Googlier.com News Article Search
Googlier.com Precious Metals Exchange Smart Contracts
Googlier.com Document Services

          CARNAVALES DE AGUILAS 2012      
http://elvestidordemiprincesamiriam.blogspot.com/2012/02/carnavales-de-aguilas-2012.html
Hola niñas.
Cuanto tiempo sin actualizar,eh?
No tengo perdon

Pero esque entre el carnaval y que he estado con gripe(ojo que todavia estoy)no he podido ni dejar comentarios,aunque un vistacillo si que me he dado por los blog y escaparates.


Hoy no voy a hablar de ropita,hoy voy a hablar de carnaval,de nuestro carnaval aguileño,declarado de interes turistico nacional y proximamente internacional.

Esque no tengo palabras,a sido maravilloso,pese a la crisis que tenemos, las peñas han hecho todo lo posible para que este año no bajara el nivel y la verdad es que no solo lo han conseguido ,sino que se han superado.

Aqui todavia no a terminado,mañana es el ultimo desfile y vienen a desfilar con nosotros muchisimas peñas de fuera,aunque no todas las que quisieramos por que si no el desfile no tendria fin.

Os dejo con unas fotos del desfile del domingo,pero ya os digo que no es lo mismo visto en directo.
Asi que quedais invitadas,os lo pasareis genial.
Un beso para todas y hasta pronto.


