Next Page: 10000

          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Roger Kid

 Cache   
This place is great and I love it! Check this out Roger Kid

Emplazamiento Benin (Africa, Benin)
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

African Postman Bat

 Cache   

Un puñado de novedades y anthems desde Ghana, Benin, Congo, Belice....real guitar heroes, soukuss, high life, afrobeat y otros sonidos atemporales.

The post African Postman Bat appeared first on Halabedi.


          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

11/6/2019: VRIJUIT: The Report

 Cache   
Van: Scott Z. Burns Met: Adam Driver, Annette Bening 119 min. Na 9/11 ging de CIA haar boekje mijlenver te buiten. The Report is een sterke dossierfilm door de ogen van de man die de misstanden onderzocht.
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Sınıf, Kimlik Siyaseti ve Transgender İdeolojisi / Deirdre O’Neill

 Cache   

Gazeteci,eğitmen,akademisyen Deirdre O’Neill https://medium.com/ 'daki Class, Identity Politics and Transgender Ideology yazısında "“ülkenin omurgası olarak işçi sınıfı”ndan “kendi yoksulluğundan sorumlu vahşi bir altsınıf” imgesine doğru belirgin bir odak kayması yarattı. Buna koşut olarak kolektif mücadeleler eridi ve ardında bıraktığı boşluğu orta sınıfın – farklılığı kutlayan tikel sorunlara yoğunlaşmış ve sınıfın süregiden yaralarını görmeyi ya da bu yaralarla ilişkilenmeyi reddeden – kimlik siyasetine bağlılığı doldurdu." diyerek aykırı bir ses çıkamıştır. 'Dünyadan çeviri'de  S. Erdem Türközü'n çevirisiyle yayınlanan yazı:

 

Sınıf, Kimlik Siyaseti ve Transgender İdeolojisi

 Deirdre O’Neill

 

Thatcher ve ardından Blair yönetiminden günümüze dek devam eden zaman diliminde, işçi sınıfı, kültürünün yavaş yavaş ve adım adım yerle bir edildiğine tanıklık etti. Sanayi toplumu olmaktan hizmet toplumu olmaya uzanan değişim, “ülkenin omurgası olarak işçi sınıfı”ndan “kendi yoksulluğundan sorumlu vahşi bir altsınıf” imgesine doğru belirgin bir odak kayması yarattı. Buna koşut olarak kolektif mücadeleler eridi ve ardında bıraktığı boşluğu orta sınıfın – farklılığı kutlayan tikel sorunlara yoğunlaşmış ve sınıfın süregiden yaralarını görmeyi ya da bu yaralarla ilişkilenmeyi reddeden – kimlik siyasetine bağlılığı doldurdu.

Son kırk yıllık neoliberal dönemde işçi sınıfının yaşamında meydana gelen muazzam değişikliklerin sonuçlarından biri, sınıf bilincinin erozyona uğraması ve bu değişikliklerin içinde anlamlandırıldığı ve dillendirildiği bir analitik çerçeve olarak, sınıf dilinin yitirilmesidir.

İşçi sınıfı kendisi adına konuşan tüm siyasi partilerle bağını kopardı ve geleneksel arabulucularından biri olan akademi tarafından terk edildi. Bireysel kimlik siyasetinin rahatlığını tercih eden orta sınıf, işçi sınıfını sistematik ve stratejik biçimde dışlayan ve yalnızca — “muhalif” bile olsalar — sistem içi görüşleri paylaşanları içerecek şekilde daralmış olan bir kamusal alana akın etti. Sonuç olarak radikal mücadele yeniden formüle edildi ve işçi sınıfı, gitgide artan biçimde tarihten ya da faillikten yoksun olarak sunuldukları reality TV ya da oyun şovlarındaki görünümü ile bilinir hale gelerek siyasal bir kategori olarak görülmez kılındı. Bu programlar seyirlik eğlence sunma ve orta sınıfın önyargılarını güçlendirme amacına hizmet ederken, bir yandan da alaycılığı ve ilgisizliği eğlence kılığında siyasal gündeme sokuyordu.

REPORT THİS AD

Birbirlerini yayınlayan, birbirleri hakkında podcast yapan, birbirleriyle söyleşi yapan ve birbirlerinin görüşlerini paylaşan özel eğitim görmüş Oxbridge seçkinlerinin artık neredeyse dışlayıcı biçimde hakimiyeti altında olan kamusal alanın bu yozlaşması, hiçbir alanda, işçi sınıfının dışlanışında olduğu kadar bariz değil. Bugün elimizde kalan ise, daha genel siyasi sorunlarla ilişkilenmelerini ideolojik olarak olanaksız kılacak kadar kendi statüleriyle, bireysel kaygılarıyla, şahsi anksiyeteleriyle ve çoklu ezilmiş kimlik iddialarıyla kafayı bozmuş olan kariyeristlerin kamusal kültürü.

İdealizmin yükselişi ve maddi gerçekliğin inkârı, orta sınıf solundan bazılarına siyasi radikalizmin sahte bir versiyonunu sundu. Onlar için değişim mücadelesinin zemini artık sınıf siyaseti değildi ve işçi sınıfını değişimin potansiyel ateşleyicisi olarak görmüyorlardı. Eşitliğe dair talepler, sistemin, hâlihazırda içinde yaşadığımız acımasız topluma anlamlı herhangi bir muhalefeti reddedecek şekilde nasıl yapısal olarak işlediği anlayışından kök almaz. Kamusal yaşamda “solda” olduğu düşünülen insanlar, hiçbir zaman mücadeleyi deneyimlememiş, en ayrıcalıklı Russell grubu [Birleşik Krallık’taki yirmi dört kamu kaynaklı araştırma üniversitesinin oluşturduğu birlik-Ç.N.] mezunlarıysa, bunun farklı bir dünya için mücadele ve bu farklı dünyanın nasıl görüneceği üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmamız zorunludur. Tüketici grupları oluşturmaya odaklanmış, pazarlama merkezli bir değerler sisteminin sürekli olarak altını oyduğu ve televizyon programlarında “komünizm”inizi ilan etmenin, internet sitenizde satılacak bir tişörtün üzerindeki slogan haline gelmeye yazgılı olduğu bir başka pazarlama fırsatından ibaret olduğu bir kamusal alanda, yaşamlarımızın her veçhesini paralı hale getirmeye yeminli dar bir neoliberalizme giderek artan bir uyumlanma olduğuna dair kanıtlar var.

Bu ışıkta, transgender ideolojisinin ve orta sınıf tarafından coşkuyla benimsenen ona eşlik eden aktivizmin hızla yükselişini, geçtiğimiz 40 yıl boyunca radikal siyasetin tasfiyesi ve bunun getirdiği demoralizasyon ve yenilgi duyguları ile bağlantılı olarak değerlendirmemek zor.

Transgender aktivizmi, ayrıcalıklılara sınıf eşitsizliği meselelerini görmezden gelme fırsatı sunarken, bazılarına da sığ bir radikalizm ve ilericilik oynama fırsatı verdi. Bunun sonucu olarak, bir süre önce, cezaevindeki işçi sınıfından kadınların, penisli bir erkek tarafından saldırıya uğramasının görmezden gelinmesi ve bazı durumlarda davranışına bir erkeğin trans kadın statüsünün savunulması adına mazeret bulunması gibi durumlara şahit olduk. İşçi sınıfından kadınlara eşitsiz muamelenin normalleştirildiği ve marjinalleştirilmelerinin pekiştirildiği bir süreç yaşandı. Orta sınıftan sosyal adalet savaşçılarının işçi sınıfını hakir görüşünün bundan daha açık bir örneği olamaz. “Suçları” çoğunlukla yoksulluklarıyla ilişkili olan, toplumumuzun en zarar görmüş ve savunmasız insanlarından bazılarının hapsedilmesindeki adaletsizliği tartışmak yerine, erkeklerin cezaevinde bu kadınların yanına yerleştirilmesi hakkı için şamata yapan bir “sol”a sahibiz. Netice itibariyle işçi sınıfından kadınlar sivil zayiattan ibaret. Bu örnekte, işçi sınıfından kadınların gereksinimleri karşısındaki duygusuz kayıtsızlık, neoliberalizmin, işsizlerin, engellilerin, yiyecek bankası kullananların, iş akdi olmayanların vb. şeytanlaştırılması ve görmezden gelinmesi stratejisiyle uyumlu.

REPORT THİS AD

Transgender hareketi biyolojik gerçekliğin reddedilmesini talep ediyor. “Trans kadınlar kadındır” mantrasını tartışmaya dönük her çaba, sosyal medya zorbalığıyla, kadınların sorunu tartışmak için düzenlediği toplantıların önlenmesi girişimleriyle ve hem kadın olarak kabul edilmeyi talep eden erkeklerden ve hem de bu talebi destekleyen insanlardan şiddet tehditleriyle karşılanıyor.

Transgender aktivistlerin “geçiş” yapmak istedikleri, “gelişmekte olan” ülkelerdeki merdivenaltı atölyelerde ter döken kadınlardan ziyade, olmayı amaçladıkları nesneleştirilmiş başarılı burjuva kadınlardır. İşçi sınıfından kadınların, yaşamlarının içine gömülü olduğu kurumsal ve kişisel iktidar mücadelelerini müzakere eden gerçeği, kadın olmak için şamata yapan erkekleri çeken cazibenin parçası değil. Aksine, işçi sınıfından kadınlar, cezaevi örneğinin de açıkça ortaya koyduğu gibi, yaşamın tüm alanlarında önemsizmiş gibi muamele görüyor ya da görmezden geliniyor.

Biyolojik bünyemiz gibi gerçekleri bu denli lakaytça bir kenara atabiliyorsak, sağduyulu tartışma hassasiyetimizde dehşet verici ölçüde kırılgan bir şeyler var demektir. Bir erkeğin “ben bir kadınım” gibi basit bir beyanı ile derin toplumsallaşma süreçlerini kesip atabileceğimizi düşünüyorsak, umutsuz bir biçimde nahif bir şeyler var demektir. Erkeklerin erkelere karşı ve kadınlara karşı şiddetini ve bu nedenle kadınların erkeklere (her şey bir yana, “etek kaldırma”yı kim yapar?) karşı gereksindiği güvenceleri reddetmekteki bu kararlılıkta, şüphe çeken tanıdık bir şeyler, kadın düşmanlığının su götürmez kötü kokusu var.

Herhangi biri, sadece beyan etmek suretiyle istediği herhangi bir şey olabiliyorsa, bu bizi nereye götürür? Orada üzerine inşa edilecek ne tür bir temel vardır? Siz #neolduğunuzusöylediğinizşey iseniz, bu daha iyi bir dünya için savaşan bizleri nereye götürür? Bu bizi hiçbir yere götürmez – toplumsal, tarihsel bilgi, kurumsal mücadele ve kültürel deneyim, hepsi anlamsız hale getirir. Yaşamlarımızın çoğu zaman üzerinde çok az denetim sahibi olduğumuz yapılar tarafından şekillendiriliyor oluşu, dillendirilemez ya da direnilemez hale gelir. Dişi bir öz olduğu mefhumunu savunmak, kadınların bağımsız özerk hayatlar sürme hakları için verdikleri mücadelelerin tarihini bir vuruşta gereksiz kılar çünkü var olduğunu inkar edebiliyorsan, ‘tarihin yanlış tarafı’ da kalmaz.

REPORT THİS AD

Solda, transgenderizm meselesini ve onun kadınlar üzerindeki etkisini görme konusunda çarpıcı bir inkâr söz konusu ve kadınlar ile yumurtalıklara ve doğum yapma kapasitesine sahip cinsel sınıfa ait insanları kast ediyorum. Bu gemiyi yüzdürmek için gereken “cemaate uyumlu düşünme”, otosansür, göz korkutma, yaygaracı sahtekarlık ve “transfobi” ulumalarıyla tartışmayı kapatma seviyesi, derin kriz içinde olan bir sola işaret ediyor. Orta sınıfın tahakkümü altındaki sol, günün siyasi sorunlarına eleştirel biçimde dahil olma, açıklık getirme ve liderlik etme yükümlülüğünü terk etmiştir. Bunun yerine [orta sınıf solu], tartışmanın trans militanlar tarafından belirlenmiş olan şartlarını (cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının gerçekten çok basit bir biçimde iç içe geçirilmesi dahil) kolayca kabul etti. Bu başarısızlık, solun, kimlik siyasetini, bir grubun (veya o grup içindeki esas belirleyicilerin) kendi ezilmişliğini nasıl dile getirdiğinin, o konudaki son sözü teşkil ettiği varsayımı ile birlikte kabul etmesinden kaynaklanıyor. Ancak bir grubun kimliğinin ve hak iddialarının, bir başka grubun hak iddiaları ve kimliğiyle kolayca çatışabileceği açık. Ve kimlik siyasetinin bu çatışan hak iddialarını müzakere edecek araçları yok. Nihai olarak en büyük gücü harekete geçirebilen grup, hak iddialarını hakim kılacaktır. Bariz şekilde bir erkek hakları hareketi olan bu hareketle feci sonuçları olacak bu saflaşmasında, sol, daha az güçlü olana karşı güçlü olanın, kadınlara karşı erkeklerin ve işçi sınıfı kadınlarına karşı orta sınıfın yanında olmayı seçmiştir ve mevcut formülasyonu ile trans haklarının darbesini özellikle yiyecek olan kendisidir.

Bu tartışmanın karmaşıklığını “trans kadınlar kadındır” mantrasıyla kapatmak, köklü biçimde gayri demokratiktir. Doğru düzgün işleyen bir demokraside, herkesin kaygıları açık ve şeffaf bir tartışmaya dahil edilir. Bunun yerine, eleştirel düşünce “transfobi” olarak yaftalandı, görünen o ki artık temel hakikatler bile Trump’çı eğilimlerin bir işareti (solun bu konuyu aklıselim biçimde tartışamaması sağın meseleye sahip çıkmasını garantilenmiştir). Sosyal adalet savaşçıları, hepimiz için daha adil, daha eşit bir toplum mücadelesi vermek yerine, erkeklerin birçok kadın tarafından uzun zaman önce reddedilmiş olan stereotipleri benimseme hakkına odaklanıyor. Yeni bir şey yaratmak için mücadele etmek yerine, trans ideolojisi, kadınlığın eski mecazlarını (“hanım beyinler” mi, hakikaten mi yahu?) yeniden kullanıma sokuyor ve bunların ilerici olduğunu iddia ediyor. Hem erkeklerin hem de kadınların rollerini radikal bir biçimde değiştirmenin yollarını düşünmek yerine, bize, kadınların mücadele ettiği stereotiplerin fiilen gerçek olduğu ve erkekler tarafından kadın olduklarını ‘kanıtlamak’ için sahiplenilebileceği söyleniyor.

REPORT THİS AD

Teklif edilen ve hâlihazırda değerlendirme aşamasında olan Toplumsal Cinsiyeti Tanıma Kanunu [Gender Recognition Act], “toplumsal cinsiyet”ini değiştirmenin sadece bir form imzalama meselesi olduğu bir kendini-kimliklendirme sistemine izin verebilir; böylece biyolojik erkeklerin kendilerini kadın olarak tanımlamasına yasal olanak sağlayabilir. Önerilen yasanın bizatihi başlığı bile, politikaları belirleyenlerin toplumsal cinsiyet (“feminen” ve “maskülen” şeklinde toplumsal olarak inşa edilmiş karakteristikler) ile biyolojik cinsiyeti nasıl birbirine geçirdiğini gösteriyor. Kendi başına bu bile trans ideolojisinin merkezi nitelikteki ilkelerinin ne kadar derin bir biçimde tartışmalı olduğunu ve bu fikirlerin itiraza ve tartışmaya açılabilmesinin kesinlikle meşru ve zorunlu olduğunu gösteriyor. Sol bunun farkına varmazsa, tarihsel ölçekte bir siyasi hata yapma riski altında.

Çeviren: S. Erdem Türközü

Kaynak: https://medium.com/@deirdreoneill_40170/class-identity-politics-and-transgender-ideology-a2c368835bd6

 


          

The Best Movies & TV Shows to Watch in Portland: Fri Nov 8-Thurs Nov 21

 Cache   
Like all good things, this piece involves both Bushwick Bill and Queen Elizabeth. by Erik Henriksen

An Autumn Afternoon & Grave of the Fireflies
Are you sad right now? Do you want to be more sad, but inside a theater? Boy howdy, do we have a double feature for you! (Fri Nov 8-Sun Nov 10, Fifth Avenue Cinema)

Charlie’s Angels
The latest reboot of the old TV show, this time directed by Elizabeth Banks and starring Kristen Stewart, Naomi Scott, and Ella Balinska. (Opens Wed Nov 13, various theaters)

The Crown
I don’t know how they did it, but somehow The Crown—a slow, fusty, grandma-friendly show about a bunch of super-rich inbred British people sitting in armchairs and fiddling with silverware—ended up being one of the best TV shows I’ve ever seen. It got me through those awful days after the 2016 election. It introduced me to Vanessa Kirby, which was life-changing. And it’s the only thing my family can talk about at holidays that we all agree on. For The Crown’s long-awaited third season, the world’s only perfect person, Olivia Colman, has joined the cast. We don’t deserve a thing this good. (Streams Sun Nov 17, Netflix) NED LANNAMANN

Dammed to Extinction
With its tinkling piano score, it’s hard to shake the feel-good hippie bullshit vibe, but Dammed to Extinction provides a unique, wide-angle take on the eternal debate over dams in the Pacific Northwest: As dams lead to the deaths of salmon, the deaths of salmon lead to shrinking orca populations. Screening followed by a Q&A with filmmakers and Columbia Riverkeeper’s Brett VandenHeuvel. (Tues Nov 12, OMSI’s Empirical Theater) ERIK HENRIKSEN

Doctor Sleep
In adapting Stephen King’s sequel to The Shining, director Mike Flanagan looks to be channelling Stanley Kubrick as much as King. That’s either brilliant or some Jack Torrance-level madness. (Opens Thurs Nov 7, Overlook Hotel)


{{image:3}}

Ford v Ferrari
Review forthcoming at portlandmercury.com. (Opens Thurs Nov 14, various theaters)

Frankie
Review forthcoming at portlandmercury.com. (Opens Fri Nov 15, Regal Fox Tower 10)

The Good Liar
I’ve been screaming about The Good Liar since August, when I found out that Bill Condon directed an AUSTERE SEXY ENGLISH THRILLER WITH A SEPTUAGENARIAN TWIST starring Dame Helen Mirren and Sir Ian McKellen. I can’t wait to watch the two greatest actors of the Silent Generation eye-fuck one another over a dining room table and double-cross all the way to the bank. (Opens Fri Nov 15, various theaters) SUZETTE SMITH

Harriet
A live-action reimagining of Harriet Tubman’s journey to self-liberation. Harriet doesn’t subject the sensitive viewer to excessive gore or violence (though there is one particularly unsettling scene), because for once, this is a story in the “slave movie” genre about triumph, leadership, and Tubman’s unwavering faith. (Now playing, various theaters) JENNI MOORE

The Irishman
Review forthcoming at portlandmercury.com. (Opens Fri Nov 15, Hollywood Theatre; streams Wed Nov 27, Netflix)

Jojo Rabbit
There’s more to the complicated Jojo Rabbit—set in the waning days of WWII, it focuses on fanatical young Nazi Jojo (Roman Griffin Davis) and his imaginary BFF, Adolph Hitler (Taika Waititi)—than first appears, and only a director as committed, inventive, and life-affirmingly good-hearted as Waititi would even have a chance of pulling it off. He does, to unforgettable effect. (Opens Fri Nov 1, various theaters) ERIK HENRIKSEN

Koyaanisqatsi
Director Godfrey Reggio and composer Philip Glass’ experimental examination of humankind’s relationship with what remains of the natural world. (Fri Nov 15-Thurs Nov 21, Academy Theater; Sun Nov 17, Northwest Film Center’s Whitsell Auditorium)

Kung Fu Theater: Snake in the Eagle’s Shadow
When action master Yuen Woo-ping decided to cast some kid calling himself “Jackie Chan” in this 1978 kung fu flick, Earth became a better place. Screens on 35mm. (Tues Nov 12, Hollywood Theatre)

The Lighthouse
The second film from Robert Eggers, the director of the excellent, wildly disconcerting The Witch, is... funnier than expected? Sure, it’s also fucked-up and intense and distressing, but there are significantly more fart jokes than one might expect. (Now playing, various theaters) ERIK HENRIKSEN

Midway
Jingoistic disaster porn from Roland Emmerich. (Opens Thurs Nov 7, various theaters)

Motherless Brooklyn
Director/star Edward Norton’s decision to turn Jonathan Lethem’s postmodern neo-noir novel into a literal 1950s-set noir is both an asset and a liability. Motherless Brooklyn is easy on the eyes, but the movie’s overlong and unfocused. (Now playing, various theaters) NED LANNAMANN

My Summer as a Goth
The John Hughes-inspired My Summer as a Goth, from Portland filmmakers Tara Johnson-Medinger and Brandon Lee Roberts, is a likable film, despite awkward pacing and its teen characters’ extremely... teenagery performances. Screens as part of Oregon Film’s “Portland Circuit” program, which screens locally produced films in theaters across the city. (Mon Nov 18, Hollywood Theatre; Tues Nov 19, Clinton Street Theater; Wed Nov 20, Cinema 21; Thurs Nov 21, Northwest Film Center’s Whitsell Auditorium) SUZETTE SMITH

Last Christmas
Review forthcoming at portlandmercury.com. (Opens Thurs Nov 7, various theaters)

Pain & Glory
Pedro Almodóvar has long warmed his filmography with flickers of details from his personal life, but Pain & Glory brings us closer to the flame. In it, we look in on Salvador Mallo (Antonio Banderas), a filmmaker in self-imposed exile due to a creative decline and a variety of physical ailments. Banderas stifles his melodramatic tendencies to subtly and powerfully reveal Mallo’s agonies and evolution. (Opens Fri Oct 25, Cinema 21) ROBERT HAM

Parasite
Parasite is director Bong Joon-ho at his very best, a hilarious and deeply unsettling look at class and survival with a gleeful and terrifying twist. (Now playing, Cinema 21, Hollywood Theatre) JASMYNE KEIMIG

Playing with Fire
Remember that early period of the Rock’s acting career, where he was only allowed to make silly-ass kids’ movies or be the Scorpion King? Well, this is like that, but with John Cena. Who sucks. Co-starring Keegan Michael Key, John Leguizamo, and a big dog wearing a fireman’s hat! (Opens Thurs Nov 7, various theaters)


{{image:12}}

Portland Book Festival—Film to Page: Drop Dead Gorgeous & Rushmore
Two exceedingly solid screenings presented by the Portland Book Festival: Rushmore, with a post-film discussion between author Morgan Parker and screenwriter Jon Raymond, and Drop Dead Gorgeous, with a post-film discussion between author Kristen Arnett and the Portland Monthly’sFiona McCann. (Fri Nov 8 & Sat Nov 9, Northwest Film Center’s Whitsell Auditorium)

Queer Commons: By Hook or by Crook
The Hollywood’s ongoing mission to make going to the movies a little more queer continues with a buddy comedy about petty criminals. (Wed Nov 13, Hollywood Theatre)

Repo Man
“I don’t want no commies in my car. No Christians either.” (Fri Nov 8-Thurs Nov 14, Academy Theater)

The Report
The Report is short for “The Torture Report,” which is short for “The Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program,” which is short for the 6,700-page account of one of America’s most horrifying and shameful stretches of history. Expertly distilling an infinitely complicated, infinitely disturbing chain of events, writer/director Scott Z. Burns follows the efforts of increasingly troubled Senate staffer Daniel Jones (Adam Driver, excellent as ever), who, under the oversight of Senator Dianne Feinstein (Annette Bening), works to discover and document the CIA’s continued use of barbaric and ineffective “enhanced interrogation techniques” on prisoners captured after 9/11. Burns spends just as much time studying the failed, Republican-led efforts to cover up America’s war crimes as he does examining both the ways they were justified (“You have to make this work. It’s only legal if it works,” says one CIA official, played by Maura Tierney) and rewarded, with a coda that not-so-subtly alludes to the fact that Gina Haspel, the current director of the CIA, oversaw a black site in Thailand where some of the atrocities documented in the report were committed. (Opens Fri Nov 15, various theaters) ERIK HENRIKSEN

Repressed Cinema: The Criminal Element
16mm shorts focusing on crime, including 1903’s The Great Train Robbery and Vandalism: Fun or Dumb?, “a look at vandalism with 1960s youth.” DAMN YOUTHS! (Tues Nov 19, Hollywood Theatre)

Sonic Cinema: Bushwick Bill: Geto Boy
This documentary about the life and exploits of the Geto Boys’ most famous member dares ask the question: But does it feel good to be a gangsta? Really, though? Director in attendance. (Sat Nov 9, Hollywood Theatre)

The Spanish Prisoner
David Mamet’s 1997 neo-noir starring a very sinister... STEVE MARTIN?? Screens on 35mm. (Sun Nov 10, Hollywood Theatre)


{{image:3}}

Terminator: Dark Fate
The Terminator series’ latest reboot has one thing going for it: Linda Hamilton has returned to play Sarah Connor, which means there’s a Terminator movie worth watching again. Well, it’s worth watching, I guess, if you, like me, have devoted entirely too much of your ever-shrinking lifespan to thinking about terminators. For everyone else, Dark Fate’s appeal—which largely hinges on seeing Hamilton, Arnold, and various bloodthirsty murderbots back in action—might be limited. (Now playing, various theaters) ERIK HENRIKSEN

Underscan: Cult & Genre Reframed: Silent Running
Special effects legend Roger Trumbull’s earnest, silly, eco-conscious sci-fi from 1972 features environmental lecturing, poker-playing robots, and a MarioKart race. (Sun Nov 10, Northwest Film Center’s Whitsell Auditorium)

Watchmen
Watchmen is based on the legendary comics, but it’s not a direct adaptation; rather, the HBO series uses it as background material to tell an entirely new tale set (mostly) in 2019, a story devised by series creator Damon Lindelof, the mastermind behind Lost and The Leftovers. This Watchmen is about racism in America—its history, its evolution, and its implications in daily life. It makes the provocations of Joker look like a bowl of wet noodles. (Sundays, HBO) NED LANNAMANN

[ Comment on this story ]

[ Subscribe to the comments on this story ]


          

Maria Mobile at Ariel Sheney’s concert: A strip club that upsets fans (video)

 Cache   

Togolese star Maria Mobile alias Amina in the hit video “Jolie Amina” she shot with Ariel Sheney let herself go to the strip club on Saturday 2nd November 2019 at Ariel Sheney’s concert. Maria Mobile, the Togolese sports caoch, has been in Abidjan since 30th October 2019. After her one-woman-show at the concert of DJ […]

L’article Maria Mobile at Ariel Sheney’s concert: A strip club that upsets fans (video) est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Des opportunités pour les entreprises béninoises

 Cache   

Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 06 novembre 2019, il a été décidé de lancer la campagne 2019-2020 du Programme d'urgence de réfection des pistes rurales et de routes classées. Ledit programme couvre tous les départements du pays à l'exception du Littoral et prend en compte 13.238 km de pistes rurales et routes classées. Pour la réalisation des travaux dans les délais et aux conditions exigées, plusieurs entreprises béninoises et des bureaux de contrôles ont été retenus. Le lancement de (...)

