Next Page: 10000

          

The Newest BIBF 1120 Is Twice The Fun

 Cache   

PubMedCrossRef Twenty-two. Miura P oker, Uematsu D, Sakaki B, Ito T: The sunday paper technique to design and style highly particular PCR primers based on the balance and uniqueness regarding 3��-end subsequences. Bioinformatics August 2005, Twenty one:4363�C4370.PubMedCrossRef Twenty three. Mann Big t, Humbert Third, Dorschner Mirielle, Stamatoyannopoulos T, Royal WS: A new thermodynamic procedure for PCR primer design. Nucleic Chemicals Ers 09, 37:e95.PubMedCentralPubMedCrossRef Twenty-four. Goldrick M, Busk PK, Lepovitz T: Reduce microRNA RT-qPCR Assay Fees by More Than 10-fold With no Diminishing Final results. Bioo Technological; The year 2013. http://?www.?biooscientific.?com/?Portals/?0/?White%20?Papers/?Reduce%20?microRNA%20?RTqPCR%20?Assay%20?Costs%20?by%20?More%20?Than%20?10-fold%20?Without%20?Compromising%20?Results.?pdf Fighting pursuits PKB is actually creator of a obvious upon miR-specific RT-qPCR registered simply by Exiqon RO4929097 ic50 A/S. Almost all business rights in order to method defined inside the evident ended up used on Exiqon A/S. Moreover, PKB ended up being an employee associated with Exiqon A/S right up until Dec, 2008 yet has not had virtually any financial fascination with the organization because 09. Authors�� efforts PKB create the standards pertaining to for beginners style, carried out the algorithm as being a Ruby software, executed the mismatch qPCR findings, selleck chemicals llc all of the qPCR info examination and wrote the particular manuscript.""Background Scientists in cancers chemistry are alert to the possibilities which Huge Files can provide and you will find previously many attempts underway to get related large-scale cancer malignancy genomics information [1�C3]. International along with country wide systems involving venture, such as International Cancers Genome Consortium (ICGC) [4], International Cancer malignancy Genomics Consortium (GCGC) [5], Early Recognition Analysis System (EDRN) [6] and also other NCI applications (much like the Most cancers Genome Atlas software (TCGA) [7]), are generating significantly large amounts of internet data, most which is from next-generation sequencing (NGS) systems. TCGA information is anticipated to meet or exceed 100 petabytes ADAMTS5 through the completing the work. Within a the latest study from the files generated from the TCGA motivation we all found that its file count has been growing every single 7 several weeks considering that The year of 2010, with a total count earlier mentioned Seven hundred,1000 data files. Even though, it is desired which cancer scientists will use this particular data to develop along with analyze ideas, logically, number of wet-laboratory scientific study has the particular facilities as well as knowledge concerning scores of complex bioinformatics instruments in order to glean an increased knowing from your different collection information and complex, scattered annotations. These kinds of difficulties are generally resulting in the roll-out of resources along with supplementary sources that happen to be expected to democratize Massive Information make use of [8�C10], as well as endeavours like the Human Variome Venture has started enjoying an important role by offering recommendations which motivate standardizing and revealing of knowledge in connection with human being hereditary variation [11�C13].


          

Populaarne e-valitsemise e-kursus avab lisaregistreerimise

 Cache   
Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ingliskeelsele e-kursusele „E-valimiste levik ja mõju“ on registreerunud üle 260 osaleja nii Eestist kui ka 20st erinevast välisriigist. Suure huvi tõttu on muudetud kursust veelgi paindlikumaks ning uus registreerumistähtaeg on 20. november. Kursuse ühe korraldaja, tehnoloogiauuringute vanemteaduri Kristjan Vassili sõnul on neil hea meel nii suure hulga osalejate üle: “Eesti on e-riik ning teadmised sellest, kuidas toimib e-valimiste süsteem ning kuidas see meie riiki arendab, on olulised mõistmaks tänapäeva valitsemiskorraldust.” Kursus on mõeldud kõigile mitte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) eriala tudengitele ja tööturul aktiivsetele professionaalidele, kes õpivad või töötavad Eestis ja soovivad täiendada oma teadmisi e-riigist üldisemalt ja e-valimistest spetsiifilisemalt. Samas on osalemine avatud ka IKT-taustaga inimestele. Kursusel on kasutusel kümmet aastat katvad küsitlusandmed, aga ka andmed e-valitsemise ökosüsteemi kohta laiemalt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna projektijuhi Merilen Sõrmuse hinnangul pole kursus mitte ainult väga heaks võimaluseks täiendada teadmisi e-valitsemisest, vaid õpetab ka analüüsima e-valimiste mõju ühiskondlikele protsessidele. “Kursuse läbinud töötavad professionaalid on võimelised seostama e-valimiste teemasid ka oma tegevusalaga,” lisab Sõrmus. Kursuse muudab eriti paindlikuks see, et osalejad ei pea tegema iganädalasi teste, vaid saavad ise valida, millises tempos soovitakse kursust läbi teha. Programm koosneb kaheksast nädalast, mille jooksul tuleb vaadata õppevideosid, lugeda etteantud materjale ning sooritada testid. Hetkel on kursusele registreerunud väga erineva taustaga inimesi. On tudengeid Tartust, Tallinnast, Narvast ja Pärnust, samuti on esindatud oma ala spetsialistid valitsus- ja haridusasutustest, omavalitsustest ja MTÜ-dest. Rahvusvahelisi osalejaid on nii USAst, Venemaalt, Saksamaalt, Indiast kui ka Kasahstanist. Kursus kestab 11. detsembrini ning osalejad, kes kursuse edukalt läbivad, saavad Tartu ülikooli sertifikaadi e-kursuse läbimise kohta. Tasuta ingliskeelsele online-kursusele „E-valimiste levik ja mõju“ saab hiljemalt 20. novembril registreeruda aadressil https://goo.gl/5VVDan. Kursuse sissejuhatav video: https://youtu.be/m6QySsY6koU. Kursust rahastatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaasabil Euroopa sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. Lisainfo: Anna Beitane TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi projektijuht anna.beitane@ut.ee /21.10.2016/
EST

          

Käitumisjuhised Estonian Airi piletiomanikele

 Cache   
Hea reisija! Alates 8. novembrist lõpetab Estonian Air kõik lennud. Kui olete ostnud pileti Estonian Airi lennule, leiate siit info edasiseks tegutsemiseks: Reis Estonian Airiga algab ajavahemikus 8.-10. november 2015 Pilet on ostetud Estonian Airilt või reisibüroost (lennupileti number algab “960...”) Teile leitakse asenduslend. Uus broneeringu kinnitus saadetakse Teile SMS-iga või e-mailile. Juhul kui 6 tundi enne väljumist pole kinnitust saabunud, helistage palun telefonile 6266 234 või kirjutage rebook@estravel.ee. Asenduslende pakutakse reisijale kogu marsruudi ulatuses lennupiletil (mille number algab “960...”) märgitud sihtkohani ja tagasi. Ümberbroneerimist alustatakse väljuvate lendude järjekorras, mis tähendab, et esmalt väljastatakse piletid 8. novembri lendudele. Teile pakutakse asenduslend, mis on kõige sarnasem esialgsele marsruudile. Erisoove marsruudi ega lennufirmade eelistuse osas ei ole võimalik kahjuks arvesse võtta. Pilet Estonian Airi lennule on ostetud teiste lennufirmade kaudu (piletinumbri algus ei ole “960...”; pange tähele, et pileti müünud firma ja lennu teostav firma võivad olla erinevad) Teie pilet on jätkuvalt kehtiv. Pileti müünud lennufirma (näiteks SAS, KLM, Brussels Airlines vm) pakub Teile vähemalt piletiraha tagastamist, kuid suure tõenäosusega asenduslendu. Pöörduge selleks pileti müünud lennufirma või reisibüroo poole. Kui asute parasjagu transiittsoonis, saate jätkulennu kohta teavet transiitlendude letist.Transiitreisijatel palume tähelepanu pöörata pagasile. Vahelennujaamas võib tekkida vajadus pagasi väljavõtmiseks ning selle registreerimiseks uuele lennule. Reis Estonian Airiga algab 11. novembril 2015 või hiljem Pilet on ostetud Estonian Airist või reisibüroost (lennupileti number algab “960...”) 11. novembril ja hiljem algavate lendude piletiraha makstakse tagasi. Palun esitage selleks taotlus www.estonian-air.ee. Piletite kompenseerimine algab 11. detsembrist 2015. Lende ümber ei broneerita, uue pileti peab reisija ostma ise. Pilet Estonian Airi lennule on ostetud teiste lennufirmade kaudu (lennupileti number ei alga “960...”) Teie pilet on jätkuvalt kehtiv. Pileti müünud lennufirma (näiteks SAS, KLM, Brussels Airlines vm) pakub vähemalt piletiraha tagastamist, kuid suure tõenäosusega asenduslendu. Pöörduge selleks pileti müünud lennufirma või reisibüroo poole. Vabandame ebamugavuste pärast. /07.11.2015/
EST

          