Array ( [div] => 80 [style] => 64 [a] => 55 [s] => 52 [T] => 50 [http] => 48 [IMG] => 48 [com] => 48 [blogspot] => 48 [bp] => 48 [JPG] => 48 [em] => 48 [center] => 40 [both] => 40 [clear] => 40 [separator] => 40 [class] => 40 [text-align] => 40 [br] => 30 [imageanchor] => 24 [border] => 24 [height] => 24 [margin-left] => 24 [margin-right] => 24 [src] => 24 [img] => 24 [width] => 24 [href] => 24 [-] => 14 [que] => 11 [no] => 10 [c] => 6 [y] => 6 [I] => 6 [de] => 5 [lo] => 4 [el] => 4 [AAAAAAAAAn] => 4 [o] => 4 [desfile] => 3 [carnaval] => 3 [con] => 3 [he] => 3 [han] => 3 [as] => 3 [es] => 3 [UKc] => 2 [fSadbZL] => 2 [AAAAAAAAAlo] => 2 [tj] => 2 [Aw] => 2 [etm] => 2 [G] => 2 [PaSrjY] => 2 [NRnE] => 2 [-QLTZczqWWgk] => 2 [AAAAAAAAAlg] => 2 [ssHJI] => 2 [fSY] => 2 [-qhWhliuMRLs] => 2 [HLhYdu-qH] => 2 [AAAAAAAAAlY] => 2 [fSXDPojSI] => 2 [-oZisomDpIQA] => 2 [-KNA] => 2 [MmA] => 2 [xOcw] => 2 [AAAAAAAAAlQ] => 2 [fSWFrB] => 2 [FLJzkko] => 2 [-PgI] => 2 [Dvr] => 2 [AAAAAAAAAl] => 2 [kW] => 2 [eQs] => 2 [AAAAAAAAAmI] => 2 [BB] => 2 [WO] => 2 [elmIU] => 2 [-vseZlhNUcYU] => 2 [fSfBz-jTI] => 2 [AAAAAAAAAmQ] => 2 [O] => 2 [OkQ] => 2 [--F] => 2 [fSeN] => 2 [GKzbRDRs] => 2 [fSg-PfEDI] => 2 [AAAAAAAAAmY] => 2 [oE] => 2 [weuE] => 2 [-nPX] => 2 [aRKs] => 2 [fSh] => 2 [wBcgI] => 2 [AAAAAAAAAmg] => 2 [csSI] => 2 [how] => 2 [af] => 2 [Aa] => 2 [fSbFJj] => 2 [lI] => 2 [AAAAAAAAAlw] => 2 [wx] => 2 [xFLfenzw] => 2 [-f] => 2 [WQmHdcooo] => 2 [fScMn] => 2 [jGI] => 2 [AAAAAAAAAmo] => 2 [K] => 2 [-qddgrie] => 2 [KDcggM] => 2 [aqFU] => 2 [WMuw] => 2 [fSdbN] => 2 [eII] => 2 [AAAAAAAAAmA] => 2 [ae] => 2 [yM] => 2 [Fz] => 2 [JQ] => 2 [fSjruGfSI] => 2 [ikjA] => 2 [deO-] => 2 [AWf] => 2 [por] => 2 [Bln] => 2 [aDZEf] => 2 [AAAAAAAAAnw] => 2 [fSvcSocVI] => 2 [voy] => 2 [hablar] => 2 [-HAcbqyaQsVE] => 2 [w] => 2 [tiPXj] => 2 [fSwTAc] => 2 [AAAAAAAAAno] => 2 [kI] => 2 [fSuW-] => 2 [AFidsNDE] => 2 [r] => 2 [vQs] => 2 [m] => 2 [re] => 2 [j] => 2 [rpfbAiTswE] => 2 [si] => 2 [BTAFJ] => 2 [axpYesS] => 2 [ni] => 2 [RzA] => 2 [CLhtC] => 2 [AAAAAAAAAoI] => 2 [eI] => 2 [fSyguS] => 2 [tengo] => 2 [oXGLe] => 2 [sJL] => 2 [v] => 2 [MI] => 2 [aL] => 2 [fSxh] => 2 [sNWZUU] => 2 [todavia] => 2 [-uviX] => 2 [RVA] => 2 [W] => 2 [SXO] => 2 [aunque] => 2 [AAAAAAAAAng] => 2 [fSsPWtcLI] => 2 [la] => 2 [del] => 2 [fSnjInifI] => 2 [todas] => 2 [-iBuie--v] => 2 [eJMYBgE] => 2 [iFj] => 2 [AAAAAAAAAm] => 2 [UuI] => 2 [fSmgm] => 2 [fWkjbK] => 2 [vK] => 2 [Q] => 2 [-TIY] => 2 [osA] => 2 [os] => 2 [rW] => 2 [oPCF] => 2 [AAAAAAAAAmw] => 2 [fSlcCwdtI] => 2 [HsE] => 2 [-xJMRVYI] => 2 [AAAAAAAAAnA] => 2 [qn] => 2 [ApDj] => 2 [prQ] => 2 [CqMpJRI] => 2 [las] => 2 [pe] => 2 [-t] => 2 [QsUTIhOU] => 2 [wn] => 2 [para] => 2 [AAAAAAAAAnY] => 2 [fSqoBvhmI] => 2 [Y] => 2 [-WhiqLUc] => 2 [zhLAyFzyYWA] => 2 [AAAAAAAAAnQ] => 2 [fSptQRTNI] => 2 [Fn] => 2 [FCfK] => 2 [cRjnQGyjXU] => 2 [AAAAAAAAAnI] => 2 [fSohdmsnI] => 2 [kBQ] => 2 [-gPhn-IV] => 2 [qw] => 2 [Un] => 1 [beso] => 1 [hasta] => 1 [CARNAVALES] => 1 [DE] => 1 [aguile] => 1 [dado] => 1 [los] => 1 [blog] => 1 [escaparates] => 1 [Hoy] => 1 [ropita] => 1 [hoy] => 1 [nuestro] => 1 [declarado] => 1 [vistacillo] => 1 [interes] => 1 [turistico] => 1 [nacional] => 1 [proximamente] => 1 [internacional] => 1 [Esque] => 1 [palabras] => 1 [sido] => 1 [me] => 1 [un] => 1 [pese] => 1 [perdon] => 1 [AGUILAS] => 1 [Hola] => 1 [Cuanto] => 1 [tiempo] => 1 [sin] => 1 [actualizar] => 1 [eh] => 1 [No] => 1 [Pero] => 1 [comentarios] => 1 [esque] => 1 [entre] => 1 [estado] => 1 [gripe] => 1 [ojo] => 1 [estoy] => 1 [podido] => 1 [dejar] => 1 [maravilloso] => 1 [crisis] => 1 [genial] => 1 [ya] => 1 [tendria] => 1 [fin] => 1 [Os] => 1 [dejo] => 1 [unas] => 1 [fotos] => 1 [domingo] => 1 [pero] => 1 [digo] => 1 [fuera] => 1 [mismo] => 1 [visto] => 1 [en] => 1 [directo] => 1 [Asi] => 1 [quedais] => 1 [invitadas] => 1 [pasareis] => 1 [quisieramos] => 1 [muchisimas] => 1 [tenemos] => 1 [conseguido] => 1 [hecho] => 1 [todo] => 1 [posible] => 1 [este] => 1 [bajara] => 1 [nivel] => 1 [verdad] => 1 [solo] => 1 [sino] => 1 [nosotros] => 1 [se] => 1 [superado] => 1 [Aqui] => 1 [terminado] => 1 [ma] => 1 [ana] => 1 [ultimo] => 1 [vienen] => 1 [desfilar] => 1 [pronto] => 1 )

© Googlier LLC, 2019