- Economie
          

Démarrage imminent du chantier de l'Hôpital de Référence

 Cache   

Un compte rendu des négociations dans le cadre de la construction et de l'équipement de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi a été fait en conseil des ministres ce mercredi 6 novembre 2019. Le Conseil a après l'exposé, approuvé les conclusions des négociations. Il s'agit une fois de plus d'un gros projet du PAG en passe de devenir réalité. Ce projet annoncé par le chef de l'Etat qui semble déjà oublié était donc en veille. Le gouvernement n'avait jamais oublié cette ambition de vieille date qui fait toujours (...)

- Société
          

Le Gouvernement veut recenser les Béninois au Nigéria

 Cache   

Au cours de son conseil des ministres de ce mercredi 06 novembre 2019, le gouvernement a autorisé une opération d'identification des Béninois vivant au Nigéria. Cette opération a pour but de garantir leur sécurité et de leur permettre de continuer à exercer leurs activités en toute quiétude. Ce recensement d'intérêt national vise à : les inscrire au Registre national de la Population ; leur établir la carte nationale d'identité aux normes de la CEDEAO ; et saisir l'opportunité de ce recensement pour (...)

- Société
          

Le bout du tunnel pour 17 communes

 Cache   

Le gouvernement vole au secours des populations de plusieurs communes. En sa session de ce mercredi 06 Novembre 2019, le conseil des ministres a décidé de la relance des chantiers des projets de pavage et d'assainissement dans les communes bénéficiant des financements BOAD et BIDC à l'arrêt ou à l'abandon. Selon le compte rendu du conseil des ministres, « sur 33 communes bénéficiant, entre 2013 et 2015, de projets de pavage et d'assainissement sur financements partiels de la BOAD et de la BIDC, les (...)

- Société
          

13 nominations dans 4 ministères

 Cache   

En Conseil des ministres ce mercredi 06 novembre 2019, sous la présidence du chef de l'Etat Patrice Talon 13 nominations ont été prononcées dans quatre ministères. Sur proposition des Ministres concernés, les nominations ci-après ont été prononcées.
Au ministère du Plan et du Développement
Conseiller technique au Suivi des Financements : Monsieur Yacoubou AMADOU Conseiller technique au Suivi des Questions sociales : Monsieur Mouhamed Moutala ISSIFOU IDRISSOU Conseiller technique juridique : Madame (...)

- Société
          

Le gouvernement instruit le Garde des sceaux pour les diligences

 Cache   

Le président de la République a rendu compte au Conseil des ministres du vote par l'Assemblée nationale de la loi n°2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Cela fait suite aux recommandations du Dialogue politique et au travail de formulation technique du Comité d'experts mis en place à cette fin. Dans cette dynamique et pour donner corps aux mesures d'apaisement suivant les recommandations du Dialogue (...)

- Société
          

Le gouvernement met les bouchées doubles

 Cache   

Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi 06 novembre 2019, le décret portant renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade de Cotonou. Selon ce décret, « tout navire de commerce, quelle que soit sa nationalité, au mouillage dans les espaces maritimes sous souveraineté de l'Etat béninois, et plus particulièrement en zone d'attente du port de Cotonou, avec l'accord du capitaine, doit accueillir à son bord une équipe de protection armée à charge de la République du (...)

- Société
          

Le Compte rendu du Conseil des ministres du 06 novembre 2019

 Cache   

Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 06 Novembre 2019 sous la présidence de Patrice Talon Chef de l'Etat, Chef du gouvernement. Au terme des travaux plusieurs décisions ont été prises. Cliquez pour lire

- Société
          

30 stagiaires démarrent leur formation

 Cache   

Le 16è Cours préparatoire à l'obtention du diplôme d'Etat-Major (16ème CEM), pour le compte de l'année 2019-2020 a été lancé mercredi 6 novembre 2019. La cérémonie officielle a été présidée par le Contre-Amiral, Chef d'Etat-Major Général des Forces armées béninoises, à l'Ecole nationale supérieure des armées (ENSA) de Porto-Novo. Il s'agit de 30 stagiaires de différentes nationalités dont 23 Béninois et 7 des pays frères et amis notamment 2 de la République du Congo, 2 de la République du Niger, 2 de la République du (...)

- Société
          

Les grandes décisions du gouvernement

 Cache   

Le Conseil des Ministres s'est réuni ce mercredi 06 octobre 2019, sous la présidence de Monsieur Patrice Talon, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement. Plusieurs grandes décisions ont été prises au terme de la séance.
L'une des décisions est relative au renforcement des mesures de protection, de sécurité et de sûreté des navires en rade de Cotonou. Les communications portent sur les mesures de relance des chantiers des projets de pavage et d'assainissement dans les communes (...)

- Société
          

Des subventions octroyées aux clubs de Ligues 1 et 2

 Cache   

Les clubs qui participent aux championnats de football de Ligue 1 et de Ligue 2 ont reçu mercredi 6 novembre des subventions de fonctionnement. La cérémonie de remise a été présidée par le Premier Vice-Président de la Fédération béninoise de football au siège de la FBF à Porto-Novo.
Les seize clubs de la Ligue 1 et les dix huit de la Ligue 2 ont reçu des mains du représentant du président de la Fébéfoot, les chèques représentant l'apport de la fédération pour le fonctionnement des clubs.
Au total, 134 (...)

- Sport
          

Les clarifications du porte-parole du Gouvernement

 Cache   

Le ministre de la communication et de la poste, porte-parole du gouvernement, Alain Orounla sur l'émission Actu matin de la télévision Canal 3 s'est prononcé ce mercredi 06 novembre 2019 sur la polémique autour de la résidence ‘'Filaos'' du feu général Mathieu Kérékou. Selon le ministre de la communication, la destruction de la résidence de l'ex chef d'Etat s'inscrit dans le cadre de l'embellissement du boulevard de la Marina, un projet du gouvernent du président Patrice Talon. Cette mesure précise le (...)

- Société
          

Les médiateurs s'adaptent aux systèmes informatiques

 Cache   

Les systèmes informatiques de gestion des réclamations, c'est le thème d'un atelier sous-régional ouvert ce mardi 05 octobre 2019 par le Médiateur de la République au profit des collaborateurs des médiateurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon Joseph Gnonlonfoun, Médiateur de la République du Bénin, l'atelier ouvert doit être une véritable session de travail. Pour lui, chaque participant devra mettre son savoir-faire à contribution pour la conception d'une méthode ou d'une (...)

- Société
          

La Haute juridiction valide l'amendement de la Constitution

 Cache   

En audience plénière spéciale ce mercredi 06 novembre 2019, la Cour constitutionnelle par décision DCC-19-504 a validé la loi N°2019-40 portant révision de la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Après correction de l'erreur matérielle, la Cour a déclaré que les 47 articles sont conformes à la Constitution.
Les sages de la Haute juridiction se pencheront aussi sur le dossier relatif au contrôle de constitutionnalité de la loi N°2019-39 portant amnistie des (...)

- Société
          

Plusieurs acteurs se penchent sur la pollution des eaux souterraines Cotonou et Lomé

 Cache   

L'assainissement et l'hygiène dans les villes de Cotonou et Lomé et leurs impacts sur les eaux souterraines deviennent une préoccupation pour les chercheurs. A travers le projet LIRA2030-GR05/19, les chercheurs s'engagent à trouver une solution aux problèmes afin de parvenir à une optimisation de la sécurité de l'eau souterraine dans ces villes. Un atelier d'étape s'organise à cet effet du 6 au 8 novembre 2019 à Grand-Popo afin de procéder à l'analyse systémique des modes d'assainissement et d'hygiène, des (...)

- Société
          

Les premières classes numériques mises en service

 Cache   

Des classes numériques sont désormais mises en service au Bénin. Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, accompagné de son homologue de l'enseignement secondaire, Kakpo Mahougnon a procédé mardi 05 novembre 2019 à Allada, au lancement officiel des premières classes numériques.
Chaque département bénéficie de deux classes, soit au total 24 classes numériques : 12 au niveau de l'enseignement secondaire et 12 au niveau du primaire. Les classes numériques sont (...)

- Actualité
          

Le déguerpissement de la résidence Kérékou dans sa phase active

 Cache   

L'Ordonnance du Tribunal de Première Instance de Cotonou aux fins de déménagement des effets du Président Kérékou est en pleine exécution. Ce mercredi 06 novembre 2019, l'huissier de justice et des agents ont défoncé le bâtiment principal où a résidé le Général Mathieu Kérékou pendant une cinquantaine d'années. Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent les anciennes photos du feu Mathieu Kérékou, ses valises, son armoire à ligne, ses vestes et plusieurs autres objets lui appartenant. La démolition de (...)

- Actualité
          

La Cour se prononce sur les lois portant révision de la Constitution et d'amnistie

 Cache   

La Cour constitutionnelle tient une audience plénière spéciale ce mercredi 06 novembre 2019. Les sept de la Haute juridiction se pencheront sur deux dossiers dont le requérant est le Président de la République, Patrice Talon.
Le premier dossier inscrit au rôle de cette audience présidée par le Professeur Joseph Djogbénou concerne le contrôle de constitutionnalité de la loi N°2019-40 portant révision de 47 articles de la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. (...)

- Actualité
          

Isocèle

 Cache   
- Média /
          

Un dernier contact avec Albert TEVOEDJRE, le patriarche

 Cache   

L'intellectuel empêcheur de tourner en rond devait célébrer ses 90 ans le dimanche 10 novembre 2019. Un appel téléphonique dans la soirée du 30 octobre 2019 et ce fut le professeur Albert Tévoedjrè en ligne depuis son lit d'hôpital. Il voulait me voir et me demandait avec insistance si je pouvais passer à l'hôpital. Dès le lendemain 31 octobre 2019, je me suis rendu à son chevet à 12 heures. J'ai échangé avec lui, il a prié pour moi en présence de sa chère épouse. Le professeur tenait subtilement à me faire (...)

- Société
          

Plusieurs délégations au cabinet de Louis Vlavonou

 Cache   

Trois différentes délégations ont été reçues en audience mardi 05 octobre 2019 au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Il s'agit de l'Association des anciens parlementaires du Bénin (As-nap), du président de l'Eglise protestante méthodiste du Bénin (Epmb), Amos Kponjesu Hounsa et du roi d'Ifangni, Sa majesté Oba Rafiu Adébowalé.
Relancer le dossier relatif au statut des anciens parlementaires, c'est l'objectif de la délégation conduite par Timothée Adanlin, président par intérim de (...)

- Actualité
          

« On a une croissance qui reste dynamique malgré les chocs exogènes (...) » (R. Wadagni)

 Cache   

Une mission du Fonds Monétaire International (FMI) a séjourné à Cotonou pendant deux semaines. A la fin de la mission, le Ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni et le Chef de la mission Luc Eyraud ont tenu ce mardi 5 Novembre 2019, un point de presse conjoint.
Selon le Ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni « les résultats sont très satisfaisants » et « l'économie du Bénin se porte bien ». « On a une croissance qui reste dynamique malgré les chocs exogènes, notamment (...)

- Economie
          

Qui était Prof Albert Tévoédjrè

 Cache   

Professeur émérite, Albert Tévoédjrè fut un grand intellectuel et un grand homme d'Etat, qui a marqué l'histoire du Bénin depuis la période coloniale jusqu'à ce jour. Voici un bref aperçu de la vie et du parcours de l'illustre disparu.
Naissance 10 novembre 1929 (90 ans) Porto-Novo
Nationalité Béninoise Albert Tévoédjrè surnommé le « renard de Djrègbé » est marié à Isabelle Ekue, professeur de lettres, très engagée dans la lutte contre l'excision. Ils ont trois fils et trois petits-enfants. La famille Tévoédjrè (...)

- Société
          

« La mobilisation des recettes fiscales a été excellente » (Luc Eyraud)

 Cache   

Le Bénin a abrité la cinquième revue du programme économique et financier conclu en avril 2017 avec le Bénin dans le cadre des accords au titre de la facilité Élargie de Crédit (FEC). Pendant deux semaines une mission du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par Monsieur Luc Eyraud a séjourné à Cotonou. Au terme de sa mission, un point de presse conjoint a été tenu mardi 5 Novembre 2019, par le Ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni et le Chef de la mission du FMI. Le Bénin (...)

- Economie
          

Deux blessés à Agla suite à une tentative de braquage

 Cache   

Une tentative de braquage au quartier Agla à Cotonou a fait plusieurs victimes dimanche dernier. Des hors-la loi ont essayé d'arracher la voiture d'un homme et dans leur sale besogne deux civils ont été blessés gravement et conduits aux urgences de CNHU.
Selon Frissons Radio, les deux blessés sont un homme et une femme. Cette dernière a reçu deux balles dans le dos. La sœur de la victime au micro de Frissons Radio raconte : « Hier, c'était un film pour moi. On était resté ensemble là, les autres ont (...)

- Société
          

Albert Tevoedjre n'est plus

 Cache   

Prof Albert Tevoedjre Frère Melchior n'est plus. L'ancien Médiateur de la République est décédé ce mercredi des suites d'une maladie dans sa 90éme année.
Né le 10 novembre 1929 à Porto-Novo,
Albert Tevoedjre (1929-), a été Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire (ONUCI) de février 2003 à janvier 2005. Avant cette nomination, M. Tevoedjre a assumé les fonctions de Coordonnateur du projet « Millénaire pour l'Afrique », qui a été lancé sous l'égide des Nations Unies, de juillet 1999 à (...)

- Actualité
          

Quand les besoins quotidiens conduisent à l'entrepreneuriat

 Cache   

Le manque d'emploi et la crise financière au sein des ménages suscitent des initiatives diverses en vue de subvenir aux besoins de subsistance. Plusieurs femmes s'investissent dans l'auto emploi à travers le mini-commerce parfois à domicile. Un tour au marché international de Dantokpa pour constater ces jeunes filles bravant pluies et soleil à la recherche du gagne-pain.
''Pia wata ! Pia wata !'', c'est le cri d'alerte pour vendre l'eau glacée en sachet dans les marchés (''Pia wata'' est la (...)

- Société
          

Esae Fc passe en phase de groupe de la Coupe Caf

 Cache   

Les étudiants de ESAE ont réussi à se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe Caf à l'issue du match retour du tour de cadrage qui l'opposait à l'équipe sénégalaise de Génération foot. Au match aller il y a une semaine, Esae avait battu l'équipe sénégalaise à Dakar sur le score de zéro but contre un. Ce mardi soir au Stade René Pleven de Cotonou, les sénégalais ont réussi à prendre leur revanche en s'imposant aussi par le même score de un but à zéro. Un score qui ramène les deux équipes à une égalité (...)

- Sport
          

Košile - 150

 Cache   
Látková košile. Napodobenina rifloviny. ...
          

Mali: WHO AFRO Outbreaks and Other Emergencies, Week 44: 28 October - 3 November 2019 Data as reported by: 17:00; 3 November 2019

 Cache   
Source: World Health Organization
Country: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Sudan, Togo, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia

Overview

This Weekly Bulletin focuses on public health emergencies occurring in the WHO African Region. The WHO Health Emergencies Programme is currently monitoring 68 events in the region. This week’s main articles cover key new and ongoing events, including:

  • Measles in Lesotho

  • Hepatitis E in Namibia

  • Humanitarian crisis in Mali

  • Ebola virus disease in Democratic Republic of the Congo.

For each of these events, a brief description, followed by public health measures implemented and an interpretation of the situation is provided.

A table is provided at the end of the bulletin with information on all new and ongoing public health events currently being monitored in the region, as well as recent events that have largely been controlled and thus closed.

Major issues and challenges include:

  • The hepatitis E outbreak first identified in Namibia in December 2017 continues, despite response efforts made to date to halt ongoing transmission of the virus. The major drivers of the outbreak remain the same, limited access to safe drinking water, inadequate sanitation and poor personal and food safety practices. Novel initiatives are therefore needed to address the outbreak such as finalising the review of the relevance and feasibility of a vaccination intervention. There is also a need to sustain conventional control activities, particularly in the informal settlements, and strengthen surveillance and coordination mechanisms in all the affected areas.

  • The humanitarian situation in Mali remains complex and volatile. The number of IDPs has continued to rise as a result of the deteriorating security context and the impact of floods experienced earlier in the year. As well as supporting the immediate needs of the population, the resilience of the health system to epidemics and public health emergencies needs to be reinforced.
    Furthermore, local and international authorities and partners must continue to advocate for peace in the region in order to relieve the suffering of this vulnerable population.


          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Nine Filipinos working on board Norwegian cargo ship kidnapped in Benin

 Cache   
Nine Filipino crew members were kidnapped from a cargo ship owned by Norwegian shipping company J.J. Ugland, Xinhua news agency reported, according to Norwegian media on Sunday.
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Commerce du charbon : «À chaque saison des pluies, il faut s’attendre à des dettes», dame Jeannette

 Cache   

La petite saison des pluies met sur une corde raide les commerçants du charbon de bois. Qu’ils soient grossistes, semi grossistes ou détaillants, leur business prend un coup. A Gbégamey ce samedi 12 octobre 2019, […]

Lire la suite --> Commerce du charbon : «À chaque saison des pluies, il faut s’attendre à des dettes», dame Jeannette


          

BENIN/NIGERIA : Why fuel traffickers don't care about the border closure

 Cache   
none
          

Elsheskin Deep Cleansing For Oily Skin [ Review ]

 Cache   
Hallo semuanya!
Apakabar? Aku harap teman-teman selalu goodmood ya. Tidak terasa sudah bulan November. Sudah mulai di penghujung tahun 2019, cepet banget huhu.
Mohon maaf untuk tahun aku ini aku kurang update blog karena kesibukan ngurus bayi. Hehe
 
 
Di postingan kali ini aku akan review salah satu produk andalanku untuk menghapus makeup yaitu Elsheskin Deep Cleansing. Pasti sudah tahu donk salah satu produk Elsheskin yang ngehits banget ini. Karena penasaran maka itu aku coba saja produk ini. Ternyata oke! Baca review lengkapku ya! ^^
 
Pertama mau bahas packagingnya dulu ya. Dikemas dalam botol plastik tebal berwarna putih dengan desain khas Elsheskin. Kemasannya simple dan kecil sehingga tidak memakan banyak ruang di pouch atau di meja rias dan wastafel. Dengan isi hanya 60ml mungkin terbilang sedikit untuk produk cleanser, tapi di aku yang jarang makeup tebal produk ini cukup awet kok.
 

Ada banyak varian Elsheskin Deep Cleansing yang dapat disesuaikan dengan jenis kulit teman-teman. Kebetulan punyaku For Oily Skin karena setiap makeup berat entah kenapa wajahku jadi makin berminyak. Sehingga CS Elsheskin merekomendasikan Deep Cleansing For Oily Skin.Tekstur Elsheskin Deep Cleansing ini seperti gel cleanser. Berwarna bening, tidak begitu kental. Menurutku teksturnya sangat mild, dan ketika ada beberapa jerawat tidak bikin perih.

 
Sudah hampir 3-4 bulanan ini setiap aku makeup berat seperti pakai foundation/cushion/bb cream pasti aku menggunakan Elsheskin Deep Cleansing untuk menghapus makeup. Untuk makeup seperti foundation atau bb cream produk ini lumayan dapat mengangkat makeup. Namun, untuk mascara waterproof tidak begitu bisa terangkat sempurna.

Ada beberapa cara pakai Elsheskin Deep Cleansing yaitu, dijadikan sebagai makeup remover atau sabun cuci muka. Tergantung kalian lebih suka yang gimana. Nah, biasanya aku pilih cara sebagai makeup remover. Digunakan saat kulit masih kondisi kering. Aplikasikan di beberapa titik wajah seperti dahi, pipi, hidung dan dagu. Kemudian putar lembut sampai semua makeup terhapus dan bilas sampai bersih. Aku tetap memakai sabun cuci muka sebagai double cleansing. Setelah dibilas wajah tidak terlalu kesat, tapi aku bisa merasakan semua makeup terhapus. Untuk lebih meyakinkan bersih apa enggaknya aku pakai micellar water dan amazing, makeup beneran terangkat loh.

Karena fungsi utamanya memang sebagai penghapus makeup, jadi disarankan untuk menggunakan Elsheskin Deep Cleansing maksimal 1x sehari ya. Aku menggunakan ini hanya saat makeup tebal memakai foundation atau bb cream. Untuk sehari-sehari micellar water saja sudah cukup.
 