Elektriautode ostutoetus osutus populaarseks, taotluste vastuvõtt lõppeb homsest

 Cache   
Elektriautode ostjate huvi Eesti elektrimobiilsuse programmi ELMO raames jagatava ostutoetuse vastu on viimastel kuudel oluliselt kasvanud, vahendite lõppemise tõttu lõpetab KredEx alates homsest uute taotluse vastuvõtu. Kui seni on igal kuul elektriauto ostmiseks laekunud keskmiselt 40 taotlust, siis juulis 107 taotlust ning augusti esimese kuue päevaga on laekunud juba 80 taotlust. Taotlused vaadatakse läbi nende laekumise ajalises järjekorras ning nõuetekohased taotlused rahuldatakse kuni rahaliste vahendite lõppemiseni. CO2-kvoodi müügiga tegelenud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri Anne Sullingu sõnul näitab taotlejate huvi, et ELMO programm on olnud edukas. „Elektriautode ostutoetus on end väga hästi õigustanud. Esialgne tugev umbusk elektriautode suhtes on hajunud ning Eesti inimesed julgevad kasutada elektriautot nii külmal talvel kui kuumal suvel,“ ütles Sulling. Tema sõnul on üle-Eestiline kiirlaadimisvõrgustik loonud head eeldused elektriautode veelgi laialdasemaks kasutuselevõtuks, seda ka ettevõtluses.  Edaspidi on plaanis elektriautode kasutuselevõttu toetada mitterahaliste meetmetega. Näiteks on kavas muudatused liiklusseaduses, millega lubatakse elektriautod ühistranspordiradadele. Minister Anne Sulling ütles, et see soodustab elektriautode kasutamist linnaliikluses ning vähendab heitgaaside taset tiheda liiklusega piirkondades. Ajavahemikus 2011-2014 on KredEx eraldanud toetusi kogumahus 10,5 miljonit eurot, keskmine toetuse summa ühe auto kohta 16 500 eurot. Elektriautode ostutoetuse abil on Eesti teedele tulnud üle 650 elektriauto. Kõige populaarsem elektriauto on Nissan Leaf, mida on toetuse abil ostetud 370 autot. Elektriautode ostutoetust rahastati Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud lepingu alusel CO2-kvoodi müügist saadud vahenditest. Sama tehingu raames rajati üleriigiline elektriautode kiirlaadimisvõrgustik, anti Mitsubishilt saadud 507 elektriautot sotsiaaltöötajate ja avaliku sektori asutuste kasutusse, käivitati ELMO renditeenus ning avati elektriautode demokeskus Tartus AHHAA keskuses. Need tegevused jätkuvad.
EST

          

Riik alustab üle-Eestiliste elektrituru avanemise infopäevadega

 Cache   
Homme, 15. augustil alustavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning konkurentsiamet koostöös maavalitsustega infopäevade sarja, et tutvustada kõigis maakondades Eesti elektrituru peatset avanemist konkurentsile.Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ando Leppimani sõnul väisab üle-Eestiline teavitusürituste sari augustis ja septembris kõiki maakonnakeskusi, et anda täpsemat infot 1. jaanuaril 2013 avaneva elektrituru kohta. “Nii eratarbijad kui ka ettevõtted saavad alates järgmisest aastast valida endale sobiva elektrienergia müüja,” selgitas Leppiman. “Turu avanemine puudutab otseselt ka kõiki omavalitsusi, kes peavad juba sel aastal korraldama riigihanke elektrienergia ostmiseks. Infopäeval osalenutel on kergem ise langetada otsuseid elektrimüüja valikul, teisalt aga olla vajadusel inimestele abiks turu avanemisega seotud küsimuste vastamisel.”Esimene infopäev algab homme, 15. augustil kell 10 Järva maavalitsuse saalis Paides ning kell 14 on juba järgmine infopäev Lääne-Viru maavalitsuses Rakveres. Neljapäeval, 16. augustil kell 9 on infopäev kavas Ida-Viru maavalitsuses Jõhvis ja kell 14 Jõgeva maavalitsuses. Infopäevadel tutvustavad elektrituru avanemist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar ning konkurentsiameti energeetika osakonna peaspetsialist Tauri Liiders. Ettekannete järel saab esitada esinejatele küsimusi elektrituru kohta ning küsida soovitusi avatud elektriturul toimetamiseks.Elektrituru avanemise infopäevad jätkuvad 29. augustil Rapla- ja Läänemaal, 30. augustil Saare- ja Hiiumaal, 12. septembril Pärnu- ja Viljandimaal, 13. septembril Tartu- ja Põlvamaal ning 14. septembril Võru- ja Valgamaal. Infopäevade sarja lõpetab Harju maavalitsus, kus teavitusüritus on plaanis korraldada  septembri teises pooles.Vastavalt Eesti ühinemislepingule Euroopa Liiduga avaneb 2013. aasta alguses elektriturg täies mahus kõikidele tarbijatele. Igaüks saab valida endale sobiva elektrimüüja ning hinnapaketi. Turu avanemine puudutab vaid kolmandikku elektriarvest – elektrienergia hinda. Kui tarbija elektrimüüjat ei vali, tagab talle elektri piirkonna võrguettevõtja nagu seni. Elektrituru avanemise järel kasutatakse edasi olemasolevaid elektrivõrke. Seetõttu ei saa ka pärast 1. jaanuari 2013 valida võrguettevõtjat, kes elektrienergia koju või kontorisse toimetab. Kolmandiku elektriarvest moodustava võrguteenuse tasu kooskõlastab ka elektrituru avamise järel Konkurentsiamet. Lisaks moodustavad umbes kolmandiku elektriarvest erinevad maksud, mida turu avanemine samuti ei mõjuta.Täpsemat infot elektrituru avanemise kohta leiab riiklikult veebilehelt www.avatud2013.ee  
EST

          

