this release. We hope to make these translations available shortly after this release (in a bug fix release).  If you use a language pack other than English, we do not recommend you upgrade to Confluence 5.6 yet. 

  Database collation

   (warning) If you're running Confluence with Microsoft SQL we require database collation to be set to SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS from Confluence 5.5.3 onwards. See Can't start or upgrade Confluence due to an error with MS SQL Server database collation for more information. 

  End of support announcements

  • End of support for Tomcat 6.0.x 
   As previously announced, from this release onward we no longer support Tomcat 6.0.x. 
  • End of support for Internet Explorer 
   As previously announced, from this release onward we no longer support Internet Explorer 8. 
  • Advance Notice: WAR edition will not be available after 5.6
   To help us to make Confluence a more robust and scalable application, we have decided to stop providing an EAR/WAR distribution. This means that the only supported application server will be will be the version of Tomcat that is bundled with each release.
   This release (Confluence 5.6) will be the last release to include a EAR/WAR edition. 
  • Advance Notice: End of support for PostgreSQL 8.4, 9.0 and 9.1 
   Confluence 5.6 will be the last release that supports PostgreSQL 8.4, 9.0 and 9.1. 
  • Advance Notice: End of support for MySQL 5.1 
   Confluence 5.6 will be the last release that supports MySQL 5.1. 

  See End of Support Announcements for Confluence for more information.

  Upgrade procedure

  Note: Upgrade to a test environment first. Test your upgrades in your test environment before rolling them into production.

  If you are already running a version of Confluence, please follow these instructions to upgrade to the latest version:

  1. Go to  > General Configuration > Support Tools > Health Check to check your license validity, application server, database setup and more.
  2. Before you upgrade, we strongly recommend that you back up your installation directory, home directory and database. 
  3.  If your version of Confluence is earlier than 5.5, read the release notes and upgrade guides for all releases between your version and the latest version.
  4.  Download the latest version of Confluence.
  5.  Follow the instructions in the Upgrade Guide.

   

  (warning) The following upgrade steps only apply to existing clustered installations

  Follow the normal upgrade procedure, but execute the following steps immediately after shutting down the existing cluster:

  1. Create a directory that is visible to all cluster nodes in the same path.

  2. Shut down the cluster.

  3. Edit confluence.cfg.xml in the home directory of each node and add a new property called confluence.cluster.home with the path of the shared directory as the value. Example:

   <property name="confluence.cluster.home">/mnt/confluence-shared-home</property>
  4. Move all the files/directories from a home directory on one node to the new shared home directory except for the following:Remove the moved files/directories from the home directories on all other nodes.

   • config
   • confluence.cfg.xml
   • index
   • temp
   • bundled-plugins
   • plugin-cache-*
   • plugins-cache
   • plugins-osgi-cache
   • plugins-temp
  5. Continue to follow the normal upgrade procedure

  Checking for known issues and troubleshooting the Confluence upgrade

  After you have completed the steps required to upgrade your Confluence installation, check all the items on the Confluence post-upgrade checklist to ensure that everything works as expected. If something is not working correctly, please check for known Confluence issues and try troubleshooting your upgrade as described below:

  • Check for known issues. Sometimes we find out about a problem with the latest version of Confluence after we have released the software. In such cases we publish information about the known issues in the Confluence Knowledge Base.
  • Check for answers from the community. Other users may have encountered the same issue. You can check for answers from the community at Atlassian Answers.
  • Did you encounter a problem during the Confluence upgrade? Please refer to the guide to troubleshooting upgrades in the Confluence Knowledge Base.

  • If you encounter a problem during the upgrade and cannot solve it, please create a support ticket and one of our support engineers will help you.

            Human Resources Assistant      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
  GA-Alpharetta, Human Resources Administrative Assistant Skills and Qualifications: Administrative Writing Skills, Verbal Communication, Maintaining Employee Files, Orienting Employees, Benefits Administration, Interviewing Skills, Professionalism, Organization, Teamwork, Supply Management. Microsoft Office Word and Excel experience. Human Resources Administrative Assistant Job Duties: Provides job candidates by
            Technical Account Manager - Microsoft - Bogotá, Cundinamarca      Cache