Selama memakai Elsheskin Deep Cleansing untuk menghapus makeup kulitku jauh lebih bersih, untuk mengurangi bruntusan aku belum begitu notice ya karena memang aku jarang pakai makeup tebal. Tidak menimbulkan breakout dan aku cukup nyaman menggunakannya untuk menghapus makeupku. Setelah dibilas bakal terasa wajah kenyal dan halus, lembut dan berasa bersih banget.
Untuk info lengkap tentang Elsheskin kalian bisa cek website mereka elsheskin.com dan pssst, ada kode diskon dengan mention "SQUADEWIE". <3


See you guys on my next post!
Thanks,
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Odgovorio/la: Pozivni brojevi drzava

 Cache   
+1 Kanada
+1 Sjedinjene Američke Države
+1 (242) Bahami
+1 (246) Barbados
+1 (264) Angvila
+1 (268) Antigva i Barbuda
+1 (284) Britanska Devičanska Ostrva
+1 (340) Američka Devičanska Ostrva
+1 (345) Kajmanska Ostrva
+1 (441) Bermudi
+1 (473) Grenada/Carricou
+1 (649) Turks i Caicos Ostrva
+1 (664) Montserrat
+1 (670) Severna Marijanska ostrva
+1 (671) Guam
+1 (758) Sveta Lucija
+1 (767) Dominika
+1 (784) Sveti Vincent i Grenadini
+1 (787) Portoriko
+1 (809) Dominikanska Republika
+1 (868) Trinidad i Tobago
+1 (869) Sveti Kristofor i Nevis
+1 (876) Jamajka
+1 (939) Portoriko

 

+20 Egipat
+212 Maroko
+213 Alžir
+216 Tunis
+218 Libija
+220 Gambija
+221 Senegal
Južni Sudan
+222 Mauritanija
+223 Mali
+224 Gvineja
+225 Obala Slonovače
+226 Burkina Faso
+227 Niger
+228 Togo
+229 Benin
+230 Mauricius
+231 Liberija
+232 Sijera Leone
+233 Gana
+234 Nigerija
+235 Čad
+236 Srednjoafrička Republika
+237 Kamerun
+238 Zelenortska Republika
+239 Sveti Toma i Princip
+240 Ekvatorska Gvineja
+241 Gabon
+242 Republika Kongo
+243 Demokratska Republika Kongo
+244 Angola
+245 Gvineja Bisau
+246 Diego Garcia
+247 Ascension
+248 Sejšeli
+249 Sudan
+250 Ruanda
+251 Etiopija
+252 Somalija
+253 Džibuti
+254 Kenija
+255 Tanzanija
+256 Uganda
+257 Burundi
+258 Mozambik
+260 Zambija
+261 Madagaskar
+262 Reunion
+263 Zimbabve
+264 Namibija
+265 Malavi
+266 Lesoto
+267 Bocvana
+268 Svazi
+269 Komori i Mayotte
+27 Južna Afrika
+290 Sveta Helena
+291 Eritreja
+297 Aruba
+298 Farska Ostrva
+299 Grenland

+30 Grčka
+31 Holandija
+32 Belgija
+33 Francuska
+34 Španija
+350 Gibraltar
+351 Portugal
+352 Luksemburg
+353 Irska
+354 Island
+355 Albanija
+356 Malta
+357 Kipar
+358 Finska
+359 Bugarska
+36 Mađarska
+370 Litvanija
+371 Letonija
+372 Estonija
+373 Moldavija
+374 Jermenija
+375 Belorusija
+376 Andora
+377 Monako
+378 San Marino
+379 Vatikan
+380 Ukrajina
+381 Srbija
+382 Crna Gora
+385 Hrvatska
+386 Slovenija
+387 Bosna i Hercegovina
+389 Makedonija
+39 Italija

+40 Rumunija
+41 Švajcarska
+420 Češka
+421 Slovačka
+423 Lihtenštajn
+43 Austrija
+44 Velika Britanija
+45 Danska
+46 Švedska
+47 Norveška
+48 Poljska
+49 Nemačka

+500 Folklandska Ostrva
+501 Belize
+502 Gvatemala
+503 Salvador
+504 Honduras
+505 Nikaragva
+506 Kostarika
+507 Panama
+508 Sveti Petar i Mikelon
+509 Haiti
+51 Peru
+52 Meksiko
+53 Kuba
+54 Argentina
+55 Brazil
+56 Čile
+57 Kolumbija
+58 Venecuela
+590 Francuski Antili
+591 Bolivija
+592 Gvajana
+593 Ekvador
+594 Francuska Gvajana
+595 Paragvaj
+596 Martinik
+597 Surinam
+598 Urugvaj
+599 Holandski Antili

+60 Malezija
+61 Australija
+62 Indonezija
+63 Filipini
+64 Novi Zeland
+65 Singapur
+66 Tajland
+670 Istočni Timor
+673 Brunej
+674 Nauru
+675 Papua Nova Gvineja
+676 Tonga
+677 Solomonska Ostrva
+678 Vanuatu
+679 Fidži
+680 Palau
+681 Wallis i Futuna
+682 Kukova Ostrva
+683 Niue
+684 Američka Samoa
+685 Samoa
+686 Kiribati
+687 Nova Kaledonija
+688 Tuvalu
+689 Francuska Polinezija
+690 Tokelau
+691 Mikronezija
+692 Maršalova Ostrva

+7 Kazahstan
+7 Rusija

+800 Međunarodni besplatni telefon
+808 Usluge s podeljenim troškovima
+81 Japan
+82 Južna Koreja
+84 Vijetnam
+850 Severna Koreja
+852 Hong Kong
+853 Makao
+855 Kambodža
+856 Laos
+86 Kina
+870 Usluga Inmarsat "SNAC"
+871 Inmarsat (istočni Atlantik)
+872 Inmarsat (Tihi okean)
+873 Inmarsat (Indijski okean)
+874 Inmarsat (zapadni Atlantik)
+878 Univerzalne službene telekomunikacije
+880 Bangladeš
+881 Globalni mobilni satelitski sistem
+886 Tajvan

+90 Turska
+91 Indija
+92 Pakistan
+93 Avganistan
+94 Šri Lanka
+95 Burma (Mianmar)
+960 Maldivi
+961 Liban
+962 Jordan
+963 Sirija
+964 Irak
+965 Kuvajt
+966 Saudijska Arabija
+967 Jemen
+968 Oman
+970 Palestina
+971 Ujedinjeni Arapski Emirati
+972 Izrael
+973 Bahrein
+974 Katar
+975 Butan
+976 Mongolija
+977 Nepal
+979 Međunarodne usluge s dodanom vrednošću
+98 Iran
+991 ITPCS
+992 Tadžikistan
+993 Turkmenistan
+994 Azerbejdžan
+995 Gruzija
+996 Kirgistan
+998 Uzbekistan
          

Johnny Hallyday Legacy: doubts about a possible negotiation between the two clans 

 Cache   

On Wednesday, 6 November 2019, the hearing for Johnny Hallyday’s legacy lasted only seven minutes. It emerged from the meeting that Laeticia Hallyday’s decision to waive her appeal, her advice and that of Laura Smet and David Hallyday soon led to an agreement. But the lawyers on both sides cast doubt on a possible negotiation. […]

L’article Johnny Hallyday Legacy: doubts about a possible negotiation between the two clans  est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Benin – death of Albert Tévoédjrè: The Land of Orchids NGO hails the memory of “a peacemaker”

 Cache   

The non-governmental organization “Terre des Orchidées” salutes the memory of Brother Melchior who was called to God on Wednesday 6th November, in his 90th year. Beyond the political exploits to the credit of the rapporteur of the conference of the nation’s living forces, Albert Tevoédjrè is “a great peacemaker”, according to the NGO’s office. It […]

L’article Benin – death of Albert Tévoédjrè: The Land of Orchids NGO hails the memory of “a peacemaker” est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Brother Melchior death “Benin loses a friend of its democracy, …of its creed”, Louis Vlavonou

 Cache   

Brother Melchior, Albert Tevoedjrè, gave a blow job on Wednesday 6th November. Informed, the President of the National Assembly, Louis Gbèhounou Vlavonou, paid his respects. Far from being a simple loss, the death of Albert Tévoédjrè, the first mediator of the Republic and author of a dozen literary works, is a key figure in the […]

L’article Brother Melchior death “Benin loses a friend of its democracy, …of its creed”, Louis Vlavonou est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Guy Mitokpè: “As a sign of fate, Tevoedjrè went the day after the desecration of the basic law”

 Cache   

Brother Melchior, Professor Albert Tévoédjrè, has bowed out on Wednesday 6th November 2019. Like many political actors, the General Secretary of the Restoring Hope Party, the Honourable Guy Mitokpè, greeted the memory of the illustrious deceased. Professor Albert Tevoedjrè died on the morning of Wednesday, 6th November 2019, and would not have lived unnecessarily. The […]

L’article Guy Mitokpè: “As a sign of fate, Tevoedjrè went the day after the desecration of the basic law” est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Johnny Hallyday Legacy: a deal reached, another victory for David and Laura Smet

 Cache   

 Wednesday 6th November  2019 morning, David Hallyday and Laura Smet’s lawyers have been in full negotiations with the laeticians regarding Johnny’s legacy. But the elders and the widow seem to have reached an agreement. The two parties who are fighting over Johnny Hallyday’s inheritance, notably his widow and elders, will now be determined by the […]

L’article Johnny Hallyday Legacy: a deal reached, another victory for David and Laura Smet est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Albert Tévoédjrè: “They wanted to humiliate my end of life, they did it but… I will leave without any hate”

 Cache   

Professor Albert Tevoedjrè spoke to Narcisse Tométy on 31th October in his hospital bed. Two sentences of what the late brother Melchior confided to his friend are recorded in a tribute paid to him by Professor Tomety. A LAST CONTACT WITH ALBERT TEVOEDJRE, THE PATRIARCH THE INTELLECTUAL WHO PREVENTS HIM FROM GOING IN CIRCLES WAS […]

L’article Albert Tévoédjrè: “They wanted to humiliate my end of life, they did it but… I will leave without any hate” est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Benin: Claudine Prudencio bows to the memory of Brother “Melchior”

 Cache   

The President of the Democratic Union for a New Benin (Dunb), Claudine Prudencio, on her facebook page, pays tribute to Patriarch Albert Tevoédjrè who died in the early morning of Wednesday 6th November 2019. Peace to the soul of the great patriot Albert Tevoedjrè This Wednesday morning, I received confirmed information of the death of […]

L’article Benin: Claudine Prudencio bows to the memory of Brother “Melchior” est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Sad news for Johnny Hallyday’s widow Laeticia and Sébastien Farran

 Cache   

Johnny Hallyday’s widow, Laeticia Hallyday and her environment are again in mourning,  announced Publics magazine on Wednesday. Dominique Farran, son of Jean Farran and father of Sébastien Farran, died at the age of 72. Indeed, for anyone who doesn’t know Sébastien Farran, he is Johnny Hallyday’s last manager. Since the death of the manager in […]

L’article Sad news for Johnny Hallyday’s widow Laeticia and Sébastien Farran est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

Benin: Who is Albert Tevoédjrè, the worthy son of the republic has left us?

 Cache   

Whether we love him or not, Brother Melchior, Professor Albert Tévoedjrè, who died on the  Wednesday 6th November 2019 morning, would have marked the political life of his country by his contribution and concepts. But who was he really, this worthy son who died in a context where his honour was splashed by an unfortunate […]

L’article Benin: Who is Albert Tevoédjrè, the worthy son of the republic has left us? est apparu en premier sur BENIN WEB TV.


          

The list of Africa nations in ascending order, by population VS new video of Michael Kiwanuka ‘You Ain’t The Problem’

 Cache   
Djibouti Eswatini Equatorial Guinea Mauritius Guinea- Bissau Gabon Gambia Lesotho Botswana Namibia Mauritania Liberia Central African Republic Republic of The Congo Libya Sierra Leone Eritrea Togo (that’s 18 of 46 — it ends with Nigeria) South Sudan Burundi Benin (10,008,749) … Continue reading
          

Cedulka V Záběhu, originál škoda oktavia, spartak, felicia - Dohodou

 Cache   
Prodám originál, ještě původní lisovaná kartonová cedule, originál hlubotiskem ražená, s původním typem písma, žádná laciná napodobenina nebo novodobá kýčovitá kopie, také rozměry dle původní normy jak má být v souladu s normou ČSN. Nápis V záběhu Mo ...
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

hessenWARN bietet eine Vielzahl an neuen Warn-Funktionen mit einem echten Mehrwert

 Cache   

Spitze der deutschlandweiten Downloadcharts im Bereich Gratis-Apps gesetzt. Sowohl im App-Store von Apple als auch im Google Play Store belegt hessenWARN Platz 1. Insgesamt wurde die deutschlandweit nutzbare App innerhalb eines Tages mehr als 80.000 Mal installiert (Android: 45.000, iOS: 36.700, Stand: 6.11.2019, 11 Uhr).

Vielzahl an neuen Warn-Funktionen

„hessenWARN bietet eine Vielzahl an neuen Warn-Funktionen mit einem echten Mehrwert. Es freut uns sehr, dass sich die Smartphone-App bereits zum Start solch hoher Nachfrage erfreut und mehr als 80.000 Mal heruntergeladen wurde. Hessen hat hier Pionierarbeit geleistet. In Zeiten sogenannter Fake-News ist es von zentraler Bedeutung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger im Fall einer konkreten Bedrohung schnell und verlässlich informieren können. Daher rufe ich alle Smartphone-Besitzer dazu auf, sich die App zu installieren und auch Ihre Mitmenschen über die neue App und ihre Möglichkeiten zu informieren“, so Innenminister Peter Beuth.

Apps für den Alltag

Das Smartphone als Wasserwaage, als Navigationsgerät oder als kleiner Lerncomputer, die richtige App macht es möglich. Manche dieser Apps sind im Alltag sehr hilfreich - andere können Leben retten. So wie hessenWARN. Die neue Gratis-App des Landes bietet neben den bewährten Alarmierungen vor unerwarteten Gefahrensituationen (Bombenfunde, Großbrände mit Gefahrenstoffreizung, Unwetterwarnungen, terroristischen Anschlägen und mehr) weitere wichtige neue Alarmierungsfunktionen.

Nutzer können darüber hinaus Informationen zu Cybersicherheitswarnungen, Produktrückrufe, Erdbebeninformationen oder Schulmeldungen erhalten. Sie lassen sich je nach persönlichem Bedürfnis innerhalb der App ein- und ausschalten. Im kommenden Jahr wird die App um einen Wildwechselwarner erweitert, der sich via Bluetooth mit der Freisprecheinrichtung des Autos verbinden lässt.

Die hessenWARN-App steht ab sofort kostenlos zur Verfügung.

Die wichtigsten Fragen zu hessenWARN:

Was ist hessenWARN?
hessenWARN ist eine Gratis-Sicherheits-App des Landes Hessen. Sie stellt eine Weiterentwicklung der bestehenden KatWARN-App dar. Die inzwischen 20 Katwarn-Landkreise und mehr als 600.000 App-Nutzer in Hessen haben den Grundstock für eine flächendeckende Nutzung und Fortentwicklung des Systems hin zu hessenWARN gelegt. Alle KatWarn-Landkreise in Hessen können künftig durch den bereits erfolgten Erwerb des Nutzungsrechts hessenWARN vollumfänglich nutzen.

Welche Funktionen bietet die App hessenWARN?
Auch künftig werden alle Nutzerinnen und Nutzer über hessenWARN vor terroristischen Anschlägen, Bombenfunden, Großbränden sowie weiteren unerwarteten Gefahrensituationen gewarnt. Sämtliche Funktionen der Katwarn-App stehen europaweit auch den hessenWARN-Nutzern zur Verfügung. Zusätzlich bietet die App ein erweitertes Angebot von Meldungskategorien. So werden beispielsweise Cybersicherheitswarnungen des Hessen CyberCompetenceCenter (H3C), Erdbebeninformationen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Schulmeldungen oder etwa Infos zu Produktrückrufen zur Verfügung gestellt. Weitere Funktionen werden folgen. Im Jahr 2020 kommt der Wildwechselwarner hinzu.

Was ist der Notruf mit Positionsübermittlung?
hessenWARN beinhaltet einen Notruf (110/112) mit automatischer Positionsübermittlung. Dieser ermöglicht bei Anruf über die App die unmittelbare Übermittlung des genauen Notfall-Standorts an die nächstliegende zuständige Polizei- oder Rettungsdienststelle. Hierdurch können Feuerwehr und Polizei auch demjenigen schnellstmöglich helfen, dem eine Standortangabe oder -übermittlung nicht mehr möglich ist oder der schlicht nicht weiß, wo er sich gerade befindet. Bei Unfällen beispielsweise in einem Waldstück kann die direkte Standortübermittlung über hessenWARN somit eine schnellere Aufnahme von Daten herbeiführen und damit Einsatzzeiten beschleunigen.

Kann ich hessenWARN auch außerhalb Hessens nutzen?
hessenWARN umfasst vollumfänglich alle Katwarn-Funktionen. Sie warnt so nicht nur in Hessen, sondern informiert über die Landesgrenzen hinweg im gesamten Bundesgebiet und Europa über Gefahrenlagen. Technisch möglich macht dies die Schnittstelle zu den gängigsten Bevölkerungswarnsystemen wie KATWARN oder NINA. Nutzer erhalten damit auch in hessenWARN deutschlandweite Gefahren- und Katastrophenwarnungen, die in diesen Systemen versendet werden.

Werde ich über hessenWARN mit Warn-Meldungen überflutet?
Nein. hessenWARN meldet den Nutzern nur Informationen in den von ihnen eingegebenen Kommunen und damit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Überdies bietet die App die Möglichkeit, Meldungen individuell und nach persönlichem Bedürfnis zu aktivieren. So kann jeder Nutzer über die Benachrichtigungsfunktion in der App selbst auswählen, über welche Gefahrenlagen er eine Mitteilung erhalten möchte. Der Senior wird sich ggf. nicht für Schulmeldungen interessieren, ein Bewohner einer von Hochwasser noch nie betroffenen Region, wird entsprechende Meldungen vernachlässigen.

Brauche ich noch die App Katwarn?
hessenWARN ist Katwarn mit erweiterten Funktionen. Alle hessenWARN-Nutzer erhalten künftig die Katwarn-Informationen künftig über hessenWARN und profitieren zusätzlich von den neuen Funktionen in hessenWARN.

Links:
Die App im Apple iStore
Die App im Google Play Store


          

Mit hessenWARN beginnt für Hessen eine neue Zeitrechnung in der präventiven Sicherheitskommunikation

 Cache   

Der Hessische Innenminister Peter Beuth hat heute in Wiesbaden die neue Warn-App hessenWARN vorgestellt. Die Weiterentwicklung der von mehr als 600.000 Hessinnen und Hessen genutzten KatWarn-App bietet neben den bewährten Alarmierungen zahlreiche neue und individuell auswählbare Meldekategorien. So informiert hessenWARN künftig etwa auch über Cyberangriffe, Erdbeben, Produktrückrufe und beinhaltet auch einen Notruf mit automatischer Positionsübermittlung. Die kostenlos erhältliche Applikation ist ab sofort in den App-Stores verfügbar.

Mit hessenWARN beginnt für Hessen eine neue Zeitrechnung in der präventiven Sicherheitskommunikation. Unsere Sicherheitsbehörden und die Bürgerinnen und Bürger profitieren ganz konkret vom digitalen Fortschritt. Hessen hat mit der Entwicklung der neuen Sicherheits-App Pionierarbeit geleistet. Die Bürgerinnen und Bürger können sich künftig über hessenWARN noch umfangreicher, besser und individueller über mögliche Gefahrenlagen informieren lassen. Insbesondere der Notruf mit automatischer Positionsübermittlung bietet ein echtes Sicherheitsplus, da hierüber Hilfe noch schneller geleistet werden kann“, so Innenminister Peter Beuth.

Grundsätzlich werden die Bürgerinnen und Bürger über Gefahrenlagen durch die Kommunen mittels Sirenen und Rundfunkdurchsagen informiert. Als weiterer Baustein zu dieser Basisalarmierung wurde in Hessen 2014 KatWarn eingeführt. Die inzwischen 20 Landkreise und mehr als 600.000 App-Nutzer in Hessen haben den Grundstock für eine flächendeckende Nutzung und Fortentwicklung des Systems hin zu hessenWARN gelegt. Alle KatWarn-Landkreise in Hessen können künftig durch den bereits erfolgten Erwerb des Nutzungsrechts hessenWARN vollumfänglich nutzen.

hessenWARN: Individuell mit neuen Warnkategorien

Auch künftig werden alle Nutzerinnen und Nutzer vor terroristischen Anschlägen, Bombenfunden, Großbränden sowie weiteren unerwarteten Gefahrensituationen gewarnt. Zusätzlich bietet hessenWARN die Möglichkeit, Warnungen individuell nach persönlichem Bedürfnis zu aktivieren. So kann jeder Nutzer über die Benachrichtigungsfunktion in der App selbst auswählen, über welche Gefahrenlagen er unmittelbar, d.h. durch Push-Notification, benachrichtigt werden möchte.

Hierfür wird hessenWARN künftig ein erweitertes Angebot von Meldungskategorien beinhalten. Zur Einführung des Systems werden beispielsweise Cybersicherheitswarnungen des Hessen CyberCompetenceCenter (H3C) oder Erdbebeninformationen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden Warnungen in lebensbedrohlichen Fällen auch künftig an alle Nutzerinnen und Nutzer der neuen App übermittelt werden.

Notruf mit Positionsübermittlung

Neu ist auch ein Notruf (110/112) mit automatischer Positionsübermittlung. Dieser ermöglicht bei Anruf über die App die unmittelbare Übermittlung des genauen Notfall-Standorts an die nächstliegende zuständige Polizei- oder Rettungsdienststelle. „Hierdurch können Feuerwehr und Polizei auch demjenigen schnellstmöglich helfen, dem eine Standortangabe oder -übermittlung nicht mehr möglich ist oder der schlicht nicht weiß, wo er sich gerade befindet. Bei Unfällen kann die direkte Standortübermittlung über hessenWARN somit eine schnellere Aufnahme von Daten herbeiführen und damit Einsatzzeiten beschleunigen“, so Peter Beuth.

Notruf-Widget und Wildwechsel-Warner 2020

hessenWARN soll in den kommenden Jahren fortwährend um weitere Funktionalitäten erweitert werden. Neben der Implementierung des Notrufs mit Positionsübermittlung als Widget auf dem Sperrbildschirm wird die Smartphone App bereits im kommenden Jahr Wildwechsel-Warnungen aufnehmen. Autofahrer können dann hessenWARN via Bluetooth mit ihrem Fahrzeug verbinden und erhalten so eine Warnung über die Freisprecheinrichtung, wenn Wildwechsel auf einer bestimmten Strecke sehr wahrscheinlich sind.

„Für den Schutz der Bevölkerung zu sorgen ist Aufgabe des Staates. Ich finde es sehr wichtig, dass die Menschen in Hessen ohne Umwege gut und umfassend über Gefahren in ihrer Nähe und konkrete Verhaltensweisen informiert werden. Vor allem ist es in Zeiten sogenannter Fake News von zentraler Bedeutung, dass wir im Falle einer konkreten Bedrohung schnelle und verlässliche Informationen bieten. Daher rufe ich auch die Bürgerinnen und Bürger in Hessen auf, die neue App auf ihren Smartphones zu installieren“, so der Innenminister.

Hessens Innenminister Peter Beuth wird die innovative hessische Sicherheits-App hessenWARN im Rahmen der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) seinen Amtskollegen vorstellen. Hessen wird das System auch anderen Bundesländern und dem Bund für mögliche Kooperationen anbieten.

Anmeldung zur hessenWARN-App

Die hessenWARN-App steht ab sofort kostenlos zur Verfügung für:

iPhone im App Store
Android Phone im Google Play Store
Links:
Weitere Informationen zu hessenWARN


          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

New York Stage And Film Will Honor Diana Dimenna And Tom Hulce At Annual Winter Gala

 Cache   

New York Stage and Film is thrilled to announce that its annual Winter Gala will honor six-time Tony Award-nominated producer and philanthropist Diana DiMenna, and Academy Award and four-time Golden Globe-nominated and Tony Award-winning actor and producer Tom Hulce. The Winter Gala, a fundraising event to support New York Stage and Film's year-round theater and film development initiatives, will be held on Sunday, December 8, 2019 at The Ziegfeld Ballroom (141 West 54th Street, New York City). For more information on New York Stage and Film, please visit www.newyorkstageandfilm.org.