Juhan Partsi ja MKM-i 100 tegu 2010 aastal

 Cache   
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prioriteet lõppeval aastal oli panustada majanduskasvu taastumisse ja  majanduskeskkonna atraktiivsuse tõstmisse.Täna võib tõdeda, et Eesti majandus on jõudsalt kosuma hakanud. Sellele on kaasa aidanud nii avaliku kui ka erasektori investeeringud, uute töökohtade loomine, ekspordi suurenemine ja  uute ettevõtete lisandumine.Meie ettevõtjad on olnud tublid ning majanduskriisist välja tulnud senisest tugevamana. Usun, et kõik teadvustavad endale, et praegu on suurte pingutuste aeg, edukama tuleviku jaoks tuleb olla innovaatiline ja tõsta tootlikkust.Riigi ülesanne on aidata ettevõtjatel väljakutsetele vastata. Toetasime EASi kaudu enam kui 3000 ettevõtet investeerimisel, töökohtade loomisel ja spetsialistide palkamisel, välisturule minekul või tootearenduses. KredEx on käendanud ja finantseerinud kokku 387 ettevõtet kogusummas 991,4 miljonit krooni. Juba üle saja ettevõtte tegutseb ühiselt kokku kaheksas klastris. Riigi toel on valminud näiteks Estonia klaveri uus mudel ja masstootmisega alustanud intelligentne maja Yoga, käivitunud on Ericssoni 4G serverite tootmine Tallinnas.Vaatan algavasse, 2011. aastasse mõõduka optimismiga - väljakutsed Eesti majanduse ees on suured, aga stardipositsioon on tänu aastal 2010 tehtud tööle positiivne. Soovin kõigile Eestimaalastele ettevõtlikku algavat aastat!Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister 1.         Eesti Konjunktuuriinstituudi mõõdetav majandususalduse indeks tõusis aastaga 14,2 punkti, jõudes 107,9-ni.2.         Eesti ettevõtetel läks välisturgudel hästi –  eksport kasvas tänavu 10 kuuga eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolmandiku võrra.3.         Riiklike ettevõtlusprogrammide kaudu toetati 2,9 miljardi krooniga 3262 projekti.4.         Tööturu olukord Eestis paranes. III kvartalis vähenes töötute arv võrreldes I kvartaliga 23% (137 000-st 106 000-ni).5.         2010. aastal tuli EASi toel Eestisse 24 välisinvesteeringut mahuga 1,8 miljardit krooni.6.         517 alustavat ettevõtet said EASist stardi- või kasvutoetust.7.         Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringute toetust sai üle 60 ettevõtte kogusummas 250 miljonit krooni.8.         Algas suurinvestori tehnoloogiainvesteeringute toetusprogramm, mille kaudu kaks ettevõtet said 60 miljonit krooni. Toetusprogramm jätkub 2011. aastal. Toetuse saaja peab tegema vähemalt 100 miljoni kroonise investeeringu ja looma sada uut töökohta.9.         Käivitus kolm uut tehnoloogiaarenduskeskust, mille kaudu saavad kokku IKT, masinaehituse ja reproduktiivmeditsiini valdkonna tippkompetentsid.10.       Seitse loomemajandusega tegelevat keskust said loomemajanduse infrastruktuuri toetusmeetme kaudu 77 miljonit krooni toetust.11.       Tõsteti riikliku ettevõtluslaenu tagatist: sihtasutuse Kredex kaudu ettevõtjatele väljastatavate ettevõtluslaenude tagatiste kogulimiit tõusis 1,5-lt 2-le miljardile kroonile.12.       Üleriigilisel ettevõtlusnädalal toimunud üritustel osales üle 15 000 inimese.13.       Asutatud sihtasutus Ida-Viru Tööstusala sai riigilt 135 ha maad. Tööstusalale koondatud ettevõtted hakkavad tööd pakkuma 4400 inimesele.14.       Riik toetas tootearendusprojekte 175 miljoni krooniga ehk teisisõnu iga päev anti 500 000 krooni toetust uute toodete ja teenuste arendamiseks.15.       Koostöös kõrgkoolidega on ettevõtjad innovatsiooniosakuid kasutades läbi viinud ligi 250 projekti. Programmi eelarvet kolmekordistati 45 miljoni kroonini.16.       Toetati kaheksa uue testimis- ja pooltööstusliku labori loomist, mis annab Eesti ettevõtetele uusi võimalusi tootearenduseks.17.       Kaheksas klastris tegutseb Eestis kokku juba üle 100 ettevõtja, kes koostööd tehes panustavad oma konkurentsivõime tõstmisele EASi kaudu toetati IKT Demokeskuse ekspordiklastri, tuuleenergia klastri, puitmajade klastri, logistikaklastri, Eesti ECO klastri ja jäätmete taaskasutamise klastri arendamist.18.       Töötati välja noori kasvuettevõtteid toetav Start-Up Eesti programm, mis annab paremad võimalused alustavatele ambitsioonikatele ettevõtjatele. Programmi kogumaht on 58 miljonit krooni.19.       KredEx käendas ja finantseeris kokku 387 ettevõtet kogusummas 991,4 miljonit krooni.20.       Algas gümnaasiumitele suunatud ettevõtlusõppe videoloengute sari, kus ettevõtluspraktikute kogemusi ja nõuandeid saavad soovi korral kuulata kõik gümnaasiumiõpilased. Loengusari, mida saab jälgida MKM-i kodulehe vahendusel, jätkub 2011. aasta kevadeni.21.       Eesti sõlmis lepingu liitumaks Euroopa Kosmoseagentuuriga. Koostati Kosmosevaldkonna arengukava, mis loob Eesti ettevõtetele uusi võimalusi ja aitab arendada uutel tehnoloogiatel põhinevaid rakendusi Eesti igapäeva elu paremaks muutmiseks.22.       Ettevõtluse baaskoolitust hakkasid inkubaatorites saama ka füüsilised isikud, mitte üksnes ettevõtjad.23.       Koostöös Kaubandus-Tööstuskoja ja Haridusministeeriumiga allkirjastati terviklik ettevõtlusõppe kava „Olen ettevõtlik“, mille eesmärk on arendada ja rakendada ettevõtlusõpet koolides ja lasteaedades. 24.       Programmis „Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil“ osaleb üle 100 kohaliku omavalitsuse, kes õpivad paremini investoreid kaasama ja teenindama ning seeläbi oma kodukanti arendama.25.       Koos Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja EBSiga sai hoo sisse vastutustundliku ettevõtluse edendamise projekt.26.       Korterelamute renoveerimiseks suunati 470 miljonit krooni saastekvoodi müügist laekunud raha, mis aitab vähendada inimeste küttekulusid, säästes nii raha kui keskkonda.27.       KredExile laekus 55 korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlust kogusummas 15,2 mln krooni. Positiivse otsuse on saanud 48 taotlust kogusummas 13,2 mln krooni.28.       359 mln krooni CO2 kvoodi müügist saadud raha eraldati uute tuuleparkide rajamiseks, mis võimaldab eeldatavalt paigaldada täiendavalt ca 27 MW jagu tuulikuid. Hetkel on Eestis tuuleparkide kogumaht ca 150 MW.29.       Monopolide ohjamise seadusega toodi ka kaugküttes hinnakontroll Konkurentsiameti alla, mis loob eeldused vee ja toasooja hinna püsimisele mõistlikul tasemel.30.       Kehtestati nõue, et sügis-talveperioodil tuleb soojakatkestusest ette teatada vähemalt 90  päeva, et ära hoida tervetes kortermajades kütte väljalülitamine kõige külmemal ajal.31.       1.aprillil avanes elektriturg 35% ulatuses suurtarbijatele, kelle aastane tarbimismaht on üle 2 GWh. Koostöös Nordpool Spotiga käivitus elektribörs vabaturul kauplejatele – läbi elektribörsi on võimalik osta igal ajahetkel kõige soodsama hinnaga regioonis saadaolevat elektrit.32.       Valmis Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020, mis seab eesmärgiks suurendada taastuvenergia osakaalu lõpptarbimisest 25%ni, sealhulgas taastuvkütuste osakaalu viimise transpordis 10%ni.33.       Töötati välja uus taastuvenergiatasu süsteem, mille eesmärk on kaotada ära taastuvenergia projektidele makstavad ebamõistlikult kõrged toetused ja alandada seeläbi elektri hinda.34.       Sõlmiti Estlink2 kaabli ja konverterseadme ehituslepingud kogumaksumusega ligi 4,7 miljardit krooni.35.       Śveitsi-Eesti koostööprogrammist sai kohalike omavalitsuste energiasäästlike hoonete ehitamiseks ca 80 miljoni krooni eest toetust 5 projekti.36.       Eraldi Eesti Energia kontsernist põhivõrk ja loodi nõnda elektrituru osalistest sõltumatu võrguhaldaja Elering.37.       Viidi lõpule riigihange kahe uue põlevkiviploki ehitamiseks Narva elektrijaama koguvõimsusega kuni 600 MW.38.       Eesti Energia alustas Irusse jäätmetel töötava elektrijaama ehitamist, mille tulemusel tugevneb tulevikus konkurents jäätmehindade osas. Investeering on kokku ca 100 miljonit eurot, jaama võimsuseks tuleb kuni 17 MW.39.       Riik säilitas rahvusliku lennukompanii AS Estonian Air, omandades 90% ettevõtte aktsiatest. Estonian Airi ülesandeks on Eesti elanike reisivõimaluste avardamine.40.       Odavlennufirma RyanAir hakkab lendama Eestisse ja Eestist üheteistkümnesse sihtkohta.41.       Konteinertransiidi arendamiseks investeeriti Muuga konteinerterminaliala laiendusse, tagalaala ning teede- ja tehnovõrkude rajamisse 1,1 miljardit krooni.42.       Tallinna Lennujaamale eraldati riigieelarves 65 miljonit krooni turvakulude ja regionaalsete lennujaamade ülalpidamise katteks, millega tekkis võimalus lennujaamamaksude alandamiseks ning uute lennufirmade tulekuks Eesti turule.43.       Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimisse investeeriti 460 miljoni krooni.44.       Rekonstrueeriti Piirissaare ja Laaksaare sadamad, osteti uus parvlaev ning ehitati tolmuvaba kattega tee.45.       Eraldati 340 miljonit krooni sobivate laevade ehitamiseks ühenduse pidamiseks Kihnu, Ruhnu, Abruka, Prangli ja Vormsiga.46.       Sõlmiti leping Ruhnule sõitma hakkava laeva ehitamiseks Eesti ettevõttega Baltic Workboats. Laev valmib 2012. aasta kevadeks.47.       Hiiumaa ja Saaremaa elanikud saavad soodsamalt praamiga sõita.48.       Valmis Abruka sadam, millesse investeeriti 34 miljonit krooni.49.       Tallinna Sadama reisiterminalid said tänu renoveerimisele värske ja kaasaegse ilme.50.       Jahisadama rajamisega lõi Tallinna Sadam võimaluse tulla isikliku alusega otse südalinna.51.       Uus Sadama turg meelitab turiste ning pakub kodumaised toiduaineid ja käsitööd kesklinnas.52.       Paranes liiklusohutus: tänavu hukkus Eestis liikluses78 inimest (29.detsembri seisuga). Eelmisel aastal hukkus samal ajal 100 ja tunamullu 132 inimest.53.       Jõhvi külje all valmis Kukruse-Jõhvi renoveeritud teelõik, mis on Eesti kõigi aegade suurim tee-ehitusobjekt (628 mln krooni).54.       Mäos valmis Kesk-Eesti tähtsaim liiklussõlm (u 500 mln krooni).55.       Otsustati eraldada 329,4 miljonit krooni Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitamiseks56.       Audrus avati 100-aastane renoveeritud Audru sild.57.       Teeilmajaamade süsteem täienes 11 teekaamera võrra (nüüd on kokku 32 kaamerat).58.       Maikuus käivitus kiiruskaamerate süsteem Tartu maanteel, detsembris hakkasid tööle ka kaamerad Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel.59.       Tolmuvaba kattega kaeti 264,6 km jagu maanteid, mis on üle paarikümne kilomeetri rohkem, kui kahel eelneval aastal.60.       Maanteede äärde valmis ligi 70 km kergliiklusteid, mis on rohkem, kui ühelgi varasemal aastal.61.       Ehitati või remonditi 54 viadukti ning silda (mullu 50).62.       Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks eraldati Tallinna linnale 179 mln lisakrooni. Kokku on Ülemiste tööde maksumus 1,18 miljardit krooni.63.       Maanteeamet läks üle uuele autoregistri infosüsteemile ARIS2.64.       Eesti Maanteemuuseumis avati uus alaline näitus Eesti teede ajaloost.65.       Sõlmiti lepingud 38 uue rongi ostuks, millest 18 on elektrirongid ja 20 diiselrongid. Tehingu kogumaksumuseks on 4,5 miljardit krooni.66.       Algas Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine, milleks EL-i vahenditest eraldati 200 miljonit krooni.67.       Alustati raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimist Tallinnas ja selle lähiümbruses ˇ     eesmärgiga suurendada elektrirongide sõidukiirust aastast 2012. Investeeritakse 232 miljonit krooni Euroopa Ühtekuuluvusfondist.68.       Vähendati oluliselt veoteenuste osutamiseks vajalike lubade maksumusi alates uuest aastast.69.       Mobiiltelefoni abil saab oma isikut tõestada ja hääletada juba järgmistel valimistel.70.       Tulenevalt elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmisest tohib elektroonilist rämpsposti (sh e-post, faks, sms, mms) ehk spämmi füüsilisele isikule edaspidi saata üksnes tema eelneval nõusolekul.71.       Eesti ja Ukraina allkirjastasid IT-alase kokkuleppe, mis avab paremad võimalused Eesti IT-ettevõtetele oma toodete tutvustamiseks ja müügiks Ukrainas.72.       Eesti läks üle maapealsele digitaaltelevisioonile.73.       Algas ülikiire internetivõrgu EstWin väljaehitamine, 2015. aastaks valmib internetivõrk, mis võimaldab viia ülikiire interneti kõikjale Eesti maapiirkondadesse.74.       Valmis interaktiivne Riigi infosüsteemi teejuht, mis tutvustab Eesti e-lahendusi ja õpetab neist kasu saama.75.       Tarbijakaitseamet reageeris kiiresti, korraldades reisikorraldaja Top Tours maksejõuetuse ilmnemisel  maikuus  kahe ööpäeva jooksul 427 tol hetkel Türgis ja Kreetal reisil viibinud TopToursi kliendi Eestisse naasmise.76.       Koostöös Maksu- ja Tolliametiga viis Tarbijakaitseamet läbi esimese ettevõtjaile ja ettevõtlikele inimestele suunatud riigiasutuste ühise foorumi „Suunanäitaja 2010“, kus osales 200 ettevõtjat/ettevõtlikku inimest.77.       Jõustus turismiseadus, mis muudab reisifirmade tegevuse tarbija jaoks läbipaistvamaks ning kaitseb reisijaid makseraskustesse sattunud reisifirmade eest.78.       Eesti osales edukalt EXPO maailmanäitusel Hiinas. Tänu sellele said Hiina võimalused palju käegakatsutavamateks Eesti ettevõtjatele, ülikoolidele, ametiisikutele ja kodanikele.79.       Tööd austas Patendiinfo keskus, kus põhieesmärgiks on teha patendiinfo kaudu kõigile kättesaadavaks analoogsete toote-, tehnika- ja tehnoloogiaprobleemide lahendusteks väljatöötatud tehnilisi- ja disainilahendusi.80.       Uuenenud riigiportaal eesti.ee pakub kodaniku- ja ettevõtjasõbralikumat internetikeskkonda suhtlusel riigiga. 81.       Hea e-teenuse kuu jooksul tunnustasid Eesti arvutikasutajad 47 erinevat e-lahendust.82.       Riigi infosüsteemide arenduskeskuse infoühiskonna teadlikkuse tõstmise programmi raames toimunud koolitustel osales ligi 2500 avaliku- ja erasektori spetsialisti.83.       Genereeriti uus ID-kaardi sertifikaat ning võtmepaar, mis saab isiku ja tema toimingute, näiteks digitaalallkirjade ehtsust tõestavate teenuspakkujate kinnitamise ja hindamise aluseks.84.       Loodi ID-kaardi baastarkvara esimene riiklik tugi Linuxile ja Macile.85.       Toimus küberkaitseõppus TallinnCIIP 2010, mille eesmärk oli arendada riigiasutuste ja erasektori koostööd ning otsustusmehhanisme rünnakute korral.86.       Eesti.ee portaali üleriigilise teavituskampaania raames külastati kontsertprogrammiga kaheksat linna.87.       Aasta jooksul toimus riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolitused ehk projekt nimega "Tark e-riik". Kokku toimus aasta jooksul üle 50 koolituse, osales ca 1500 avaliku ja erasektori spetsialisti.88.       Turismitoodete arendusse ja erinevatesse turismitoetustesse investeeriti kokku 218 miljonit krooni.89.       Eestit külastanud välistusristide ööbimiste arv tegi kõigi aegade rekordi – kasvades 2010. aasta 9 kuuga 2,53 miljoni ööbimiseni.90.       Ka siseturism kosus – kümne kuu jooksul ööbis mõnes hotellis, motellis või kämpingus 8% rohkem eestimaalasi kui mullu.91.       11 kuuga on Tallinna sadamat läbinud 7,3 miljonit reisijat ehk rohkem kui ühelgi varasemal aastal terve aasta jooksul.92.       Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamiseks korraldati sihtturgudel üle 80 ürituse ja kampaania ning võõrustati ning informeeriti üle 200 välisajakirjaniku ning  üle 500 reisikorraldaja.93.       Uuendati visitestonia.com lehekülge, mida külastati 1,4 miljonit korda ehk ligi kaks korda enam kui eelneval aastal.94.       Kuue ettevõtja turismiarendusprojektid said toetust 50,1 miljonit krooni.95.       Turismiühenduste ja regioonide turundustegevusi sihtturgudel toetati läbi 22 projekti kokku 23,7 miljoni krooniga, 17 ettevõtja turundustegevusi sihtturgudel toetati kogusummas 18,2 miljonit krooni96.       Paarikümne rahvusvahelise ürituse ja konverentsi toimumist Eestis toetati kokku 15,4  miljoni krooniga.97.       Käivitus Rahvusvaheliste turundusürituste programm, mille raames õnnestus hästi „Eesti mööbli ja disaini päev“ Stockholmis.98.       Riik müüs OÜ Tehnokontrollikeskuse 37 miljoni krooniga.99.       Tehnilise järelevalve amet viis edukalt läbi konkursi neljanda põlvkonna mobiilside ehk 4G sageduslubade müümiseks, järgmise kuue aasta jooksul ehitatakse Eestisse tuhandeid uusi mobiilside tugijaamu.100.      276 lasterikast pere sai oma elutingimuste parandamiseks toetust kogusummas 35 miljonit krooni. Kokku on sellest programmist toetatud juba 1035 paljulapselist peret.
EST

          

Esmaspäeval käivitub Eesti–Vene transpordikomisjon

 Cache   
Kolmeaastase pausi järel alustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) esmaspäeval tööd kahe riigi ekspertidest koosnev ühine transpordikomisjon.Majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi sõnul ootab ta komisjoni tööst eelkõige kasu Eesti ettevõtetele lennuühenduste paranemisel ning kahe riigi vahelise logistika- ja transpordisektori pika-ajalise praktilise koostöö taaskäivitumist. „Loodan, et selle komisjoni töö tulemusena saame järgmiste praktiliste sammudena peagi edasi minna kasulike lennuühendustega Eesti ettevõtjatele ja toimiva Narva sillaga,“ lisas Parts. Kahe riigi transpordiekspertidest koosnev  komisjon arutab võimalusi Tallinna ja Sankt-Peterburgi vahelise lennuliini aastaringseks käivitamiseks, Narva ja Ivangorodi piiripunkti silla remonti, samuti rahvusvaheliste maanteevedude ning mere- ja raudteetranspordi alaseid küsimusi.Komisjoni lõpetab töö teisipäeva lõuna ajal. Komisjoni istungit juhivad MKM-i transpordi asekantsler Eero Pärgmäe ning Vene Föderatsiooni Transpordiministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna direktor Aleksandr Andrejev. 
EST

          

Valitsus andis heakskiidu Eleringi ostuks

 Cache   
Neljapäeval andis valitsuskabinet nõusoleku Eesti Energia põhivõrguettevõtja OÜ Elering eraldamiseks emaettevõttest ning majandus- ja kommunikatsioonimister Juhan Partsile volituse, millekohaselt ostab riik ettevõtte 2,093 miljardi krooni eest.Põhivõrkude eraldamine Eesti Energia kontsernist tuleneb Euroopa Liidu nõudest, millega tuleb tagada põhivõrgu sõltumatus tootmis- ja müügitegevusest. Majandusminister Juhan Parts ütles, et selle sammuga muudame Eesti elektrituru läbipaistvamaks ja kõigi turul konkureerivate ettevõtete kohtlemise võrdseks.Eleringi eraldamine Eesti Energiast on olnud päevakorral 2007. aasta sügisest.  Eraldamist ette valmistava komisjoni hinnangul on ettevõtte müük riigile võrreldes teiste lahendustega parim lahendus, sest see on õiguslikult kõige lihtsam ja kiirem. Samuti tekitab müük kõige vähem probleeme võlakohustuste osas.Eleringi hind tuleneb ettevõtte bilansilisest väärtusest selle aasta juulilõpu seisuga ning tehing ei suurenda riigisektori eelarvedefitsiiti. Tehingu finantseerimiseks on mitmeid võimalusi.Elering omandusse jäävad pärast tehingut kõik 330-110kV liinid ja alajaamad. Samuti lõpetab ettevõte tugiteenuste ostmise Eesti Energialt. Tehingu peab kinnitama Eesti Energia nõukogu ja üldkoosolek. Riigi omandusse peaks ettevõte jõudma selle aasta lõpuks.
EST

          

Senior Principal CDN Software Engineer, VIPER

 Cache   
Comcast's Technology. Product Xperience. organization works at the intersection of media and technology. Our innovative teams are continually developing and delivering products that transform the customer experience. From creating apps like TVGo to new features such as the Talking Guide on the X1 platform, we work every day to make a positive impact through innovation in the pursuit of building amazing products that are enjoyable, easy to use and accessible across all platforms. The team also develops and supports our evolving network architecture, including next-generation consumer systems and technologies, infrastructure and engineering, network integration and management tools, and technical standards. We are looking for engineers to join our Content Delivery team. Do you love to build massive, distributed, and amazing systems? Are you passionate about open source software, and building systems using it? Do you like to add immediate, tangible business value? As an engineer in the CDN team, you will help build the infrastructure and develop software to support the systems that deliver IP content for a wide range of mobile and first-screen television devices. As part of the larger Comcast engineering teams, you will help shape the next generation of IP content delivery and transform the customer experience. Using the tenets of DevOps, you will have the opportunity to own the entire stack, from architecture to production. Who does the CDN engineer work with? Apache Traffic Control is the Open Source CDN control plane for which we lead the development, and this project represents our primary focus. Want to learn more? Visit *********************************** There you will find the documentation, source code, and every open bug. We're a small but growing team, delivering state-of-the-art software solutions at the leading edge of CDN technology. What are some interesting problems you'll be working on? We deliver petabytes of traffic and tens of billions of transactions every day. Our software and infrastructure must reliably deliver an excellent customer experience, automatically and seamlessly converge around network and system events and provide the necessary telemetry and instrumentation for operational, planning and engineering use. Where can you make an impact? Thinking out of the box and considering the customer experience are key to our success. We never want to impact service unless it is in a positive manner. We need additional team members to follow their passion of engineering thought leadership, coding and contributing to the delivery code at the heart of many organizations! Responsibilities: Provide technical leadership in a fast-paced environment Participate in and contribute to our architectural advancement Interact with the Open Source community with focus on Apache Traffic Control Create design and engineering documentation Keep current with emerging technologies in the CDN and surrounding knowledge spaces Help ensure the system can scale in any dimension quickly and safely Develop and improve automated validation environments Improve system reliability and stability Drive to ensure all changes made are positive to customer experience Collaborate with project stakeholders to identify product and technical requirements Conduct analysis to determine integration needs Diagnose performance issues and propose and implement code improvements Work with Quality Assurance team to determine if applications fit specification and technical requirements Other duties and responsibilities as assigned. Here are some of the specific technologies we use with the CDN team: Linux (CentoOS) Git HTTP(s) including HTTP caching SQL DNS TCP/UDP BGP IPv6 Adaptive Bitrate Video Protocols MPEG database technologies PostgreSQL InfluxDB ClickHouse Preferred Skills: Experienced technical leader 4+ years of technical leadership (Leadership not Management) Good communicator; able to analyze and clearly articulate complex issues and technologies understandably and engagingly Great design and problem-solving skills, with a strong bias for architecting at scale Strong troubleshooting skills, adaptable, proactive and willing to take ownership Able to work in a fast-paced environment Strong familiarity with industry standards, specifications, standards bodies and working groups Advanced networking knowledge (protocols, routing, switching, hardware, optics, etc) Advanced knowledge of current, state-of-the-art hardware systems (storage, CPU, memory, network) Advanced knowledge of software development, including the software development lifecycle Working to advanced knowledge of database technologies such as RDBMS, time-series and column-oriented Deep knowledge of GNU/Linux, including kernel tuning and customization About the CDN Team: CDN is a passionate and high paced team within Comcast's Technology and Product Division and is based in Denver's LoDo district. Our technology is open-source based, and our products deliver video and other content over IP infrastructure to an array of connected devices in and out of the home. About Viper: VIPER (Video IP Engineering & Research), is a division within Comcast's Core Platform Technologies team and spun out from IP Video and online projects originated within Comcast Interactive Media is based in downtown Denver, CO. We are a cloud-based, IP video infrastructure that's been built to deliver a broad mix of on-demand video, live TV streams and an assortment of other digital media to an array of connected devices in the home. Job Specifications: Bachelors Degree or Equivalent Engineering, Computer Science Generally requires 15+ years related experience Comcast is an EOE/Veterans/Disabled/LGBT employer
          