The evening includes cocktails, an auction, dinner, and entertainment from special guests in celebration of Diana DiMenna and Tom Hulce.

"This year we are excited to be honoring two forces in the theater, who have developed works that have been seen at New York Stage and Film, on Broadway, and beyond," said Artistic Director Christopher Burney. "Between Diana DiMenna's philanthropic and theatrical accomplishments, and Tom Hulce's storied career on stage, screen, and behind-the-scenes, audiences have gained a greater understanding about where we've come from as a society and what connects us all."

The Winter Gala Co-Chairs include Annette Bening, Dasha Epstein, Barbara Manocherian, Ira Pittelman, Billy Porter, and Denise & Dean Vanech. Serving as Gala Vice Chairs are Rebecca Carpenter Mayer & Max Mayer, Lauren B. Cramer, Carol & Tony Friscia, Kimberly Germ-Cramer, Rebecca Gold, Ruth & Stephen Hendel, Kiki Lambden & Stephen Stout, Jennifer Manocherian, and Barbara Whitman. The Gala Committee is comprised of Elizabeth Bradley, Ed Cheetham, Glenn Degenaars/First Republic Bank, Nina Essman, Raúl Esparza, Aaron Glick, Marcia Goldberg, Thomas Kail, Kate Lear, Amanda Lipitz & Greg Smith, Joe Mantello, Des McAnuff, Michael & Gabrielle Paltz, Sergio Trujillo, and Beth Williams/Grove Entertainment.

Past gala honorees include Jon Robin Baitz, Annette Bening, Dana Delany, Tina Fey, Peter Gallagher, Donald Holder, Don Katz, Laura Linney, Julianna Margulies, Steve Martin, Michael Mayer, Rick Miramontez, Ken Olin, Johanna Pfaelzer, Marc Platt, Christopher Plummer, Bill Pullman, David Rockwell, Jordan Roth, Tony Shalhoub, John Patrick Shanley, Aaron Sorkin, David Strathairn, Stanley Tucci, and Patricia Wettig.


          

CULTURA ITALIANA NEL MONDO - FRANCIA - ANTEPRIMA RASSEGNA DI LUCA GIORDANO A PARIGI A COLLOQUIO CON CURATORI BELLENGER (DIRETT.CAPODIMONTE) E CAUSA (SUOR ORSOLA BENINCASA)

 Cache   
none
          

Übeyy b. Halef

 Cache   

Geçmiş toplumlar içerisinde Müslümanlara eziyet ve düşmanlıkta ön plana çıkan birçok insan olmuştur. Bunlardan bir kısmı Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara karşı düşmanca tavır almada ve eziyet vermede daha da ön plana çıkmıştır. Übeyy b. Halef b. Vehb b. Huzafe b. Cumah da bu bedbahtların en önemlilerinden birisidir. Übeyy, Hz. Peygamberden o kadar nefret ediyordu ki Efendimizi öldürmek için sürekli fırsat kolluyordu. 

Übeyy b. Halef, İslâmın ilk günlerinde Mekke’nin ileri gelenleri arasında yer alıyordu. Nüfûzunu güçsüz ve himayesiz kimselere karşı haksızlık yolunda kullanırdı. Mekke’ye hac ve ticaret için gelenlere yapılan haksızlıkların yaygınlaştığı yıllarda Süleym kabilesinden bir kişinin mallarını satın almış ancak parasını ödememişti. Bu kişi Mekkelilerden yardım istedi. Ebû Süfyân ile Hz. Peygamber’in amcası Abbas araya girip bu kişinin parasını Übeyy’den aldılar.[1]

Übeyy, İslam’a ve peygambere karşı düşmanlıkta kendisinden hiçte geri kalmayan Ümeyye b. Halef’in kardeşidir. İslam’ın azılı düşmanı olan bu iki kardeş Kureyş’in kollarından biri olan Cumahoğulları kabilesine mensuptu. Cumahoğulları kabilesini, asıl adı Teym olan Cumah b. Amr b. Hüsays b. Kâ‘b b. Lüeyy’in oğulları meydana getirir. Mekke idaresinde söz hakkına sahip olan ve Dârünnedve’de reisleri tarafından temsil edilen Cumahoğulları, “ezlâm” denen fal oklarını koruma görevini yürütüyorlardı. İslâm’ın doğuşu sırasında bu görev Safvân b. Ümeyye b. Halef’de idi. Bu kabilenin bazı mensuplarının İslâmiyet’i başından beri kabul ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim birinci Habeşistan hicretine katılan ilk Müslümanlardan Osman b. Maz‘ûn Cumahoğulları’na mensuptu.[2]

Übeyy b. Halef, Hz. Peygamber’in hanımlarından Meymûne’nin kız kardeşi Esmâ ile evliydi. Oğlu Abdullah’ın soyundan gelen Muhammed b. Abdurrahman b. Safvân Medine kadılığı yapmış, onun oğlu Ubeydullah b. Muhammed, Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr döneminde Bağdat, Mehdî-Billâh döneminde de Medine kadılığı görevinde bulunmuştur.

Öldükten Sonra Dirilmeyi İnkâr

İçlerinde Übeyy b. Halef, Âs b. Vâil ve Velid b. Mugîre'nin de bulunduğu bir topluluk, öldükten sonra dirilmenin imkânsızlığını kendi aralarında konuşuyorlardı. Übeyy b. Halef: "Muhammed'in 'Allah ölüleri mutlaka diriltecektir' dediğini duymuyor musunuz? Lât ve Uzzâ'ya andolsun ki, onunla tartışıp, onu yeneceğim!" dedi. Übeyy eline aldığı çürümüş bir kemikle Peygamberimizin (sas) yanına geldi ve ona: "Ey Muhammed! Sen, çürüdükten sonra Allah'ın bu kemiği dirilteceğini mi söylüyorsun?" dedi.

Peygamberimiz (sas):"Evet! Ben, bunu söylüyorum!" buyurdu.

Übeyy b. Halef:" Sen, çürüdükten sonra bu kemiği Allah'ın dirilteceğine inanıyor ve bunu mümkün mü görüyorsun?" dedi. Kemiği elinde ufaladı, tozunu da Hz. Peygambere (sas) doğru üfledi!  Sonra tekrar: “Biz, öldükten ve şu çürümüş kemik gibi olduktan sonra tekrar mı diriltileceğiz? Ayrıca bizi kim diriltecek?" dedi. Peygamberimiz (sas): "Evet! Allah seni öldürecek! Bu kemik gibi olduktan sonra yeniden diriltecek ve seni Cehenneme sokacak!" buyurdu. Bu olay üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu:

"İnsan, kendini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki; o açıktan açığa aşırı bir mücadeleci, kavgacı kesilmektedir! O, kendi yaratılışını unutarak, bize bir misal getirdi: 'Bu çürümüş kemiklere kim can verebilir? dedi. De ki: 'Onları, ilk defa yaratan, diriltecek! O, her yaratmayı hakkıyla bilendir. O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarandır. İşte bakınız: Ateşi ondan çakıp alıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, kendileri gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir! O, bütün kâinatı yaratandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Onun emri, bir şeyi dilediği zaman, ona ancak 'Ol! demesinden ibarettir. O da, oluverir! Her şeyin mülk ve tasarrufu kendi Elinde bulunan Allah'ın şanı ne kadar yücedir, münezzehtir!" (Yasin: 36/77-83.) [3]

Übeyy’in Düşmanlığı

Hicret öncesinde Dârünnedve’de toplanan müşrik liderler Hz.Muhammed’i öldürme kararı almışlardı. Suikast gecesi Efendimizin evini kuşatanlar arasında Übeyy de bulunuyordu. Onun Müslümanlara düşmanlığı hicretten sonra da sürdü. Bazı rivayetlere göre hicretten önce, bazılarına göre ise Bedirde esir alınan oğlunu kurtarmak için Medine’ye geldiği sırada Hz. Peygamber’e kendisini öldürmek niyetiyle bir at beslediğini ve bu atın üzerinde onu öldüreceğini söyleyince Rasûlullah, “İnşallah sen o at üzerinde iken ben seni öldürürüm” demiştir.[4]

En Kötü Dost

İslami tebliğin Mekke günleriydi. Übeyy b. Halef, yakın dostu Ukbe b. Ebî Muayt’ın Rasûlullah’la (sas) oturup konuştuğunu ve kelime-i şehadet getirdiğini işitince Ukbe’nin yanına gelerek ona, sen sapıttın mı?” dedi. Ukbe, Hz. Peygamberin yemek davetine katıldığını ve bu sırada kelime-i şehadeti söylediğini belirtince Übeyy ona, “Eğer gidip Muhammed’i açıkça inkâr etmez ve ona hakarette bulunmazsan seninle asla konuşmayacağım.” dedi. Ukbe, samimi dostunu kaybetmemek ve atalarının dininden dönmediğini ispat etmek için Rasûlullah’a (sas) hakaret etmekten çekinmedi. [5]  Onun bu hareketi üzerine Cenab-ı Hak, Ukbe ve Übeyy hakkında şu ayeti kerimeyi indirmiştir:

“Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım! Yazık bana! Keşke falancayı dost edinmeseydim! Çünkü Kur’ân bana gelmişken beni ondan saptırdı’. Şeytan insanı yüzüstü bırakıp rezil eder.” ( Furkan Suresi/ 27-29.)

Ukbe’nin imanına engel olan bu kötü dost örneği, bizim de kimleri dost edindiğimizi düşünmemize sebep olmalıdır. Arkadaş ve dostlarımız bize neleri telkin ve talim ediyorlar şöyle bir gözden geçirmeliyiz ki buradaki yakın dostluk, ahirette amansız düşmanlığa dönüşmesin. Böyle dost, düşman başına diyerek pişmanlık duymayalım.

Hz. Ebû Bekir'in Ubey Bin Halef ile Bahse Girmesi

Elif, Lâm, Mîm. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de, bundan sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün mü'minler sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Bu,) Allah'ın vâdidir; Allah vâdinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi 30/1-6)

Nübüvvetin sekizinci yılında İran ordusu ile Rum ordusu savaşmışlar ve İranlılar Rumları ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Putperest Farslıların savaşı kazanması Kureyş müşriklerini çok sevindirdi. Kitab ehli Rumların Farslılara yenilmesi Müslümanların üzülmesine sebep oldu. Bu ayetler inince Hz. Ebû Bekir (r.a.), sevinen müşriklere şöyle dedi: "Allah, sizin gözlerinizi aydınlatmayacak, Peygamberimiz haber verdi: Yemin ederim ki, Rumlar birkaç yıl içinde İranlılara galip gelecekler." dedi. Hz. Ebû Bekir’in sözlerine karşılık Übeyy b. Halef: "Yalan söylüyorsun, haydi aramızda bir müddet tayin et, seninle bahse girelim." diyerek cevap verdi.  Bunun üzerine her iki taraf on deve üzerine bahse girişip üç yıl müddet tayin ettiler. Hz. Ebû Bekir, durumu Rasûlullah'a haber verdi. Rasûlullah (sas) "Bıd', üçten dokuza kadardır, miktarı artır, müddeti uzat." buyurdu. Hz. Ebû Bekir Rasûlullah'ın yanından ayrılıp dışarı çıktı ve yolda Übeyy’e rast geldi.  Übeyy: "Galiba pişman oldun" deyince Hz. Ebû Bekir: "Hayır, gel seninle bahsi artıralım, süreyi de uzatalım, süre dokuz sene miktar yüz deve olsun” dedi.  Übeyy, Hz. Ebû Bekir’in teklifini memnuniyetle kabul etti.  

Tirmizî'nin Sahih'inde rivayet ettiğine göre Bedir günü Rumlar, İranlılara galip geldiler. Übeyy Uhudda öldüğü için Hz. Ebû Bekir ödülü Übeyy'in vârislerinden aldı ve Hz. Peygambere götürdü. Peygamber (sas) de ona: "Bunu tasadduk et" buyurdu.[6] Ödülün tamamı fakirlere dağıtıldı. Bu bahis hadisesi Mekke devrinde bahsin haram kılınmasından önce gerçekleşmişti.

Uhud Savaşı

Uhud savaşında müşriklerin temel hedefi Hz. Muhammed’i öldürüp kendilerine göre sorunu tamamen halletmekti. Azılı müşriklerden Abdullah bin Şihâb, Utbe bin Ebî Vakkas, Abdullah bin Kamîa ve Übeyy bin Halef bir araya gelerek Peygamber Efendimizin (sas) hayatına son vermek için sözleşip and içtiler.[7] Bu kişiler hakkında Efendimizin, "Allah'ım, onların hiçbirisi senesine ulaşmasın." diye duâ ettiği rivayet edilir.

Sa'd bin Ebî Vakkas onlar hakkında şöyle demiştir: "Vallahi, Rasûlullah’ı vuran veya yaralayanlardan hiçbirinin üzerinden bir yıl geçmedi ve hepsi öldü. İbni Şihab'ı, Mekke yolunda ak benekli, dişi bir yılan ısırıp öldürdü. Übeyy b. Halef, bizzat Peygamber Efendimiz’in attığı mızrakla yaralanarak öldü. Utbe b. Ebî Vakkas'ı, Hatıb b. Ebî Beltea radıyallahu anh öldürdü. Efendimizin yüzünü yaralayan İbni Kamîa ise, Uhud'dan Mekke'ye döndükten sonra davarlarının yanına gitti. Dağın en yüksek tepesinde davarını buldu. Önünü kesip tutmak isteyince, bir koç üzerine yürüyerek onu boynuzlarıyla toslaya toslaya didik didik edip parçaladı.[8]

Peygamberimiz'in Ubeyy ibn-i Halef'i Öldürmesi

Bedir Harbinden önce Rasûlullah (sas) harp meydanında dolaşırken,"Burası Ebû Cehil'in, burası Utbe'nin, burası Ümeyye'nin, buralar da filânın ve filânın öldürülecekleri yerlerdir. Übeyy bin Halef’i de ben kendi elimle öldüreceğim."buyurmuştu. Ebû Cehil, Utbe ve Ümeyye bin Halef, Peygamberimizin gösterdiği yerlerde öldürülmüşlerdi. Geriye Übeyy b. Halef kalmıştı. Übeyy Peygamberimizle her karşılaşmasında şöyle derdi: "Ey Muhammed! Bir atım var. Her gün ona on altı ölçek darı yedirip besliyorum. Bir gün gelecek, onun sırtında seni öldüreceğim." Peygamber Efendimizin (sas) bu azgın ve şaşkın adama cevabı sadece şu oluyordu:"Belki de ben seni öldürürüm." (Sîre, 3/89)

Uhud meydanında geçekleşen muharebede bazı Müslümanların gafleti ve emre itaatsizliği sonucunda savaşın seyri birden değişmeye başlamıştı. Halid b. Velid Ayneyn geçidindeki okçuların çoğunun yerini terk etmesini fırsat bilerek orduyu arkadan kuşatmış ve saldırıya geçmişti. Bu safhada artık Müslümanlar dağılmaya başlamış ve Hz. Muhammed’in öldürüldüğü haberiyle her şey allak bullak olmuştu. 

Müslümanların morallerin bozulduğu bir sırada Benî Selime'den şâir Ka'b b. Mâlik Rasûlullah’ın (sas) hayatta olduğunu fark etti ve en yüksek sesiyle: "Ey Müslümanlar! Müjdeler olsun, Rasûlullah (sas) hayatta" diye bağırdı. Müslümanlar O'nu tanıyınca, hemen etrafında toplandılar ve dağ tarafına doğru çekildiler.

Peygamberimiz (sas), yanında Müslümanlardan bir toplulukla birlikte Uhud dağının eteğine gittiği sırada, Rasûlullahı öldürmek için arayan Übeyy b. Halef Rasûlullah’ı gördü. Atının üstünde Efendimize yaklaştı ve "Ey Muhammed, Sen kurtulursan, ben kurtulmam!" diyerek bağırdı.

Übeyy’i fark eden sahabîler önüne çıkıp onun hesabını görmek istediler. Ancak Peygamberimiz (sas) "Bırakın, gelsin!" buyurdu.

Hâris b. Sımme’nin veya Zübeyr b. Avvâm’ın mızrağını aldı. Rasûlullah’ın karşılık vermek için hareketlendiğini gören Übeyy kaçmaya başladı. Peygamberimiz (sas) ona: “Ey yalancı! Nereye kaçıyorsun!?” diye seslendi ve elindeki mızrağı Übeyy’e doğru fırlattı. Mızrak müşriğin boynunu sıyırıp geçmiş ve Übeyy hafif şekilde yaralanmıştı.

Übeyy, aldığı darbenin tesiriyle atından yere düşüp yuvarlanmaya başladı. Acı içinde Mekkelilerin yanına döndü ve “Muhammed beni öldürdü” diye bağırdı. Yarasının önemsiz olduğunu gören arkadaşları onun sözünü ciddiye almadılar ve korkulacak bir şeyi olmadığını söylediler. Bunun üzerine Übeyy onlara şunu söyledi: “Benim yaşadığım acılar diğer insanların başına gelseydi hepsi ölürdü. Hani o bana ‘Seni öldüreceğim’ dememiş miydi? Vallahi üstüme tükürseydi, tükrüğüyle bile beni öldürürdü!”

Übeyy çektiği acıdan bağırıp duruyordu. Sesi, sanki bir öküzün böğürmesi gibi çıkıyordu. Ebû Süfyân onu “Şu küçücük sıyrığa bu kadar bağırılır mı?” diye ayıpladığında Übeyy, ona da şöyle cevap verdi:

“–Sen biliyor musun ki bu sıyrığı kim yaptı? Bu, Muhammed’in açtığı yaradır. Lât ve Uzzâ’ya yemin ederim ki, bu yaradan duyduğum acıyı bütün Hicaz halkına dağıtsalar, onların hepsi de yok olur. Muhammed bana Mekke’de; «Ben seni kesinlikle öldüreceğim!» demişti. Ben tâ o zaman, O’nun eliyle öldürüleceğimi ve O’ndan kurtulamayacağımı anlamıştım.”

Übeyy bin Halef Kureyşliler Mekke’ye dönerken, Mekke’ye altı mil uzaklıktaki Şerif mevkiinde, "Susadım, susadım!" çığlıkları arasında ölüp gitti.[9] Tüm firavunlar gibi sonu perişanlık, nasibi ebedi cehennem oldu.

 

 

 

 

 [1] -Ahmet Önkal,Übey  b. Halef, DİA, cilt: 42,  sayfa: 272

[2] -Ahmet Önkal, Cumah (Benî Cumah) ,DİA, cilt: 8, s.93

[3] - İbn Hişam, es-Sîre, I, 387

[4]-Ahmet Önkal, Übey  b. Halef, DİA, cilt: 42,  sayfa: 272

[5] - İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c.1, s. 387

[6]- Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Rum Suresi, 6. Cilt, 238. sayfa

[7]- İbni Sa'd, Tabakat, c. 4, s. 125.

[8]- İbn Hişam, Sîre, 3/89

[9]- İbn Sa’d, et-Tabakât, II, 46; İbn Hişam,Sîre, 3/89

 

Yazar: 

          

母与子

 Cache   
"凯瑞安(安妮特·贝宁 Annette Bening 饰)年仅十四岁就怀孕生子,之后,年少无知的她放弃了孩子的抚养权,一晃眼三十多年过去,当初的那个小小婴孩在凯瑞安的心中分量却越来越重,她无时不刻不思念着她。伊莉莎白(娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰)漂亮性感,辗转在不同的男人之间,如鱼得水。向往自由的她从来没有想过会让孩子牵制住自己前进的脚步,因此早早就做了节育手术,然而,一场意外的到来让她陷入了两难的境地之中无法做"
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Operasi Sadar-02 Satgas RDB MONUSCO, Kombatan Serahkan Senjata Dan Radio Batalyon Benin

 Cache   

Jakarta I Realitas – Operasi Sadar-02 Satgas RDB MONUSCO, Kombatan Serahkan Senjata Dan Radio Batalyon BeninOperasi Sadar-02 Satgas RDB Monusco, berhasil menyadarkan kombatan untuk menyerahkan kembali senjata dan radio milik Batalyon Benin yang pernah dirampas di Distrik Sangumukoli, Provinsi Tanganyika.,  Hal tersebut dikatakan Dansatgas Konga XXXXIX-A RDB MONUSCO, Kolonel Inf Dwi Sasongko, dalam rilis tertulisnya […]

The post Operasi Sadar-02 Satgas RDB MONUSCO, Kombatan Serahkan Senjata Dan Radio Batalyon Benin appeared first on MEDIA REALITAS.


          

Mani Tese cerca 100 “angeli” a Messina per sostenere l’educazione dei bambini

 Cache   

La campagna natalizia di Mani Tese “Molto più di un pacchetto regalo!”, in collaborazione con LaFeltrinelli, quest’anno sosterrà i progetti di educazione in Benin e in Guinea-Bissau L'articolo Mani Tese cerca 100 “angeli” a Messina per sostenere l’educazione...
          

Benin'de 9 Denizci Kaçırıldı!

 Cache   

Benin'de 9 Denizci Kaçırıldı!

Atlas Okyanusuna kıyı ve Gine Körfezi bölgesinde yer alan Batı Afrika ülkesi Benin'de 9 denizcinin korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklandı.
          

Ingatlan referens-üzlettárs Budapest IV. kerületében

 Cache   
Ingatlan referens-üzlettárs Budapest IV. kerületébenIngatlan irodánk referens-üzlettársat keres Budapest IV. kerületében és környékén, elsősorban helyi lakos személyében.Tapasztalat nem szükséges, a betanítást vállaljuk.Nálunk a hosszú távú, jövedelmező együttműködés fontosabb, mint a hetistatisztika!A tevékenység végzéséhez jogosítvány és saját gépkocsi nélkülözhetetlen.További információ telefonon:Tóth Péterhttp://www.korultekinto.hu+36302916550
          

CAF names Senegalese officials for Eagles, Squirrels clash

 Cache   

 The Confederation of African Football has picked Senegalese official Issa Sy as referee for next week’s 2021 Africa Cup of Nations qualifying match between Nigeria and Benin Republic in Uyo. Sy will be assisted by compatriots Nouha Bangoura (assistant referee 1), El Hadji Abdoul Aziz Gueye (assistant referee 2) and Fatou Thioune (fourth official) at the […]

The post CAF names Senegalese officials for Eagles, Squirrels clash appeared first on Nigeria Football Federation's (thenff) Official Website.


          

World News, World News Updates, World News Headlines, Latest World News, Current Affairs

 Cache   

World News, World News Updates, World News Headlines, Latest World News, Current Affairs


Fires Are Ravaging Brazil’s Pantanal, the World’s Largest Tropical Wetlands

Posted: 06 Nov 2019 10:38 PM PST

(RIO DE JANEIRO) — Fires in Brazil’s Pantanal wetlands have ripped through the biodiverse region, consuming an area the size of London in just the past 10 days, burning some animals alive and sending others fleeing.

The inferno in the world’s largest tropical wetlands is the latest environmental disaster facing Brazil, coming after a mysterious oil spill that is afflicting beaches in the northeast and August fires that raged in the Amazon region.

The Pantanal, which sprawls over parts of Brazil, Bolivia and Paraguay, is a popular ecotourism destination considered one of the best places to see wildlife in South America. During the wet season, rivers overflow their banks and make most of the region accessible only by boat and plane. In the dry season, wildlife enthusiasts flock to see jaguars lounging on riverbanks, as well as macaws, giant river otters and caiman.

But this year’s dry season has extended much longer than usual.

“Any spark in this area these days of high temperatures and very low humidity will start fires like those we’ve seen in recent days,” Júlio Cesar Sampaio, chief of WWF Brasil’s Cerrado Pantanal program, said by phone. “Only rain will decrease the risk of fire.”

Rescue efforts have so far found burned remains of caimans, iguanas and snakes. SOS Pantanal, a local group, reported that hyacinth macaws, a vulnerable species, lost much of their primary food source as coconut and palm trees went up in flames, and the blue-and-yellow birds have been seen flying about aimlessly.

Between January and November, the area had 516% more fires than the same period last year, according to data from Brazil’s National Institute of Space Research.