Vice Chair for the Department of Biomedical Informatics

 Cache   
Vice Chair of Biomedical Informatics Opportunity: The University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) is recruiting a Vice-Chair for Clinical and Translational Research, in the Department of Biomedical Informatics. This person would also serve as Director of the CTSA Comprehensive Informatics Resource Center (CIRC). The position will hold an academic appointment at the rank of Associate Professor or Professor on the tenure-eligible track and requires a PhD in biomedical informatics, medical informatics, data science, or other analytical science fields or an MD with board certification in clinical Informatics. All candidates should have at least four years of research experience in clinical research informatics, and significant experience with clinical trial operations. The duties include directing a core that emphasizes clinical trial operations, as well as doing scientific and scholarly research, publishing, and teaching in the biomedical informatics graduate and clinical informatics fellowship training programs. All inquiries, nominations and applications for the position of the vice-chair for Clinical and Translational Research are welcome. About the Department of Biomedical Informatics (DBMI): "Big Data" has come to hospitals, and for most hospitals the problem is how to deal with this explosion of information. Founded in 2015, the Department of Biomedical Informatics (DBMI), in the College of Medicine at the University of Arkansas for Medical Sciences, develops computational tools to assess and manage medical and public health information for patient care and research programs. The DBMI focuses on advanced medical information technologies, and provides highly competitive training and research, with faculty experts in several areas of medical informatics. This includes analysis of the UAMS Electronic Health Records (EHRs), numerous state data resources, external collaborations, and many collaborations with the Center for Translational Science Award (CTSA) activities. DBMI also has experts focusing on advancing clinical trial operations and clinical effectiveness research. Within DBMI are faculty members building on cancer informatics with extensions into neuroimaging informatics in collaboration with the Departments of Radiology, the Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute, the Donald W. Reynolds Institute on Aging, the Brain Research Imaging Center and the Psychiatric Research Institute. DBMI faculty include several bioinformaticians, working closely with the Cancer Institute and also in developing key tools and technologies for ---omics' research across UAMS, including third-generation sequencing of DNA and RNA as well as proteomics, metabolomics, and microbiome research. The department works to cross-link these research activities with fundamental research in a variety of standards in clinical and imaging informatics and genomics, in ontology development and in the use of machine learning methods and advanced analytics in high performance computing. A high-performance computer is managed by DBMI in support of the UAMS research community and allows for routine analysis of terabytes of data, with a large 4.2 petabyte storage. About the UAMS Translational Research Institute (TRI) The UAMS Translational Research Institute (TRI) provides services and resources to ensure the swift translation of research into health care advances. This support is available to all UAMS researchers at the UAMS campus in Little Rock, the UAMS Northwest Regional Campus in Fayetteville, the Arkansas Children's Hospital in Little Rock, (including the Arkansas Children's Research Institute and the Arkansas Children's Nutrition Center (ACNC)), and the Central Arkansas Veteran's Healthcare System in Little Rock and North Little Rock. TRI is supported by a Clinical and Translational Science Award (CTSA) from the National Institutes of Health's National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS). Translational research is often classified by which stage of translation (from beginning research to societal application and impact) it falls into. The T Spectrum (Translational Spectrum) below illustrates the different stages of translational research, ranging from Basic Science (T0) to Translation to Humans (T1), Patients (T2), Practice (T3) and finally to Translation to the Community (T4), as shown in the Figure. TRI is dedicated to advancing the use of cutting-edge informatics, providing researchers with the tools, expertise and procedures for clinical and translational research. This is done through the CIRC (Comprehensive Informatics Resource Center), a partnership with the Department of Biomedical Informatics in the UAMS College of Medicine. TRI, as a member of the CTSA network, is part of the national effort to study and innovate the process of conducting clinical trials using informatics approaches, for both single and multi-site trials. UAMS is a member of the Southeast SHRINE network and the ACTS consortium. About the University: The University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) is the state's only academic health sciences center, comprised of five health professions colleges (Medicine, Nursing, Pharmacy, Health Professions, and Public Health), a graduate school, six institutes, eight Regional Centers (six of which include family medicine practices and residency programs), and a comprehensive Medical Center. Its College of Medicine has held a unique and vital role in Arkansas for more than 130 years. UAMS is the largest public employer in the state of Arkansas with more than 11,000 employees. UAMS and its clinical affiliates: Arkansas Children's and the VA Medical Center, are an economic engine for the state with an annual economic impact of $3.92 billion. Centrally located within the state, UAMS's Little Rock campus is a tertiary referral center and the only Level 1 adult Trauma Center and Comprehensive Stroke Center for Arkansas. Role & Responsibilities: Direct a core that emphasizes clinical trial operations and innovative informatics approaches to address rural health and healthcare disparities. Foster and Leverage Relationships across the CTSA Informatics Community. Demonstrate the leadership, management ability, and administrative experience to take the CIRC to the next level of achievement. Be supportive of the educational needs and contributions of students, residents, faculty, and staff in the Department. Develop a research portfolio that stresses collaboration and maximizes opportunity for synergistic productivity across the University's campuses. Play a lead role in the Clinical Research Informatics component of the DBMI graduate education program, including helping students and staff successfully publish papers, write grants and present at professional conferences. Play a leading role in the emerging clinical informatics fellowship training program. YourMembership.Category: Education, Keywords: Department Chair
          

AI/ML Executive Architect

 Cache   
Summary / DescriptionUnisys is seeking candidates to make a difference by providing meaningful solutions to help our government secure the nation and fulfill the mission of government most effectively and efficiently. We are looking for candidates for Artificial Intelligence/Machine Learning Executive Architect role for our corporate office in Reston, VA.--The role of an AI/ML Solution Executive includes:--- Educates Unisys Federal Delivery Leadership, our existing clients and prospects as to emerging opportunities to apply AI/ML analytics to better leverage government data to make more timely and better mission decisions--- Provides the AI/ML vision for Unisys Federal--- Participates actively in providing technical leadership for AI/ML opportunities in the new business development cycle from deal identification, participating in call plans, driving solution strategy, in responding to a solicitation and in participating in tech challenges/hackathons to showcase our AI/ML skills--- Working with Unisys business development, program teams, capture and account teams to engage customers to best understand their AI/ML needs and to present Unisys capabilities, offerings and solutions in a compelling manner, thereby shaping customer perspectives --- Leads the establishment and sustainment of Unisys portfolio of capabilities for AI/ML, including marketing literature, proposal content, BoE/rate cards, proof points, reference architectures and proofs of concept/demoware--- Provides deep domain expertise regarding AI/ML, data modeling, enterprise data warehousing, data integration, data quality, master data management, statistical analyses of primarily structured datasets--- Provides deep domain expertise of AI/ML algorithms, tooling and solutions to solve mission problems for Unisys Federal clients--- Provides expertise in building government oriented solutions leveraging NoSQL solutions, big data (Hadoop/Apache Spark), Geographic Information Systems (GIS), key-value pair, columnar, graph, search, natural language processing, data science, machine learning and data visualization --- Drives market demand for AI/ML solutions by providing concise messages tailored for Unisys customers and their desired outcomes--- Defines our go to market strategy for AI/ML --- Collaborates closely with our corporate solutions organizations and alliance partners to incubate, design and deliver AI/ML offerings--- Curates proof points and past performance qualifications for Unisys success stories for applying AI/ML capabilities supporting the mission of government--- Identifies market trends in technology for AI/ML solutions--- Collaborates with Unisys Commercial Solutions organizations to prioritize corporate investments in AI/ML solutions--- Works with business units in tailoring capability strategies specific for them and work with appropriate government relationships to shape agency procurement--- Shapes procurements through presentations to clients and other speaking engagements --- Determines which alliances to pursue and events for Unisys to participate The AI/ML Executive is intimately familiar with market trends, helps to define go to market strategy and ensure that Unisys is in a position to be the best choice for meeting our customers--- AI/ML needs through collaboration with customers, partners, and internal stake holders to understand the requirements and connect them with Unisys capabilities and offerings.RequirementsRequired Skills:--- Master's degree and 20 years of relevant experience or equivalent--- Strong expertise in designing and delivering AI/ML/Deep Learning solutions--- Expertise and experience implementing technology solutions in four or more of the following areas: database design, data warehousing, data governance, metadata management, big data, noSQL, data science, data analytics, machine learning, natural language processing, streaming data.--- Experience with scientific scripting languages (e.g. Python, R) and object oriented programming languages (e.g. Java, C#) --- Strong expertise with machine learning and deep learning models and algorithms--- Solid grounding in statistics, probability theory, data modeling, machine learning algorithms and software development techniques and languages used to implement analytics solutions--- Deep experience with data modeling and Big Data solution stacks--- Deep knowledge in enterprise IT technologies, including databases, storage, and networks--- Deep experience with one or more Deep Learning frameworks such as Apache MXNet, TensorFlow, Caffe2, Keras, Microsoft Cognitive Toolkit, Torch and Theanu--- Has a successful track record in providing technical leadership in federal new business pursuits --- In-depth understanding of application, cloud, middleware, data management and system architecture concepts; experience leading the design and integration of enterprise-level technical solutions. --- Experience in capturing technical requirements and defining technical solutions in the form of conceptual, logical, and physical designs, including the ability to articulate those concepts verbally, graphically and in writing. --- Ability to synthesize solution design information, architectural principles, available technologies, third-party products, and industry standards to formulate a system architecture that meets client requirements and can be delivered within the desired timeframe. --- Experience developing cost models, technical delivery plans, technical solutions and basis of estimates (BOEs), including BOM development. Also develop concept of operations and discuss these models in Agile, federal SDLC or ITIL based terms. --- Experience identifying potential design, performance, security, and support problems, including ability to identify technical risks/challenges and develop relevant mitigation strategies. --- Extensive knowledge of the broad spectrum of technology areas, including technology trends, forthcoming industry standards, new products, and the latest solution development techniques; ability to leverage this knowledge to formulate technical solution strategy. --- Ability to consistently apply architectural guidelines when creating new solution architectures. --- Ability to develop integrated technology requirements project plan. --- Ability to interface with team members at all levels, including business operations, finance, technology, and management. --- Was primary author for a technical conference or whitepaper submission. (to be provided)Desired Qualifications --- Certifications from leading analytics platform providers (Cloudera, Horton, Databricks, AWS, Microsoft, etc.) --- Experience in leading remote teams in building demonstrations and proofs of concept--- Experience in classical DMBOK data management practices including data governance, data quality management, master data management, metadata management practices and tools--- Deep knowledge of Federal domain-specific data formats and structures, data storage, retrieval, transport, optimization, and serialization schemes--- Demonstrated experience developing engineering solutions for both structured and unstructured data, including data search. --- Experience working with very large (petabyte scale) datasets including data integration, analysis and visualization--- Experience with data integration and ETL tools (e.g. Apache NiFi, SSIS, Informatica, Talend, Azure Data Factory)--About UnisysDo you have what it takes to be mission critical? Your skills and experience could be mission critical for our Unisys team supporting the Federal Government in their mission to protect and defend our nation, and transform the way government agencies manage information and improve responsiveness to their customers. --As a member of our diverse team, you---ll gain valuable career-enhancing experience as we support the design, development, testing, implementation, training, and maintenance of our federal government---s critical systems. Apply today to become mission critical and help our nation meet the growing need for IT security, improved infrastructure, big data, and advanced analytics.Unisys is a global information technology company that solves complex IT challenges at the intersection of modern and mission critical. We work with many of the world's largest companies and government organizations to secure and keep their mission-critical operations running at peak performance; streamline and transform their data centers; enhance support to their end users and constituents; and modernize their enterprise applications. We do this while protecting and building on their legacy IT investments. Our offerings include outsourcing and managed services, systems integration and consulting services, high-end server technology, cybersecurity and cloud management software, and maintenance and support services. Unisys has more than 23,000 employees serving clients around the world. Unisys offers a very competitive benefits package including health insurance coverage from first day of employment, a 401k with an immediately vested company match, vacation and educational benefits. To learn more about Unisys visit us at www.Unisys.com.Unisys is an Equal Opportunity Employer (EOE) - Minorities, Females, Disabled Persons, and Veterans.#FED#
          

Sr. Research Scientist, Reinforcement Learning

 Cache   
Changing the world through digital experiences is what Adobe s all about. W give everyone from emerging artists to global brands everything they n to design and deliver exceptional digital experiences. We re passionate abo empowering people to create beautiful and powerful images, videos, and apps, and transform how companies interact with customers across every screen. We re on a mission to hire the very best and are committed to creating exceptional employee experiences where everyone is respected and has access to equal opportunity. We realize that new ideas can come from everywhere in the organization, and we know the next big idea could be yours. Take a peek into Adobe life in this video. The challenge The Cloud Technology organization builds platform and client services that are foundational building blocks for many other Adobe products and services. Areas of focus include: identity, security, cloud storage, e-commerce, workflow management, synchronization, customer facing web apps, scalability, infrastructure management and search, just to name a few. Our mission is to build highly scalable, highly available and highly resilient services that fulfill the business objectives of Adobe The Data Science Lab (DSL) at Adobe Research, San Jose, is looking to hire an established researcher in the broad area of multi-armed bandits, reinforcement learning, sequential decision-making, and probabilistic planning. The successful candidate should have credentials that are preferably at the senior research scientist level. This is an opportunity to work alongside an established world class team of researchers with expertise in reinforcement learning, sequential decision making, multi-armed bandits, optimization, game theory, sketching and streaming algorithms, causation, counterfactuals and imagination-based AI. DSL has an excellent publication record with dozens of papers at top-tier machine learning and AI conferences and journals in recent years. Over the past few years, Adobe has had a world class team in RL, with a highly successful track record of publications in top AI and ML conferences. With more than 170 world-class research scientists and engineers, Adobe Research blends cutting-edge academic discovery with industry impact. Our scientists are provided with the resources, support, and freedom to shape their ideas into innovative technologies. They collaborate with colleagues at over fifty universities, often presenting their work at top-tier international conferences. Many of our researchers discoveries are incorporated into Adobe s products, building the company s reputation as a pioneer in co and data intelligence. Adobe is one of the largest software companies in the world, and a market leader in three major areas: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Spark etc.), Document Cloud (PDF and related software), and the Digital Experience Cloud (including Adobe Audience Manager, Adobe Analytics, Target, and Campaign). Adobe Experience Cloud (******************************************* is one of the largest data collection platforms in the world, managing the content, customer intelligence, and digital marketing for most Fortune 500 companies. Adobe Digital Experience cloud processes trillions of transactions per year, involving hundreds of petabytes of data, and offers unparalleled opportunities for exploring web scale solutions for AI and machine learning. The role * Help drive the technical agenda in reinforcement learning and related topics. * Responsible for providing technical leadership across multiple teams, by understanding the technical space deeply enough to help guide corporate strategy or business unit strategy, or by providing innovations that fuel the growth of Adobe. * Be able to lead cross functional working groups or initiatives or provide consulting/advice to other departments or groups within the company * Partner with the already existing research teams at Adobe, including world class experts in computer vision, deep learning, NLP, graphics, and HCI * Provide critical analysis of issues for continuous improvement of technology, process and team productivity * Act as an industry evangelist, internally and externally. Engage with the research community at large, including university collaborations, intern recruiting and mentorship, and publishing and participation in top-tier conferences. The_Requirements * Five or more years of experience and a PhD in Machine Learning, Artificial Intelligence or related field * Prior experience in the development of current or future products or technologies * Recognized by peers in industry, academia or the research community * Recognized technical expertise includes but not limited to publications, editorial and advisory boards, conference/symposium presentations, patents, professional peer recognition and strategically important developments, innovations, or technical contributions * Demonstrated experience in mentoring and coaching interns, and junior technical contributors. Application Submission The application should include a brief description of the applicant's research interests and experience, plus a CV that contains the degrees, relevant publications, names and the contact information of references, and other relevant documents. At Adobe, you will be immersed in an exceptional work environment that is recognized throughout the world on Best_Companies_lists. You will also be surrounded by colleagues who are committed to helping each other grow through our unique Check-In approach where ongoing feedback flows freely. If you re looking to make an impact, Adobe's the place for you. Discover wh our employees are saying about their career experiences on the Adobe Life blog and explore the meaningful benefits we offer. Adobe is an equal opportunity employer. We welcome and encourage diversity in the workplace regardless of race, gender, religion, age, sexual orientation, gender identity, disability or veteran status.
          

This Website Has Solved Cybersecurity

 Cache   
A new parody website generates random excuses to explain why companies got hacked and apologizes to their users. From a report: Big companies that hold our personal data get hacked almost every day, but most don't really know how to deal with getting hacked, especially when it comes to telling users what happened. If you've read some data breach disclosures or notices, you know the classic "we take your privacy and security seriously" -- truly the "thoughts and prayers" of cybersecurity. No matter how bad the hack is, companies always have an excuse. Luckily, there's now a website that automatically generates more original, and entertaining, apologies you can use if your company gets hacked. It's called "Why the fuck was I breached?" and its excuse generating algorithm spills out truly hilarious excuses. Here are a few examples: "The fucking hacking people used Heartbleed to hack the coffee maker. But we have since worked with industry leading specialists, so it will never happen again." "The fucking Fancy Bears used a vulnerability in Windows XP SP1 to hack the coffee maker. But we have since worked with industry leading specialists, so it will never happen again." "The fucking Iranians used the open door in our basement to transfer 7 petabytes of data. But we have since upskilled our cafeteria staff, so it will never happen again." "The fucking teenage hacking prodigies used nefarious techniques to partially disrupt our services. But we have since watched a YouTube video on cyber security, so it will never happen again." "The fucking cyber terrorists used IoT malware to extract some private keys. But we have since worked with law enforcement, so it will never happen again."

Read more of this story at Slashdot.


          

FTC takes action against stalkerware company Retina-X

 Cache   

[We've been covering the grimy, sleazy stalkerware industry for years, and so it's nice to see that the FTC is finally taking action against the worst of the worst actors -- pity that they're still getting it wrong, as EFF's Gennie Gephart and Eva Galperin explain in this Deeplinks post that I've mirrored below. -Cory]

The FTC recently took action against stalkerware developer Retina-X, the company behind apps Flexispy, PhoneSheriff, and Teenspy. The FTC settlement bars Retina-X from distributing its mobile apps until it can adequately secure user information and ensure its apps will only be used for “legitimate purposes.” But here’s the problem: there are simply no legitimate purposes for secret stalking apps.

Retina-X, and its own James N. Johns Jr., seem to have come to the FTC’s attention not necessarily for making stalkerware, but for making stalkerware poorly. The company has suffered multiple security breaches over the past several years, including attacks from “vigilante hackers” who deleted petabytes of the company’s data—essentially, data that stalking app users had collected through spying on spouses, children, employees, and other targets. The FTC alleged that the poor security was a deceptive practice, which the FTC has authority to regulate under Section V of the FTC Act.