While there have been more fires in the Amazon, they have been dispersed across an area roughly half the size of the United States. The blazes in the Pantanal, by contrast, are concentrated in Corumba, a municipality in Mato Grosso do Sul state. Corumba has had about twice as many fires as the worst-affected municipalities in the Amazon.

“There is no precedent for a fire of this scale,” said Angelo Rabelo, president of the Instituto Homem Pantaneiro, an environmental group based in Corumba.

Fires in the Pantanal this time of year are abnormal because heavy rains usually start in October. Rabelo said waters in the rivers and wetlands drained much faster this year. The Paraguay River, one of the region’s main fluvial veins, is at a 20-year low.

“Climate change is here,” he said.

With little precipitation, high temperatures, low humidity and strong winds, fires are spreading fast through the low vegetation, authorities say.

The Mato Grosso do Sul state government said in a press release that the fires are “of a proportion never-before registered” and that the causes were both the dry conditions and “criminal activity.”

Firefighters say the cause is likely local people setting fires to clear land of vegetation, a practice also blamed for many of the Amazon fires. Such burning is particularly common among cattle ranchers, who use fire rather than costly equipment to prepare pastures.

Fires in the Pantanal this year have been overshadowed by the months-long period of blazes seen in the Amazon region. The governor of Mato Grosso do Sul declared a state of emergency on Sept. 11 after over 10,000 square kilometers (nearly 3,900 square miles) burned in the previous five weeks in the state’s portion of the Amazon.

The Hyacinth Macaw Institute, an environmental group, released a report Wednesday saying the Pantanal destruction in September and October hit the area’s biggest center for hyacinth macaw reproduction and also came in the middle of mating season. Of 98 nests monitored, at least four baby birds died, their nostrils clogged with soot.

The fires have only worsened since, and still the rain hasn’t fallen.

“I’ve been a firefighter for 23 years,” said Waldemir Moreira, who runs the state fire department’s environmental protection unit. “We’ve certainly had fires before, but it’s much more serious now. We want the world to pay attention to our Pantanal, too.”

Northern Mexico Town Prepares Funerals After Nine Americans Were Killed in Drug Cartel Violence

Posted: 06 Nov 2019 10:30 PM PST

(LA MORA, Mexico) — Under a strong security presence, this remote farming community prepared to hold the first funerals Thursday for some of the nine American women and children killed by drug cartel gunmen.

Dozens of high-riding pickups and SUVS, many with U.S. license plates from as far away as North Dakota, bumped across dirt and rock roads over desert, arid grasslands and pine-covered mountains Wednesday as night fell on this community of about 300 people. Many of the residents are dual U.S. and Mexican citizens who consider themselves Mormon but are not affiliated with The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

At least 1,000 visitors were expected to bunk down in the hamlet overnight ahead of Thursday’s funerals, filling floor space in the 30 or so homes or sleeping in tents they brought with them. At least one cow was slaughtered to help feed the masses, as well as the few dozen Mexican soldiers guarding the entrance to La Mora.

Steven Langford, who was mayor of La Mora from 2015 to 2018, said he expected the killings to have a “major” impact on the community. Once upon a time he didn’t think about moving around the area in the middle of night, but in the last 10 to 15 years things “got worse and worse and worse.” As many as half of the residents could move away, he feared.

“It was a massacre, 100% a massacre,” said Langford, whose sister Christina Langford was one of the women killed. “I don’t know how it squares with the conscience of someone to do something so horrible.”

When gunmen opened fire on them Monday, the Mexican army, the National Guard and Sonora state police were not there to protect them. It took them about eight hours just to arrive.

To many, the bloodshed seemed to demonstrate once more that the government has lost control over vast areas of Mexico to drug traffickers.

“The country is suffering very much from violence,” said William Stubbs, a pecan and alfalfa farmer who serves on a community security committee in the American-dominated hamlet of Colonia LeBaron. “You see it all over. And it ain’t getting better. It’s getting worse.”

The lack of law enforcement in rural areas like the northern states of Chihuahua and Sonora once led the dual U.S.-Mexican residents of places like Colonia LeBaron to form their own civilian defense patrols.

Stubbs said that after the 2009 killing of anti-crime activist Benjamin LeBaron, residents positioned themselves each night for two years with high-powered binoculars to keep watch from the large “L” for “LeBaron” that stands on a hillside above the town.

Since then, he said, the cartels have left Le Baron and the town of Galeana a few kilometers to the north alone. But he said they have watched the cartels get stronger in the past two decades, with nearby communities in the mountains suffering from violence and extortion.

This week, he said, the military told him that the town of Zaragoza had been about 50% abandoned.

The army’s chief of staff, Gen. Homero Mendoza, said Wednesday the attack that killed three American mothers and six of their children started at 9:40 a.m. Monday, but the nearest army units were in the border city of Agua Prieta, about 100 miles (160 kilometers) and 3½ hours away.

Soldiers didn’t start out for the scene until 2:30 p.m. and didn’t arrive until 6:15 p.m. — even while five surviving children lay hiding in the mountains with bullet wounds.

“There are areas where the government’s control is very fragile,” said Alejandro Hope, a Mexican security analyst.

President Andrés Manuel López Obrador created the militarized National Guard after he took office last December to help law enforcement, but its 70,000 troops have to cover a vast territory.

“The government’s main policy tool, the National Guard, is not where it should be,” Hope said. “It should be in the mountains, and it’s not there.”

He noted that Sonora and Chihuahua states, with over 160,000 square miles (420,000 square kilometers) between them, have only about 4,100 National Guard agents stationed there, or about one for every 40 square miles.

Questions have also arisen over whether the army can do its job even when it is present. On Oct. 17, in Sinaloa state, soldiers were forced to release the captured son of imprisoned drug lord Joaquin “El Chapo” Guzman to avoid further bloodshed after Sinaloa cartel gunmen counterattacked in greater numbers in the city of Culiacan.

Colonia Le Baron is a place where the U.S. influence is evident everywhere: pickup trucks with license plates from California, Idaho, Colorado, Washington, and English-speaking customers eating hamburgers at Ray’s Restaurant, Coffee & Grill. Many of the dual citizens were born here, and their families have been here for decades.

Stubbs predicted that some people will move their families to the United States out of fear but will ultimately come back, as happened after the 2009 killing.

He dismissed López Obrador’s “hugs, not bullets” security strategy of trying to solve underlying social problems instead of battling drug cartels with military force.

“I’m really shocked actually of his way of thinking, and it ain’t going to solve the problems,” Stubbs said.

Residents know they can’t fight the cartels on their own.

“We’re not experts in military and war and weapons,” Stubbs said. “We’re farmers, and we have great families and big families, and we definitely want our families to be peaceful.”

Mexican officials said the attackers may have mistaken the group’s large SUVs for those of a rival gang. The Juarez drug cartel and its armed wing, known as “La Linea,” or “The Line,” are fighting a vicious turf war against a faction of the Sinaloa cartel known as the “Salazar.”

“Those who attacked the occupants (of the vehicles), they let the children go, so we can deduce that it was not a targeted attack” on the families, said Mendoza, the army chief of staff.

Most of the victims lived in La Mora, about 70 miles (110 kilometers) south of Douglas, Arizona. Many in the hamlet are related to the extended LeBaron family.

The killers were believed to be from La Linea, whose gunmen entered Sinaloa cartel territory the previous day and set up an armed outpost on a hilltop near La Mora and an ambush farther up the road. The Juarez cartel apparently wanted to prevent Sinaloa gunmen from entering their territory in Chihuahua state.

On Wednesday dozens of army soldiers, federal and state police and National Guard troops provided security along the bumpy route from Chihuahua state to La Mora, in neighboring Sonora, retracing in reverse the route the victims were on when they were ambushed. People in the caravan clapped the agents on the back in thanks and gave them food, bottles of water and baseball caps.

Langford said he and others come and go frequently between La Mora and the United States, working north of the border to build lives and families in a place he described as a “paradise” for children to grow up. Behind the lot where he and his wife raised 11 kids, they are fond of fishing and swimming.

“We’ve always known the dangers. We’ve seen the people doing their deal. We always had the policy, ‘We don’t bother them.’ We never dreamed something like this could happen,” said Langford. “Now this place is going to become a ghost town. A lot of people are going to leave.”

U.K. Prime Minister Boris Johnson Shakes Off a Rocky Start to the Elections

Posted: 06 Nov 2019 06:41 PM PST

(LONDON) — Prime Minister Boris Johnson told British voters Wednesday that they have to back his Conservatives if they want an end to Brexit delays, as he tried to shake off a rocky start to the governing party’s election campaign.

Speaking outside his No. 10 Downing St. office on the first official day of Britain’s five-week campaign, Johnson said the political impasse over Britain’s departure from the European Union made him want to “chew my own tie in frustration.”

“I don’t want an early election, and no one much wants to have an election in December, but we have got to the stage where we have no choice,” he said.

Johnson, trying to set the stage for a people-versus-Parliament campaign, said lawmakers were “refusing time and again to deliver Brexit and honor the result of the referendum.”

In fact, lawmakers approved Johnson’s EU divorce deal in principle last month, but asked for more time to scrutinize it. Johnson then withdrew the bill and pushed for an early election instead.

Johnson also slammed his main rival, left-wing Labour Party leader Jeremy Corbyn, comparing him to former Soviet dictator Joseph Stalin and — erroneously — claiming he had sided with Russian President Vladimir Putin over a nerve-agent attack on British soil.

All 650 seats in the House of Commons are up for grabs in the Dec. 12 election, which is coming more than two years early. Some 46 million British voters are eligible to take part in the country’s first December election in 96 years.

Johnson urged voters to deliver a Conservative majority so Britain could “put uncertainty behind us.” With that support, Johnson vowed he would get Parliament to ratify his Brexit deal and the country would leave the EU as scheduled on Jan. 31.

Brexit was supposed to happen on Oct. 31, but with Britain’s politicians deadlocked, the bloc granted the U.K. a three-month delay.

While unofficial campaigning has been ramping up for weeks, the campaign formally began when Parliament was dissolved Wednesday. Johnson went to Buckingham Palace to notify Queen Elizabeth II of the dissolution before unveiling the party’s election slogan — “Get Brexit done and unleash Britain’s potential” — at a rally in the central England city of Birmingham.

The Conservative campaign has had a bumpy start. Just minutes before Johnson spoke Wednesday, Cabinet Minister Alun Cairns resigned over allegations about a former aide’s role in a rape trial.

Cairns said he was quitting as Welsh secretary because of “speculation” surrounding the “very sensitive matter,” which is under investigation. He said he was confident he would be cleared of wrongdoing.

Cairns denies allegations that he knew his former staffer Ross England made claims about a victim’s sexual history when he was a witness in a 2018 rape trial. That is not allowed, and the trial collapsed. The judge accused England of deliberately sabotaging the trial. Cairns later endorsed England as a candidate for an upcoming Welsh Assembly election.

On Tuesday, another Conservative, outgoing House of Commons leader Jacob Rees-Mogg, was forced to apologize for suggesting that the victims of a 2017 London apartment block inferno that killed 72 people lacked common sense for following fire department advice to wait in their apartments for help.

The comments drew sharp rebukes from opposition politicians — and from rap star Stormzy, who urged the Conservative lawmaker to resign and tweeted: “These politicians are actual aliens.”

The Conservatives were also criticized for posting a doctored video of a senior Labour figure on Twitter that appeared to show him failing to answer a question, when in fact he did. Conservative Party chair James Cleverly claimed Wednesday the ad was just “a lighthearted satirical video.”

In another over-the-top political insult, Johnson used a column in the Daily Telegraph to accuse the Labour Party under Corbyn of attacking the rich “with a relish and vindictiveness not seen since Stalin persecuted the kulaks,” the wealthier peasants targeted by the Soviet regime in the 1930s.

In his Downing Street speech, Johnson also claimed inaccurately that Corbyn had “sided with Putin” after a former Russian spy and his daughter were attacked with a nerve agent in the English city of Salisbury.

Corbyn initially asked for “incontrovertible evidence” that Moscow was behind the 2018 attack, as Britain’s Conservative government had insisted. He later said he believed Russia was responsible for the poisoning.

Other parties in the race include the Liberal Democrats, who want to cancel Brexit; the Scottish National Party, which opposes Brexit and wants Scotland to leave the U.K.; and the Brexit Party, which says Britain should leave the bloc without a deal.

The Labour Party has its own woes, with many of the party’s lawmakers uneasy about Corbyn’s firm left-wing views and ambivalence over the EU. On Wednesday, deputy leader Tom Watson, who has often clashed with Corbyn, announced that he was stepping down from politics.

Watson acknowledged his “political differences” with Corbyn in a resignation letter but said the decision was personal rather than political.

Labour wants to shift the election debate away from Brexit and onto domestic issues such as health care, the environment and social welfare, saying it will reverse Britain’s increasing social inequality.

Corbyn has labelled Johnson’s economic plans “Thatcherism on steroids,” in reference to the free-market, low-spending ideology of the late former Conservative Prime Minister Margaret Thatcher.

“I don’t do personal attacks,” Corbyn told supporters in Telford, central England. He said, if elected, he would be “a very different kind of prime minister.”

“I was not born to rule,” Corbyn said, contrasting himself with the affluent, Oxford University-educated Johnson. “I don’t pursue the kind of politics that thinks it’s all a game, a parlor game, a debating society game.”

An Ambush on a Canadian Mining Company Convoy Has Killed 37 People in Burkina Faso

Posted: 06 Nov 2019 06:09 PM PST

OUAGADOUGOU, Burkina Faso (AP) — Gunmen attacked a convoy near a Canadian mining site in Burkina Faso, killing at least 37 people and wounding 60 others, the regional governor said late Wednesday.

Montreal-based Semafo said the bloodshed happened about 25 miles (40 kilometers) from its Boungou mine in Burkina Faso’s Eastern region and involved five buses of employees who were being accompanied by a military escort.

Col. Saidou Sanou, the region’s governor, gave the provisional casualty toll in a statement. The mining company said only that it was aware of “several fatalities and injuries.”

“Boungou mine site remains secured and our operations are not affected,” Semafo said in its statement. “We are actively working with all levels of authorities to ensure the ongoing safety and security of our employees, contractors and suppliers.”

The area has become increasingly precarious for Semafo, which operates two gold mines in Burkina Faso. Last year, an employee and subcontractor were killed when a bus was targeted by bandits, according to Canadian Press. Later last year, five members of Burkina Faso’s security forces were killed in an attack near the Boungou mine.

Sylvain Leclerc, spokeswoman for the Canadian foreign ministry, said there were no reports of any Canadian citizen among the casualties. She added that Canada’s government condemns the attack and supports efforts to bring peace to Burkina Faso.

The violence underscores the rapidly deteriorating security situation in once peaceful Burkina Faso, which has been infiltrated by jihadists who have been active for years in neighboring Mali. There was no immediate claim of responsibility, but Islamic extremists have staged dozens of attacks on churches and public officials across the north of Burkina Faso the last few years.

Concerted military actions by five regional countries, along with a French operation, have failed to stem the growing violence.

The country, which experienced its first major extremist attack in 2015, is a gateway south into coastal West Africa, and regional leaders worry the extremists could be moving into Togo and Benin.

___

Associated Press writer Krista Larson in Dakar, Senegal, contributed to this report.

Saudi Arabia Recruited Twitter Workers to Spy on Users: U.S. Investigators

Posted: 06 Nov 2019 03:07 PM PST

SAN FRANCISCO — The Saudi government recruited two Twitter employees to get personal account information of their critics, prosecutors said Wednesday.

A complaint unsealed in U.S. District Court in San Francisco detailed a coordinated effort by Saudi government officials to recruit employees at the social media giant to look up the private data of thousands of Twitter accounts.

The accounts included those of a popular journalist with more than 1 million followers and other prominent government critics.

It also alleged that the employees — whose jobs did not require access to Twitter users’ private information — were rewarded with a designer watch and tens of thousands of dollars funneled into secret bank accounts. They were charged with acting as agents of Saudi Arabia without registering with the U.S. government.

Ahmad Abouammo, who left his job as the media partnership manager responsible for Twitter’s Middle East region in 2015, was also charged with falsifying documents and making false statements when questioned by FBI agents. He was expected to make his initial court appearance in Seattle federal court Wednesday afternoon.

That same year, investigators alleged that a Saudi working as a social media adviser for the Saudi royal family, recruited Twitter engineer Ali Alzabarah by flying him to Washington, D.C., for a private meeting with an unnamed member of the family.

“Within one week of returning to San Francisco, Alzabarah began to access without authorization private data of Twitter users en masse,” the complaint said.

The effort included the user data of over 6,000 Twitter users, including at least 33 usernames for which Saudi Arabian law enforcement had submitted emergency disclosure requests to Twitter, investigators said.

After being confronted by his supervisors at Twitter, Alzabarah allegedly admitted to accessing user data and said he did it out of curiosity.

Alzabarah was placed on administrative leave, his work-owned laptop was seized and he was escorted out of the office. The next day, he flew to Saudi Arabia with his wife and daughter and has not returned to the United States, investigators said. A warrant for his arrest was issued as part of the complaint.

False Alarm Triggers Hijacking Protocol at Amsterdam’s Schiphol Airport, Airline Says

Posted: 06 Nov 2019 12:48 PM PST

Passengers and crew on board a plane at Schiphol airport in Amsterdam were reported safe after Dutch police began investigating a “suspicious situation” on Wednesday.

A tweet from the official Schiphol airport’s account said the Royal Netherlands Marechaussee, the Dutch military police, is looking into the situation on board of a plane at the airport. The police’s official Twitter account also confirmed the investigation.

Details about what police were investigating on the plane were not immediately available.

About an hour after announcing the start of the investigation, police and airport officials said the passengers and crew were safely off the plane. The investigation on the plane continues, they said.

The airline Air Europa said Wednesday afternoon that a false alarm prompted the investigation. A warning that “triggers protocols on hijackings at the airport” was activated by mistake on a flight from Amsterdam to Madrid, according to a tweet from the airline.

Air Europa noted in a followup tweet that its flight to Madrid would take off shortly. Schiphol airport said later Wednesday afternoon that regular operations had resumed at the airport.

Schiphol airport is one of the world’s busiest hubs, with more than 70 million passengers passing through each year.

 

The ‘OK Boomer’ Meme Has Officially Entered Parliamentary Record in New Zealand

Posted: 06 Nov 2019 09:20 AM PST

The decisive rise of the “OK Boomer” meme continues.

On Monday, an MP from New Zealand’s Green Party, 25-year-old Chlöe Swarbrick, delivered a speech in support of a Zero Carbon Bill, which would provide a framework to reduce the country’s greenhouse gas emissions and establish a new Climate Change Commission. The government’s previous plan to limit greenhouse gases has been criticized by climate activists as insufficient.

“Mr. Speaker, how many world leaders for how many decades have seen and known what is coming, but have decided that it is more politically expedient to keep [climate change] behind closed doors?” she asked. “My generation and the generations after me do not have that luxury.”

Read more: Why TIME Devoted an Entire Issue to Climate Change

“In the year 2050 I will be 56 years old… yet, right now, the average of this 52nd Parliament is 49-years old,” she continued. In response, another MP began to heckle her.

“OK boomer,” Swarbrick shot back.

Not sure what she’s referring to? The phrase “OK boomer” comes from a viral meme that originated on the social media site TikTok. The videos usually include an audio clip of an older man saying, “The millennials and Generation Z have the Peter Pan syndrome, they don’t ever want to grow up.” Teens then include their reactions, always a variation on the phrase “OK Boomer.”

The phrase has taken off across the Internet and beyond, and become a common retort used by young people when confronting condescension from older people, usually those of the Baby Boomer generation.

 

In an interview with Stuff, Swarbrick explained her use of the phrase: It’s a “simple summarisation of collective exhaustion,” she said. “Young people have suffered a decade of jibes about how millennials have ruined everything and need to ‘pull our socks up,’ or something.”

“‘OK boomer’ acknowledges that you cannot win a deeply polarized debate — facts don’t matter,” she continued. “It’s better to acknowledge that perhaps energy is better spent elsewhere.”

Hungarian Mayor Resigns Amid ‘Yacht Orgy’ Scandal

Posted: 06 Nov 2019 07:36 AM PST

(Bloomberg) — The mayor of western Hungary’s largest city, who was re-elected despite the publication of a video showing him participating in an orgy on a luxury yacht, has resigned less than a month after winning a fourth term.

Zsolt Borkai, the mayor of Gyor and a 1988 Olympic champion gymnast, said in an open letter on Wednesday that he was stepping down because of his “moral predicament.” His resignation is effective Friday. Under pressure, Borkai had already quit Prime Minister Viktor Orban’s ruling party last month.

Hungary’s opposition had seized on the Borkai scandal during the campaign for nationwide municipal elections as evidence of moral decay under Orban’s nine-year rule. The video was widely seen as having helped tip close races in favor of a united opposition, including in Budapest, and deal the Hungarian leader his worst electoral setback in more than a decade.

Child Survivors of Mexico Ambush Hid in Brush, Walked as Much as 14 Miles for Help

Posted: 06 Nov 2019 07:25 AM PST

(GALEANA, Mexico) — The eight children, some mere infants, who survived the ambush in northern Mexico not only escaped the drug cartel gunmen who killed their mothers but managed to hide in the brush, with some walking miles to get help despite grisly bullet wounds.

In a testament to a mother’s devotion, one woman reportedly stashed her baby on the floor of her Suburban and got out of the vehicle, waving her arms to show the gunmen she wasn’t a threat. She may have moved away from the vehicle to distract their attention; her bullet-ridden body was found about 15 yards (meters) away from the SUV.

The mother was one of nine U.S. citizens — three women and six children all living in northern Mexico — slaughtered Monday when cartel gunmen ambushed three SUVs along a dirt road in an attack that left one vehicle a burned-out, bullet-riddled hulk. Mexican officials said the gunmen may have mistaken the group’s large SUVs for those of a rival gang amid a vicious turf war.

The five wounded children were seriously enough injured that Mexican authorities flew them to the border in a military helicopter to receive hospital care in the United States. Sonora state health officials said they were “stable” at the moment of transfer. Three other children who were not wounded are in the care of family members in the tiny hamlet of La Mora in northern Mexico.

But what the children went through in the remote, mountainous area of Sonora state is nearly indescribable.

Kendra Miller, a relative, said in an account of the shootings that Devin Blake Langford, 13, was one of the few uninjured young people and quickly took charge, eventually walking about 14 miles (22.5 kilometers) back to La Mora for help.

“After witnessing his mother and brothers being shot dead, Devin hid his six other siblings in the bushes and covered them with branches to keep them safe while he went for help,” according to the account. “When he took too long to return, his 9-year-old sister left the remaining five to try again.”

That girl, Mckenzie Rayne Langford, walked for hours in the dark before she was found several hours after the other children were rescued. She was listed as missing for a while.

Altogether, the kids were on their own from about 1:00 p.m., when the ambush began, until about 7:30 p.m., when they were rescued. Relatives from La Mora tried to reach them before that, but were turned back by gunfire. The area is the site of a cartel turf war.

In recordings of calls between the rescuers, they can be heard debating whether it was better to risk more lives, or wait for an hour or two until Mexican army troops arrived. It was an agonizing decision.

What they saw when they found the children was terrifying.

Cody Greyson Langford, 8, had been shot in the jaw and bled profusely. Another girl had been shot in the foot and the back.

The killers were apparently members of the Juarez drug cartel and its armed wing, La Linea — “The Line” — whose gunmen had entered Sinaloa cartel territory and set up an armed outpost on a hilltop and an ambush further up the road. The Juarez cartel apparently wanted to send a message that it controlled the road into Chihuahua. It was this invasion force that the American mothers and their three vehicles drove into.

It was only after the first vehicle was shot up and set afire that 50 or 60 Sinaloa cartel gunmen showed up to see what had happened.

But it isn’t the cruelty of the cartel, but the bravery, innocence and sacrifice of the victims that relatives want remembered.

Austin Cloes, a relative of the victims, said from his home in Salt Lake City that they were good people who loved their children and enjoyed their quiet lives based around a successful pecan farming operation.

“This sort of thing shouldn’t go unnoticed,” said Cloes, who works with at-risk youth and coaches high school basketball. “And these sorts of people shouldn’t just be buried without their names being put out there. These are great people.”