In addition to requiring Retina X to demonstrate tighter security overall, the FTC alleged that the company violated the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), which requires companies like Retina X to secure information—especially the kind of sensitive information Retina-X’s apps collect, like physical location and online activities—from children under 13. Read the rest


          

С++ Developer в Infopulse, Львов

 Cache   

Необходимые навыки

Excellent communication skills
Experience with C\C++ and Python (or desire to learn)
Knowledge of how to use Open Source project is desired
Demonstrable troubleshooting and debugging ability
Ability to cooperate in a distributed environment where peers are spread across regions
Four year BS/BA degree or equivalent in Computer Science or related technical area
3 — 5 years of industry experience (MS/MA in lieu of less, direct industry experience).

Обязанности

Develop and support Quantum’s NAS and Appliance Controller product
Participate in architectural decisions and implementation of new product capabilities
Collaborate with the team to deliver enterprise-ready products
Attend and actively participate in Agile “standup” meetings
Estimate schedule duration and report on progress towards goals

О проекте

Infopulse welcomes talented professionals to join our project as a C++ Developer at our Lviv office.

Our client Quantum Corp. (NYSE:QTM) is a leading expert in data storage, archiving and protection. Infopulse has been cooperating with Quantum for many years on creating and testing software for robotized tape libraries and high-performance file systems used by NASA, Amazon and others, and ensuring storage of petabytes of data.

Quantum is looking for an engineer eager to develop and support their enterprise NAS product. NAS (Network Attached Storage) is more than just NFS and SMB, it’s any protocol or interface that can send data to network shares. Additionally, access to user data must be highly available, secure and scalable.

Our ideal specialist is a professional with a solid understanding of software engineering and best practices of developing extensible and maintainable enterprise-class software. Also, we want someone who’s eager to learn. Technologies used in our product include Samba, FTP, Webservices, directory services (Active Directory and LDAP), Kerberos and DNS.


          

Gregorio Luri: «En educación, el maestro es el único método real, el importante»

 Cache   
Doctor en Filosofía, licenciado en Ciencias de la Educación, maestro desde Primaria a la Universidad y autor de diversos libros sobre filosofía y pedagogía, Luri defiende la innovación en la que se aplica la reflexión y por encima de todo, la figura del maestro, el que tiene las claves para saber qué necesita cada niño, el que le hace visible lo mejor que puede dar de sí, una labor que, a su juicio, «no puede hacer una máquina». —Habla de la innovación crítica. ¿En qué sentido entiende esa innovación? —Primero me gustaría destacar que tendemos a resaltar los aspectos críticos, cosa que está bien porque eso quiere decir que somos exigentes, pero en algunos sitios hay que decir: tenéis motivos para celebrar lo que estáis haciendo. Eso es Castilla y León, lo estáis haciendo bien. Porque además, esto plantea una cuestión muy interesante y es si tenemos un sistema educativo en España. Porque si valorásemos los resultados de Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias, diríamos tenemos unas leyes educativas maravillosas y un sistema educativo fabuloso, porque estaríamos a la cabeza de la OCDE. Ahora, si valoras otras comunidades, tenemos un sistema educativo horroroso y el problema es ¿cómo es que no sabemos aprender de los que lo hacen bien? Mucha teoría, mucho viajar a Finlandia, ¿pero cómo es que nadie viaja a Soria, que tiene resultados superiores a Finlandia? —¿Aboga porque haya un único sistema educativo y no 17 en España? —Cada vez creo más que las leyes educativas tienen menos influencia, que creamos unos grandes debates y Castilla y León lo ha hecho bien con todas las leyes educativas y otras comunidades, con las mismas leyes, lo están haciendo sistemáticamente mal. —¿Y cuál cree que es la razón de que unos lo hagan bien y otros mal? —Creo que la clave está en los valores asociados a la educación. El maestro sigue siendo una figura de autoridad y la escuela una institución respetable. Creas un sistema virtuoso en el que un elemento refuerza todo. Pero no me hagáis lo que unos amigos de Soria me han dicho, que en el IES Antonio Machado han quitado la biblioteca para poner aparatos tecnológicos de último grito. ¡Por favor, en el Antonio Machado no! —Porque usted tiene una visión crítica con el uso que se está haciendo de la innovación, ¿no? —Con lo que soy crítico es con el papanatismo que cree que si algo es nuevo, por ser nuevo ya es bueno. Está pasando muchísimo y olvidas experiencias buenas del pasado. El diálogo socrático tiene 2.500 años. ¿Por eso ya está superado? La Escuela de Villablino, en León, que es la primera gran experiencia de renovación pedagógica en España, ¿no tenemos nada que aprender de ella? Creo que sí. Tenemos que mirar al futuro, pero el pasado es la pierna que tienes en el suelo cuando avanzas, necesitas eso. Si hay buenas experiencias busca lo bueno y si es nuevo, perfecto, pero no confundas lo bueno con lo nuevo porque caes en un papanatismo y te encuentras «escuela innovadora» y que todo el mundo es innovador es imposible. Alguien está engañando. «Que la memoria ya no es importante es una magna tontería» —¿Y a su juicio, la tecnología no lo es todo? —Nada puede sustituir a la relación cara a cara entre un maestro y un alumno, nada. Podría poner veinte mil ejemplos, pero hay uno esencial, el buen maestro es el que le hace visible a un niño lo mejor que puede dar de sí y eso no te lo puede hacer una máquina; y además te hace apetecible que aquello que es la mejor versión de ti mismo intentes conseguirla. Después, obviamente, no podemos dar la espalda a la tecnología, nuestros niños tienen que saber en qué mundo viven. Pero tiendo a pensar que la tecnología en general son un conjunto de prótesis antropológicas que amplifican lo que ya somos, para bien y para mal. El que se distrae de manera natural, en Internet aumenta su distracción al máximo; al que le interesa el arte etrusco, allí encuentra recursos maravillosos. —Alude a la distracción y hay ya padres, maestros que reniegan de la tecnología por ello, y le he oído decir que hay que potenciar la atención. ¿Qué opina? —Es que eso es la clave. Se habla de la sociedad de la información, pero ésta no es lo mismo que el conocimiento. Demasiada información acaba inundándote de datos e impidiendo el conocimiento. Para transformar la información en conocimiento necesitas algunas operaciones, poner algo de tu parte, porque si no, no distingues todo lo que hay, y vivimos en una sociedad en la que la mayor verdad circula junto a la mayor mentira. Como tú creas que por tener información tienes conocimiento, lo único que está poniendo de manifiesto es que no tienes criterio. Para poder discriminar, lo previo es poder atender, y si tienes una atención que va de aquí para allá sin parar difícilmente vas a poder discriminar. —Hay quien sostiene que no es necesario enseñar a los niños tantos conocimientos, que están en la Red, que hay que insistir en competencias, etc. ¿Qué le parece? —Eso me parece una traición a los pobres. Los conocimientos son absolutamente imprescindibles. Esa magna tontería de que la memoria ya no es importante se contrarresta de una manera muy sencilla: ¿conoces a alguien que no quisiera tener más memoria de la que tiene? Yo quisiera tener mucha más. Además, tenemos datos científicos y toda la psicología cognitiva que nos dicen que para poder tener una buena memoria de trabajo necesitas una memoria a largo término muy bien amueblada. Yo defiendo que los conocimientos son importantes y cuantos más mejor. Es que sin conocimiento no puedes comprender lo que lees. —Que es otra de las cuestiones que hoy desvelan en la educación. —Claro, porque leer, en el fondo, es situar un texto en un contexto. Si te falta ese contexto cultural no entiendes. Sabemos que hay niños que llegan a la escuela con un vocabulario mínimo que yo diría un «kit» de subsistencia y otros que forman parte de un ambiente cultural determinado, con un lenguaje muy rico. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre esos niños a los 3 años? Que uno ha podido escuchar 30 millones de palabras más que otro. Esas palabras son conocimientos, información del mundo. Entonces, la cuestión es que cuando decimos que los conocimientos no son importantes ¿a quién estamos perjudicando? ¿Al que viene a la escuela con muchos conocimientos o al que viene sin conocimientos? —¿Y a qué se debe que se ponga tanto acento en las habilidades, competencias, etc.? —Porque hemos caído en el papanatismo de que estamos en un mundo nuevo y sí, pero hay permanencias en el hombre. En él hay algo que no cambia cada temporada y eso, entre otras cosas, incluye la herramienta fundamental que tenemos para entender la realidad, el lenguaje. —Que es pensamiento. —Exacto. Si no tienes palabras no puedes empalabrar el mundo, para lo que no tienes una palabra no lo ves. Si quieres entenderte emocionalmente, primero tienes que tener palabras para ese confuso maremagnum de cosas que pasan en tu interior. Bueno, pues como se supone que en el Siglo XXI tenemos Internet y podemos consultar en Google… Pero precisamente, para consultar necesitas conocimientos. —Tienes que saber qué quieres buscar. —¡Obviamente! Es lo que nos está pasando con muchos niños, nos dicen ¡lo encontré en Internet! Y les dices sí, pero esto no tiene sentido. Un profesor me comentaba que estaban haciendo un trabajo sobre Machado y una niña hizo uno de sus poemas y al final del mismo ponía algo así como "medicamento no sé cual, lo mejor para las almorranas" (ríe) ¿Por qué? Estaba leyendo un poema y después venía un anuncio y lo copió todo seguido, sin aprender nada, porque no tiene capacidad de atención. Pero ésta no es un regalo que te viene. La conquistas atendiendo, porque todos nos distraemos. La única tecnología insustituible para el ser humano son los codos y si les decimos a los niños que los codos pueden ser sustituidos por el "smartphone" los estamos engañando. Y ahora nos encontramos con lo que pasa con las ingenierías. ¿Cómo puede ser que habiendo tanta demanda de ingenieros no la podamos cubrir? El 30% de los alumnos que se matriculan en 1º abandonan antes de final de curso porque las matemáticas y la física se les hacen una montaña insufrible. Los que quieren hacer matemáticas tienen que tener una formación en matemáticas. Si hoy queremos todo eso que decimos, queremos innovar, etc., etc., convirtamos las matemáticas en un lenguaje habitual. Si seguimos teniendo miedo a las matemáticas, olvidémonos de innovar. —Un último mensaje para los docentes... —No importa tanto lo que hagas como si eso que estás haciendo lleva incorporada una práctica reflexiva. Un centro educativo tiene un estilo propio, una trayectoria. Tú tienes que integrar en esa trayectoria aquello que encaja bien en tus ideales, tu manera de ver, y para eso necesitas experiencias reflexivas. El único método real, el importante es el maestro y no es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana. Pero el maestro es el que hace bueno el método. Prácticas reflexivas. Es la clave. Hay que reivindicarlo, porque además, no con todos los alumnos tienes éxito. Por eso, el magisterio es una tecnología clínica. Un médico tiene que saber mucho de enfermedades pero delante tiene siempre un paciente, no una enfermedad. «Padres y maestros tienen un papel distinto en la escuela» —Ha aludido en alguna ocasión a la distinción que debe haber entre escuela y familia en la educación. ¿En qué sentido? —No pretendo tener la verdad absoluta pero sí puedo garantizar que antes de decir algo lo medito mucho y leo bastante, no improviso. Y lo que digo con respecto a las familias es que eso que se sostiene con tanta frecuencia de que tenemos el mismo objetivo no es del todo cierto. Porque como padres queremos incondicionalmente a nuestro hijo por el mero hecho de serlo, pero el maestro no tiene por qué quererlo incondicionalmente, no es su hijo. Además, sólo si lo quiere menos que los padres podrá ser objetivo para captar bien su conducta. Los padres somos extraordinariamente buenos para saber cómo va emocionalmente nuestro hijo, pero el maestro es mucho mejor que nosotros para ser objetivo con su comportamiento. En la escuela republicana francesa se decía que la escuela es el lugar en el que el hijo se convierte en ciudadano y creo que ese es el objetivo esencial de la escuela hoy también, transformar al hijo en ciudadano. Pero necesitas alguien que no sea tu padre, que sea otra figura. Yo digo que el maestro, entre otras cosas, es el representante de la cultura ante el niño. Me contaba una amiga que su hijo, que iba a clases de piano, estaba ya aporreándolo y el profesor le corrigió y el chaval se echó a llorar. El profesor le preguntó por qué lloraba y el chico dijo: «porque me has gritado». El profesor añadió «¡y quien va a defender a Beethoven si no!». Claro, tú estás allí para hacer accesibles que hay cosas grandes, son superiores a nosotros y merecen ser respetadas. Son la Cultura. —Lo decía porque parece que hay una tendencia de la que se quejan los maestros, que los padres intervienen constantemente, cuestionan y los profesionales son los maestros. —A ver, siempre digo una cosa, si los padres no pueden referirse a la escuela a la que llevan a sus hijos como nuestra escuela que los cambien inmediatamente. Normalmente ocurrirá que recorran quince escuelas y a ninguna la llamarán nuestra escuela. Pero si no pueden referirse de manera espontánea a ella de ese modo, algo están haciendo mal porque tiene que ser nuestra escuela, pero en lo nuestro, cada uno tiene un papel distinto. Tienes que estar hablando con frecuencia para decir lo que los demás no quieren oír, y si estás equivocado pues ya te corregirás tú también. ¿Pero qué papel estaríamos haciendo diciendo lo que los demás saben y quieren oír? Para eso ya están los demagogos.
          

Solíamos ganar

 Cache   
Competir con Paco Marco son ganas de quedar segundo.Los finales han de parecerse a los principios, pero los principios tienen un deber hímnico. Una noche en Dry Martini un hombre sentado al lado de una mujer hermosísima me dijo: «Si tú eres Salvador Sostres, tú y yo tenemos que cenar mañana mismo». No fue a la noche siguiente pero fue al cabo de pocos días. Y así Francisco Marco entró en mi vida. Abogado, investigador privado. Método 3. Villarejo intentó hundirle pero el comisario está en la cárcel y Paco continúa desayunando en el mismo bar desde hace 15 años, no ha perdido ni uno solo de los clientes que tenía y su reputación permanece intacta. La vida a veces nos pone a prueba. Y los mejores poemas de Louis Aragon son los que escribió durante la invasión de París -aunque esto no significa que sea deseable que los alemanes tomen Francia para que el señor Aragon pueda escribir su buena poesía-. Lo primero -y seguramente lo único- que cabe decir de Paco es que es un ser total. Puedes tenerle de padre, de hijo, de investigador privado, de querido amigo o de marido. Da igual. Él todo lo comprende, todo lo asume, se hace cargo de todo. Y tu problema pasa a ser el suyo. Si acudes a su encuentro porque crees que necesitas un investigador y lo que precisas es un penalista, él te pone en las mejores manos, que son las de Fermín Morales; si necesitas a un civilista, se encarga de que Mario Sol te reciba, y no te hace falta decir nada; y, si quien te puede ayudar es un fiscalista, Paco sabe que Luis Alonso es tu hombre y sólo por haber hablado con Luis te vas a dormir mucho más tranquilo de lo que estabas. A Paco Marco puedes irle con cualquier problema -con cualquiera- y él lo primero que hace es un ajustado diagnóstico de lo que te ocurre -normalmente más adecuado que el que habías hecho tú- y luego te presenta la mejor estrategia para ayudarte. El único que se parece a esta totalidad, el único que le vas a ver y acabas sabiendo cosas de que nunca llegaste a sospechar, es el doctor Rafa Esteban (Quirón), que con solo mirarte sabe mejor que tú lo que tienes -y lo que no tienes, gracias Dios- y cómo proceder para curarte. Y lo mismo puedo decir de Paco como amigo, desde la primera noche en que lo conocí. Paco es una de esas personas a las que hay que vigilar con qué grado de preocupación o de angustia le cuentas lo que te ocurre, porque es tan total, tan amigo -tan Paco, en definitiva- que es capaz de dejar su vida para ir corriendo a salvar la tuya, y tampoco se trata de no dejarle vivir. Su profesionalidad sólo se parece a su generosidad, pero lo que sin duda me hizo conectar con él de un modo inmediato es que, como yo, vive desde el niño profundo, sin haber olvidado nunca lo que a su niño le divertía y le fascinaba, y conservando esta fascinación de adulto, para vivirla y repartirla, para vivir y hacer vivir a los demás. Quizá por ello es el mejor en su trabajo pero sin caer nunca en la vulgaridad de las puñaladas traperas; quizá por ello lo sabe todo o casi todo de todo el mundo pero nunca ha usado nada íntimo para destruir gratuitamente a nadie, como hemos visto hacer a tantos personajes -comisario Villarejo incluido- de un cierto submundo de España. A Paco yo sólo le he visto trabajar incansablemente para sus clientes, llegando a saber, con su intuición y su técnica, lo que nadie había sabido antes; y querer ilimitadamente a las personas a las que quiere: a su hijo, a su esposa, a los hijos de su esposa que le adoran y cuentan con él para todo en sus vidas, y por supuesto a sus amigos, que tenemos en su amistad un seguro a todo riesgo, una dirección hacia la que correr cuando las cosas de ponen feas, un muelle asegurado en la bahía de la tranquilidad aunque fuera el mundo se esté cayendo a pedazos. La totalidad que Paco representa -y ahora vuelvo al terreno de lo profesional- es tristemente única en Barcelona. Consejeros hay muchos. Muchos que te dicen lo que tienes que hacer. Pero sólo Paco es resolutivo, y lo que hay que hacer te lo hace él, o te muestra el camino tan detalladamente que si vas y te equivocas eres un idiota. Es de ciudad culta tener a hombres como Francisco Marco, de ciudad estructurada, de sociedad que usa sus relaciones para aprender y crecer y no sólo para aprovecharse y corromperse, que fue el modelo convergente durante muchos años: eso sí, muy bien cohesionado. Siempre he pensado que aunque lo de investigador privado me parece una labor absolutamente respetable, y necesaria, no hace justicia a lo que Paco realmente hace, y en este mundo tan extraño, y tan ingrato que nos ha tocado vivir, la mayor parte de problemas que tenemos se basan en que estamos desorientados. Esta labor de diagnóstico, esta clarividencia que Francisco Marco posee, y su quirúrgica capacidad para saber quién está en disposición de poder ayudarte mejor, es muchas veces más importante que cualquier otra indagación. Aunque me temo que no seré original en la comparación, Paco me recuerda a La soledad era esto de Juanjo Millás, y a su protagonista que acude a un investigador privado para que le escriba informes sobre su propia vida. Cuando Paco te escucha, te entiende, y te ayuda a conseguir lo que quieres, tienes la sensación de que ha buscado en medio mundo para ayudarte, y en realidad apenas a salido de ti. Competir con Paco son ganas de quedar segundo y efectivamente los finales tienen que parecerse a los principios. A Paco hay que quererle, confiar en él, dejar que te lleve y ganar con él, y perder también con él, si llega a ser el caso, aunque no creo, porque me parece que esto de perder está claramente entre las cosas que no le gustan demasiado. Francisco Marco es la vinculación civilizada de una ciudad que lleva un tiempo esforzándose por lastimarse y destruirse, por suerte sin haberlo conseguido todavía. Competir con él en amor, en intensidad, en rapidez intelectual, en intuición, en audacia y hasta en vaciar gintónics es no haberle comprendido. El niño. Con las personas que merecen la pena hay que acudir siempre al niño profundo. Y yo durante la primera cena que tuvimos recordé que con el niño más inteligente de la clase nunca traté de rivalizar y fue siempre mi mejor amigo. Y sí, solíamos ganar, Paco.
          

Senior Software Engineer

 Cache   
OR-Hillsboro, Job ID: 43119 *Not able to use 3rd Party Agencies* Senior Software Engineer Our client is looking for a Senior Software Engineer to join their team in Hillsboro, Oregon. Our client is building petabyte-class solutions that consume fast moving streams from eCommerce, retail and partner channels and power the critical decisions that drive business.?They are building the Cloud Platform for Data and A


Next Page: 10000

© Googlier LLC, 2019