The dead in the attacks included a mother, her 8-month-old twins, her 10-year-old daughter, a 12-year-old son. Another mother lay dead in the front seat of another Suburban, along with the bullet-riddled bodies of her sons, ages 11 and 2.

The victims lived in Sonora state, about 70 miles (110 kilometers) south of Douglas, Arizona, in the hamlet of La Mora, which was founded decades ago by an offshoot of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Many La Mora residents call themselves Mormons but are not affiliated with any church.

A number of such American farming communities are clustered around the Chihuahua-Sonora state border. Many members were born in Mexico and have dual citizenship. While some of the splinter groups were once polygamous, many no longer are.

All of the victims were apparently related to the extended LeBaron family in Chihuahua, whose members have run afoul of the drug traffickers over the years. Benjamin LeBaron, an anti-crime activist who founded neighborhood patrols against cartels, was killed in 2009.

The victims had set out to visit relatives in Chihuahua. One woman was headed to the airport in Phoenix to meet her husband.

While a drug-related violence has been raging for years in Mexico, the attack underscored the way cartel gunmen have become increasingly unconcerned about killing children as collateral damage. In August in Chihuahua state, cartel gunmen fired 123 bullets at a man and also killed three girls, ages 4, 13 and 14. In June, a young boy was killed along with his father in Sonora state. In July, a 10-year-old was killed during a robbery in Puebla state.

Criminal investigators said late Tuesday that a suspect was arrested, but it was unclear whether the person had taken part in the ambush.

In a statement posted on Facebook, the Agency for Criminal Investigation for the state of Sonora said that the suspect was found in the town of Agua Prieta, right at the border with the U.S. state of Arizona, holding two hostages who were gagged and tied inside a vehicle.

The suspect, whose gender was not specified in the statement, was also found in possession of four assault rifles and ammunition, as well as various large vehicles including a bullet-proofed SUV, the agency said.

___

AP Writer Brady McCombs in Salt Lake City contributed to this report.

Buckingham Palace Says Queen Elizabeth’s New Clothes Will No Longer Feature Real Fur

Posted: 06 Nov 2019 05:13 AM PST

(LONDON) — Buckingham Palace says new outfits designed for Queen Elizabeth II will not use real fur.

The palace said Wednesday the decision does not mean the queen will dispose of all the fur outfits she already has. The palace statement says “the queen will continue to re-wear existing outfits in her wardrobe.”

The decision pleased animal rights activists, who have sometimes criticized the monarch for the fur pieces in her collection of designer clothes.

Claire Bass, director of the Humane Society International/UK, says “we are thrilled Her Majesty has officially gone fur-free.” She says the queen’s decision will send a positive message that fur is no longer considered fashionable.


          

Mani Tese cerca 100 “angeli” a Messina per sostenere l’educazione dei bambini

 Cache   

La campagna natalizia di Mani Tese “Molto più di un pacchetto regalo!”, in collaborazione con LaFeltrinelli, quest’anno sosterrà i progetti di educazione in Benin e in Guinea-Bissau

L'articolo Mani Tese cerca 100 “angeli” a Messina per sostenere l’educazione dei bambini proviene da Tempo Stretto.


          

Dal contrasto al cyberbullismo all’insegnamento con i new media: le nuove sfide pedagogiche della Scuola italiana nei Master dell’Università Suor Orsola Benincasa

 Cache   
I disturbi specifici dell’apprendimento, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e l’utilizzo dei new media all’interno delle istituzioni educative. Ci sono alcune delle grandi sfide pedagogiche della contemporaneità tra gli obiettivi formativi dei Master del ‘comparto scuola’ ideati dal Centro di Lifelong Learning dell’Università Suor Orsola di Napoli diretto da Fabrizio Manuel Sirignano, professore […]
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Why shipping investors shun Nigerian flag for vessels —Ogbeifun

 Cache   

Tribune Online
Why shipping investors shun Nigerian flag for vessels —Ogbeifun

shipping, Nigerian flag, crude oil tanker, anchorage, crude oil, vessels, Benin City River Port

Having just been appointed chairman, Benin City River Port Technical Committee by the Edo State government, the chairman/CEO of Starzs Investments Company Limited, Greg Ogbeifun, spoke to selected maritime journalists on happenings in the Nigerian maritime sector.  TOLA ADENUBI was there. Excerpts   What’s your view on the secure anchorage system? Every country has got […]

Why shipping investors shun Nigerian flag for vessels —Ogbeifun
Tribune Online


          

CE GRIMOIR MAGIQUE DES HAUTE PUISSANCE A LA POSIBILITE D'ACCOMPLIRE DES PRODIGES DANS VOTRE VIE

 Cache   

 

LE PLUS GRAND MEDIUM,VOYANCE SÉRIEUX HONNÊTE

Voyant médium de plusieurs générations (arrière grands parents , grand père, père et fils ), marabout sérieux, professeur KPEDJI vous aide à résoudre tous les problèmes auxquels vous ne trouvez pas de solution.* Grand marabout d'une très bonne réputation, remarquable spécialiste du retour de l'être aimé, il vous aide à faire revenir l'élu de votre cœur.

http://www.maitremaraboutkpedji.com


CE GRIMOIR MAGIQUE DES HAUTE PUISSANCE A LA POSIBILITE D'ACCOMPLIRE DES PRODIGES DANS VOTRE VIE

 

14

 

Une fois qu'il sera a votre possession , il vous sufira d'ecrire tous ce que vous souhaitez dans un bout de papier et la mettre dans le grimoire et au bout de 5H qui suive , vous aurez le résultat a votre problème par pure magie.
EXEMPLE: Ecrivez sur un bout de papier les numéros d'un jeux de hasard ou du loto et vous mettez le bout de papier dans le grimoire et au bout de 5h , vous faites sortie le bout de papier . vous verrez que sur le bout de papier , il ne restera que les numéros gagnants car les numéros perdants vont disparaitre et la , vous pourrez choisir directement choisir les numéros que vous avez vu sur le bout de papier et vous allez gagner facilement aux jeux de hasards et au lotos
Si vous souhaitez faire revenir votre ex amour , il vous suffira juste d’écrire sur un bout de papier le nom , prénom , date de naissance de votre ex et de le mettre dans le grimoire et en moins de 5h , votre ex viendra vous voir a la maison pour vous supplier et demandé votre main en mariage.
NB : Ce grimoire est d'une puissance extrêmement énorme au point que vous pourez faire tout ce que vous souhaitez.Ils vous sufira de penser a quelques chose et de l'ecrire dans une feuille puis le mettre dans le grimoire et u bout de 5h , vous verrez les choses se realiseés. Meme si vous souhaitez qu'une femme tombe amoureux(se) de vous , dans 5heure elle le sera.


Contact
E-MAIL: mediumkpedji@gmail.com 

TELEPHONE :+229 69 51 12 73

grand maître marabout - les plus grands franc maçon du monde - les plus puissant marabout de l'afrique - magie franc maçonnerie - grands marabouts africains - les francs macons au benin - prière pour devenir riche - plus grand marabout benin - sachet magique argent - mots magiques bonheur - porte monais secret - malette multiplicateur de billet de banque - argent franc maçonnerie - le plus puissant marabout du monde - comment devenir riches aux mondes - prière pour devenire riche - magie truc des marabout - marabout rapide - marabout benin amour - benin meilleur marabout - les puissants marabouts en france


          

Mes COMPETANCE

 Cache   

Mes COMPETANCE 

14

 

Je suis le maitre marabout voyant medium KPEDJI ; l'héritier direct du grand pouvoir des ancêtres marabout africain depuis plusieurs génération .
Mes services
Voyant medium et guérisseur africain je suis spécialiste des problème affectif 35 ans d'expérience aux dons de père en fils depuis plusieurs génération.
J' intervient dans les domaines suivants :
Retour Rapide d' un amour perdu
Envoûtement affectif ou sexuel
Protections Puissantes
Contre Envoûtement
Chance aux jeux
Problème d'argent
Stérilité homme et femme
Confection de Talisman
vente de produit ésotérique
Retour d'affection
Crise conjugal
Problème familiale
Désenvoutement
Gagné un pro-cet
Protection contre tout mauvais sort ou dangers
Union rapide
Attirance des femme ou des hommes
Attirance de clientèle pour les vendeurs et les entreprises
Fidélité absolue entre époux
Impuissance sexuelle
Chance aux jeux
Problème de voisinage
Amour perdu
Angoisse
Abandon de tabac et d'alcool etc....
Mon 'intervention est très efficace garantie et discret. Alors n'hésitez pas a me contacter
Pour toutes offres spéciales, tous renseignements,.......
Contactez- Moi à mon email (Courriel) suivant


Contact

E-MAIL: mediumkpedji@gmail.com 

TELEPHONE :+229 69 51 12 73

es hommes les plus mystiques du monde - grand marabout africain - doua pour devenir riche - les grands marabouts d'afrique - le plus grand marabout - maître salomon - aidez moi pour devenir franc mason - les marabouts franc macon - les hommes d,affaire franc marconn - avoir de l'argent par une magie puissante - contact des differentes sectes au benin - les livres secrets de salomon - valise mystique - le grand fétiche - portefeuille mistique - pouvoir mystique de la franc maconnerie - fille en pleure - médaillon magic qui apporte beaucoup d'argent - potion pour etre riche - les noms marabouts franc macon - grand marabout du monde.com - la franc-maconnerie et l'argent - le roi salomon un grand mystique - le mystique du franc-maçon - site pour inscrire dans la franc maçonnerie gratuit - recette mystique pour gagner de l'argent - comment faire de la magie pour gagner au loto - la coupe mystique de guerison - franc macon et magie


          

Dear Zhigang: Thank you

 Cache   

In reply to Re: Tractions are fundamental processes of biology

Dear Zhigang:  Thank you for your probing questions.  I will try my best to address them.  I am sure that you will not be completely satisfied,
but that may be the fun of all these.  Ning

Issue 2: Beningo KA, Dembo M, Wang
YL.
Responses
of fibroblasts to anchorage of dorsal extracellular matrix receptors.
Proc Natl Acad Sci USA
101:18024-18029, 2004.

Mierke CT, Rosel D, Fabry B, Brabek J.
Contractile forces in tumor cell migration.
Eur J Cell Biol. 2008 Feb 22; [Epub ahead of print]

Issue 3: No.  It is true that focal adhesions do
transmit large tractions.  However, it does not mean other structures do
not.  A 2001 paper in Nat Cell Biol by Balaban et al quantified tractions
only at focal adhesions.  Our work suggests that other dynamic adhesive
structures may generate large tractions too.

Issue 4: There is some nice discussion on the role of
tractions in cell migration in the paper by Beningo KA, Hamao K, Dembo M, Wang
YL, Hosoya H (2006) Traction forces of fibroblasts are
regulated by the Rho-dependent kinase but not by the myosin light chain
kinase.  Arch Biochem Biophys 456:224-31.  Maybe the
primary function of tractions is not for overcoming viscous drag for cell
migration after all.  It is likely that
tractions are used by cells for deforming structures, sensing the physical
environment, and orienting internal and external structures.  It is likely that other important roles of
tractions are yet to be discovered.   

 


          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

World: FPMA Bulletin #3, 10 April 2018

 Cache   
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Country: Afghanistan, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Benin, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Chad, Chile, China, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Georgia, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Madagascar, Malawi, Mali, Mexico, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Russian Federation, Rwanda, Senegal, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Eswatini, Tajikistan, Thailand, Togo, Uganda, Ukraine, United Republic of Tanzania, Viet Nam, World, Zambia

KEY MESSAGES

↗ International prices of wheat and maize rose in March for the third consecutive month and averaged more than 10 percent above their levels in December 2017. Prices were mainly supported by concerns over the impact of prolonged dryness in key-growing areas of the United States of America and Argentina, coupled with strong demand. International rice prices remained relatively stable.

↗ In South America, severe dry weather and strong demand underpinned the domestic prices of grains in key exporting country, Argentina, while the price of yellow maize spiked also in Brazil in March.

↗ In East Africa, in the Sudan, the strong upward surge in prices of coarse grains faltered in March but they remained at record or near-record highs, reflecting the removal of the wheat subsidies and the strong depreciation of the local currency.

↗ In Southern Africa, in Madagascar, prices of locally-produced and imported rice declined in February from the record highs reached in January with the harvesting of the minor season paddy crop and following an appreciation of the Malagasy Ariary.


          

UNIBEN Suspends Social Activities Over Shooting On Campus

 Cache   
The management of the University of Benin UNIBEN Benin City has suspended social activities on campus following the killing of a 200level student from the department of environmental management and toxicology last FridayIn a statement by the in
          

Saison des pluies au Bénin : quels sont les risques sanitaires liés aux inondations ?

 Cache   

La couche la plus exposée en cette période d’inondation aux maladies et infections demeure celle des enfants. Il est impérieux que les parents se donnent les moyens pour préserver la santé de leurs enfants qui […]

Lire la suite --> Saison des pluies au Bénin : quels sont les risques sanitaires liés aux inondations ?


          

Démolition de la résidence «les filaos» au Bénin : voici la part de vérité de Moïse Kérékou

 Cache   

Après avoir gardé long le silence sur l’ordonnance visant à démolir la résidence «les filaos» de son feu père le Général Mathieu Kérékou, Moïse Kérékou a réagit ce lundi 04 novembre 2019, en donnant sa […]

Lire la suite --> Démolition de la résidence «les filaos» au Bénin : voici la part de vérité de Moïse Kérékou


          

Le gouvernement prévoit des radars pour renforcer la sécurité au large des côtes béninois

 Cache   

Suite à l’attaque du navire Bonita par des pirates non identifiés, le gouvernement béninois a décidé d’apporter aux grands maux de grands remèdes en faisant recours aux radars pour renforcer les mesures sécuritaires au niveau […]

Lire la suite --> Le gouvernement prévoit des radars pour renforcer la sécurité au large des côtes béninois


          

Bénin – Sécurisation des côtes béninoises : le gouvernement avait vu juste

 Cache   

L’acte de piraterie et l’enlèvement des marins philippins survenus le samedi 3 novembre 2019 a lancé le débat sur la protection des côtes du Bénin contre ces actes. Mais le gouvernement du Bénin avait déjà […]

Lire la suite --> Bénin – Sécurisation des côtes béninoises : le gouvernement avait vu juste


          

1er Conseil syndical de Octavic Bénin : les conducteurs de Taxi ville portent en triomphe Agboakounou

 Cache   

La meilleure de toutes les gestions est celle qui rend compte des actions menées a ceux qui participent à la mobilisation des ressources. Conformément aux dispositions légales qui régissent le fonctionnement de l’Octavic Bénin, le […]

Lire la suite --> 1er Conseil syndical de Octavic Bénin : les conducteurs de Taxi ville portent en triomphe Agboakounou


          

Règlement des litiges commerciaux : le Camec lance la formation des arbitres et médiateurs

 Cache   

Le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin (Camec) organise, avec le soutien du Projet d’appui au renforcement des acteurs du secteur privé (Parasep), une formation ouverte aux arbitres et médiateurs, du lundi […]

Lire la suite --> Règlement des litiges commerciaux : le Camec lance la formation des arbitres et médiateurs


          

Mise sous mandat de gestion de la SBEE : Amifa-SBEE se prépare aux mutations

 Cache   

L’Amicale des femmes agents de la Sbee (AMIFA-Sbee) a initié le vendredi 1er novembre 2019, un séminaire de formation au profit de ses membres. L’objectif est de les préparer aux nouvelles mutations en cours dans […]

Lire la suite --> Mise sous mandat de gestion de la SBEE : Amifa-SBEE se prépare aux mutations


          

Sécurité : deux malfrats pris en flagrant délit de braquage, neutralisés à Cocotomey

 Cache   

Dans la nuit de ce vendredi 1er novembre 2019, aux environs de 22 heures, alors que le surnommé Gros Bébé et son acolyte s’apprêtaient à arracher la moto Wave 110 S d’une de leurs nombreuses […]

Lire la suite --> Sécurité : deux malfrats pris en flagrant délit de braquage, neutralisés à Cocotomey


          

Bénin : un malfrat auteur de l’assassinat d’un policier en 2018, neutralisé à Azowlissè

 Cache   

Au petit matin de ce samedi 02 novembre 2019, aux environs de 06 heures, les éléments de la police républicaine, placés sous le Contrôleur Général de police, Soumaïla Yaya, déterminés à mettre hors d’état de […]

Lire la suite --> Bénin : un malfrat auteur de l’assassinat d’un policier en 2018, neutralisé à Azowlissè


          

Bénin : au moins 8 morts et un blessé grave dans un accident de circulation à Glo Djigbé

 Cache   

Au moins huit morts et un blessé grave dans un accident survenu ce samedi 02 octobre 2019, dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’atlantique. Accident grave à Glo dans la commune d’Abomey-Calavi. Plusieurs morts dans […]

Lire la suite --> Bénin : au moins 8 morts et un blessé grave dans un accident de circulation à Glo Djigbé


          

Episode 42: Globally Speaking Is In Trouble

 Cache   
Two podcasts come together for this special episode (and our biggest #manel yet). Listen in as Renato Beninatto and Michael Stevens join the three troublemakers. Renato and Michael host Globally Speaking, a podcast about localisation and many other topics from the language industry. We discuss Remote Interpreting, Machine Interpreting, supply and demand in interpreting, and, lastly how to navigate the brave new world. Special Guests: Michael Stevens and Renato Beninatto.
          

Mr. Babatunde Raji Fashola, SAN-2007-2015

 Cache   
Babatunde Raji Fashola (2007 – 2015) Babatunde Raji Fashola of Yoruba origin, from Lagos, was born in Lagos on 28 June 1963. He attended Birch Freeman High school Lagos and Igbobi College Lagos. He studied Law at the University of Benin from where he graduated with a Bachelor of Laws, LL.B.(Hon), degree in 1987. He …
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Annette Bening, 66, set to receive AARP's Movies For Grown-Ups Award

 Cache   
Bening - a recipient of two Golden Globe, a Screen Actors Guild Award and four-time Academy Award-nominee - will be honored at the 19th annual Movies for Grownups (MFG) Awards ceremony.
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Goods rotting, queues of lorries waiting at checkpoints

 Cache   

Tribune Online
Goods rotting, queues of lorries waiting at checkpoints

land borders, importation of rice, Benin, Rice

Nigeria, one of Africa’s superpowers, closed all its land borders two months ago to tackle smuggling – but the unprecedented move is affecting trade across the region. Bustling borders have come to a standstill, with goods rotting and queues of lorries waiting at checkpoints in the hope the crossings will reopen. The closures were imposed […]

Goods rotting, queues of lorries waiting at checkpoints
Tribune Online


          

"Mezopotamya güneşi" tescile kavuştu

 Cache   
Hoşgörü ve medeniyet kenti Mardin'in yöresel lezzetleri badem şekeri, kaburga dolması, içli köfte, sembusek ve kibenin ardından "Mezopotamya güneşi" olarak adlandırılan bulguru da tescillendi.
          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Politique Etrangere Du Benin Sous Le Renouveau Democratique Paradigmes Et Acteurs Eric

 Cache   
Politique Etrangere Du Benin Sous Le Renouveau Democratique Paradigmes Et Acteurs Eric
          

Super Eagles captain, Ahmed Musa returns to pitch

 Cache   
Super Eagles captain and winger, Ahmed Musa has returned to the pitch after a three-month injury lay off due to a knee injury, giving manager Gernot Rohr a huge boost ahead of Nigeria’s AFCON 2021 qualifier against Benin Republic and Lesotho.
          

Cultural dancers thrill audience in Benin Republic – VIDEO

 Cache   

The post Cultural dancers thrill audience in Benin Republic – VIDEO appeared first on Daily Trust.


          

Frontières Bénin-Nigeria : les conditions de la réouverture

 Cache   

Le gouvernement fédéral du Nigeria pose ses conditions pour l’ouverture à nouveau de ses frontières terrestres avec les pays voisins dont le Bénin. Geoffrey Onyeama, ministre des Affaires étrangères du Nigéria a annoncé lundi 04 […]

Lire la suite --> Frontières Bénin-Nigeria : les conditions de la réouverture


          

Téléphonie mobile en Afrique de l’ouest : Globacom passe devant Airtel au Nigéria

 Cache   

L’opérateur de télécommunications national, Globacom, a repris sa position de deuxième fournisseur de services de téléphonie mobile au Nigéria, ce qu’il a concédé brièvement à Airtel, il y a quelques mois. Glo a réalisé cet […]

Lire la suite --> Téléphonie mobile en Afrique de l’ouest : Globacom passe devant Airtel au Nigéria


          

Afrique : Ali Bongo, Paul Kagame, Uhuru Kenyatta… le top 10 des présidents africains les plus riches

 Cache   

Le Magazine Forbes a dévoilé son classement 2019 des présidents africains les plus riches. Voici donc le top 10 des Présidents les plus riches d’Afrique en 2019. Le Roi Mohammed VI occupe la 1ère place […]

Lire la suite --> Afrique : Ali Bongo, Paul Kagame, Uhuru Kenyatta… le top 10 des présidents africains les plus riches


          

Fermeture frontière Bénin – Nigeria : le secteur informel béninois étranglé

 Cache   

La fermeture de la frontière aura des conséquences particulièrement négatives pour les commerçants, en particulier ceux de l’informel, tant au Bénin qu’au Nigéria, car les deux économies sont étroitement liées, a rapporté mardi le Brookings […]

Lire la suite --> Fermeture frontière Bénin – Nigeria : le secteur informel béninois étranglé


          

Annette Bening brings a stunning portrayal of Sen. Feinstein to the screen in ‘The Report’

 Cache   
Look at what Annette Bening has been doing for the past three decades. She’s easily moved back and forth from drama (“The Grifters”) to comedy (“Mars Attacks!”), to dramatic comedy (“Being Julia”), back to drama (“Film Stars Don’t Die in Liverpool”) and even to science-fiction (“Captain Marvel”).But meeting her in person, there’s no thinking about any of the characters she’s played. [...]
          

Physically Challenged College Graduates Invent Power Bank, Solar Inverter.

 Cache   
Two members of the Young Friends of the Earth Nigeria, Daniel Wada and Japheth Okagbare, have invented DanJaph power bank and solar inverter. The 21-year-old inventors were presented to the press on Thursday in Benin, Edo state, by the Executive Director of Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria, Dr. Godwin Uyi Ojo. The Young […]
          

Obaseki To Chair NGF’s Committee On $750m World Bank Grant

 Cache   
The Edo State Governor, Godwin Obaseki, has been appointed to chair the Nigeria Governors’ Forum (NGF’s) committee which will interact with relevant government agencies and prepare modalities for accessing a $750m World Bank grant. He disclosed this on Thursday in Benin, on arrival at the Benin Airport, after series of meetings in Abuja. He said […]
          

Outgoing CJ Frees Inmate After 13 Years Awaiting Trial

 Cache   
An inmate of Oko Medium Correctional Centre, in Benin, Edo State, Victor Ogunsuyi, who had spent more than 13 years awaiting trial, was on Wednesday set free by the State Chief Judge, Justice Esohe Ikpomwen. She gave the order for his release during the on-going Correctional Service decongestion visit. Ikpomwen also ordered the release of […]
          

Annette Bening to receive AARP Movies for Grownups award

 Cache   

LOS ANGELES (AP) — Annette Bening will receive AARP the Magazine’s lifetime achievement honor at the Movies for Grownups Awards next year. The magazine announced Tuesday that Bening will accept the career achievement award at the ceremony on January 11, 2020 in Beverly Hills, California. The 19th annual Movies for Grownups Awards will air January […]
          

Bite K Sangil Valentine Dewer Brice Triquet Celia Deiana Vincent Gaufreteau Gregory Covin Damien Carriere Celine Benini K

 Cache   
Bite K Sangil Valentine Dewer Brice Triquet Celia Deiana Vincent Gaufreteau Gregory Covin Damien Carriere Celine Benini K
          

Bite Gregory Covin K Sangil Valentine Dewer Brice Triquet Celia Deiana Vincent Gaufreteau Damien Carriere Celine Benini K

 Cache   
Bite Gregory Covin K Sangil Valentine Dewer Brice Triquet Celia Deiana Vincent Gaufreteau Damien Carriere Celine Benini K
          

Vacancies in Leading Pharmaceutical Company – Henri Consulting

 Cache   
Henri Consulting – Our client a leading Pharmaceutical company is currently recruiting to fill the position below: Job Title: Medical Hospital Representative Locations: Lagos, Ibadan-Oyo, Benin-Edo, Asaba-Delta, Onitsha-Anambra, Aba-Abia, Owerri-Imo, Abakiliki-Ebonyi, Enugu, Port Harcourt-Rivers, Uyo-Akwa Ibom, Calabar-Cross River, Abuja, Kano, Kaduna, Sokoto, Maiduguri-Borno Requirements B.Pharm. Degree. or B.Sc. Degree in Biological Sciences. Candidate must have working... Read More

          

La Charte des partis politiques modifiée

 Cache   

En plénière ce jeudi 07 novembre 2019 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, les députés de la 8ème législature ont voté à l'unanimité la loi 2019-41 modifiant et complétant la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques. Les modifications apportées concernent les articles 21, 23 et 25 relatifs aux procédures de reconnaissance officielle des partis par le ministre de l'intérieur, les formalités administratives à la charge des partis en cas de changement intervenu dans leur vie. (...)

- Société
          

Patrice Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution

 Cache   

Le président de la République Patrice Talon a promulgué ce jeudi 07 novembre 2019, la loi N°2019-40 portant révision de la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin et la loi N°2019-39 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019.
Cette promulgation intervient à la suite de la validation des deux lois mercredi par la Cour Constitutionnelle.
La loi portant révision de la Constitution et la (...)

- Actualité
          

16 personnes interpellées et 07 motos saisies

 Cache   

Lors d'une opération dénommée "Coup de poing" menée dans la nuit du lundi 04 au mardi 05 novembre 2019, les éléments de police des 1er et 2ème arrondissements de Parakou ont réussi à interpeller 16 personnes et saisi 07 motos de différentes marques.
Au cours de l'opération, certains braqueurs seraient tombés dans la nasse des hommes en uniforme. Selon les informations, les investigations se poursuivent pour mettre hors d'état de nuire, les divorcés sociaux qui empêchent les populations de vivre dans la (...)

- Actualité
          

Saturnin Allagbé forfait contre le Nigéria et la Sierra Léone

 Cache   

Le gardien de buts des Ecureuils du Bénin, Saturnin Allagbé, sera absent pendant quelques mois du terrain. Blessé au cours du match contre Sochaux le 02 novembre dernier dans le cadre de la 13 ème journée de Dominos Ligue 2 française, le gardien de but béninois a été touché à la cheville droite. Selon le staff médical de Niort, les examens complémentaires effectués cette semaine révèlent la rupture de deux ligaments pour lesquels l'international béninois sera opéré dans les prochains jours.
Au regard de (...)

- Sport
          

L'auteur des images diffusées sur les réseaux sociaux interpellé

 Cache   

La Police républicaine vient d'interpeller l'auteur des images diffusées sur les réseaux sociaux lors de l'opération de déguerpissement de la résidence ‘'Filaos'' de feu Général Mathieu Kérékou. Le mis en cause est accusé de violation de l'intimité de l'ex chef d'Etat. Fait puni et réprimé par les dispositions de l'article 574 du code du numérique. Conformément aux dispositions de l'article 279 du code pénal, il est également poursuivi pour « immixtion dans le fonctionnement de la justice » pour une affaire pendante (...)

- Actualité
          

Le trafic de l'essence s'intensifie à Malanville

 Cache   

La décision du gouvernement nigérian de fermer ses frontières terrestres n'impacte pas trop le secteur du trafic de l'essence. Dans la partie septentrionale du Bénin, des pirogues et des camionnettes et autres véhicules remplis de bidons de 25 litres et des fûts de grandes capacités parviennent à s'approvisionner, évitant ainsi la rupture de stock dans le secteur informel. Dans la commune de Malanville, c'est le fleuve Niger qui traverse le village d'Iloua, situé à environ 300 mètres de la frontière (...)

- Economie
          

Le Roi Mohammed VI renouvelle sa vision pour le développement de l'Afrique

 Cache   

A l'occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la Marche Verte au Maroc, SM Le Roi Mohammed VI a adressé ce mercredi 6 novembre 2019, un discours à la Nation. Dans son message, le Souverain évoque la récupération du Sahara à la suite de la Marche Verte et souhaite le développement des régions du Maroc basé sur l'harmonie et la complémentarité. Sa Majesté a présenté aussi le Sahara marocain comme portail de son Royaume vers l'Afrique.
Selon le Roi Mohammed VI « la Marche Verte a été et restera le (...)

- Actualité
          

Le gouvernement prêt pour les lois d'application et organiques

 Cache   

Le Compte rendu du vote de la loi n°2019-40 portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin a été fait mercredi 06 novembre 2019 en conseil des ministres.
Cette initiative qui n'est que la conséquence des recommandations consensuelles du Dialogue politique d'octobre dernier, a porté sur plusieurs points suivants : « La suppression de la peine de mort ; l'institution d'élections générales ayant conduit à l'alignement de tous les mandats électifs (...)

- Actualité
          

Un meilleur système de transport urbain au cœur des échanges

 Cache   

Un forum national sur la mobilité urbaine au Bénin s'est ouvert ce jeudi matin à Azalaï hôtel de la plage de Cotonou. Les 7 et 8 novembre 2019, les experts et spécialiste des questions du transport urbain, les acteurs du secteur du transport, de la société civile, les autorités locales des grandes villes du Bénin, et les partenaires techniques et financiers se pencheront sur le sujet de la mobilité urbain au Bénin.
Dans le contexte où le Bénin connaît une rapide urbanisation corrélée avec une forte (...)

- Actualité
          

Le Festival international de Porto-Novo exposé à Vlavonou

 Cache   

Le maire de la ville de Porto-Novo, Emmanuel Zossou était au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce mercredi 06 novembre 2019. L'autorité communale est allée présenter au chef du Parlement béninois, l'édition 2020 du Festival international de Porto-Novo (FIP 2020). Plusieurs autres sujets non moins importants ont meublé les échanges entre les deux personnalités. « Nous avons beaucoup échangé sur le développement de la ville de Porto-Novo, les problèmes de la ville, le parc d'attraction, la (...)

- Actualité
          

Le Nigéria suspend l'approvisionnement des stations-services proches des frontières

 Cache   

Le Nigéria, pays voisin du Bénin vient de suspendre l'approvisionnement en produits pétroliers des stations-services situées dans un rayon de 20 kilomètres de ses frontières. C'est à travers une note de service en date du mercredi 06 novembre 2019, que le contrôleur général adjoint des douanes a notifié la décision à tous les coordinateurs de zone, aux contrôleurs de zone douanière et aux commandants des forces navales. « Le contrôleur général des douanes a ordonné qu'aucun produit pétrolier, quelle que (...)

- Actualité
          

FORMULE MAGIQUE DE RICHESSE DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN( MARABOUT AZIZIN)

 Cache   

 

images (61)

 

FORMULE MAGIQUE DE RICHESSE DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN


Cette puissante formule magique de la richesse vas changer votre vie sur le plan financière .La formule magique de la richesse est une formule très puissant qui vous permet de multiplier de l'argent d'une façons inconsiderable comme jamais vue sur terre .Cette puissante formule consiste à multiplier des billet des banque toute en prononçant la formule magique.Une fois que vous serrez en possession de cette puissante formule et d'une poudre deja preparee, tout ce que vous aurez a faire,c'est de chercher un endroit secret pour vous seul.Faite un cercle avec la poudre et prendre votre billet de banque ( le billet de votre choix) , puis de le mettre dans le cercle et recité la formule magique qui vous serra envoyer par moi.Une fois que cela sera fait , vous verrez de vos propres yeux comment l'argent dont vous avez mis sur le cercle serra multiplier.Cette puissante formule peux vous regeneré jusqu'à 650.000 franc cfa par jours soit 1000 euro ni plus ni moins. vous ne pouvez utiliser la formule que 2 fois par semaines.
la formule est de 360 jours renouvelable chaque fois mais sa duree est à illimité c'est a dire que vous pouvez l'utiliser toute votre vie sans danger et sans crainte puis vous pouvez le laisser à votre enfant de confiance.Grace a cette puissante formule , l'argent ne serra plus du tout un problème pour vous car vous en aurez suffissament pour vivre toute votre vie. vous n'aurez plus besoin de chercher l'argent mais c'est l'argent qui viendra vers vous comme un aimant .


Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

LE TALISMAN DE L'AMOUR DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D'AFRIQUE AZIZIN

 Cache   

 

images (26)

 

 

LE TALISMAN DE L'AMOUR DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D'AFRIQUE AZIZIN

Avec le talisman d'amour du grand sorcier maitre azizin,vous allez rendre n'importe quel Homme ou n'importe quelle Femme amoureux de vous.Il vous suffira juste de prendre possession de ce talisman d'amour , de se mettre à genoux devant ce talisman la Nuit a 00h dans votre chambre et de prononcé le nom , Prénom et date de naissance de celui ou celle que vous voulez rendre amoureux de vous et de prononcé certaines formules mystiques très simple que je vous laisserez moi même et cette personne sera a vos pieds en moins de 3 jours.Vous pouvez aussi faire revenir votre ex ou partenaire que vous desirez en faisant la même pratique. Ce talisman d'amour vous permettra a faire revenir votre ex ou votre partenaire vous même sans avoir a demandé un rituel d'un maître marabout.Ce talisman est conçu dans le but d'apporté d'aidé en amour , retour affectif , mariage ,bonheur , paix en famille , divorce , etc..


Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

COMMENT DEVENIR RICHE PAR VOTRE ETOILE DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN

 Cache   

 

images (32)

 

 

 

DEVENIR RICHE PAR VOTRE ETOILE DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZINIl s'agit d'un travail occulte que je vais vous faire pour transformer votre situation de vie, afin de rendre votre vie pleine de richesse, de chance, de gloire et de pouvoir.Ce travail occulte consiste à fait "BALANCER" dans votre vie les forces des Anges Spirituelles par des Bougie Magiques qui vons vous délivrer de toutes sortes de malices, malchances, échecs, misere, calvaire, difficultés.Ses forces occultes auront pour but de transformer et changer complètement le court des choses: de la misère, malchance, pauvreté, soucis vous passerez à la prospérité,richesse,réussite,succès et la gloire. Vous deviendrez quelqu'un de très puissant!!! .Vous serez un très grand homme puissant financièrement.Vous aurez en vous un pouvoir appelé "L'ÉLU DU CIEL". Ce pouvoir fait briller vos étoiles et fait de vous un homme heureux, rien ne vous sera échec, vous obtiendrez vos désirs, tout ce que vous ferez dans votre vie vous réussira et vous aurez une grande reussite dans votre vie, les portes du bonheurs et de reussite vous seront grandiosement ouvert .Vous gagnerez par ce pouvoir une haute protection contre les forces négatives de la magie, du vadou, de la sorcellerie, de la jalousie et de vos ennemis. Et ceux-ci ne pourront rien contre vous.

Satisfation garantie 100%

Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

NE PLUS JAMAIS TOUCHER A L'ALCOOL ( MARABOUT AZIZIN)

 Cache   

 

images (77)

 

 

EN FINIR AVEC L'ALCOOL OU ARRÊTER DE FUMER BOIRE DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN


LE PLUS GRAND MAÎTRE MARABOUT SORCIER AZIZIN spécialisé en phytothérapie, offre une tisane remèdes pour arrêter plus facilement de boire l'acool grâce aux plantes et aux racines.Je dispose d'une efficace tisane rituel bien préparer pour traiter cet mal courant qui détruire l'organisme et nuire gravement la santé . L'alcool tue petit à petit car il detruire l'organisme.Moi maitre AZIZIN très reconnu pour ma force en medicine traditionnelle,je vous dit que si vous avez un père,une mère,un frère,une soeur un mari ou une femme qui se donne à cela acheter lui se tisanne et je vous promet en 3jours il ne va plus jamais toucher à l'alcool.vous qui prenez de l'alcool et vous voulez arrèter acheter ce tisane et plus jamais vous n'allez plus toucher à cela.

Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

RITUEL DE BONHEUR (PAGNE DU VODOUN SAKPATA) MARABOUT AZIZIN

 Cache   

 

images (25)

 

 

 

RITUEL DE BONHEUR (PAGNE DU VODOUN SAKPATA) DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN

C'est un linge de couleur blanc de vodoun"SAKPATA"de 25m sur 25m plus une bougie blanche,rouge,noire et une de couleur jeaune deja prepare pour les rituel du vodoun sakpata que vous allez en procure chez moi meme.

NB:le rituel se fait une fois par an et cela un samedi vers 1h
COMMENT PROCEDER: vous vous mettez tout nu,fait un carre avec les bougie et mettre le pagne puis placé vous entre les bougies et demander tout voeux.En moins de 7 jours vous verrez vos voeux commencer par ce realiser.Il favorise les désenvoutements;stérilité;sorcellerie;le retour de votre amour;plus d'argent;de travail.

Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

Réussir ces affaires et business DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D'AFRIQUE AZIZIN

 Cache   

 

gh

 

 

Réussir ces affaires et business DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN

Un travail efficace et prospère, une vie aisée, assurent de mener sa vie comme on l’entend.Votre vie professionnelle stagne, les relations au travail ne sont pas fructueuses,Vous perdez des clients, vous n’avez plus leur confiance ,Vos fournisseurs ne tiennent pas leurs engagements et votre réputation en pâtit,Votre chiffre d’affaire est en baisse, vous craignez la faillite,Vous voulez doper vos affaires pour gagner plus d’argent,Vous êtes muté ou victime d’un licenciement,Vos affaires sont victimes de la malhonnêteté de vos concurrents,Cela ne va plus entre vos associés et vous ?

Ces problèmes ont une solution. Il faut attaquer le mal à la racine.

- Consolider votre vie professionnelle, la bonne entente avec vos clients, vos associés, vos partenaires et vos collègues est mon souhait le plus cher. Je suis capable D’ELOIGNER LES MALÉDICTIONS de votre entourage, et de restaurer un environnement professionnel serein et fructueux.
- Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, commerçant ou artisan, rendre vos partenaires fiables et confiants est important pour vous comme pour moi. Je peux intervenir pour restaurer la relation positive que vous désirez avoir avec eux.
-Pour faire cesser les obstacles qui s’accumulent, en trouver les raisons, et pour retrouver la prospérité dans vos affaires, améliorer votre chiffre d’affaire, et rendre votre vie professionnelle efficace et aisée, nous nous appliquerons à FAIRE DISPARAÎTRE LES BLOCAGES qui gênent votre carrière et le développement de vos entreprises, et contrarient votre attente de vivre plus facilement avec plus d’argent.
- La concurrence loyale est heureuse, mais la concurrence déloyale est incorrecte. J’analyserai votre problème et nous travaillerons ensemble des solutions pour que ces obstacles soient dépassés.
- Dans un deuxième temps, je protègerai vos affaires pour que ces blocages n’aient plus d’emprise sur vous.
- Les relations de travail qui ne sont pas satisfaisantes sont peut-être le mauvais fruit d’un MALÉFICE DONT VOUS FAITES L’OBJET.
Les concurrents, les associés, les collègues qui vous veulent du mal ne gâcheront pas votre vie : le travail occulte permettra de vous aider et pourra rendre votre vie professionnelle enfin efficace et rentable.

N’attendez pas que les difficultés que vous rencontrez en affaire deviennent critiques pour réagir. Plus tôt nous nous en occuperons, plus rapidement elles se rétabliront.

Satisfation garantie 100%

Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

COMMENT LUTTER CONTRE DIVORCE ET SÉPARATION DU GRAND ET PUISSANT MAÎTRE DU MONDE ET D'AFRIQUE AZIZIN

 Cache   

 

images

 

 

 

CONTRE DIVORCE ET SEPARATION DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN

Vous aimez votre homme ou votre femme, mais il ou elle menace et insiste de divorcé,alors que l’avis n’est pas partagé Oui, Je peux vous aider,même si des sorts récents ont échoué avec vous ou que ce soit la première fois que vous décidez d’entrer dans le MONDE merveilleux de la magie et du Vodou.Je vous propose une gamme importante de rituels, pour répondre à tous vos besoins.
Quel résultat désirez vous? Stopper un DIVORCE immédiatement!

Avec le temps, des ondes négatives viennent gâcher toute relation amoureuse.Ne restez pas sans rien faire! Éliminez ces mauvaises énergies pour avoir une relation stable et heureuse. Ce sort fonctionne évidemment lorsqu’il s’agit d’arrêter un processus de DIVORCE.Ce rituel bénéficie de pouvoirs supplémentaires lorsqu’il est accompagné du rituel « Rendre quelqu’un AMOUREUX de moi » ou le « rituel de fidélité ».En tant que professionnelle en travaux occulte sérieuse, je me donne à 100% pour chacun de mes rituels et m’assure que tout se passe bien.Mon seul but: que vous soyez satisfait de mes services. Si votre situation est très compliquée, contacter moi vite .

Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

SAC MYSTIQUE ET MAGIQUE QUI CREE L'ARGENT DU GRAND ET PUISSANT MARABOUT AZIZIN

 Cache   

 

images (33)

 

 

 

SAC MYSTIQUE ET MAGIQUE QUI CREE L'ARGENT DU GRAND ET PUISSANT MAITRE DU MONDE ET D AFRIQUE AZIZIN

Ce puissant sac mystique du génie de LA TERRE est un sac magique qui changera votre vie sur tous les plans notamment sur le plan financière.
Vous n'aurez qu'a vous acquerrir de ce puissant sac magique et de mettre un seul billet de votre choix suivie des instructions secretes qui vous serons envoyer par moi, puis vous fermé le sac pendant 2 jours.
Le 3ème jour vous l'ouvré et vous verrez que le billet que vous avez mise a l'interieur sera remplis dans le sac vous ne pourrez jamais imaginer de votre vie. A chaque fois que vous aurez besoin d'argent vous repeté le même geste vous serrez un homme très heureux et tres riche grace a ce puissant sac magique.
C'est un sac puissant qui a deja rendu beaucoup de pesonnes tres riche et cela en 1ans.Il a fait de plusieurs grand homme et a deja régler les probleme de pluisieurs entreprise qui etait en faillite.

Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

Sexe Doux du grand maître azizin disponible au 00229 65087435 et sur whatsapp au même numéro

 Cache   

 

images (6)

 

 

 

Sexe Doux du grand maitre azizin

Ce produit est très efficace et lutte contre la trahison dans votre couple, il suffit que vous mettiez dans le vagin pour la femme ou sur le pénis pour l'homme. Conçu à base des plantes médicinales rare à trouver que dans les forêt sacré dont vous ne pouvez rien comprendre des détailles si vous n'êtes pas du domaine spirituels.
Une fois le produit utiliser une seule fois avec votre partenaire, et de faire l'amour avec votre bien aimé et vous verrez que ce dernier ne pourra plus se passer de vous, seule votre sexe sera le plus doux à son égard pire seule votre sexe satisfera son envie. Avec ce produit vous emprisonnerez votre partenaire pour toujours. Vous seriez pour lui l'uniqu qu'il ou elle aimerais et ne pourra jamais regarder ailleurs
Produits mystique sans aucun effet négatifs, ni sur la femme, ni sur l'homme, et 100% efficace.

Ne cherchez plus loin et ne vous trompez plus.Une seule adresse
pour tout vous problème

LE GRAND MAÎTRE MEDIUM MARABOUT AZIZIN

REALISATION DES MIRACLE
Envoi de colis par la poste ou DHL
Contact
MAITRE AZIZIN du BENIN
PORT : 00229 65 08 74 35
E-mail : azizin.maitre@yahoo.com

DISPONIBLE SUR WHATSAPP SUR LE MEME NUMERO


          

ECOWAS Humanitarian Policy, 2012

 Cache   
This policy was adopted on 9 March 2012 in Cotonou, Benin by Ministers in Charge of Humanitarian Affairs. The ECOWAS Humanitarian Policy seeks to standardize the practice of humanitarian action in ECOWAS Member States by fostering a balanced linkage between Humanitarian Action, Human Security and Human Development throughout the ECOWAS space based on the principle […]
          

Maison Aux Sept Portes Contes Et Legendes Du Benin Dominique

 Cache   
Maison Aux Sept Portes Contes Et Legendes Du Benin Dominique
          

Reality Stars Omashola, Tuoyo And Kim Oprah Pay Olu Of Warri Courtsey Visit

 Cache   
Big Brother Naija star Omashola was welcomed home to Warri on Wednesday November 6,2019 and he took along his former housemates Kim Oprah and Tuoyo......Benin homecoming'hahahhahahaha what is all this nah
          

Bite Gregory Covin K Sangil Valentine Dewer Brice Triquet Celia Deiana Vincent Gaufreteau Damien Carriere Celine Benini K

 Cache   
Bite Gregory Covin K Sangil Valentine Dewer Brice Triquet Celia Deiana Vincent Gaufreteau Damien Carriere Celine Benini K
          

Cihad: Çatışma’dan Çatı’ya, Niza’dan Nizam’a

 Cache   

Zıtlık, Varlığın Bünyesidir.

Âlemde birlik ve teklik mutlak manada Allah’ın zatı için geçerlidir. Onun zatı dışında her şey ikilik mertebesindedir. Mutlak vahdet, Allah’ındır ve bu manada ancak o tevhit edilebilir. Bunun dışında psikolojik ve toplumsal vahdet gibi durumlar da vardır. Bunlar insan için geçerlidir ve ancak itibaridir. Çokluğa birlik nazarı ile bakmakla ve birliktelik veçhesi bulmakla ilişkili bir perspektife dayanır. “Çift’e ve tek’e…”[1] yemin edilmiştir. Teklik ve çokluk oluşun düzenidir. İnsan aslı itibarı ile ikilik mertebesindedir. İkilik ise karşıtlık demektir. İkilik başkalaşma, farklılaşma, uzaklaşma, zıtlaşmadır. İkiliğin tabiatı ayrışmadır, cedeldir. Taraf, ikilikte ortaya çıkar. İnsan ise doğduğu anda dişi ve erkek olarak taraftır. Büyük-küçük, aydınlık-karanlık, güzel-çirkin, iyi-kötü, hak-batıl, tevhid-şirk, az-çok, alt-üst, önce-sonra ve daha nice itibarların imkânı hep ikiliktedir. Tabiat zıtlıklar ile doludur. Her şeyin bir zıttı vardır. Öyleyse varlığın diyalektik durumu, zıtlıkta bir tarafı tercih etmeyi ve bir cihette bulunmayı gerektirir.

Kâinatta bir tek insan, değerler sistemi içerisinde yaşayan ve varlığı kıymetlendirerek mevcut karşıtlıklar arasında tavır alan, yol bulan ve tarafını seçen bir varlıktır. Yani insan sadece tabii ihtiyaçların tedariki için varlık süren bir yaratılmış değildir. Çünkü özgür bir varlıktır. Bu sebeple insan, değerler sisteminde zıttı ile çatışan, ikiliği ortadan kaldırıp birlik tecrübesi için birbiri ile mücadele eden, savaşın doğasındaki ikilikten, galebenin sunduğu birlik tecrübesine koşullanmış olan bir varlıktır.

İnsan aynı zamanda tez ve antitezleri çatıştırarak aklî sentezlere ulaşan, aklî, ahlakî ve sosyal zıtlıkları çatıştırarak birliğe ulaşan bir varlıktır. Bu tabiatı sebebiyle hem söylem inşa eder, hem de devlet. Söylem, konuşma ve diyalog ancak ikilikte imkânını bulur. Kavramlar zıtlıklar içerse de insan çatıştırdığı mefhumları sentezler ve yeni anlam tümelleri oluşturur. Azlık-çokluk vardır, ama insan nicelik kavramına yükselir. Altın-demir vardır, ama insan maden der. Yani karşıtları birlemeye, sentezlemeye koşullu bir zihni vardır. Fiilî cephede yani toplumsal varlık alanında da böyledir. Zıtlıkları galebe ile birler ve devletler kurar. Yenmek ister ve bazen de yenilir. Oluşturduğu asabiyeler ve toplumsal harçlarla toplum katmanlarını bir birlik çatısı altında toplayıverir. Devletler, yönetimler tesis eder.

İnsan inşa eder. İnsanın diğer varlıklardan bir farkı da çatı yapan bir tabiata sahip olmasıdır. Çatı kurucu ilkedir, birlik ve bütünlüğü sağlayan bir-aradalık kriteridir. İnsan önce kendi gerçekliğini inşa eder, sonra sosyal karakteri. Ve birlik çatıları kurar, bütünlüğü sağlamak için. Peki, insan çatı’yı çatamaz ise ne olur? Birlik ve bütünlük sağlanamaz. Çatı olmazsa insan, belli ki çatı’şacaktır. Çatı yoksa çatı’şma vardır. Kimin kimin çatısının altına gireceği, kimin çatısının yüceleceği ve ilâ’ edileceği kavgası vardır. İkilik çatısızlıktır çünkü. Herkesin birbirine çattığı bir durumdur. İnsan ise kendi doğasında ve toplumda vahdet çatısını, birlik tecrübesini arar.

Bir şeyin aynı şey olması için bir öğe yeterli iken, iki şeyi aynı ölçekte toplamak için yani Bir’leri Bir’likte yapmak için zıtlığın yok edilmesi kaçınılmazdır. Yani Bir olmak ayniyettir. Ayniyyet ise durağanlık ve sükûndur. Ama ikiliği birlemek için yani Bir’likte olmak için tek bir çatı gerekir. Mesela azlık ve çokluğun evreninde eşitlik bir Bir’liktelik çatısıdır. Bir’likteliğin çatısı altında olmayan çokluğun ise çatışma ve adaletsizlik üretmesi kaçınılmazdır. O sebeple üzerinde çatı olmayan çokluklarda çatışma eksik olmayacaktır. Toplumda çatı da çatışma da hiçbir vakit eksik olmaz. Karşıt olan şeyler çatı ile bir araya gelir ve böylece uzlaşmaz olanlardan en güzel uyumlar doğar. Öyleyse çatışma, psikolojik ve sosyal varlığın bünyesidir.

 

Enfüsde ve Afâkda Birlik Çatısının İnşası

 

Çatışma ve ikiliğin ilk alevlendiği yer insan Ben’idir. Dolayısı ile çatışmanın ilk cephesi burasıdır. İnsan aslında iç âlemi itibarı ile tekil bir varlık değildir. İnsan, bir çokluğu ifade eder. Daha doğrusu benliğin toplumları vardır. İnsanın içi dışından çok daha sesli ve gürültülüdür. Tekil farz edip üzerine inanç, ahlak ve siyaset gibi olguları inşa ettiğimiz irade kavramı bile kökünde kuvvetli birçok saikin kavgasının olduğu bir mefhumdur. İnsanın tabiatı, şehvet ve gazap özellikleri ile mücehhez arzu gücü, bunlara rağbet eden nefsi, nefisin temayüllerine karşı duran aklı, akla bulaşan vehim gücü, öte yandan ruh cephesi ve onun kendi mülkü nispetinde bulunan beden ülkesine ilhamları ve bütün bunların Allah’ın iradesi ile ilişkilerinden müteşekkil süreçler, bize insanın iç âleminde de yoğun karşıtlıklar olduğunu gösterir. Dolayısı ile insanın iç âlemi de zıtlıklar ve çatışmalara gebe bir çokluk durumu olarak anlaşılabilir. Görünür olan “ameller ve fiiller” nehri, saklı ve karmaşık “niyetler” kaynağından doğar. Dolayısı ile insan büyük bir harp alanıdır. Tabiat ile rûh mevzileri arasındaki gerilimin sürgit devam ettiği bir varlıktır insan. İnsan nice pehlivanların vuruştuğu, iradelerin çatıştığı, nice kumandanların birbirini kırdığı kanlı bir meydandır.

İnsandaki çatışma ve savaş ancak ruhun kurduğu çatı ve hâkimiyetin icbar ettiği birlik ilkesi ile neticelenebilir. Çünkü mülk onundur ve mülkünden hesaba çekilecek de odur. Ruh, beden memleketinde birlik kelimesini yükseltip (ilâ-yı kelimetullah), vahdet kılıcını çekerek enfüs memleketinde fetihlere çıktığında benlik kalesinin kapıları kendisine bir bir açılır. Ruh beden ülkesinde halife olur. Nefsi ve azalarını düşman elinden kurtarır, kalbi kendisine saray edinir ve beden memleketinin vergi ve haracını zaleme elinden kurtarır. Hevâ mağlup olur, akıl vehimden, şehvet ve gazab gücü de hevânın elinden kurtulur. Gönül yöresinin fethi bu şekilde gerçekleşmedikçe kalp sarayının çatısı inşa edilmez. Kalb mamur olmadan da beden mülkünde, benliğin toplumunda sulh ikame edilmez. Hevâ’nın çatısı yıkılmadan çatışma neticelenmez ve insanda hevâ sebebiyle zuhûr eden kötü sıfatlar zeval bulmaz. Hevâ’ya çatmadan, onunla çatışmadan ruh sultânı ve onun askerleri güçlenmez ve beden mülkünde adalet ve nizam gerçekleşmez. Nefis hevâ elinden alınmadıkça insanî memlekette uzlaşma kabul etmez bir mücadele vardır. İşte büyük çatışma yani büyük cihad budur. Nitekim “Mücahid nefsiyle cihad edendir”[2] buyurulmuştur.

İkinci cephe afakî alandır. Yani yeryüzü dediğimiz dışımızdaki ötekilerle karşılaştığımız alan. Sosyal gruplar, itikat çerçeveleri, ideolojiler ve fikirler açısından da yeryüzü zıtlıkların çatışma meydanıdır. Cemiyetler, içerisinde birçok farklılıklar barındırır ve bu farklılıkların bir kısmı doğrudan zıtlık ilişkisi oluşturarak birbirleriyle çatışırlar. Çatışmak zorundadırlar. Cemiyet ya da toplum dediğimiz varlık alanının bünyesi de zıtlıklarla doludur. Zıtlık ve karşıtlığa dair teorik çerçevemiz olmadan toplum ne anlaşılabilir, ne de yönetilebilir. Bu sebeple bir fikir gövdesinin çatışma kuramının olmasının, yeni bir toplum inşasında hayatî bir olgu olduğu inkâr edilemez. Bu yüzden çatışma kuramının taşıdığı anlam yükü ve gaye çerçevesi çok önemlidir. Yani çatışma da, çatı da muhakkak fıtrî ve adil bir fikrî çerçeveye dayanmalıdır.

İslam, çatışma kuramını farklı bir şekilde içeriklendirmiştir. İslam, çatışmanın çerçevesini insanın tabi arzu, talep ve menfaatlerinden çıkarmış cihad olarak adlandırarak nizam verici ve inşa edici aşkın bir fikre istinat ettirmiştir. Âlemdeki durumu tevhid ve şirk, hak ve batıl gibi temel karşıtlıklar üzerinden okumaktadır ve bu karşıtlıklar arasında çatışma kaçınılmazdır. Tarih bu çatışmanın sahnesidir. Bu çatışmanın ilkesi “ila-yı kelimetullah” düsturudur. Yani çatışma, ancak Allah için olabilir. Allah için verilen mücadele, değişik bağlamları alaşağı eder ve farklı mücadele kriterlerini de dizginler. Çatışmanın ilkesini düzenler. İslam, mücadele ve cihadın ontolojisinin ikilik olduğunu reddetmez ama mücadelenin teleolojisinin, yani gayeliliğinin yönünü değiştirir. İkilik durumundan tekrar birliğe dönmek şeklinde bir güzergâh belirler. Batıl ve beşeri çatışmalar arasından yeni bir mücadele koridoru açarak kesretteki Niza’dan vahdetteki Nizam’a çağırır. Bir ve Bir’likte olmaya yönelik ve içeriğinde suflî bir kriter olmayan bir davettir bu. Çatışmayı ulvîleştiren bir çağrıdır. “İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.”[3]

Bir’likte olmak, karşıtlıkları mutlak manada yok etmek değildir. Çatı altında bulunmaya bir davettir. İslam cihad ile karşıtları yok etmez. Çünkü karşıtlık, varlık ve tabiatın bünyesidir. Sadece karşıtları belli bir vahdet perspektifinde bir araya getirir. İslam’ın yok ettiği küfrün ontolojik temeli değildir. Çünkü onu yok etmek, zaten mümkün değildir. Dualitenin, ikiliğin ontolojisi kader sırrındadır. Müslümanın sorumluluğu, küfrün ontolojisini tahrip etmek olamaz. Müslümanın mesuliyeti, küfrün psikoloji ve sosyolojisi sebebiyle ortaya çıkan çatışmayı yani olguyu belirleyen zulüm ve küfür iradesini sınırlamaktır.

Müslümanlara biçilen görev zulüm ve küfrün fiile geçmiş, bireyi ve toplumu sarmış fenomenolojik sonuçları ile mücadele etmektir. Yani görev küfrü yok etmek değil fitneyi yok etmektir. Çünkü takdir Allah’ındır, hidayet ve dalaletin esrarı onun katındadır. Nitekim “Fitne kalmayıncaya ve din de yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse artık zulmedenlerden başkasına hiçbir düşmanlık yoktur”[4] buyurulmuştur. Bu anlamda çatışma ve mücadelenin kılıcı hidayet bağışlamaz ve dalaleti de kesmez. Fitnenin ise şah damarına vurur ve bütün canlılık imkânını yok eder. Bu sebeple savaş küfrü ortadan kaldırmak için değildir. Kâfirlerin de birlik içerisinde yaşayacağı ve savaşın tamamen ortadan kalkacağı bir nizam ve sulh içindir. Savaşı bitiren onların İslam’ı kabul etmeleri değil, İslam’ın nizam ölçülerini kabul etmeleridir. Yoksa dinde asla zorlama yoktur.

Öte yandan fitne de inanç potansiyellerinin, tavır ve taraf olmanın, prensip iradesinin zuhur edeceği bir diyalektik oluşturur. Fitne, bir anlamda imanın avıdır. Azim ve kararlılık okunun fırlatılacağı bir deneme/denenme tahtasıdır. Bu anlamda fitne, ruhî dinamiklerin saldıracağı bir durum olması, inanma iradesini daha da güçlü kılması, ahlâkî kemallerin zuhuruna imkân sağlaması, inanç kararlılığı ve erdemli bir sîret tercihine fırsat sunması bakımından ferdin ve İslam toplumunun hızını arttıracak bir idmandır. Fitne, ruhî atılımın ferdi ve ictimaî temrinidir. Bu sebeple Müslümanın ruhu ve bu ruhun emrindeki eli, sokak sokak fitne arar ve başta kendi içini sonra da dışını yani bütün âlemi fitneden temizler. İman, fitnenin kâbusu olur. Nitekim fitne, inanç ateşine odun ve ruh adalelerine idman oldukça insan da Allah erine dönüşecektir. Kuvvenin fiile, batının zuhura saldırması gibi iman da fitneye saldırır. İnancın tabiatı, fitneyi sahneden indirmeden oraya çıkmayı kabul etmez. Çünkü tarih dediğimiz meydan yeri, iman ile küfrün, tevhidle şirkin, zulüm ve adaletin, hakla batılın birbirine ünsiyet kurmadığı bir cedel alanı olarak tezahür etmiştir ve bu ana karakterle de devam edecektir. Değişmez kader budur. Suyun tabiatı, ateşin iflasıdır. Hak gelir batıl zail olur.

 

Cihadın Ufuk ve Uzamı

Cihad kelime olarak “güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak” manasındaki cehd kökünden türemiştir. İslam’ın tevhid ilkesini ve psiko-sosyal teklifini gerçekleştirmek için ortaya konulan bütün mücadeleler cihaddır. Gerek öğrenme, gerek sakındırma olsun, gerek düşmanla mücadele olsun hepsi cihad kavramı altındadır. Yani nefse ve topluma yönelik imandan kaynaklı her türlü aksiyon cihaddır. Gerek kılıçla, gerek dille, gerekse de malla ifa edilir.

“Mümin kılıcı ve diliyle cihad eder”[5] ve “Müşriklere karşı mallarınız, nefisleriniz ve dillerinizle cihad edin”[6] buyurulmuştur. Demek ki cihat en genel anlamda hayatın her alanında aksiyon ve dinamizmi tevhid merkezli inşa etmenin adıdır. İslam’ın programına direnen her türlü karşıt direnç noktasına yönelik hamledir. Dolayısı ile hayatın kanunları çerçevesinde adalet, ibadet, riyazet, tebliğ, ilim, irşad, zalime hakkı söyleme, nefsini, ailesini, Müslümanları, İslamî değerleri, vatanını, savunma gibi konularda söz, fiil ve silah gibi beşerî aksiyonun ortaya konulduğu her vasıta ile mücadele etmek cihaddır. Bu anlamda cihadın, mücadelenin ve çatışmanın sadece kıtalden ibaret olduğunu düşünmek büyük bir hatadır.

Hakk ilkesini ortaya koyarken ve ona taraf olarak belirlenen her pozisyonda yapılan fiil, cihaddır. Nitekim kâfirlere boyun eğmeyip onlara karşı Kur’ân’la büyük bir cihadın yapılmasını emreden ayetin[7] cihadın kıtalden ibaret olmadığına işaret ettiği aşikârdır. İslam, tevhid ve birlik gölgesinin düştüğü her fiili cihad saymıştır. Cihad, her türlü güç ve imkânın fiile geçmesidir. İslam Hakk’ı batıla karşı savunma ve bunu en zarurî durumda kesin ve keskin olan kılıç ile yani silahla savaşarak icra etme ilkesini de yok saymaz. Çünkü savaş toplum nizamını bozanlara yöneltildiğinde adâletin tezahürlerindendir ve Hakk’ı ortaya koyma konusunda meşru bir fonksiyon oluşturur. İnsanın hem dış âlemi hem de iç âlemi açısından düşmanların varlığı inkâr olunamayacağına göre savaş enfüsî ve afâkî âlemlerin nizamı için yürütülmesi gereken mücadeleyi de sembolize eder. Guénon’un ifadesi ile savaş, ister hâricî/içtimâî nizam ister derûnî/manevî nizam için olsun denge ve ahengi tesis edip çokluk unsurunu kaldırıp birliği ikâme etmeye yöneliktir. Dolayısıyla da savaşın tabii sonucu ve yegâne sebebi barıştır. Barış ise (es-Selâm) tek ve aynı planın şuurlu tahakkuku ile tüm unsurları uyumlu hale gelecek şekilde ilâhî iradeye teslim ettirmekle (İslâm) gerçekleşir.[8]

İslam insanın nazarına ve mücadele tercihine metafizik koordinat olarak Bir’i, psiko-sosyolojik koordinat olarak da bu ilkenin altındaki Bir’likteliği teklif eder. Cihadın gayesi olarak da Bir ve Bir’likteliğin yani inançta tevhidin ve toplum inşasında ise vahdetin altını çizer. Allah birdir, toplum ise çok kutuplu dinamiktir. İslam, toplum birlikteliği kabul edinceye kadar mücadeleyi öngörür. Çünkü yaradılışın gayesi olan insandan zuhur edecek kemal sıfatlar sulh olmadan ortaya çıkmaz. Bunun için çatışır, vuruşur ve mücadele eder. Cihad ve cenkle, zulüm ve küfür yok olmasa da iradeleri yok edilir. Bu, bir anlamda sosyal ve siyasal bir kısırlaştırmadır.

Darulislam küfrün iradesinin canlılık ve üremesinin sonlandırıldığı yerdir. Darulharb ise küfrün kalbinin attığı ve ömür sürdüğü alanı temsil eder. Nitekim insan için imanın, toplum için İslam Devletinin iradesi zulmün iflası demektir. Cihad bu anlamda hayatın dinamiklerini dönüştürmek olarak anlaşılabilir. Küfrün, batılın pıhtılaştığı ve kütükleştiği yerde, iman akışkan, taze ve dinamiktir. Cihad da yeryüzüne hakkın akışkanlığını ve canlılığını taşır. Savaşlarda alınan, fethedilen beldelerin ehlinin askere alınmaması, bir anlamda onlara canlılığın teklif edilmemesi ve iradelerini tarih sahnesinde kötürümleştirmek içindir. İslam iman aşısı olmayana, canlılığı nispet etmez. O kimselere birlik ve birliktelik tecrübesini seyretmeleri için mühlet verilir. Çünkü birliği tecrübe etmeyen irade, ikiliği yok etmek için varlık gösteremez. Can aşısı olmadan, iradede ikilik şaşılığı giderilmez, sulhun yönetimi hâkim olmaz.

 

Kuvveden Fiile, Koldan Kılıca: Bedir

Fahr-i Kâinat Efendimiz Hz. Muhammed (sas)’in Allah’ın mesajını insanlara duyurması ile başlayan iman ile küfür arası zıtlaşma ve mücadeleler bazen enfüsî kuvvetlerin muhalefeti, bazen de afâkî çatışmalar ile Mekke dönemi boyunca devam etmişti. Çokça kullanılmasına rağmen sanıldığının aksine cihad Medine dönemi ile başlamaz. Medine ile başlayan, toplumsallık ve siyasal zemine kavuşmuş bir gücün kendi potansiyellerini artık tahkim ettiğini ve gerekirse bunun için fiili savaşı dahi göze alabileceğini silahlı güç ile ilan ettiği bir süreçtir. Yoksa Mekke döneminde sözlü sataşma ve itibar suikastlarından sosyal boykotlara, işkencelerden yurtlarından sürülmeye kadar ödenen büyük bedeller, cihad mefhumunun dışında sayılamaz. Medine’de başlayan süreç, kardeşlik/muahât ve Medine sözleşmesi ile BİR’likte olmuş, ÇATI’sı inşa edilmiş ve toplumsal iradeleri ittihat ettirilmiş bir topluluğu, yani önce kalbî sonra da siyasî ittifaklarla birbirine bağlanmış güven merkezli bir iradeyi yok etmeye çalışan taraf ile girilen fiilî bir mücadeledir. Bu mücadelenin, karşıt tarafların sahip olduğu güçler muvazenesince zaten silahlı olmak zarureti vardır. Yani Mekke döneminde kalpten kola geçen irade ve tasarruf, Medine döneminde artık koldan kılıca geçecektir.

Kuvveden fiile, enfüsten afâka doğru yükselen, artık nizamlaşmış bir iradenin karşıt gücü ile çatışmaması mümkün değildi. İman özsuyunun, yani iman iradesinin gövdeden ilerleyerek siyasal ve askerî dallara ulaşması ve oraya da hayat, yeşillik ve nizam ulaştırması kaçınılmazdır. İmanın daveti artık meydan yerinedir. Hem kendini hem de karşıtını alana çağırmaktan çekinmez. Çünkü hayat, iman ve cihat, potansiyel ve aksiyon arasına gerili bir iptir. Enfüste sınanmış iradeler, kalplerde inşa edilen binalar ve toplumda yükseltilen çatılar, şimdi savaş meydanında ve zulüm ve adalet çatışmasında yeniden sınanacaktır. Artık hakk ile bâtılın açıkça ayrıldığı bir vuruşma, ayırt etme gününün (yevme’l-furkān)[9] vakti gelmiştir. Şimdi kılıç ve nizam mübarek öfkelerin elindedir. İman, aksiyona yönelik bir emir beklemektedir. Taraflar karşı karşıyadır. Artık zuhur buyruğundur:

“Kalk Ya Ubeyde, Kalk Ya Hamza ve Kalk Ya Ali!”

Karşıta, karşılığını ver.

Bedir, bedel olsun…[1] el-Fecr, 98/3.

[2] Tirmizî, “Fezâilü’l-cihâd”, 2.

[3] en-Nisâ, 4/76.

[4] el-Bakara, 2/193.

[5] Müsned, III, 456.

[6] Müsned, III, 124; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 17.

[7] el-Furkān 25/52.

[8] René Guénon,Seyfu’l-İslâm”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, trc. Mustafa Tahralı, Ocak: 1980, y. 9, S.1, s. 58.

[9] el-Enfâl 8/41.

Yazar: 
Etiket: 

          

11/09/2019 - St. Joseph Comedy Night

 Cache   
St. Joseph Comedy Night
Join for a night full of dinner, laughter and music. Featuring comedian Andy Beningo and music by Chase Blackmore. 
          

Maison Aux Sept Portes Contes Et Legendes Du Benin Dominique

 Cache   
Maison Aux Sept Portes Contes Et Legendes Du Benin Dominique
          

Border Closure: Nigeria Rice Millers Spring Back To Business, Record Bumper Sale

 Cache   
LAGOS NOVEMBER 7TH (NEWSRANGERS)-Some rice millers in Gombe State say they have recorded increased sales and patronage since the closure of the border by the Federal Government. The Federal Government shut borders with neighbouring countries of  Benin Republic, Cameroun and Niger Republic since August. President Muhammadu Buhari had on Aug. 28 at the Seventh Tokyo […]
          

Martinez? Betts? Benintendi? Could White Sox seek big splash via trade with Red Sox?

 Cache   
Yahoo News - The Red Sox financial situation could make for interesting opportunities to acquire some of the best hitters in baseball. Could this be how the White Sox look to make a big splash this winter?
          

2021 AFCON Qualifier: Senegalese officials for Eagles, Squirrels clash

 Cache   

The Confederation of African Football has picked Senegalese official Issa Sy as referee for next week’s 2021 Africa Cup of Nations qualifying match between Nigeria and Benin Republic in Uyo. Sy will be assisted by compatriots Nouha Bangoura (assistant referee 1), El Hadji Abdoul Aziz Gueye (assistant referee 2) and Fatou Thioune (fourth official) at […]

The post 2021 AFCON Qualifier: Senegalese officials for Eagles, Squirrels clash appeared first on For latest Sports news in Nigeria & World.


          

23 EAGLES TO BATTLE BENIN REPUBLIC & LESOTHO

 Cache   
23 EAGLES TO BATTLE BENIN REPUBLIC & LESOTHO
          

Benin list Sessegnon, Mounie for Eagles clash

 Cache   
Stephane Sessegnon and Steve Mounie are the big names in the pack as Republic of Benin head coach Michel Dussuyer on Tuesday unveiled his 23-man list for next week's Africa Cup of Nations (AFCON) 2021 qualifier against Nigeria's Super Eagles, reports www.aclsports.com. Dussuyer in a brief ceremony at the Benin Football Federation headquarters in Cotonou []The post Benin list Sessegnon, Mounie for Eagles clash appeared first on Newtelegraph.
          

CAF appoints Senegalese ref for Eagles, Benin clash

 Cache   
as Squirrels name squad for tie Sodiq Oyeleke The Confederation of African Football has picked Senegalese official, Issa Sy, as the referee for the 2021 Africa Cup of Nations qualifying match between Nigeria and Benin Republic in Uyo. This was contained in a statement by the Nigeria Football Federation on Wednesday. The statement added
          

CAF names Senegalese officials for Eagles, Squirrels clash

 Cache   
The Confederation of African Football has picked Senegalese official Issa Sy as referee for next week's 2021 Africa Cup of Nations qualifying match between Nigeria and Benin Republic in Uyo. Sy will be assisted by compatriots Nouha Bangoura (assistant referee 1), El Hadji Abdoul Aziz Gueye (assistant referee 2) and Fatou Thioune (fourth official) at []The post CAF names Senegalese officials for Eagles, Squirrels clash appeared first on Daily Trust.
          

CAF names Senegalese officials for Eagles, Squirrels' clash

 Cache   
The Confederation of African Football has picked Senegalese official Issa Sy as referee for next week's 2021 Africa Cup of Nations qualifying match between Nigeria and Benin Republic in Uyo. Sy will be assisted by compatriots Nouha Bangoura (assistant referee 1), El Hadji Abdoul Aziz Gueye (assistant referee 2) and Fatou Thioune (fourth official) at []The post CAF names Senegalese officials for Eagles, Squirrels clash appeared first on Newtelegraph.


Next Page: 10000

© Googlier LLC, 2019